Page 1

ALLE VEJE FØRER TIL FREMTIDEN onsdag 13 november 2019


Formål og ide • At skabe viden, indsigt og nysgerrighed om

arbejdsliv og arbejdspladser • At undersøge forskellige karriereveje • At bygge bro til fremtiden • At formidle viden


Organisering Onsdag den 13. november i tidsrummet 13 – 21 Grupper på 3- 6 elever – leder udpeges Besøge ca. 30 forskellige arbejdspladser/virksomheder i vores lokalområde fra 14-16 Hvad har lærerne aftalt? – se udsendt brev på bloggen Fremlæggelse/formidling om aftenen


God ledelse •At kunne samle alle i en fælles kurs •At kunne se folks kompetencer og udnytte dem, men også kunne flytte eller prikke lidt •Accept •Tillid •Anerkendelse •Rammesætter •Fleksibilitet •Tage ansvar/skabe tillid •At turde lede

fx at styre et møde •At være velforberedt •At afslutte en opgave og anerkende/ kommentere indsatsen •………..


Ledelseskompetencer • Tydelighed • Respekt • Være på forkant • Lydhørhed • Overblik • ………


Vil du være leder? Husk det er en god opgave/udfordring •Tilmelding – lige om lidt!!!! •


Produkt – hvad skal I lave? • En prezi /pp med tanker om karriereforløb om kompetencer om uddannelse/job/erhverv Om FN´s Verdensmål

• En takkemail • Forberede en fremlæggelse 10 min


En prezi/PP Forestil jer, at I er på en messe, hvor I skal formidle kontakter, viden og skabe interesse for den pågældende virksomhed Målgruppen er både kunder og jobsøgere med henblik på ansættelse • Der skal indgå en illustration af karriereveje i virksomheden ( enkelte medarbejdere) En fortælling om en eller flere ansattes veje på jobmarkedet. • Hvilke uddannelser/jobs er er tilstede på arbejdspladsen? Kategoriser dem: Erhvervsuddannelse? Professionsbachelor?, Universitet, Ufaglært, Andet • Hvilke kompetencer har man brug for på den pågældende arbejdsplads – både personlige, faglige og sociale


Husk at overveje nedenstående til fremlæggelsen •Hey – gribe fat i tilhørerne •You – få dem til at føle, at det vedkommer dem •See – udfolde budskabet •So - konklusion


Et ”tak for besøget-mail”

MODTAGERRETTET KOMMUNIKATION • Hvad har I fået ud af besøget? • Hvad var det bedste ved besøget? • Sige tak, fordi de ville bruge tid • Husk at sende til LB

samtidig


Kompetenceordkort • Hvilke kompetencer og faglige og personlige

egenskaber lægges der vægt på i den enkelte virksomhed, når der skal ansættes personale

• Vælg de 5 vigtigste ud og

format (½ a4 side)

skriv hvert enkelt ord i stort

Få papir/kort udleveret i Salen onsdag eftermiddag og hæng jeres ordkort op på fælles væg


Jobbetegnelser og uddannelser • Hvor mange forskellige jobbetegnelser er der på den

pågældende arbejdsplads?

• Hvor mange forskellige uddannelser er

arbejdspladsen?

Få udleveret kort/papir i Salen onsdag eftermiddag og hæng op på fælles væg

repræsenteret på


Karriereveje I har nu lavet små undersøgelser •

Viden fra forældre

Viden fra erhvervsmesse

Viden fra besøg på virksomhed

Hvad er konklusionen? Lave 3 gode råd til unge mennesker, der står over for at skulle vælge karrierevej og lad dem indgå i jeres fremlæggelse


FNs Verdensmål •

Hvilke mål støtter firmaet/virksomheden op om?


Og hvad nu………. ? I dag ophænges/oploades grupper I fortælletimen onsdag mødes vi i Salen og vi arbejder med at forberede jeres research/besøg samt øve spørgeteknik – fortælletimen er forlænget med 15 min I aften( tirsdag)skal/kan nogle grupper tale sammen og gøre jeres fælles forberedelse færdig Er jeres cykler klar?


HUSK • Medbring praktisk tøj – I skal arbejde en time!


Onsdag fortælletime – vi mødes i Salen Formål: Kvalificere besøg og bearbejdelse af materiale Indhold: Forberede virksomhedsbesøg Planlægge fremlæggelse:


Gruppedannelse og lederskab


Spørgeguide Hvilke spørgsmål skal man stille for at få: • Ja / nej svar • Faktasvar • ”Historiefortællende -svar”


Hvordan lytter man? Hvordan kobler du dig op på det, som bliver fortalt? Hvordan formår du at stille uddybende spørgsmål? Hvad er det vigtige I det som bliver fortalt = Nøgleord?


At indsamle viden og informationer Vi forudsætter: •

Nysgerrighed

Imødekommenhed

Venlighed, høflighed, åbenhed

Spørgelyst og interesse

Lytteevner


Hvordan opsamler I viden? •Optage samtale? •Tage noter? •Tage billeder? Husk at få lov til at gøre det, I gerne vil!


Hvad gør I når I kommer hjem •

Melder jer i Salen til LA HM LB og KS

Får udleveret agenda for opsamling og fremlæggelse= aftenens program


Aften efter fremlæggelse •

opsætte kompetencekort opdeling personlige faglige og sociale

Opsætte erhverv efter lang - mellemlang - kort

Opsætte god råd til karriereveje

Medbringe vejledermappe: Skrive postkort: karriereveje – de bedste råd til mig Skrive boble: kompetencer – hvad kan jeg – hvad vil jeg gerne udvikle


Vi glĂŚder os!!! LA HM KS OG LB er at finde i Salen onsdag fra 13- 17.30

Profile for Lene Balle

Oplæg Alle veje fører til  

Lærernes oplæg

Oplæg Alle veje fører til  

Lærernes oplæg

Profile for leneballe
Advertisement