Page 1

Mesto Stará Turá a

ZŠ na Hurbanovej ulici poriadajú

- XIV. ročník -

O putovný pohár mesta Stará Turá so spomienkou na Miroslava Dunajčíka

15. februára 2014 o 8.30 hod. (Sobota) (Sobota)

Telocvičňa na ZŠ - Hurbanova ulica Informácie a prihlášky najneskôr 5. februára 2014: Mgr. Michalec - ZŠ Stará Turá, tel. 776 3639 Mgr. Boorová - Mestský úrad Stará Turá, tel. 746 1615, 0905 446 984, e-mail: media@staratura.sk

Turnaj v nohejbale 2014  

plagat

Turnaj v nohejbale 2014  

plagat

Advertisement