Page 1

PPVse

Plast & Plat vagmarken


Innehållsförteckning Om PPV A Varningsmärken sid 4 B Väjningspliktsmärken sid 11 C Förbudsmärken sid 12 D Påbudsmärken sid 20 E Anvisningsmärken sid 22 F-I Lokaliseringsmärken sid 30 Markeringsskärmar sid 42 Avstängningsmaterial, Varselkläder sid 44 Bågar, farthinder, bilspärrar, vägbommar,speglar sid 54 Fästdetaljer, monteringsanvisningar sid 62 Fritidsskyltar, Sjövägmärken, Specialskyltar sid 73

Utgåva 3


A. Varningsmärken Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig. Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, t.ex. varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka anges det på en tilläggstavla. Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande, FLDG=fluorescerande Mkt liten=450 mm Liten=600 mm, Normal=900 mm, Stor=1200 mm, Mkt stor=1350 mm

A1-1 Varning för farlig kurva, vänster

A1-2 Varning för farlig kurva, höger

A2-1 Varning för flera farliga kurvor

A2-2 Varning för flera farliga kurvor

A3 Varning för nedförslutning

A4 Varning för stigning

A5.1 Varning för avsmalnande väg

A5.2 Varning för avsmalnande väg

A5.3 Varning för avsmalnande väg

A6 Varning för bro

A7 Varning för kaj

A8 Varning för ojämn väg

A9-1 Varning för farthinder

A9-2 Varning för farthinder

A10 Varning för slirig väg

4


A11 Varning för stenskott

A12-1 Varning för stenras

A12-2 Varning för stenras

A13 Varning för övergångsställe

A14 Varning för gående

A15 Varning för barn

A16 Varning för cyklande och mopedförare

A17 Varning för skidåkare

A18 Varning för ridande

A19-1 Varning för djur - älg

A19-2 Varning för djur - rådjur

A19-3 Varning för djur - kor

A19-4 Varning för djur - häst

A19-5 Varning för djur - ren

A19-6 Varning för djur - får

A19-7 Varning för djur - vildsvin

A20 Varning för vägarbete

A21 Slut på sträcka med vägarbete N=600x400 mm

A22 Varning för flerfärgssignal

A23 Varning för lågt flygande flygplan

5


A24-1 Varning för sidvind

A24-2 Varning för sidvind

A25 Varning för mötande trafik

A26 Varning för tunnel

A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

A28 Varning för vägkorsning

A29-1 Varning för vägkorsning där

A29-2 Varning för vägkorsning där

A29-3 Varning för vägkorsning där

A29-4 Varning för vägkorsning där

A29-5 Varning för vägkorsning där

A29-6 Varning för vägkorsning där

A29-7 Varning för vägkorsning där

A29-8 Varning för vägkorsning där

A29-9 Varning för vägkorsning där

A29-10 Varning för vägkorsning där

A29-11 Varning för vägkorsning där

A29-12 Varning för vägkorsning där

A29-13 Varning för vägkorsning där

A29-14 Varning för vägkorsning där

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

6

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt


A29-15 Varning för vägkorsning där

A29-19 Varning för vägkorsning där

A30 Varning för cirkulationsplats

A31 Varning för långsamtgående fordon

A32-1 Varning för fordon med förspänt dragdjur

A32-2 Varning för fordon med förspänt dragdjur

A32-3 Varning för fordon med förspänt dragdjur

A33 Varning för terrängskotertrafik

A34 Varning för kö

A35 Varning för järnvägskorsning med bommar

A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar

A37 Varning för korsning med spårvag

A38-1-h Avstånd till plankorsning N=300x1000 mm

A38-2-h Avstånd till plankorsning N=300x1000 mm

A38-3-h Avstånd till plankorsning N=300x1000 mm

A38-1-v Avstånd till plankorsning N=300x1000 mm

A38-2-v Avstånd till plankorsning N=300x1000 mm

A38-3-v Avstånd till plankorsning N=300x1000 mm

A39-1 Kryssmärke

A39-2 Kryssmärke

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopp-plikt

7


A39-3 Kryssmärke

A39-4 Kryssmärke

A40 Annan fara

T. Tilläggstavlor till Varningsmärken Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

T1-1 Vägsträckans längd 600x400

T1-2 Vägsträckans längd 600x400

T2 Avstånd

T3 Avstånd till stopplikt Används endast till B1 500x300, 700x400

T12-1 Höger 90 Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12-1 Höger 90 Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12-2 Höger 45 Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12-3 Rakt fram Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12 -4 Vänster 45 Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12 - Vänster 90 Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

8

600x200


T12 -6 Rakt vänster Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12 -7 Rakt vänster Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12 -8 höger & vänster Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12 -9 Rakt & vänster Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12 -10 Rakt & höger Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T12 -11Höger 135 Mkt liten=200, Liten=300, Normal=400, Stor=600, Mkt stor=800

T15-1 Vägars fortsättning i korsning

T 15-2 Vägars fortsättning i korsning

T 15-3 Vägars fortsättning i korsning

T 15-4 Vägars fortsättning i korsning

T 15-5 Vägars fortsättning i korsning

T 15-5 Vägars fortsättning i korsning

T9 Nedsatt syn Lien=400x200, Normal=600x300, Stor=800x400

T10 Nedsatt hörsel Liten=300x300 Normal=400x400 Stor=600x600

T Farthinder 600x200

T Utryckning 600x200

T Brandväg 600x200

T Tjälskador 600x200

T Lekande barn 600x300

T Vägbulor 600x200

9


T Signal 600x200

T Spår 500x200

T Utfart 600x200

T Hög spårkant 600x300

T Varning för snöras 600x300

T Vägräcke saknas 600x300

T Korsande arbetsfordon 800x300

Måleriverkstad 10

T Hög asfaltkant 600x300


B. Väjningspliktsmärken Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om att någon part ska iaktta stopp- eller väjningsplikt.

Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande

B1 Väjningsplikt F1-1 Orienteringstavla Mkt liten=450 mm Liten=600 mm, Normal= 900 mm, Stor=1200 mm Mkt stor =1350

B2 Stopplikt Mkt liten=450 mm, Liten=600 mm Normal= 900 mm, Stor=1200 mm, Mkt stor=1500 mm

B3-1 Övergångsställe B3-2 “Fru Gårman” Liten=400 mm, Normal=600 mm, Stor=800 mm

B4 Huvudled B5 Huvudled upphör Liten=300 mm, Normal=400 mm, Stor=600 mm

B6 Väjningsplikt mot mötande trafik Liten=450 mm, Normal=600 mm, Stor=900 mm

B7 Mötande trafik har väjningsplikt Liten=300 mm, Normal=400, Stor=600 mm

11


C. Förbudsmärken

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, t.ex. förbud mot att parkera fordon. Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande Mkt liten=300 mm, Liten=450 mm, Normal=600 mm, Stor=900 mm, Mkt stor=1200 mm

C1 Förbud mot infart med fordon

C2 Förbud mot trafik med fordon

C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med mer än två hjul

C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

C7 Förbud mot trafik med tung lastbil

C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

C11 Förbud mot trafik med moped klass II

C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

C14 Förbud mot ridning

C15 Förbud mot gångtrafik

12


C16 Begränsad fordonsbredd

C17 Beränsad fordonshöjd

C18 Beränsad fordonslängd

C19 Minsta avstånd

C20 Begränsad bruttovikt på fordon

C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

C22 Bärighetsklass

C23 Begränsat axeltryck

C24 Begränsat boggitryck

C25-1 Förbud mot sväng i korsning

C25-2 Förbud mot sväng i korsning

C26 Förbud mot U-sväng

C27 Omkörning förbjuden

C28 Slut på förbud mot omkörning

C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

C31-2 Hastighetsbegränsning

C31-3 Hastighetsbegränsningr

C31-4 Hastighetsbegränsning

C31-5 Hastighetsbegränsning

13


C31-6 Hastighetsbegränsning

C31-7 Hastighetsbegränsning

C31-8 Hastighetsbegränsning

C31-9 Hastighetsbegränsning

C31-10 Hastighetsbegränsning

C31-11 Hastighetsbegränsning

C31-12 Hastighetsbegränsning

C32-2 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-3 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-4 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-5 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-6 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-7 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-8 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-9 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-10 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32-11 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C33-1 Stopp vid tull

C33-2 Stopp vid tull

C33-3 Stopp vid tull

14


C33-4 Stopp vid tull

C34-1 Stopp vid angivet ändamål

C34-2 Stopp vid signal

C34-3 Stopp vid färja

C34-4 Stopp vid kontroll

C34-5 Stopp vid vakt

C35 Förbud mot att parkera fordon

C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

C38 Datumparkering

C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

C40-1 Ändamålsplats - Lastplats

C40-2 Ändamålsplats - Taxiplats

C40-3 Ändamålsplats - Bokbussplats

C40-4 Ändamålsplats - Ambulansplats

C40-5 Ändamålsplats - Skolskjutsplats

C40-6 Ändamålsplats - På ochavstigningsplats

C41-1 Slut på ändamålsplats Lastplats

C41-2 Slut på ändamålsplatsTaxiplats

C41-3 Slut på ändamålsplats Bokbussplats

15


C41-4 Slut på ändamålsplats Ambulansplats

C41-5 Slut på ändamålsplats Skolskjutsplats

C43-1 Slut på vändplats, parkeringsförbud

C43-2 Slut på vändplats , stannaförbud

C41-6 Slut på ändamålsplats - På och-avstigningsplats

C42-1 Vändplats, parkeringsförbud

Appliceringsavdelning 16

C42-2 Vändplats, stannaförbud


T. Tilläggstavlor till förbudsmärken Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse. Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande

T4 Fri bredd

T5 Totalvikt

T6-1 gul Tidsangivelse

T6-2 gul Tidsangivelse

T6-3 gul Tidsangivelse

T7-2 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T7-3 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T7-4 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T7-5 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T7-6 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T7-7 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T7-8 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T7-9 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

T11-6 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

T11-7 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

17


T11-8 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

T11-9 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

T11-10 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

T13 Flervägsväjning

T 500x200

T 500x300

T 400x300

T 400x200

T 400x200

T 400x200

T 500x300

T 500x300

T 40x300

T 400x300

T 600x200

T 500x300

T 600200

T 500x200

T 500x200

18

T14 Flervägsstopp


T 500x200

T 50x200

T 500x200

T 500x200

T 400x200

T 400x20

T 400x200

T 400x200

T 500x300

Pl책tbearbetning 19


D. Påbudsmärken Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, t.ex. att du endast får köra i en viss riktning. Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande, Mkt liten=300 mm, Liten=450 mm, Normal=600 mm, Stor=900 mm, Mkt stor=1200 mm

D1-1 Påbjuden körriktning

D1-2 Påbjuden körriktning

D1-3 Påbjuden körriktning

D1-4 Påbjuden körriktning

D1-5 Påbjuden körriktning

D1-6 Påbjuden körriktning

D1-7 Påbjuden körriktning

D2-1 Påbjuden körbana

D2-2 Påbjuden körbana

D2-3 Påbjuden körbana

D3 Cirkulationsplats

D4 Påbjuden cykelbana

D5 Påbjuden gångbana

D6 Påbjuden gång- och cykelbana

D7 Påbjudna gång- och cykelbanor

20


D8 Påbjuden ridväg

D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

T. Tilläggstavlor till påbudsmärken Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

T Trafik i båda riktningarna på cykel-och mopedbana

T Riktningsangivelser cykeloch mopedbana

T Riktningsangivelser cykeloch mopedbana

T Ej moped

21


E. Anvisningsmärken Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges. Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande

E1 Motorväg Normal=600x800, Stor=900x1200, mkt stor=1200x1600

E2 Motorväg upphör Normal=600x800, Stor=900x1200, mkt stor=1200x1600

E3 Motortrafikled Normal=600x800, Stor=900x1200, mkt stor=1200x1600

E4 Motortrafikled upphör Normal=600x800, Stor=900x1200, mkt stor=1200x1600

E5 Tättbebyggt område Liten=900x450, Normal=1200x600 Stor=1500x750

E6 Tättbebyggt område upphör Liten=900x400, Normal=1200x600 Stor=1500x750

E7 Gågata Liten=400x400 Normal=600x600 Stor=800x800

E8 Gågata upphör Liten=400x400 Normal=600x600 Stor=800x800

E9 Gångfartsområde Liten=500x400 Normal=750x600 Stor=1000x800

E10 Gångfartsomr upphör Liten=500x400 Normal=750x600 Stor=1000x800

E11 Rekommenderad lägre hastighet Liten=400x400, Normal= 600x600, Stor=800x800

E12Rekommenerad lägre hastighet upphör Liten=400x400, Normal= 600x600, Stor=800x800

E13 Rekomederad högsta hastighet Liten=450x450, Normal=600, Stor=900, Mkt stor=1200

E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör Samma storlekar som E13

E15 Sammanvävning Liten=600x900, Normal= 800x1200, Stor=1000x 1500 Mkt stor=1200x1800

22


E16-1 Enkelriktad trafik Liten=500x200 mm, Normal=750x300 mm

E16-2 Enkelriktad trafik Liten=300x450 mm, Normal=400x600 mm

E16-3 Enkelriktad trafik Liten=300x450 mm, Normal=400x600 mm

E17-1 Återvändsväg Normal=400x500 mm Stor=600x750 mm

E17-2 Återvändsväg Normal=400x500 mm Stor=600x750 mm

E17-3 Återvändsväg Normal=400x500 mm Stor=600x750 mm

E17-4 Återvändsväg Normal=400x500 mm Stor=600x750 mm

E18 Mötesplats Normal=400x400 mm

E19 Parkering Mini=100x 100 Mkt liten=200x200, Liten=300x300, Normal= 400x400, Stor=600x600

E20-1 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-2 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-3 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-4 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-5 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-6 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-7 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-8 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-9 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-10 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-11 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

23


E20-12 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-13 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-14 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E20-15 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-1 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-2 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-3 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-4 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-5 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-6 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-7 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-8 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-9 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-10 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-11 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-12 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-13 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E21-14 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E2-15 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

24

E20-16 Områdesmärke Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200


E21-16 Slut på område Liten=600x600, Normal= 900x900, Stor=1200x1200

E26 Tunnel Normal=600x800, Stor=900x1200, Mkt stor=1200x1600

E22 Busshållplats Normal=400x200 mm Stor=600x300 mm

E23 Taxi Normal=450x300 mm

E24 Automatisk trafikövervakning Liten=400 Normal=600, Stor=900 Mkt stor=1200

E27 Nöduppställninsplats Liten=450x600, Normal= 600x800, Stor=900x1200, Mk stor=1200x1600

E28 Nödutgång Liten=300x300, Normal= 400x400, Stor=600x600

E29 Utrymningsväg Liten=500x150, Normal= 670x200, Stor=1000x300

E25 Betalväg Liten=400, Normal=600, Stor=900, Mkt stor=1200

Stansning av plåt 25


T. Tilläggstavlor till P-märken Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

T7-1

T8-1 Lastbil

T8-2 Lastbil med släp

T8-3 Personbil

T8-4 Personbil med släp

T8-5 Buss

T8-6 Traktor

T8-7 Motorcykel

T8-8 Cykel

T8-9 Husvagn

T8-10 Gående

T8-11 Handikapp

T11-1 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

T11-3 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

T11-4 Utsträckning Mkt l=200x100 L=300x 150, N=400x200, S= 600 x 300, Mkt s=800x400

26


T16 Avgift Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T17 Parkeringsskiva Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T18 Till책ten parkeringstid Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T19 Boende Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T20 P-biljet Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T21-1 Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T21-2 Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T21-3 Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

21-4 Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

27


T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

28

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300

T Mkt liten=200x100, Liten=300x150, Normal= 400x200, Stor=600x300


Placeringsmått vid skyltmontage

Placering av standardmärken Vägtyp

höjdmått

sidomått

Motorväg Motortrafikled 4-fältsväg

1,7 m

2,0 m

Övriga vägar

1,7 m

2,0 m

Gång- och cykelbanor

2,5 m

min 0,5 m 29


F-I. Lokaliseringsmärken Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande. Ett lokaliseringsmärke visar t.ex. vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål. Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande, FLDG=fluorescerande

F1-1 Orienteringstavla

F1-2 Orienteringstavla

F3 Tabellorienteringstavla

F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning.

30

F4 Avfartsorienteringstavla


F5-1 Vägvisare - allmän väg med avstånd

F5-2 Vägvisare - allmän väg

F5-3 Vägvisare - motorväg

F5-4 Vägvisare - enskild väg

F5-5 Vägvisare - inrättning

F5-6 Vägvisare - lokalt mål i tätort

F5-7 Vägvisare - turistmål

F5-8 Vägvisare - tillfällig vägvisning

F5-9 Vägvisare - arrangemang

F6 Tabellvägvisare

F7 Avfartsvisare

31


F8-1 Körfältsvägvisare

F8-2 Körfältsvägvisare

F10 Platsmärke

F9 Samlingsmärke för vägvisning

F11 Vägnamn

F12 Vattendrag

F13 Avståndstavla

32


F14-1 Vägnummer europaväg

F14-2 Vägvisning fram till numrerad eu-

F14-3 Vägnummer riksväg

F14-4 Vägvisning fram till numrerad riksväg

F15 Vägnummermärke vid omledning av

Mkt liten=300x200, Liten=450x300 Normal=600x400, Stor=900x600, Mkt stor=1200x800

trafiken. Mkt liten=300x200, Liten=450x300 Normal=600x400, Stor=900x600, Mkt stor=1200x800

F16-1 Ökning av antalet körfält

16-2 Ökning av antalet körfält

16-3 Ökning av antalet körfält

16-4 Ökning av antalet körfält

17-1 Minskning av antalet körfält

17-2 Minskning av antalet körfält

17-3 Minskning av antalet körfält

Mkt liten=300x200, Liten=450x300 Normal=600x400, Stor=900x600, Mkt stor=1200x800

Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

ropaväg Mkt liten=300x200, Liten=450x300 Normal=600x400, Stor=900x600, Mkt stor=1200x800

Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

Mkt liten=300x200, Liten=450x300 Normal=600x400, Stor=900x600, Mkt stor=1200x800

Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

33


F18-1 Körfältsindelning på

F18-2 Körfältsindelning på

F18-3 Körfältsindelning på

F18-4 Körfältsindelning på

F18-5 Körfältsindelning på

F18-6 Körfältsindelning på

F19-1 Väganslutning med accel-

F19-2 Väganslutning med accel-

F19-3 Väganslutning med accel-

erationsfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

erationsfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

F19-4 Väganslutning med accel-

F20-1 Väganslutning med separat

F20-2 Väganslutning med separat

sträcka Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

sträcka Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

erationsfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

erationsfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

34

sträcka Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

sträcka Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

körfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

sträcka Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

sträcka Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

körfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600


F20-3 Väganslutning med separat

F20-4 Väganslutning med separat

F21 Körfältsindelning före korsn-

F22 Riksmärke Normal=1600x1600

F23 Orienteringstavla för omledningsväg Normal=800x1000, Stor=1200x1500

F24 Färdriktning vid omledning Liten=600x200 Normal=900x300

F25-1-h Körfält upphör

F25-1-v Körfält upphör

F25-2 Körfält upphör

F25-3 Körfält upphör

F26-1 Körfält avstängt

F26-2 Körfält avstängt

körfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

Liten=600x750, Normal= 800x1000, Stor=1200 x 1500, Mkt stor=1600x2000

Liten=600x750, Normal= 800x1000, Stor=1200 x 1500, Mkt stor=1600x2000

körfält Liten h=800, Normal h= 1200, Stor h=1600

Liten=600x750, Normal= 800x1000, Stor=1200 x 1500, Mkt stor=1600x2000

Liten=600x750, Normal=800x1000, Stor=1200x1500

ing Liten=600x800, Normal= 900x1200, Stor=1200x1600

Liten=600x750, Normal= 800x1000, Stor=1200 x 1500, Mkt stor=1600x2000

Liten=600x750, Normal=800x1000, Stor=1200x1500

35


F27 Trafikplatsnummer

F28 Parkeringshus Liten=400x400, Normal= 600x600, Stor=800x800

F29-1 Infartsparkering Liten=500x400, Normal= 750x600, Stor=1000x800

F29-2 Infartsparkering Liten=500x400, Normal= 750x600, Stor=1000x800

F29-3 Infartsparkering Liten=500x400, Normal= 750x600, Stor=1000x800

F30 Lokal slinga

F31 Märke för visst fordonsslag eller

F32 Farligt gods

F33 Räddningsplats

trafikantgrupp Liten=450x300, Normal=600x400, Stor=900x600, Mkt stor=1200x800

36

Liten=400x400, Normal=600x600 Stor=800x800 Mkt stor=1000x1000

Mkt liten=300x200, Liten=450x300, Normal=600x400, Stor=900x600, Mkt stor=1200x800

Liten=450x300, Normal=600x400 Stor=900x600, Mkt stor=1200x800


F34 V채gvisare - cykelskylt

F35 Tabellv채gvisare - cykelskylt

F37 Avst책ndstavla - cykelskylt

F36 Platsm채rke - cykelskylt

F38 Cykelled

37


G1 Post Mkt liten=400x400, Liten=600x600, Normal= 800x800, Mkt stor=1200

G2 Hjälptelefon Liten=600x750, Normal= 800x1000, Stor=1000x 1250 Mkt stor=1200x1500

G3 Radiostation för vägtrafikinformation Samma storlekar som G2

G4 Akutsjukhus Mkt liten=400x400, Liten=600x600, Normal= 800x800, Mkt stor=1200

G5 Industriområde Mkt liten=400x400, Liten=600x600, Normal= 800x800, Mkt stor=1200

G6 Järnvägsstation Mkt liten=400x400, Liten=600x600, Normal= 800x800, Mkt stor=1200

G7 Busstation Mkt liten=400x400, Liten=600x600, Normal= 800x800, Mkt stor=1200

G8 Flygplats Mkt liten=400x400, Liten=600x600, Normal= 800x800, Mkt stor=1200

G9 Brandsläckare Liten=600x750, Normal= 800x1000, Stor=1000x 1250 Mkt stor=1200x1500

H1 Informationsplats Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mktstor=1200

H2 Fordonsverkstad Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H3 Drivmedel Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H4-1 Gas för fordonsdrift Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H4-2 Gas för fordonsdrift Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mk stor=1200

H5 Servering Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mk stor=1200

H6 Restaurang Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mk stor=1200

H7 Hotell Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mk stor=1200

H8 Vandrarhem Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mk stor=1200

H9 Stugby Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mk stor=1200

H10 Stuga Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mk stor=1200

38


H11 Campingplats Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H12 Husvagnsplats Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H13 Rastplats Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H14 Toalett Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H15 Badplats Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H16 Friluftsområde Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H17 Vandringsled Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H18 Stollift Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H19 Släplift Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H20 Golfbana Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H21 Försäljningsställe för fiskekort Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H22 Sevärdhet Mkt liten=400, Liten=600, Normal=800, Stor=1000 Mkt stor=1200

H23 Förberedande upplysning om vägnära service

I1 Turistväg Liten=300x300, Normal= 400x400, Stor=600x600, Mkt stor=800x800

T2 Turistområde Liten b=800 Normal b=1600 Stor b=2400

I3 Landmärke Liten b=800 Normal b=1600 Stor b=2400

I4 Världsarv Liten=300x300, Normal= 400x400, Stor=600x600, Mkt stor=800x800

J1 Upplysningsmärke vid riksgräns

J2 Upplysningsmärke

J3 Livsfarlig ledning Normal=800x400

39


S. Symboler

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet. Symbolerna är vita om de används på mörk botten och svarta om de används på ljus botten. Storlekar: Mkt liten=200x100 mm, Liten=300x150 mm, Normal=400x200 mm, Stor=600x300 mm, Mkt stor=800x400 mm

S1 Tung lastbil

S2 Tung lastbil med tillkopplad släpkärra

S3 Personbil

S4 Personbil med tillkopplad släpkärra

S5 Buss

S6 Traktor och motorredskap klass II

S7 Motorcykel

S8 Cykel och moped klass II

S9 Släpkärra

S10 Gående

S11 Rörelsehindrade

S12 Färja

S13 Personfärja

40


Placeringsmått vid skyltmontage

Placering av standardmärken Vägtyp

höjdmått

sidomått

Motorväg Motortrafikled 4-fältsväg

1,7 m

2,0 m

Övriga vägar

1,7 m

Gång- och cykelbanor

2,5 m

Placering av lokaliseringsmärken

Vägtyp Motorväg Motortrafikled 4-fältsväg

höjdmått h1 h2 1,7 m

min 0,8 m

3,0 m

2,0 m

Övriga vägar

1,7 m

min 0,8 m

3,0 m

min 0,5 m

Gång- och cykelbanor

2,5 m

Vinkling av lokaliseringsmärken

För att undvika bländning skall lokaliseringsmärke vinklas ca 10 grader “från” vägen. 1 m max 180 mm 2 m max 350 mm 3 m max 530 mm 4 m max 710 mm 5 m max 880 mm 6 m max 1060 mm 7 m max 1410mm

sidomått

min 0,5 m

Stolplutning av fackverk

Efter montering av skylt får stolpens avvikelse från vertikallinjen inte överstiga 1 grad. 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m

max 20 mm max 35 mm max 53mm max 70 mm max 88 mm max 105 mm

41


Markeringsskärmar Andra anordningar är till för att ge dig anvisningar som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler. Ref 1=normalreflekterande, Ref 2=högreflekterande

X1-blå Markeringspil Varje sektion är 600x600. Skyltarna på bilden är 600x600 och 600x1200

X2-blå Markeringsskärm för hinder Mkt liten h=200 mm , Liten h=300 mm, Normal h=400 mm, Stor h=500 mm, Mkt stor=600 mm

X3-blå Markeringsskärm för sidomarkering, farthinder mm. B=>100, h=>400

42

X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder mm monterad i båge


X4-blå Avfartsskärm Liten=600x1000 Normal=1200x2000 Stor=1800x3000

X Markeringskärm för trafikdelare, triangulär, 250x900

X Rund tvådelad markeringsskärm h=1300 eller h=1800

X Markeringsskärm vid övergångsställe

43


Avstängningsmaterial

A21 Slut på sträcka med vägarbete N=600x400 mm

X1-röd Markeringspil Varje sektion är 600x600. Skylten på bilden är 600x1200

X2-röd Markeringsskärm för hinder Mkt liten h=200 mm , Liten h=300 mm, Normal h=400 mm, Stor h=500 mm, Mkt stor=600 mm

X3-röd Markeringsskärm för sidomarkering, farthinder mm. B=>100, h=>400

Skyltöverdrag av grå vävplast med kraftigt resårgummiband. Finns i rund och trekantig form.

F23 Orienteringstavla för omledningsväg Normal=800x1000, Stor=1200x1500

F24 Färdriktning vid omledning Liten=600x200 Normal=900x300

F26 Körfält avstängt Liten=600x750, Normal=800x1000, Stor=1200x1500

Vägarbetstavla, vikbar i plast eller plåt. A20 och A40 + “Vägarbetsområde”

44

F25 Körfält upphör Liten= 600x750, Normal= 800x1000, Stor= 1200x 1500, Mkt s=1600x2000

Portabel skylt, ihopfällbar. Olika texter kan erhållas.


Klappmax Skyltbärare med A20. Vikt 10,5 kg

Klappmax Skyltbärare med A20

Klappmax sidomarkeringsskärm. Vikbar led mellan fot och skärm. Vikt 10,5 kg

Vak-Upp sidomarkeringsskärm. Vä, hö eller mitt-placerade, enkel eller dubbel. Med/utan fot.

45


Ihopfällbar “tältskylt”. Skyltsida 900 mm. Symbol på 1 sida eller alla 3. inkl fodral. Vikt 6,5 kg

Ihopfällbar “tältskylt”. Skyltsida 900 mm. Symbol på 1 sida eller alla 3. inkl fodral. Vikt 6,5 kg

Ihopfällbar “tältskylt”. Skyltsida 900 mm. Symbol på 1 sida eller alla 3. inkl fodral. Vikt 6,5 kg

Warnmax, kan förses med olika servicebudskap. Vikbar led mellan fot och skärm. Vikt 9,5 kg.

46


Skärmvagn med eller utan gasfjäder. Galvad. Förberedd för montering av alla förekommande typer av vägmärken för skärmvagn. Vevbara stödben med dubb. Vridbart kombinationsdrag. Extra dragkula bak diam 50.

Tillbehör till skärmvagnar: Batterilåda, Låsbart stödhjul fram, Förvarningsljus, Nätaggregat, Superpil, Körförändringstavla, Övriga vägmärken

Blixtljus resp LEDljus 2x230 mm resp 2x200 mm 12/24V, 2x340 mm 12/24V

Trafik-Buffert 3 st däck Vikt ca 420 kg Höjd ca 900 mm diam ca 1100 mm

Blixtljus, 12 V Fönsterfäste eller magnetfot.

Varningsfyrar. Gult blinkande ljus, fotocell. Rött fast ljus, fotocell. Batteridrift 2x6 V.

47


Platskon h=1000 mm

Brädhållare, liten ring och stor ring

Flagglina Röd plastad lina, flaggor med reflex. Längd 23 m

Plastkätting Kraftig plastkätting i nylon med Quick länk. Lev olika längder

Avstängningsbräda i trä med reflexer. Längd 3 m.

Överkryssningstejp, röd, 50 x 920 mm

Avspärrningsband i plast, gul/röd. Bredd 70 mm, längd 500 m och 250 m

Avspärrningsband i plast, “POLIS” Bredd 70 mm, längd 500 m och 250 m

48

Sportkoner h=400 mm h=280 mm

Gummibelastning 8 kg


Plastkon h=450 mm

Skyltbärare Konan Barbaren. För vanliga plastskyltar samt för de försedda med nyckelhålsfäste. Hål för avstängningsbrädor. Kompatibel med liknande konor på marknaden. Mått: 500x400x900 Belastning 17 kg

T-topp h=1070 mm Vikt med fot 8 kg

Klippan-kon

49


Betongelement “Hulken”. Levereras helt slät eller förberedd med eller utan reflexer. Hål för stolpe diam 60 mm. Vikt 290 kg. Reflexplåtar i EG 150x600 mm till långsidan och 140x110 till gavelsidan.

Betongelement “Sergel” Lyftögla. Levereras med eller utan reflexer. Hål för stolpe daim 60 mm. Vikt 200 kg. Reflexplåtar i EG 150x240 mm.

Stolpfot i betong för stolprör diam 60, med lyfthandtag. 30 kg och 50 kg.

Reflexrör i mjuk plast, vit med reflex. Tål kyla. Topp- lock, aluminiumfot och slangklämma, h=900 mm

50


Färg

Bättringsfärg för skyltar med grå baksida. Spara tid och pengar genom att spraya över klottret istället för att sanera.

Märkfärg i diverse kulörer. 750 ml

Märkfärg i diverse kulörer. 750 ml

Mäthjul med stödfot, fällbart handtag och hållare för märkfärg. Levereras med förvaringsväska.

51


Fordonsskyltar, fordonsutmärkning

Exempel på utmärkning fram av fordon vid specialtransport.

Exempel på utmärkning bak av fordon vid specialtransport.

Varningsskylt

Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med s.k. Battenburg mönster.

52


Varselkläder Alla varselkläder måste vara godkända enligt Europastandard SS-EN 471. Standarden innebär krav på fluorecerande material och reflexer. För te.x Vägverket innebär detta att kläderna skall uppfylla standarden klass 3. Tillåtna färger är gul och/eller orange. Detta innebär att du måste bära varselplagg som tillsammans ger en fluorescerande yta av minst 0,8 m2 och 0,2 m2 reflekterande yta. Flera kommuner har beslutat om motsvarande krav.

Parkas, varmfodrad Storlek S M L XL XXL 44 48 52 56 60

Väst modell 317 Limegul/orange med dragkedja. En storlek passar alla.

Jacka modell 313 Limegul med två fickor och dragkedja. Storlek M och XL

Jacka modell 313 med tryck enligt Vägverkets standard. Limegul med dragkedja. Storlek M och XL.

53


Bågar och ”Akta våra barn”

Rörbågar i aluminium, rördimension 60 mm, lackas i önskad kulör. Finns med rund överliggare och med rak överliggare. Rörbåge med skyltar för fartdämpning

Akta våra barn 720 x 720

Kör sakta Lekande barn 560x410

Familjeparkering

Kör sakta - flicka med hund

Kör sakta - pojke på cykel

Akta våra barn

54


Farthinder

Gummigupp för temporära installationer under snöfri säsong För bästa möjliga synbarhet är hindrets ytor belagda med stryktålig och reflekterande vägmärkestejp. Gummiytan är knottrig för att exempelvis cyklister skall få bra grepp. Kanterna är låga så att kraftiga stötar undviks när man passerar över hindret. Farthindret byggs upp i sektioner som fästes i asfalten med plugg och franska träskruvar. Varje sektion är 500x900x90 mm. Till varje vägbreddsmeter åtgår således två sektioner.

55


PV-3 Kabelbrygga 900x50x55

PV-6 Mittsektion med 채ndsektion 1830x300x50

PV-6 som kabelskydd

PV-209 Mittsektion med 채ndsektion 250x350x50

56


Farthinder “Gupp-i-påse” Lätt att rulla ut och ihop. 2 reflexer på varannan led. 3000x230x50 mm. Vikt 16 kg Levereras i en förvaringspåse.

Förvaringspåse till farthinder “Gupp-i-påse”.

Avstängningsstolpe Varmgalvad, reflexer,ingjutningsfund, lås-bar (lås ingår ej). H=900 mm

57


Vägbommar, varmförzinkade

Lyftbom - Teleskopisk 3-5,5 m alt. 5-7 m En vägbom förhindrar obehörig trafik. Är robust och stryktålig i sin konstruktion. Låsbar i stängt resp. öppet läge. Underhållsfri vilket ger lång livslängd. Vägbommen finns både som vridbom och lyftbom. Dessutom finns ytterligare en vridbom i ett enklare utförande och med en totallängd på 4,8 m. Denna kan kapas efter behov (bommen finns ej beskriven i bild).

Lyftbom i variabel längd 3,0-5,5 meter. Låsbar i stängt respektive öppet läge. Kan även erhållas med ledat stödben. Längd: 3,0-5,5 m Vikt:130 kg Fastsättning: Nedgjutning

58

Vridbom med variabel längd. Vid breda in- och utfarter kan man montera två bommar mot varandra och låsa med ett överfallslås (ingår ej). Längd: 5,2-9,7 m Höjd: 1,0 m Vikt: 108 kg Fastsättning: Ingjutningsfundament


Bilspärrar En bilspärr är ett bra sätt att förhindra obehörig trafik. I sin konstruktion är den barnsäker, robust och utan risk att frysa fast i sina rörlig delar. Dämpar farten för cyklar och mopeder. Självlåsande och med flera låsalternativ.

Brandkårslås, speciellt framtaget för att passa till alla utryckningsnycklar. Kan lev färdigmonterat

Bix 3.0 m, 2.5 m, 2.0 m, 1.5 m • Kompakt och kraftfull design • Ergonomiskt placerat låshus • Flexibel, öppnas åt höger alt. vänster • Vinterläge (låsbar i öppet läge) • 1-lås eller 2-lås med eller utan “Hålla nyckeln” funktion • Enkel att ändra eller byta låskombination • Vfz alt Vfz + lackerade • Två helt individuella låssystem som kan kombineras efter eget önskemål.

Bilspärr BGH är en enklare variant av bilspärr. Grinden låses med en kraftig skjutregel som kan låsas med hänglås dim 8 mm (ingår ej). Armeringsstål för ingjutning ingår. Länd= 1,65 m och 2,0 m

Specialskruvar med nyckel för att förhindra obehöriga att ta med sig låshuset.

Bilspärr Bix- Teknisk information Längd: 1,5/2,0/2,5/3,0 m Höjd: 1,0 m Vikt: 48/52/58/62 kg Fastsättning: Ingjutningsfundament, ingår.

Bilspärr BGH - Teknisk information Längd:1,65/2,0 m Höjd:1,0 m Vikt:28/30 kg Fastsättning: Nedgjutning

59


Bilspärr Return är en självstängande grind som gör det möjligt för gångtrafikanter att smidigt ta sig fram, samtidigt som obehöring trafik effektivt hindras.Bilspärren är barnsäker utan risk för klämskador. Underhålls- och arbetsfordon kan passera grinden utan föregående öppning. Bladets plana och täta utformning gör att inget fordon fastnar. Grindbladet finns i 1,5 m och 2,0 m längd.Konstruktionen är driftsäker, underhållsfri och mycket prisvärd.

BIX-pollare i stålrör med kupat lock, inkl. reflexer. Trafikhinder vid gågator och liknande. Pollaren kan kombineras med bilspärr vid bredare utfarter.

Bågrör, l=1.0 m, 2.0 m, 3.0 m Stoppräcke vid parkering där det monteras i sikthöjd. Avskiljer grönområde, fotbolls- och idrottsanläggningar. Lättmonterat och underhållsfritt, ger låg montagekostnad och lång livslängd till låg kostnad.

60

Bix-Pollare - Teknisk Information Höjd: 1000 mm Diameter:114 mm Vikt: 18 kg Fastsättning: Nedgjutning

Sektionsräcke, l=1.0 m, 2.0 m, 3.0 m Sektionsbyggt vilket gör det lätt att byta ut en påkörd sektion. För montering i markfundament alt. för ingjutning.


Trafikspeglar och sandlådor

Diameter 600 mm Diameter 800 mm

Trafikspegel, rostfri, konvex. Trafikspegel med konvex spegel i akryl. Diameter 600 och 800 mm. Kant med röda reflexer. Bakstycke i slagfast, väderbeständigt poly Beslag ingår. styren. Varmgalvat monteringsbeslag passande till 60 mm rör.

Sandlåda tillverkad i polyetenplast. Volym: 150 l och 300 l

Sandlåda tillverkad i glasfiberarmerad polyester med aluminiumrör som handtag i locket. Som extrautrustning kan en enkel men effektiv låsanordning monteras. Modell 480, Volym: 480 l,Höjd: 760 mm Bredd: 880 mm Längd: 1270 mm

Sandlåda tillverkad i glasfiberarmerad polyester med aluminiumrör som handtag i locket. Som extrautrustning kan en enkel men effektiv låsanordning monteras. Modell 320, Volym: 320 l, Höjd: 790 mm, Bredd: 750 mm, Längd: 920 mm

Sandlåda tillverkad i glasfiberarmerad polyester med aluminiumrör som handtag i locket. Som extrautrustning kan en enkel men effektiv låsanordning monteras. Modell 200, Volym: 200 l, Höjd: 700 mm, Bredd: 530 mm Längd: 770 mm

61


Fästdetaljer

SM-klamma, enkel, galvad diam 60 mm. Finns även i diam 76, 108, 114, 121, 133, 152, 165

SM-klamma, dubbel, galvad, diam 60 mm. Finns även i diam 76, 90, 108, 114

Fyrkanstklamma, enkel, galvad, 60x60 mm. Finns även i 80x80 mm och 100x100 mm.

Fyrkanstklamma, dubbel, galvad, 60x60 mm. Finns även i 80x80 mm och 100x100 mm.

S-H-klamma, enkel, galvad, 48/60 mm. Finns även i 76, 90, 108/ 114, 127/133, 152, 165

S-H-klamma, dubbel, galvad, 48/60 mm. Finns även i 76, 90, 108/ 114, 127/133, 152, 165

Stagklamma, galvad, diam 60 mm.

Kryssklamma, galvad, diam 60 mm.

Toppfäste, galvad, diam 60 mm.

Skarvdon, galvad, diam 60 mm. Finns även i 60x60 mm, 80x80mm, 100x100 mm

U-bult M16x112 mm Finns även i M12-112 och M12x88 mm.

Bygel 80x80mm. Finns även till 100x100 mm.

SM bandklamma, galvad

S-H Bandklamma, galvad

Bergklamma

Bergögla

Bergdubb

I-profilklamma, rak. Finns i diam 60, 76, 90, 108, 121 och 133 mm.

I-profilklamma, 90 grader. Finns i diam 60, 76, 90, 108, 121 och 133 mm.

I-profilklamma,180 grader Finns i diam 60, 76, 90, 108, 121 och 133 mm.

62


Gatunamnsklamma, galvad, enkel, diam 60 mm. Finns även i 76, 90, 108, 114, 121, 133, 152, 168

Gatunamnsklamma, galvad, 90 grader, 60 mm. Finns även i 76, 90, 108, 114, 121, 133, 152, 168

Gatunamnsklamma, galvad, 180 grader, 60 mm. Finns även i 76, 90, 108, 114, 121, 133, 152, 168

AIV klamma diam 60 mm. Finns även i 76, 108, 121, 133 mm.

Väggkonsoll passande rör med diam 60mm.

Stolpkonsoll diam 60mm. Finns även i 76, 108 mm

Fyrkanthylla för rör 80x80 eller 100x100 mm. Ett par = över- och underhylla.

Stödprofil till I-profil

Portalfäste

Kantskarv, enkel

Mellanskarv

Rörfundament i stål passande rör diam 60 mm. Längd 600, 800, 1000, 1200 mm.

Slipbase© Ledad konsol för montage mellan fundament och fackverksstolpe. Stolpen blir eftergiven och kan förhindra personskador vi en ev. trafikolycka. Typ A för 450x450, typ B för 380x380 och typ C för 295x295 mm.

Fundament i betong för runda rör och för fyrkantsrör.

Fundament i betong för fackverksstolpar

Manchett till fundament för runda rör

Bussning till runda rör

Bussning till fyrkantsrör

63


Fästdetaljer

Galvat stolprör diam 60 mm. Längd 1500, 2000, 2500, 3150, 3500, 4000, 4500, 7000 mm.

Topplock diam 60 mm.

Montering på rörstolpar

Fyrkantsrör/stolpar finns i 100x100x5, 80x80x4, 60x60x3 och 80x40x3 mm.

Topplock fyrkantsrör 100x100, 80x80 och 60x60 mm.

Montering fyrkantsrör. 5 = Bygel för 80-rör 6 = Kryssklamma 8 = SM klamma, enkel 11= Topplock 64

Montering fackverksmast. 1 = U-bult M16-112 mm 2 = U-bult M12-112 mm 8 = SM klamma, enkel


Placeringsmått vid skyltmontage

Placering av standardmärken Vägtyp

höjdmått

sidomått

Motorväg Motortrafikled 4-fältsväg

1,7 m

2,0 m

Övriga vägar

1,7 m

Gång- och cykelbanor

2,5 m

Placering av lokaliseringsmärken

Vägtyp Motorväg Motortrafikled 4-fältsväg

höjdmått h1 h2 1,7 m

min 0,8 m

3,0 m

2,0 m

Övriga vägar

1,7 m

min 0,8 m

3,0 m

min 0,5 m

Gång- och cykelbanor

2,5 m

Vinkling av lokaliseringsmärken

För att undvika bländning skall lokaliseringsmärke vinklas ca 10 grader “från” vägen. 1 m max 180 mm 2 m max 350 mm 3 m max 530 mm 4 m max 710 mm 5 m max 880 mm 6 m max 1060 mm 7 m max 1410mm

sidomått

min 0,5 m

Stolplutning av fackverk

Efter montering av skylt får stolpens avvikelse från vertikallinjen inte överstiga 1 grad. 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m

max 20 mm max 35 mm max 53mm max 70 mm max 88 mm max 105 mm

65


P책budsskyltar

10-300 200x300 1 mm:s aluminium

10-301 200x300 1 mm:s aluminium

10-302 200x300 1 mm:s aluminium

10-303 200x300 1 mm:s aluminium

10-304 200x300 1 mm:s aluminium

10-305 200x300 1 mm:s aluminium

10-306 200x300 1 mm:s aluminium

10-307 200x300 1 mm:s aluminium

10-308 200x300 1 mm:s aluminium

10-309 200x300 1 mm:s aluminium

10-399 200x300 1 mm:s aluminium

10-311 300x200 1 mm:s aluminium

10-312 300x200 1 mm:s aluminium

10-313 300x200 1 mm:s aluminium

10-314 300x200 1 mm:s aluminium

10-315 300x120 1 mm:s aluminium Uppge antalet personer

10-316 300x200 1 mm:s aluminium

10-317 300x120 1 mm:s aluminium

10-318 300x120 1 mm:s aluminium

66


Varningsskyltar

10-401 200x300 1 mm:s aluminium

10-402 200x300 1 mm:s aluminium

10-403 200x300 1 mm:s aluminium

10-404 200x300 1 mm:s aluminium

10-405 200x300 1 mm:s aluminium

10-406 200x300 1 mm:s aluminium

10-407 200x300 1 mm:s aluminium

10-408 200x300 1 mm:s aluminium

10-409 200x300 1 mm:s aluminium

10-410 200x300 1 mm:s aluminium

10-411 200x300 1 mm:s aluminium

10-437

10-413 200x300 1 mm:s aluminium

10-427 200x300 1 mm:s aluminium

10-415 200x300 1 mm:s aluminium

10-416 200x300 1 mm:s aluminium

10-417 200x300 1 mm:s aluminium

10-418 200x300 1 mm:s aluminium

10-421 200x300 1 mm:s aluminium

10-425 200x300 1 mm:s aluminium

200x300 1 mm:s aluminium

67


200x300 1 mm:s aluminium

10-434 200x300 1 mm:s aluminium

10-435 200x300 1 mm:s aluminium

10-436 200x300 1 mm:s aluminium

200x300 1 mm:s aluminium

10-429 200x300 1 mm:s aluminium

10-720 200x300 1 mm:s aluminium

10-704 200x300 1 mm:s aluminium

200x300 1 mm:s aluminium

200x300 1 mm:s aluminium

10-708 200x300 1 mm:s aluminium

10-709 200x300 1 mm:s aluminium

10-710 200x300 1 mm:s aluminium

10-711 200x300 1 mm:s aluminium

10-712 200x300 1 mm:s aluminium

10-714 200x300 1 mm:s aluminium

10-715 200x300 1 mm:s aluminium

10-720 200x300 1 mm:s aluminium

10-716 300x100 1 mm:s aluminium

10-718 300x100 1 mm:s aluminium

68


FĂśrbudsskyltar

10-600 200x300 1 mm:s aluminium

10-601 200x300 1 mm:s aluminium

10-602 200x300 1 mm:s aluminium

10-603 200x300 1 mm:s aluminium

10-604 200x300 1 mm:s aluminium

10-605 200x300 1 mm:s aluminium

10-606 200x300 1 mm:s aluminium

10-607 200x300 1 mm:s aluminium

10-608 200x300 1 mm:s aluminium

10-609 200x300 1 mm:s aluminium

10-610 200x300 1 mm:s aluminium

10-612 200x300 1 mm:s aluminium

10-613 200x300 1 mm:s aluminium

10-617 200x300 1 mm:s aluminium

10-616 200x300 1 mm:s aluminium

10-617 200x300 1 mm:s aluminium

10-618 200x300 1 mm:s aluminium

10-619 200x300 1 mm:s aluminium

10-620 200x300 1 mm:s aluminium

10-621 200x300 1 mm:s aluminium

59 6


10-622 200x300 1 mm:s aluminium

10-623 200x300 1 mm:s aluminium

10-624 200x300 1 mm:s aluminium

10-625 200x300 1 mm:s aluminium

10-638 200x300 1 mm:s aluminium

10-639 200x300 1 mm:s aluminium

10-640 200x300 1 mm:s aluminium

10-641 200x300 1 mm:s aluminium

10-642 200x300 1 mm:s aluminium

10-629 200x300 1 mm:s aluminium

10-643 200x300 1 mm:s aluminium

10-699 200x300 1 mm:s aluminium

10-627 500x285

10-628 250x300 2 mm:s alluminium Ă„ven med jordspett

10-630 495x200

10-631 495x200

10-632 495x200

10-633 495x200

10-635 720x400

10-634 600x470

70


Brandskyltar

10-902 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-903 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-927 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-915 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-903 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-919 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-926 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-917 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-923 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-906 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-920 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-916 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-905 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-921 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-922 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-912 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-907 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-908 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-924 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-911 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

71


10-913 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-909 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-910 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-904 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-914 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

10-928 300x200 mm 200x150 mm 1 mm:s aluminium

600x100 mm 420x75 mm 1 mm:s aluminium

600x100 mm 420x75 mm 1 mm:s aluminium

600x100 mm 420x75 mm 1 mm:s aluminium

600x100 mm 420x75 mm 1 mm:s aluminium

1026A150x150 mm 1026B 250x250 mm 1 mm:s aluminium Efterlysande

1020A 150x150 mm 1020B 250x250 mm 1 mm:s aluminium Efterlysande

1021A 150x150 mm 1021B 250x250 mm 1 mm:s aluminium Efterlysande

1022A 150x150 mm 1022B 250x250 mm 1 mm:s aluminium Efterlysande

1023A 150x150 mm 1023B 250x250 mm 1 mm:s aluminium Efterlysande

1025A 150x150 mm 1025B 250x250 mm 1 mm:s aluminium Efterlysande

72


Turist- och friluftsmärken

Namn på led

Namn på vandringsled

Namn på plats och upplysning om platsen

Fiske vid Viskan

2 km till Viskan

400 m till fiske

Brandpost

Bransrepskap

Återstående spårlängd

Vandringsled

6111 Rum att hyra

6112 Ankringsplats

6113 Bad

6114 Sjösättning

6115 Båtuppläggning

6116 Stuga

6117 Camping

6118 Biltvätt

6119 Stollift

6120 Omklädning för män

73


6121 Omklädning för kvinnor

6124 El-uttag

6125 Upplysningar

6126 Kiosk eller affär

6127 Landstigning

6128 Tillvaratagna föremål

6129 Bagageförvaring

6130 Drivmedel

6131 Torrklosett

6132 Utsiktstorn

6134 Parkering, barn

6135 Parkering, hundar

6136 Rastplats

6137 Lekplats

6138 Uthyrning, cykel

6139 Uthyrning, bil

6140 Uthyrning, husvagn

6141 Uthyrning, roddbåt

6142 Verkstad eller bårvarv

6143 Restaurang

74


6144 Bastu

6145 Självhushåll

6146 Klädvård

6147 Vindskydd, raststuga

6148 Dusch

6149 Skidvård

6150 Cafeteria

6152 Tvättrum

6153 Disk

6154 Avfall, latrin

6155 Avfall, flytande

6156 Avfall, olja

6157 Avfall, fast

6158 Vandrarhem

2211 Lavinrisk

2212 Djupt vatten

2213 Skogsarbete

2214 Svag is

3111 Flygplan

3112 Cykel

75


3113 Båt eller fartyg

3114 Buss

3115 Bil

3116 Husvagn

3117 Helikopter

3118 Motorbåt

3119 Järnväg

3120 Roddbåt

3121 Taxi

5212 Friidrott

5213 Badminton

5214 Bandy

5216 Bowling

5218 Budo

5219 Curling

5222 Fotboll

5223 Golf

Skidspår

Skidspår, belyst

5229 Sportanläggning

76


Sjövägmärken Ö = Överstorlek N = Normalstorlek U = Understorlek

2000 x 2040 mm (2040 x 2040 mm) 1500 x 1530 mm (1530 x 1530 mm) 1000 x 1020 mm (1020 x 1020 mm)

Ref 1 = Normlareflekterande Ref 2 = Högreflekterande

S 100 Linfärja

S 101 Livsfarlig ledning

S 102 Begränsad höjd

S 103a Sidomarkering grön

S 103b Sidomarkering röd

S 103c Sidomarkering röd med spets nedåt

S 104 Begränsat vattendjup

S 105 Begränsad bredd

S 106 Rörlig bro

S 107 Arbete i eller vid vatten

S 108 Badplats

S 109 Fiskeredskap

S 110 Kabel, rör

S 111 Annan fara

S 201 Förbud mot trafik med fritidsbåtar

77


S 201 Föbud mot motorbåtar

S 202 Förbud mot segelbåtar

S 203 Förbud mot surfingbräda

S 204 Förbud mot vattenskidåkning

S 205 Förbud mot vattenskoteråkning

S 206 Förbud mot dykning

S 207 Förbud mot ankring

S 208 Förbud mot förtöjning

S 209 Förbud mot sjötrafik

S 210 Förbud mot landstigning

S 211 Förbud mot parkering

S 212 Fartbegränsning

S 213 Fartbegränsning upphör

S 300 Stoppgräns

S 301 Avge ljudsignal

S 302 Färdriktning

S 400 Trafik med fritidsbåt tillåten

S 401 Trafik med motorbåt tillåten

S 402 Segling tillåten

S 403 Brädsegling tillåten

78


S 404 Vattenskidåkning tillåten

S 405 Vattenskoteråkning tillåten

S 406 Dykning tillåten

S 407 Ankring tillåten

S 408 Förtöjning tillåten

S 500 Sträckans längd i meter med början vid märket

S 501 Sträckans längd i nautiska mil med början vid märket

S 504 Avstånd till

S 505 Avstånd från

S 507 Datum

S 508 Tilläggstavla

S 509 Tilläggstavla

S 511 Linfärja

S 512 Signal

S 513 Tilläggstavla

S 514 Förbud för ankring med tilläggstavlor som anger riktning och sträcka. Tilläggsmärkenas bredd är Ö=1000 mm, N=750 mm, U=500 mm

S 515 Enslinje

Ö=2000 x 1840 mm N=1520 x 1330 mm U=1000 x 920 mm

79


Specialskyltar

80


81


Dieseltankar

Den perfekta förvaringslösningen av dieselbränsle på plats. Enkel att installera, underhålla och förflytta. Levereras med en mängd säkerhetsåtgärder såsom automatisk avstängning för att undvika överfyllning och en lättavläst mätare som indikerar mängden olja. Tillverkad av högkvalitativ UV-resistent polyeten, vilket medför lång livslängd. Finns i volymerna 1200, 2500, 3500, 5000 och 9000 l. 10 års garanti (tillbehören 1 års garanti)

TruckMaster® är en serie av mobila dieselbränsle- och smörjmedelsbehållare. Ett säkert och lätthanterligt sätt att tanka fordon på plats. Den är lätt och portabel men samtidigt tillräckligt stabil för att säkras bak på de flesta lastbilar. Behållarna är gjorda i UV-beständig mediumdensitet polyetylen. Enheterna levereras kompletta och är färdiga att använda direkt. Volym 430 l. 5 års garanti (tillbehören 1 års garanti) 82


Vi på PPV

Bo Ljungström VD / säljare 031-99 70 93 bo@ppv.se

Ann Ljungstöm Layout / säljare 031- 99 70 98 layout@ppv.se

Jonny Stenqvist Säljare 031- 99 70 97 jonny@ppv.se

Lars Johansson Inköp / säljare 031-99 77 33 lars.l@ppv.se

Elisabeth Bergstedt Kalkyl / säljare 031-99 70 95 elisabeth@ppv.se

Monica Olsson Växel / administration 031-99 70 90 ppv@ppv.se

Yasmine Ljungström Ekonomi / administration 031-99 70 92 admini@ppv.se

Håkan Gustafsson Verkstadsansvarig 031-99 77 30 hakan@ppv.se

Ewa-Maria Gunnarsson Verkstad

Emil Lindfors Verkstad / måleri

Katarina Johansson Layout

Hans Lindqvist Textläggning

Viveka Norén Textläggning

Mehrdad Heidari Textläggning

Marie Erixon Textläggning

Paul Clippert Textläggning

Gustav Fässberg Godsavdelning

Claes Svensson Klippert Godsavdelning

83

Katalog för PPV  

Vår skylt och tillbehörskatalog