Page 1

Jelmagyarázat

Énekeljétek el a dalt!

Hallgassátok meg!

Írjátok le!

Énekeljétek el a dalcsokort!

Mutassátok kézjelekkel!

Szolmizáljatok!

Játsszátok el!

Könnyen elsajátítható dalok, mindenki tanulja meg!

Nehezebb dalok, több idõt szánjunk a megtanulásukra!

A legügyesebb osztályoknak ajánljuk.


Süle Ferenc

ELSÕ DALOSKÖNYVEM

TIZENEGYEDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004


Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 13.§. (1.) bekezdése alapján az ELSÕ DALOSKÖNYVEM címû kiadványt XVIII/4420-EHKT/2000. szám alatt jóváhagyta és tankönyvvé nyilvánította.

Lektorálta Németh István Rápli Györgyi Bírálta Albertné Balogh Márta Schóber Tamás Tihanyi József Illusztrálta Kurucz Krisztina Szerkesztette Esztergályos Jenõ

ISBN: 963 464 590 9 Raktári szám: AP – 161/11

A kiadó minden jogot fenntart.

Apáczai Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/525-000, fax: 95/525-014 Felelõs kiadó: Esztergályos Jenõ ügyvezetõ

Nyomdai elõkészítés: Gyõr Felelõs vezetõ: Komka László


Hívogat az iskola Bújj, bújj, zöld ág Fehér liliomszál Süss fel, nap

1. Énekeljétek és játsszátok el az óvodában tanult dalokat! 2. Énekeljétek egyenletes járással a Hívogat az iskola címû dalt!

3. Tapsoljátok el a teljes nevetek ritmusát! Találjatok ki rá dallamot is! 4. Hallgassátok meg az utca zaját, a jármûvek és az emberek hangját!

3


Tüzet viszek Bújj, bújj, zöld ág Borsót fõztem Csön-csön gyûrû

1. Énekeljétek és játsszátok el az óvodában tanult dalokat! 2. Énekeljétek egyenletes járással a következõ dalt!

3. Játsszátok el a Csön-csön gyûrû kezdetû dalt! A játszók összetett kézzel ülnek. Egyik társukat kiküldik hunyni, egy másik a gyûrût osztva énekel. Amikor a dal végére ér, egy gyermek kezébe teszi a gyûrût. Az osztás után a csoport így hívja be a hunyót:

Jöhet a cica, megsült a hurka.

Halk vagy hangos énekléssel segítsetek a hunyónak a keresésben. Akkor énekeljetek a leghangosabban, amikor a hunyó az elõtt áll, akinek a kezében van a gyûrû.

4. Hallgassátok meg az utca hangjait! Figyeljétek meg egy jármû hangját! Figyeljétek meg a többi jármû hangját!

4


Játsszunk! A kállói szõlõben Járom az új váramat Most viszik

1. Álljatok körbe és játsszatok! 2. Énekeljétek a dalt, járjatok és tapsoljatok közben egyenletesen!

3. Énekeljétek a dalt, járjatok közben egyenletesen, és a jobb lábatokkal erõsen dobbantsatok! 4. Írjatok egy sor

ritmusjelet!

5. Jelöljétek be a hiányzó ütemvonalakat!

5


Esik az esõ Erzsébet asszony A Gyõri Györgynek Tüzet viszek

1. Tanuljátok meg hallás után a dalt!

2. Írjatok egy sor

értékû ritmusjelet!

3. Jelöljétek be a hiányzó ütemvonalat!

4. Hallgassátok a traktor hangját, ha elindul és lassan elmegy; elindul és gyorsan elmegy; lassan elhalad; gyorsan elhalad!

6

ti - ti


Kék selyemkendõ Hívogat az iskola Tüzet viszek Esik az esõ

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

Úgy játsszátok, mint a Lánc, lánc, eszterláncot !

2. Írjatok egy sor

és

értékû ritmusjelet!

3. Folytassátok a ritmust!

4. Alkossatok ütemeket a és

értékû ritmusjelekbõl!

5. Hallgassátok meg az autó dudáját, a szirénát, a harangok zúgását!

7


Hajlik a meggyfa Esik az esõ Kék selyemkendõ Tüzet viszek

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

A gyerekek körbe járnak, egyikük a kör közepén forog. A dal végén párt választ, akivel helyet cserél.

2. Írjátok le a tapsolt ritmust!

3. Alkossatok ütemeket a és

értékû ritmusjelekbõl!

4. Játsszátok el a mondókát!

A gyerekek körbe állnak, egynek be van kötve a szeme, az áll középen. A mondóka végén megállnak. A középsõ valakit megtapogat, ha arról megismeri és kitalálja ki az, helyet cserélnek, ha nem, újra õ lesz a keresõ. 5. Figyeljétek meg a közlekedési eszközök hangját: az autó, a repülõ, a lovaskocsi és a lovasszán mozgását!

8


Szólj síp, szólj! Tüzet viszek Süss fel, nap Cirmos cica

1. Tapsoljátok el a dal ritmusát! 2. Írjatok egy sor

szünetjelet!

3. Írjatok egy sort és

értékû ritmus- és szünetjelekbõl!

4. Jelöljétek be a hiányzó ütemvonalakat!

5. Figyeljétek meg a munkagépek zaját, a traktor, a kombájn és a fûnyíró hangját!

9


Gólya, gólya gilice Kék selyemkendõ Hajlik a meggyfa Szólj síp, szólj!

Beszélve: Addig nem adom oda öreganyád kulcsát, míg százat vagy ezret nem kerülsz! Tavasszal, a gólyák megpillantásakor éneklik, egyes helyeken kezüket keresztbe téve a gólya felé hajlonganak.

1. Írjátok le a tapsolt ritmust!

2. Gyakoroljátok a

ritmusjelek írását!

3. Figyeljétek meg a nem utcán közlekedõ jármûvek hangját! Rajzoljatok le egyet közülük! Hallgassátok meg Glenn Miller zenekarát! Mit hallottatok?

10


Én kis kertet Gólya, gólya, gilice Szólj síp, szólj! Gyertek haza, ludaim

Énekeljétek el a dalt szöveggel!

1. Írjátok le a szó betûjelét! s

s

2. Írjátok le a mi betûjelét! m m 3. Ritmusírás

11


Szó-mi a vonalon (s – m) Esik az esõ Hajlik a meggyfa Én kis kertet

5. vonal 4. vonal 3. vonal

szó = s mi = m

2. vonal 1. vonal 1. Folytassátok! Írjatok egy sor szó - mi hangot a megfelelõ vonalra!

2. Ritmusírás

3. Figyeljétek meg a baromfiudvar lakóit: a tyúkokat, a csibéket, a kakast, a pulykát és a libákat! Hallgassátok meg Lakner Tamás – Weöres Sándor Réti csiga címû mûvének részletét!

12


Szó-mi a vonalközben (s – m)

Kék selyemkendõ Szólj síp, szólj! Én kis kertet

4. vonalköz 3. vonalköz 2. vonalköz 1. vonalköz 1. Folytassátok! Írjatok egy sor szó - mi hangot a megfelelõ vonalközbe!

2. Ritmusírás

3. Énekeljétek és játsszátok el!

Két nagyobb gyerek keresztbe összefogott kezén visz egy kisebbet vagy egy babát.

4. Figyeljétek meg az állatok hangját, a kecskéket, a borjakat, a macskákat! Hallgassátok meg Banchieri Az állatok rögtönzött ellenpontja címû mûvének részletét!

13


Hull a pelyhes

Télapó itt van Pattanj pajtás

1. Énekeljétek a dalt

ritmuskísérettel!

2. Másoljátok le az alábbi dallamot, és énekeljétek el szolmizálva!

3. Hallgassátok meg Mozart C-dúr Zongoravariációjának részletét (KV. 300)!

14


Ég a gyertya, ég Télapó itt van Pattanj pajtás Hull a pelyhes

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

A kör közepén álló gyerek felemelt kézzel égõ gyertyát utánoz. A többiek énekelve körbe járnak, és a szüneteknél elfújják a „gyertyát”. Az utolsó ütemre leguggolnak.

2. Másoljátok le az alábbi dallamot! Énekeljétek el szolmizálva és mutassátok kézjelekkel!

3. Játsszátok el a mondókát!

A gyerekek kis almát formálva összefûzik az ujjaikat, ritmikusan nyitogatják, majd a végén alul kifordítva kinyitják a tenyerüket.

15


Mit játsszunk, lányok? Most viszik Hull a pelyhes Ég a gyertya

1. Énekeljétek és játsszátok el!

A gyerekek körbe járva énekelnek. A „csire-mire” szövegnél mindenki körbe fordul, a „rop-rop-rop”-nál hármat tapsolnak.

2. Ritmusírás

3. Énekeljétek és tapsoljátok a ritmusát! Rajzoljátok be a dallam vonalát!

4. Helyezzétek el a vonalrendszerbe!

5. Hallgassátok meg Saint-Saëns Állatok farsangja címû mûvének részletét! A baromfiudvar lakói: a tyúkok és a kakasok.

16


Án , tán , ditijom Tüzet viszek Gólya, gólya, gilice Mit játsszunk, lányok?

1. Énekeljétek és játsszátok el!

A gyermekek nagy körben párosan, elöl keresztezett kézfogással, tetszés szerinti irányban szökdelnek. „Hopp”-ra irányt változtatnak (kezüket átfordítják). Hátul keresztezett kézfogással is járják, közben leguggolnak.

2. Ritmusírás

3. Énekeljétek szolmizálva és tapsoljátok hozzá a ritmust!

4. Helyezzétek el a vonalrendszerbe!

5. Hallgassátok meg Saint-Saëns Állatok farsangja címû mûvének részletét! A hosszú fülû személyiségek: a szamarak.

17


Készüljünk a karácsonyra! Ég a gyertya Hull a pelyhes

Kirje, kirje 1. Tanuljátok meg hallás után!

2. A Kisjézus aranyalma, Boldogságos Szûz az anyja. Két kezével ápolgatja, Két lábával elringatja.

3. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, Örüljetek, örvendjetek, A Kisjézus megszületett.

2. Kísérjétek a dalt triangulummal (fémháromszöggel) a következõ ritmussal!

3. Hallgassátok meg a karácsonyi dalok közül a Mennybõl az angyalt!

18


Kiskarácsony Ég a gyertya Hull a pelyhes Kirje, kirje

1. Énekeljétek el a dalt!

2. Kísérjétek a dalt triangulummal a következõ ritmussal a) b)

3. Énekeljétek a Kirje, kirjét kísérettel!

4. Hallgassátok meg a karácsonyi dalok közül A Kisjézus megszületett címût!

19


Hinta-palinta Mit játsszunk, lányok? Án, tán, ditijon Gólya, gólya, gilice

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

Két gyermek egy harmadikat vállánál és bokájánál megfogva ütemekben elõrehátra hintáztat (lóbál). „Zsupp”-ra a két tartó leguggol, úgy tesz, mintha ledobnák a hintázó gyermeket, aki talpra érkezik. Tetszés szerint (pl. kiolvasással) választják ki a hintáztatókat és a hintázót, majd folytatják a játékot.

2. Alkossatok önállóan kettes ütemeket!

3. Találjatok ki szó és mi hangokból álló dallamot! Írjátok alá betûjelével és énekeljétek el!

20


Süss fel, nap Ég a gyertya Án, tán, ditijon Hinta-palinta

1. Tanuljátok meg a dalt!

2. Másoljátok le a fenti dallamrészletet!

3. Gyakoroljátok a lá és a szó betûjét! l

s

l

s

21


Húzz, húzz, Katica Án, tán, ditijon Hinta-palinta Süss fel, nap

1. Tanuljátok meg játékkal együtt a dalt! Énekeljétek el szomizálva kézjelekrõl és a kottáról!

A gyermekek párosan egymással szemben állnak, elöl keresztezett kézfogással, lábuk egymáshoz egészen közel, karjuk kifeszítve, felsõ testük hátradõl. Apró oldalt lépegetéssel (galopp) féltalpon forognak tetszés szerinti irányban, vagy irányt váltanak és a dallam végére leguggolnak. Két gyermek páros forgatását az ország különbözõ tájain más-más módon nevezik: pórumozás, pérumozás, pörömözés, túrózás, kocsizás, kerembózsa stb.

2. Ritmusírás

3. Hallgassátok meg Prokofjev Péter és a farkas címû mûvének részletét! Figyeljétek meg Péter, a kismadár, a kacsa és a farkas ábrázolását!

22


Cicuskám, kelj fel Hinta-palinta Süss fel, nap Húzz, húzz, Katica

1. Énekeljétek a dalt szöveggel és szolmizálva!

2. Énekeljétek el és mutassátok kézjelekkel!

3. Ritmusírás

4. Hallgassátok meg Prokofjev Péter és a farkas címû mûvének részletét! Figyeljétek meg a macska, a vadászok és a nagyapa ábrázolását!

23


Körtéfa Süss fel, nap Húzz, húzz, Katica Cicuskám, kelj fel

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

A gyerekek kézfogással kört alakítanak. A kör közepén ketten táncolnak, s a dal végén a másik kettõvel cserélnek.

2. Ritmusírás

3. a) Helyezzétek a vonalrendszerbe a szó és a lá hangot!

b) Énekeljétek el a dallamot szolmizálva! 24


Csip, csip, csóka Süss fel, nap Cicuskám, kelj fel Körtéfa

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

2. Énekeljétek el a betûkottáról a dalt! 3. Énekeljétek szolmizálva a kottából! 4. Másoljátok le a dal elsõ négy ütemét!

25


Bújj, bújj, zöld ág Kék selyemkendõ Hajlik a meggyfa Csip, csip, csóka

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

2. Ritmusírás

3. Helyezzétek el a vonalrendszerbe!

4. Figyeljétek meg az otthoni zajokat! A konyha zajait: az evõeszközök és a poharak koccanását, a víz forrását, a háztartási gépek zaját, a porszívó, a hûtõszekrény hangját!

26


Kiskacsa für dik Kék selyemkendõ Csip, csip, csóka Bújj, bújj, zöld ág

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

A gyerekek körbe járnak, a körön belül ellenkezõ irányban megy a „kacsa” és a „pásztor”, kezében vesszõvel. („Hajtja a kacsát.”) Az utolsó hangra mind megállnak, és a szereplõk maguk helyett újat választanak.

2. Írjátok alá a szolmzációs hangok betûjelét!

3. Írjátok le a fenti dallamot a 4. vonalról kezdve!

4. Figyeljétek meg a fürdõszoba hangjait: a hajszárító, a mosógép, a centrifuga, a villanyborotva hangját, a zubogó víz zaját!

27


Gyertek, lányok

Bújj, bújj, zöld ág Kiskacsa fürdik Csip, csip, csóka

1. Tanuljátok meg hallás után a dalt! Énekeljétek kézjelrõl és a betûkottáról szolmizálva!

2. Itt árulják a rózsát, a rózsát. Abból kötnek bokrétát, bokrétát. 3. Azt is tudom, ki köti, ki köti. Bíró Marcsa kötözi, kötözi. 4. Az asztalra leteszi, leteszi. Szabó Pisti felveszi, felveszi, 5. Kalapjára biggyeszti, biggyeszti. Biggyeszd Pisti nem bánom, nem bánom. Úgyis te lész a párom. Két gyermek a kör közepén megjátssza a cselekményt, a többiek énekelnek, körbe állnak, és a két utolsó ütemet tapsolják. A nevek helyett közületek valakinek a nevét modjátok!

2. Folytassátok az ismétlõjeleket!

28


Játsszunk a szó-lá-mi hangokkal! Csip, csip, csóka Bújj, bújj, zöld ág Kiskacsa fürdik

1. Ismételjétek az eddig tanult játékokat! 2. Írjátok le a szó-lá-mi hangot a megadott három kezdõhangról!

3. Ritmusírás

4. Írjátok a vonalkákra, hogy a tanító néni lalázása után milyen sorrendben hallottátok a szó - lá - mi hangokat! s

5. Figyeljétek meg az este hangjait, a tücsök, a galambdúc, az erdõ hangjait! Hallgassátok meg Kodály Zoltán Esti dalát!

29


Iglice, szívem Bújj, bújj, zöld ág Kiskacsa fürdik Gyertek, lányok

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

Három gyerek leguggol, a többi kézen fogva körbejárja õket. Második éneklésre egy gyerek vezetésével a sor kerülgeti a guggolókat.

3. Ritmusírás

4. Hallgassátok meg Debussy (ejtsd: döbüsszi) Gyermekkuckó címû mûvébõl Az elefánt bölcsõdalát!

30


Éliás, Tóbiás Esik az esõ Kék selyemkendõ Mit játsszunk, lányok?

1. Tanuljátok meg a dalt hallás után!

(Brodszky Erzsébet – 2., 3. vsz.)

2. Figyeljétek meg az új hangot! 3. Három jó barát a vonalon.

4. Gyakoroljátok a szó-mi-dó hangok írását!

31


Nemzeti ünnepünk: már cius 15.

Fényes napsugár Hinta-palinta Ég a gyetya Iglice, szívem

1. Tanuljátok meg a dalt hallás után! 2. Énekeljétek nemzeti ünnepünkön, március 15-én! Kodály Zoltán

2. Zengõ zeneszó, Lengõ lobogó, Minden csupa fény, Népünk ünnepén. (Brodszky Erzsébet)

3. Tapsoljatok a dalhoz egyenletes ritmust! 4. Ritmusírás

5. Találjatok ki az egyenletes ritmusra dallamot a lá-szó-mi hangokból, és énekeljétek el kézjelekrõl!

32


Aki nem lép egyszerre Fényes napsugár Éliás, Tóbiás

1. Tanuljátok meg a dalt hallás után!

2. Nem megyünk mi messzire, Csak a világ végire.

Ott se leszünk sokáig, Csak tizenkét óráig.

2. Énekeljétek el szolmizálva betûkottáról, majd az öt vonalról! 3. A három jó barát a vonalközben.

4. Kottázzátok le a szó-mi-dó hangokat a vonalközbe!

33


Hold, hold, fényes lánc Éliás, Tóbiás Aki nem lép egyszerre

1. Tanuljátok meg a dalt hallás után és játsszátok el!

A gyermekek hosszú sorban kézen fogva járnak, a sor egyik végén kaput tartanak. A sor másik vége bekanyarodik, átbújik a kapu alatt, de továbbra is sorban marad. Amikor mindenki átbújt, a két kapus átfordul. A sor másik végén lesz az új kapu, most az elõbbi kapusok indulnak el, tehát az egész sor visszafelé fordul és úgy „húzza át a hurkot”.

2. Tapsoljatok az énekhez egyenletes 3. Tapsoljatok az énekhez

ritmust!

ritmust!

4. Tapsoljátok el a dal ritmusát! 5. Ritmusírás

6. Énekeljétek el, és írjátok alá a betûkottát!

7. Hallgasátok meg Keresztény Béla – Weöres Sándor Táncol a Hold címû dalának, és Debussy Holdfény címû mûvének egy-egy részletét!

34


Konkolylevél Aki nem lép Hold, hold A Gyõri Györgynek

1. Tanuljátok meg a dalt hallás után!

2. Énekeljétek szolmizálva kézjelrõl, majd betûkottáról! 3. Tapsoljátok el a ritmust kottából, majd emlékezetbõl!

4. Ritmusírás

5. Visszhangjáték Énekeljétek el szolmizálva a dallamot, és írjátok le a visszhangot!

6. Hallgassátok meg Leopold Mozart Gyermekszimfóniájának részletét!

35


Fehér liliomszál Hold, hold Konkolylevél Kiskacsa fürdik

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

A gyerekek körbe állnak, középen a „liliomszál”. Eljátsszák a dal szövegét. Végül a középen álló valakinek a kötényébe megtörli a kezét, és helyet cserélnek.

2. Ritmusírás

3. Helyezzétek el a vonalrendszerbe!

36


R ecse, r ecse, pogácsa Hold, hold Ha én cica volnék Fehér liliomszál

1. Tanuljátok meg hallás után és játsszátok el!

A gyermekek egymás kezét fogva lassú, nyugodt lépésekkel körbe járnak (negyedre egy lépés). Egy gyermek a körön belül ellentétes irányban halad. „Csüccs”-re leguggolnak, és akinek a belül álló elkapja a szoknyáját, azzal szerepet cserél.

2. Énekeljétek szolmizálva betûkottáról, majd az öt vonalról! 3. Helyezzétek el a vonalrendszerbe!

37


Köszöntsétek édesanyátokat!

Orgona ága Konkolylevél Iglice, szívem Fehér liliomszál

1. Tanuljátok meg hallás után a dalt! Köszöntsétek vele édesanyátokat anyák napján! Járdányi Pál

2. Zúgja az erdõ, Susogja a szellõ, Üzenik az ágak, lombok, Légy te mindig nagyon boldog, Édesanyám. (Szõnyi Zoltán)

2. Ritmusírás

3. Énekeljétek el a dallamot, és írjátok alá a szolmizációs betûjeleket!

38


Hová mégy, te Fehér liliomszál Recse, recse, pogácsa Orgona ága

1. Tanuljátok meg a dalt hallás után! Játsszátok el a dalt a szerepek szerint!

2. 3. 4. 5.

Minek Minek Minek Minek

mégy te az erdõbe? néked az a vesszõ? néked az a kiskert? néked az a virág?

... ... ... ...

Vesszõcskéért. Kertecskének. Virágoknak. Jó anyámnak.

2. Ritmusírás

3. Ritmusfelelgetõs lányok

fiúk

39


Kis kece lányom Recse, recse, pogácsa Hová mégy, te Orgona ága

1. Tanuljátok meg a dalt hallás után, és énekeljétek el szöveggel!

2. Cidrusi menta, kajtai rózsa, Elmennék táncba, ha szép lány volna. Mondom, mondom ...

2. Ritmusírás

3. Hallgassátok meg Bartók Béla Gyermekeknek címû sorozatából a Kis kece lányomat!

40


Itt a köcsög Recse, recse pogácsa Hová mégy, te Kis kece lányom

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

A gyerekek körben állnak, egy középen köcsögben kavicsokat csörget. A dal kezdetén egyik gyerek kezébe adja. A köcsög körbejár, ütemenként adják tovább. Akihez az utolsó ütemben kerül, az kiesik.

2. Énekeljétek el a betûkottáról!

3. Helyezd el az öt vonalon az elõzõ dallam elsõ négy ütemét!

4. Énekeljétek el és közben tapsoljátok a ritmusát!

41


K er en , ker en , kása Tüzet viszek Bújj, bújj, zöld ág Éliás, Tóbiás

1. Énekeljétek és játsszátok el a dalt!

A vezetõ bal kézzel fogja a mögötte álló jobb kezét. Jobb lábbal elõre lép, majd negyedet balra fordulva, jobb lábbal oldalt lép. Újra negyedet fordul balra, a mögötte állónak jobb kézzel is megfogja a kezét, és bal lábbal hátra lép. A vezetõ ezzel a fogással és hátráló lépésekkel vezeti a sort a csigába. Amíg kétszer elénekelik, betekerednek a csigába, majd tetszés szerinti irányba kikanyarodnak belõle.

2. Ritmusírás

3. Írjátok a tá-k alá a szó-lá-mi hangok betûjelét, és énekeljétek el kézjelekkel!

4. Dallamfelelgetõs

42


Mit tanultunk? Esik az esõ Kék selyemkendõ Hajlik a meggyfa Szólj síp, szólj! Gólya, gólya, gilice

1. Ismételjétek a tanult játékokat és dalokat! 2. Ritmusírás

3. Helyezzétek el a vonalrendszerbe a következõ betûkottát!

4. Alkossatok kettes ütemeket a tanult ritmusértékekbõl!

5. Melyik dal jut eszetekbe a pogácsa, hold, kacsa, cica szavakról? Énekeljétek és játsszátok el!

43


Mit tanultunk? Mit játsszunk, lányok? Án, tán, ditijon Hinta-palinta Húzz, húzz, Katica Körtéfa Csip, csip, csóka

1. Ismételjétek a tanult játékokat és dalokat! 2. Ritmusírás

3. Találjatok ki az egyenletes ritmusra a szó-mi-dó hangokkal dallamot, és énekeljétek el kézjelekkel!

4. Helyezzétek el vonalredszerbe a dó-mi-szó hangokat! A dó az 1. vonalközben legyen!

Helyezzétek el a vonalredszerbe a dó-mi-szó hangokat! A dó a 2. vonalon legyen!

44


Nyári tábor ozásra Ha táborozni mentek, énekeljétek a tábortûznél a Kis kece lányom dallamára! 1. Szellõ zúg távol, alszik a tábor. Alszik a tábor, csak a tûz lángol. Rakd meg, rakd meg, cserkész pajtás azt a tüzet! Isten tudja, mikor látunk megint ilyet. 2. Szellõzúgásnak fárad a hangja. Kis falucskának szól a harangja. Hallga, hallga, szól a harang, bim, bam, bim, bam. Lelkünk mélyén kél rá visszhang, bim, bam, bim, bam. (Márkus Miklós)

Legkedvesebb dalos játékaim 1. ____________________________ 6. ____________________________ 2. ____________________________ 7. ____________________________ 3. ____________________________ 8. ____________________________ 4. ____________________________ 9. ____________________________ 5. ____________________________ 10. ___________________________ 3. Hallgassátok meg Bárdos Lajos Tábortûznél címû mûvét!

45


Legkedvesebb dalaim Ha kedved van, rajzolhatsz is!

1. ____________________________ 6. ____________________________

2. ____________________________ 7. ____________________________

3. ____________________________ 8. ____________________________

4. ____________________________ 9. ____________________________

5. ____________________________ 10. ___________________________

46


Tartalom a dalok kezdõsorai szerint Án, tán, ditijom.................................................................................... 17 Aki nem lép egyszerre........................................................................ 33 Bújj, bújj, zöld ág ................................................................................ 26 Cicuskám, kelj fel! .............................................................................. 23 Csip, csip, csóka................................................................................. 25 Esik esõ ................................................................................................ 6 Ég a gyertya, ég .................................................................................. 15 Éliás, Tóbiás ........................................................................................ 31 Én kis kertet......................................................................................... 11 Fehér liliomszál ................................................................................... 36 Fényes napsugár ................................................................................ 32 Gólya, gólya, gilice ............................................................................. 10 Gyertek, lányok ................................................................................... 28 Hajlik a meggyfa .................................................................................. 8 Hinta-palinta ........................................................................................ 20 Hívogat az iskola.................................................................................. 3 Hold, hold, fényes lánc....................................................................... 34 Hová mégy, te...................................................................................... 39 Hull a pelyhes...................................................................................... 14 Húzz, húzz, Katica............................................................................... 22 Iglice, szívem....................................................................................... 30 Itt a köcsög.......................................................................................... 41 Játsszunk! ............................................................................................ 5

47


Játsszunk a szó-lá-mi hangokkal!..................................................... 29 Kék selyemkendõ ................................................................................ 7 Keren, keren, kása .............................................................................. 42 Kirje, kirje............................................................................................. 18 Kiskarácsony....................................................................................... 19 Kis kacsa fürdik .................................................................................. 27 Kis kece lányom.................................................................................. 40 Konkolylevél........................................................................................ 35 Körtéfa ................................................................................................. 24 Legkedvesebb dalaim .........................................................................46 Legkedvesebb dalos játékaim .......................................................... 45 Mit játsszunk, lányok?........................................................................ 16 Mit tanultunk? ..................................................................................... 43 Mit tanultunk? ..................................................................................... 44 Nyári táborozásra................................................................................ 45 Orgona ága .......................................................................................... 38 Recse, recse, pogácsa ....................................................................... 37 Süss fel, nap! ...................................................................................... 21 Szó-mi a vonalon ................................................................................ 12 Szó-mi a vonalközben ........................................................................ 13 Szólj síp, szólj! ..................................................................................... 9 Tüzet viszek.......................................................................................... 4

48


1 első daloskonyvem apáczai  
Advertisement