Page 1

Program vĂĽren 2017

1


Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Här kommer vårprogrammet 2017. Ett välfyllt program med 50 olika aktiviteter. En del vandringar och studiebesök är repriser, så att du som inte kom med förra gången kan få en ny chans. Hoppas att du skall finna något intressant och därmed förnya ditt medlemskap. För att du som är medlem 2016 skall kunna anmäla dig till vårens program måste medlemsavgiften vara betald senast 18 december. Vi öppnar även denna gången anmälan under 3 dagar för att minska trycket vid anmälans öppnande. Tisdagen den 10 januari kl 13.00 - Öppnar anmälan till Föreläsningar Onsdagen den 11 januari kl 13.00 - Öppnar anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang Torsdagen den 12 januari kl 13.00 - Öppnar anmälan till Vandringar/Exkursioner, Studiebesök och Resor Tack till alla som medverkat vid tillkomsten av vårens program eller på annat sätt hjälpt föreningen. Vill också här passa på att tacka vår flitigaste kursledare, Reza Kiani, som fram tills nu lett 27 datakurser samt hållit ett föredrag. Tack Reza för att du hjälpt många av oss att förkovra oss inom datorns, smartphonens och surfplattans värld! Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Per-Olof Lindberg Ordförande

Årsmöte 2017 Årsmötet håller vi på restaurang Parapeten se sid 10. Kallelse och dagordning finns på motstående sida. Alla handlingar till årsmötet finns tillgängliga på vår hemsida www.nssu.se under rubriken ”Om NSSU / Årsmöten / Årsmöte 2017” samt hos styrelsen fr o m 20 februari

Valberedningens förslag till styrelse 2017 Ordförande på 1 år: Ledamöter på 2 år :

Per-Olof Lindberg, omval Anders Larneby, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Åke Lindroth, Siw Thorén. Samtliga omval

Redan valda för 2017:

Ola Fogelberg, Inga-Lill Nilsson, Birgitta Randås, Gunnel Rosenqvist, Ingemar Thorén

Revisorer på 1 år: Inger Heidne, Ingrid Jonasson. Båda omval Revisorssuppleant på 1 år: Kerstin Regebro, omval Valberedning på 1 år: Inga-Lill Nilsson, Anders Larneby, Ulla-Britt Ahlqvist Samtliga omval

2


Årsmöte 2017 Kallelse och dagordning Anmälan senast den 12 februari Tid: Fredagen den 3 mars 2017 kl. 13.30 - ca 15.30 (lunch kl 11.30 för föranmälda) Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg. Möjlighet finns att äta lunch kl 11.30 för de som önskar. Årsmötet börjar kl 13.30 och inleds med information och frågestund om NSSU. Frågor skickas till info@nssu.se senast söndagen den 12/2

Dagordning 1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2. Val av: a) mötesordförande b) sekreterare för mötet c) 2 justerare för mötets protokoll tillika rösträknare 3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av dagordningen 5. Behandling av styrelsens a) verksamhetsberättelse b) ekonomiska redovisning c) revisorernas berättelse 6. Frågan om ansvarsfrihet 7. Av styrelsen framlagda ärenden 8. Frågor skriftligen väckta av medlemmar. Inlämnade senast 1 nov 9. Fastställande av antal ledamöter - utöver ordföranden - som skall ingå i styrelsen t o m nästkommande årsmöte 10. Val av: a) ordförande, 1 år b) halva antalet ledamöter, 2 år c) 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, 1 år d) 3 ledamöter i valberedningen av vilka en utses till sammankallande, 1 år 11. Styrelsens förslag till a) verksamhetsplan för 2017 b) budget för 2017 12. Fastställande av medlemsavgift för 2018 - Styrelsens förslag: 200 kr 13. Övriga frågor 14. Avslutning

3


Innehåll Årsmöte 2017, Valberedningens förslag samt kallelse .................................... sid 2-3 Anmälan, Antagning och Avanmälan ................................................................. sid 6-7 Information och medlemskap ..................................................................................... sid 8 Månadsföreläsningar ....................................................................................................... sid 9-11

Vi är vad vi äter ...........................................................................................................,,,........... sid 9 USA efter valet ........................................................................................................................... sid 9 Årsmötet ..................................................................................................................................... sid 10 Trädgårdsplanering ................................................................................................................... sid 10 Åldrandets gåta ......................................................................................................................... sid 11 Jag skänker dig mina vackraste ord ...................................................................................... sid 11

Föreläsningsserier ................................................................................................................ sid 12-15 Föreläsningsserie - Indien ..................................................................................................... sid 12-13 Religion och politik i dagens Indien ..................................................................................... sid 12 Dagens och framtidens Indien ................................................................................................ sid 13 Kvinnans roll i Indien ............................................................................................................... sid 13 Föreläsningsserie - Rymden den stora gåtan .................................................................... sid 14-15 Den yttre rymden ..................................................................................................................... sid 14 Senaste nytt från rymden ........................................................................................................ sid 15 Finns det liv i rymden? ............................................................................................................ sid 15

Kurser och studiecirklar ................................................................................................. sid 16-25 Data/IT ........................................................................................................................................ sid 16-19 Data/IT - Surfplatta/smartphone ......................................................................................... sid 16-17 iPad/iPhone för nybörjare. ......................................................... ............................................. sid 16 Surfplatta, smartphone eller dator-vad skall jag välja ....................................................... sid 16 Smartphones/Surfplattor med Android för nybörjare ...................................................... sid 17 Fotografering med iPad/iPhone ............................................................................................. sid 17 Data/IT - Datakurser .............................................................................................................. sid 18-19 Windows 10 ................................................................................................................................. sid 18 Microsoft Office Online inkl OneDrive och fildelning .................................................... sid 19 Kultur, musik och konsthantverk ................................................................................... sid 20 Musikhistoria - Strauss och Grieg ......................................................................................... sid 20 Mat och dryck ......................................................................................................................... Baka matbröd .............................................................................................................................. Matlagning tillsammans ......................................................................................................... Vinprovning - vita viner till mer än fisk och skaldjur ......................................................

4

sid 20-21 sid 20 sid 21 sid 21


Innehåll Samhälls- och omvärldsfrågor ....................................................................................... sid 22 Familjerätt för seniorer ........................................................................................................... sid 22 Språk, litteratur och skrivande .................................................................................... Franskt café ................................................................................................................................ Bokcirkel - Ängelholm............................................................................................................. Bokcirkel - Höganäs .................................................................................................................

sid 22-23 sid 22 sid 23 sid 23

Kurser och cirklar - övrigt ................................................................................................ sid 23-25

Hjärt- och lungräddning ........................................................................................................ sid 23 Trädgård ...................................................................................................................................... sid 24 Boule ............................................................................................................................................ sid 25

Kulturevenemang ......................................................................................................... sid 25 Per Tengstrand - Konversationer vid klaviaturen ......................................................... sid 25 Vandringar och Exkursioner ....................................................................................... sid 26-28 En smakrik tidsresa på Fredriksdal ................................................................................. sid 26 Lär känna din stad - rundvandring i Helsingborg ........................................................ sid 26 Innanför Voldena - en vandring i Köpenhamn ........................................................... sid 27 Klockgrodans återkomst .................................................................................................. sid 27 Råådalen - vandring med Ulrik Alm ................................................................................ sid 28 Hallands Väderö ................................................................................................................ sid 28

Studiebesök .................................................................................................................... Filbornaverket .................................................................................................................... Vi besöker Höganäs AB .................................................................................................... Flyg och militärmuséet i Ljungbyhed ............................................................................. Fårvallning ......................................................................................................................... Kullasparris ........................................................................................................................

sid 29-31 sid 29 sid 29 sid 30 sid 30 sid 31

Resor ................................................................................................................. sid 32-33 Trädgårdar - heldagsutflykt ............................................................................................. sid 32 Från slott till koja - en heldags bussresa ........................................................................... sid 33 E-ombud, Försäkring, Samåkning och Rabatter ........................................ sid 34 Styrelse, Revisorer,Valberedning och Programgrupper ........................... sid 35

5


Anmälan

Anmälan och antagning Våren 2017 öppnar anmälan under tre dagar 10, 11 och 12 januari kl 13.00. Tisdagen den 10 januari kl 13.00 -- Öppnar anmälan till Föreläsningar Onsdagen den 11 januari kl 13.00 -- Öppnar anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang Torsdagen den 12 januari kl 13.00 -- Öppnar anmälan till Vandringar/Exkursioner, Studiebesök och Resor

Högt söktryck när anmälan öppnar

Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! 
 Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan.

Så här anmäler du dig till vår verksamhet 1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se Det är enklast att göra anmälan via vår hemsida www.nssu.se där det också finns instruktion hur anmälan går till. Då ser du dessutom direkt om det finns plats på den aktivitet du är intresserad av.

Gå in på www.nssu.se och klicka på: Anmälan vt 2017 När du anmält dig kommer du att få ett besked på mail (eller post om du saknar mail) Du får ett: • Antagningsbesked med uppgifter om betalning mm om du fått plats på aktiviteten • Besked att du står på Kölista - vi har inte fått tillräckligt många anmälningar ännu. Du behåller din plats och får antagningsbesked när min antalet för kursen är uppnått • Besked att du står på Reservlista - aktiviteten är fulltecknad. Du får antagningsbesked om du blir antagen

6


2. Anmälan per post - om du saknar internet (anmälan per telefon tas ej emot) Du som saknar internet kan anmäla dig skriftligt genom att skicka in vår anmälningsblankett per post. Blanketten skickas ut tillsammans med katalogen till de som inte har e-postadress. Om du saknar mailadress och anmält dig skriftligt via Folkuniversitetet får du antagningsbesked och faktura per post. Pia registrerar anmälningarna efter ankomstdatum. Om flera formulär har samma ankomstdatum gäller slumpmässig ordning dem emellan Anmälningsblanketten skickar du till: Folkuniversitetet Att: Pia Grönsund, Box 7124, 250 07 Helsingborg

Avbokning

Ångra bokning • Du har 14 dagars ångerrätt när du gjort din bokning. Vill du ta tillbaka din anmälan gör du det genom att skicka ett mail till antagning@nssu.se Undantag är kulturevenemang och resor där ångerrätten är 48 timmar. • Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning. Förhinder eller om ett program ställs in • När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. Det går inte att utebli och inte betala avgiften eftersom systemet skickar ut påminnelser och sedan stänger av dig från att delta i fler aktiviteter innan skulden är betald. • Vi är tacksamma om du senast kl 12.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. Om det finns reserv som kan överta din plats får du tillbaka hela avgiften. Det är också en artighet mot de företag/institutioner vi besöker, om vi kan meddela hur många vi blir på besöket. • Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften.

Om du uteblir från en gratisaktivitet utan avbokning

Trots att många gör en avanmälan vid förhinder händer det ofta att deltagare uteblir utan att meddela detta i förväg. Detta gäller ofta aktiviteter som inte har någon avgift. Till de här aktiviteterna har vi ofta många reserver som skulle kunnat få platsen om vi vetat det i förväg. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan att avboka tar vi därför ut en administrativ avgift på 100 kr.

Om jag får förhinder kan jag överlåta min plats till någon annan?

Nej det kan du inte. Vi har ofta personer på reservlista och de skall erbjudas platsen i första hand. All reservintagning sker av den person som ansvarar för aktiviteten. Du anmäler förhinder till antagning@nssu.se

E-ombud om du behöver hjälp med att anmäla dig

Om du har mail och tillgång till internet men känner dig osäker på hur antagningssystemet fungerar kan du få hjälp av våra E-ombud. Du hittar namn och telefonnummer på sid 34.

7

Avanmälan

Avanmälan


Medlemskap Medlemskap

Medlemskap Vad är NSSU för en förening?

NSSU är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen riktar sig till dig som har fyllt 55 år, uppbär pension av något slag eller är make/maka eller partner till person som är medlem NSSU har inget kansli och inga anställda. Allt arbete i föreningen är ideellt och det är ett litet antal personer som ser till att verksamheten fungerar. Du hitttar dem på sidan 35 i katalogen. Vår förening har, när den här katalogen skrivs, mer än 800 medlemmar. Vi tar emot ca 6 000 anmälningar på ett år och vi har haft nästan 100 program. Har du lust att bidra med ditt kunnande och ditt engagemang så hör av dig till oss. Våra programgrupper är en bra start om du vill veta lite mer om vad arbetet innebär. Anmäl dig till: info@nssu.se

Hur blir jag medlem?

Du måste vara medlem i föreningen och medlemsavgiften måste vara betald innan du kan delta i våra aktiviteter (undantag föreläsningar). Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. För den som blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet även påföljande kalenderår. Vill du bli ny medlem i NSSU så finns det två sätt att anmäla sig: 1. Medlemsanmälan via www.nssu.se Bli medlem som finns på vår hemsida Du anmäler dig genom att klicka på knappen www.nssu.se 2. Medlemsanmälan om du saknar internet Du kan beställa blankett för medlemsanmälan hos Pia Grönsund, tel 042 - 38 56 08 Du kan inte anmäla dig till aktiviteter per telefon även om du saknar internet - se sidan 7

Får jag ta med mig en god vän som inte är medlem? Nej det kan du tyvärr inte!

Våra arrangemang är till för våra medlemmar. Du kan inte ta med dig en person som inte är medlem annat än till våra föreläsningar. Detta gäller både medlemmar och icke medlemmar om du/ni får förhinder - se sid 7.

Varför är föreläsningarna öppna även för icke medlemmar?

Universitet och högskolor har tre uppgifter. De två första huvuduppgifterna är självklart forskning och utbildning. Den tredje är deras uppgift att dela med sig av kunskap och aktuell forskning. Om vi har våra föreläsningar öppna för allmänheten får vi tillgång till duktiga föreläsare till ett mycket lägre pris än om de bara varit öppna för våra medlemmar. Icke medlemmar betalar dock ett högre pris.

8


Månadsföreläsningar Vi är vad vi äter - möt två tjejer som är bra på mat och hälsa

Lina Nertby Aurell och Mia Clase driver den framgångsrika och vackra bloggen http://foodpharmacy.se och de har medverkat i ett antal radio och TV-program. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Lokal: Ansvarig:

Torsdagen den 26 januari kl 13.30- ca 15.00 Lina Nertby Aurell och Mia Clase, författare, bloggare 171100 24 januari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701 – 44 89 88

USA – efter valet Valet i USA är över. Supermakten har valt en ny president, Donald Trump. Vi ställer oss frågan: Vad får det för konsekvenser i USA och för världen? Kommer spänningen mellan USA – Kina att öka eller kommer dessa stormakter att närma sig varandra? Kommer Nato:s styrka att minska och finns det anledning för Sverige att oroa sig för Putin? Hur kommer den globala världsekonomin att påverkas och vad händer med Parisavtalet, Obamas sjukvårdsreform och Black Lives Matter-rörelsen? Frida Stranne är universitetslektor i statsvetenskap vid Halmstads högskola. Hon var 2013-2014 gästforskare vid American University i Washington DC. Sedan hösten 2015 är hon knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. Hon har aktivt medverkat i såväl radio som TV under de senaste amerikanska valen. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Torsdagen den 9 februari kl. 17.00 - 18.30 OBS tiden! Frida Stranne, universitetslektor 171101 7 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 - 60 06 60

9

Föreläsningar

Boken ”Food Pharmacy: en berättelse om tarmfloror, snälla bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat” har toppat försäljningslistorna hösten 2016. För drygt två år sedan mötte Lina Nertby Aurell och Mia Clase professor Stig Bengmark (som föreläste hos NSSU vt 2015) och det förändrade deras syn på mat och hälsa. Kan man själv påverka kroppens försvar genom att äta rätt mat? Ja det kan man - kraftigt förenklat genom att äta mycket grönsaker. På så sätt minskas nämligen risken för inflammation, vilket är en viktig komponent i många av våra kroniska sjukdomar.


Månadsföreläsningar

Föreläsningar

Årsmöte med förtäring - endast medlemmar Årets årsmöte håller vi på Restaurang Parapeten i Helsingborg och vi börjar med en 3-rätters lunch serverad av eleverna på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet på Rönnowska skolan. Lunchen kostar 175 kr. Om du bara vill delta på årsmötet som börjar kl 13.30 bjuder NSSU på kaffe. Under kaffet får vi information om NSSU och det ges möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Efter detta börjar årsmötet. Kallelse till årsmötet och dagordningen hittar du på sidan 3 här i katalogen. På sidan 2 hittar du valberedningens förslag. OBS En anmälan till lunchen är en anmälan till årsmötet Tid: Fredagen den 3 mars kl 11.30 (lunch), 13.30 (kaffe) Årsmötet beräknas vara slut senast 15.30 Aktivitetsnummer: 171102 - Årsmöte inkl lunch 171103 - Årsmöte inkl fika Anmälan senast: 12 februari Avgift: Årsmöte inkl lunch: 175 kr. Årsmöte inkl fika: Ingen avgift Max antal: 100 (årsmöte med lunch), 40 (årsmöte med kaffe) Lokal: Restaurang Parapeten, Norra hamnen, Helsingborg Övrigt: Kom i god tid. Det finns bara ett fåtal parkeringsplatser på piren och flera parkeringsplatser i centrala Helsingborg är just nu byggarbetsplatser! Ansvarig: Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Trädgårdsplanering - föreläsning Vår föreläsare, Camilla Sandén, driver Knapp Trädgårdsdesign i Helsingborg. Camilla har bakgrund bland annat som kvalitetssäkringskonsult inom miljö och hälsa samt en masterexamen i ekonomi. Hon beslöt för ett antal år sen att att sadla om för att på heltid syssla med det hon älskar mest av allt - trädgårdar och trädgårdsdesign. Nu är hon utbildad trädgårdsarkitekt med mångårig erfarenhet inom området där bakgrunden med kvalitetssäkring och hållbarhet präglar hennes designarbete. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Torsdagen den 16 mars kl 13.30-15.00 Camilla Sandén 171104 14 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Anne-Helene Jansson, tel: 0725 - 52 30 35

10


Månadsföreläsningar Åldrandets gåta

Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Torsdagen den 6 april kl 13.30 - ca 15.00 Henrik Ennart, journalist SvD och författare 171105 4 april 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Jag skänker dig mina vackraste ord! En av våra mest lästa och kritikerrosade författare med flera romaner bakom sig är Björn Ranelid. Björn har skrivit och gett ut trettiofyra böcker och cirka 800 essäer, artiklar och krönikor. Han har talat inför fler människor än någon annan svensk författare. I sina framträdanden talar Björn fritt från hjärnan och hjärtat utan manuskript, om språket, ordkonsten, etik, filosofi mm. Det är mötet med publiken som är av yttersta vikt för Björn och hans framträdanden sprakar av energi. Därtill har han medverkat i flera stora TV-produktioner som Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet, Allsång på Skansen, På spåret, Skavlan och Let´s Dance. Han har även varit sommarpratare i P1. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Torsdagen den 4 maj kl 13.30 - ca 15.00 Björn Ranelid, författare 171106 2 maj 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701 – 44 89 88

11

Föreläsningar Föreläsningar

Vad kan vi lära av dem på planeten som själva blivit äldst och friskast? Henrik Ennart som är författare och vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet har länge skrivit om mat och hälsa, bland annat i boken Åldrandets gåta (2012) som handlar om hur forskare nu börjar skönja svaret på den eviga frågan: går det att bromsa åldrandet? I kokboken Den blå maten (2015), som han skrivit tillsammans med Niklas Ekstedt, utforskar han de så kallade blå zonerna – de platser på jorden där människor blir allra äldst.


Föreläsningar Föreläsningar

Föreläsningsserie - Indien Föreläsningsserier NSSU arrangerar två föreläsningsserier under våren 2017. Genom att följa flera föreläsningar i samma serie kan du fördjupa dina kunskaper inom ett visst område. Du kan självklart välja att bara gå på enstaka föreläsningar om du så önskar.

Indien Indien – Harappakulturen – var för 5000 år sedan väldens kanske mest utvecklade område. Det var här som såväl hinduism som buddhism uppstod. Vedaskrifterna gav en tydlig bild över hur människorna skulle förhålla sig till världen. Såväl kristendom som islam togs in och accepterades i landet. I dag är Indien tillsammans med Kina världens folkrikaste land. Inom vissa näringsområden t.ex. datateknologi ligger Indien långt framme. Kontrasterna mellan människor är stora. Indien håller samtidigt på att bli en stormakt och satsar mycket på försvaret. Man frågar sig: Vart är landet på väg? Vad krävs för att landet ska bli en hållbar, jämlik och utvecklande demokrati?

Religion och politik i dagens Indien Genom historien har vågor av invandrande folk bosatt sig på den indiska subkontinenten och gett upphov till den väldiga etniska smältdegel som Indien utgör. Gynnsamma jordbruksförhållanden och ett bra klimat har under århundradens lopp skapat utmärkta förutsättningar för högkulturer och mäktiga riken att uppstå och falla. Den indiska subkontinenten har ofta varit utsatt för attacker utifrån, allt från ariska stammar under förkristen tid, muslimska erövrare under medeltiden till britter i modern tid. Alla har de lämnat sina avtryck i Indiens historia, samhällsliv och religion. Dagens Indien står inför en rad religiösa och politiska utmaningar, vars rötter är att söka i de förändringar som skedde under kolonialtiden och i samband med att Indien blev självständigt. Olle Qvarnström är professor i religionshistoria med inriktning på indiska religioner. Tjänsten är den enda i sitt slag i Sverige. Ämnet omfattar studiet av hinduism, buddhism, jainism och sikhism under alla tidsskeden av dess utbredning i såväl Asien som i västerlandet. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Måndagen den 30 januari kl. 13.30 - 15.00. Olle Qvarnström, professor 171107 28 januari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60

12


Föreläsningsserie - Indien Dagens och framtidens Indien

Per J. Andersson är författare och journalist. Han har arbetat på flera tidningar och sedan några decennier med tidningen Vagabond. Han är Indienkännare och skriver också på bloggen Indien Online. Han utsågs 2010 till Årets journalist på Tidskriftsgalan i Stockholm. Han har skrivit ett tiotal böcker, de flesta om Indien. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Måndagen den 27 februari kl. 13.30 - 15.00. Per J Andersson, författare och journalist 171108 25 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60

Kvinnans roll i Indien Medierna har de senaste åren rapporterat om upplopp orsakade av våldtäkter i Indien. Kvinnornas allt större intresse för västerländskt mode tycks många män inte acceptera. Hemgift, som också ingår i den indiska kulturen, har lett till många tragedier för kvinnor. Allt fler indiska kvinnor tycks starta egna företag, vilket ger dem större frihet. Håller den indiska kulturen på att justeras och har resan mot större jämlikhet börjat? Catarina Kinnvall är professor på den statsvetenskapliga institutionen i Statskunskap och Politisk Psykologi vid Lunds universitet. Hon har flera specialområden. Hon har bl.a. fokuserat mycket kring migration, religiös nationalism, globalisering i Sydasien och Europa. Hon har också skrivit ett antal böcker inom dessa områden. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Måndagen den 27 mars kl. 13.30 - 15.00. Catarina Kinnvall, professor 171109 25 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60

13

Föreläsningar Föreläsningar

Dagens Indien är ett av världens folkrikaste länder, 1,2 miljarder invånare. Landet är drygt sju gånger större än Sverige. Indien är kontrasternas land. Där finns många såväl rika som fattiga. Det är först under de senaste decennierna som en medelklass växt sig allt starkare. Indien har de senaste åren haft en bättre tillväxt än t.ex. Kina. Hur märks det? Revolter och våldtäkter har blivit vanligt. Är det tecken på att de gamla traditionerna ifrågasätts? Indien är i dag en kärnvapennation. Innebär det att Indien kommer snart att bli en stormakt? Hur tänker Indien möta klimatutsläppen och sopbergen, som de har problem med i dag?


Föreläsningar Föreläsningar

Föreläsningsserie - Rymden Rymden - den stora gåtan Rymdens gåtor har i alla tider fascinerat människor. Det gäller även i hög grad i dag. Forskare tycks vara överens om att universum expanderar - vi får kanske säga vårt universum. Alla har naturligtvis ställt sig frågan: Vad finns då bortom universum? Vår galax Vintergatan, som har en diameter på 100.000 ljusår och innehåller några hundra miljarder stjärnor, är en oerhört liten del av vårt universum. Avstånden svindlar. De senaste åren har forskarna börjat leta efter liv på andra planeter. Finns det liv? Ja, säger forskarna. Var i så fall?

Den yttre rymden Vad menar vi med den yttre rymden? De flesta av oss vet att Tellus, tillsammans med ett antal planeter, kretsar runt vår sol. Vi vet också att vår sol och de stjärnor som vi kan se är en del av Vintergatan. Men vad finns utanför Vintergatan? Hur vet man att universum utvidgas? Är orsaken att rummet är krökt och därmed finns inget slut? Går det att beskriva universums storlek? Vilken roll spelar de svarta hålen? Hur många galaxer finns? Går det att färdas till stjärnorna? Maria Sundin är docent på institutionen i fysik vid Göteborgs universitet. Hon har de senaste åren i radio, TV och dagspress gett allmänheten information om olika fenomen i rymden. I program som ”Christer och Morgan” i P4 och ”Go kväll” i TV1 har hon regelbundet varit gäst för att förklara olika astronomiska fenomen. 2012 tilldelades Maria det pedagogiska priset vid Göteborgs universitet. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Måndagen den 13 februari 2017 kl. 13.30 - 15.00 Maria Sundin, docent 171110 11 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60

14


Föreläsningsserie - Rymden Senaste nytt från rymden

Det finns också indikationer på ytterligare en planet runt solen. Astronom Marie Rådbo berättar om dessa och kanske ännu fler nyheter och vad de innebär. Marie Rådbo är astronom vid Göteborgs universitet och hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon har fått åtskilliga utmärkelser bl.a. utsågs hon till årets folkbildare 2003 och fick 2014 Astronomisk Ungdoms Hedersstipendium. 2005 var hon sommarvärd i P1. Hon har gett ut ett 20-tal böcker. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Måndagen den 13 mars kl. 13.30 - 15.00. Marie Rådbo, astronom, hedersdoktor och författare 171111 11 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60

Finns det liv i rymden? Hur mycket slump är det att vi finns till? Finns det andra planeter som liknar jorden? Är vi ensamma i universum – i så fall varför? Kan vi få kontakt med en annan civilisation – och vill vi? Svaren på dessa frågor finns i Peter Lindes bok «Jakten på liv i universum». Visste du att forskare har påträffat ca 2000 exoplaneter, planeter som kretsar runt en annan sol, av vilka en del liknar jorden? Peter Linde är docent i astronomi vid Lunds universitet. Han är också ordförande för Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, som bl.a. driver ett amatörastronomiskt observatorium utanför Malmö. Han är också vice ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Måndagen den 10 april kl. 13.30 - 15.00 Peter Linde, docent i astronomi 171112 8 april 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60

15

Föreläsningar Föreläsningar

Nyheterna från universum duggar tätt. Under de senaste åren lyckades en sond – efter 10 års resa – landa på en komet och den första sonden någonsin passerade även Pluto. Dessutom presenterades stöd för att det finns vatten på Mars. 2015 års Nobelpris i fysik gick till upptäckten av neutriner, som förvandlas på sin resa i rymden, en upptäckt som ger ytterligare belägg för solens energiomvandling. Forskarna har även upptäckt så kallade gravitationsvågor och redan nu mumlas det i korridorerna om ett Nobelpris även till dem.


Kurser och studiecirklar - endast medlemmar DATA/IT - SURFPLATTOR/SMARTPHONES iPad/iPhone för nybörjare

Kurser

Vi börjar med att lära oss hantera enheten och touchfunktionen. Sedan går vi igenom hur man hittar, installerar och avinstallerar appar. Att kunna använda appar och funktioner som ingår i systemet samt att kunna söka på internet är en viktig del av kursen. Vi lär oss att skicka och ta emot meddelande och bilder. Vi installerar e-post och lär oss hur den fungerar. Vi tittar på kameran och lär oss ta bilder och förstå hur man hanterar dem. Till sist tar vi en titt på viktiga inställningar som man bör kunna för att hantera sin enhet på rätt sätt. Inga förkunskaper behövs, enda kravet är intresse för att hänga med i utvecklingen! Till övningarna tar du med antingen en iPhone eller en iPad. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Måndagar 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2 kl 09.00 - 10.30 Reza Kiani 171200 25 januari 400 kr 6 SeniorNet, Larmvägen 8 A, Helsingborg. Ingång på gaveln Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

Vad skall jag välja - surfplatta, smartphone eller dator? Vi träffas och visar för- och nackdelar med olika enheter. Vad vill och kan du använda din utrustning till? Vad kostar det och hur får du tillgång till internet? Tid: Fredagen den 3/2 kl 09.00 - 10.30 Kursledare: Reza Kiani Aktivitetsnummer: 171201 Anmälan senast: 25 januari Avgift: 50 kr Max antal: 8 Lokal: SeniorNet Helsingborg Larmvägen 8A, ingång på gaveln Ansvarig: Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

16


Kurser och studiecirklar - endast medlemmar Smartphones/ Surfplattor med Android OS för nybörjare Android är ett operativsystem från Google som används på många mobila enheter. Vi börjar med att lära oss hantera enheten och touchfunktionen. Sedan går vi igenom hur man hittar, installerar och avinstallerar appar. Att kunna använda appar samt att kunna söka på internet är en viktig del av kursen. Vi lär oss att skicka och ta emot meddelande och bilder och att installera och använda e-post. Vi tittar på kameran och lär oss ta bilder och att hantera dem. Till sist tar vi en titt på viktiga systeminställningar. Inga förkunskaper behövs, enda kravet är intresse för att hänga med i utvecklingen!

Tid: Måndagar 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4 kl 09.00 -10.30 Kursledare: Reza Kiani Aktivitetsnummer: 171202 Anmälan senast: 19 februari Avgift: 400 kr Max antal: 6 Lokal: SeniorNet, Larmvägen 8 A, Helsingborg. Ingång på gaveln Ansvarig: Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

Fotoredigering med Ipad/Iphone Det är enkelt att fotografera med sin iPad eller iPhone men vad gör du med bilderna? Vilket är bästa sättet att fotografera? Hur kan ett foto förbättras i efterhand? Google Snapseed 2.0 är en kraftig bildredigeringsapplikation för enheter med iOS och Androids operativsystem. Appen är gratis och vi går igenom dess olika verktyg och funktioner. Vi lär oss även att lagra och organisera våra bilder på webben i ex Google Drive och iCloud. Förkunskaper i att hantera iPad/iPhone behövs. Tid: Måndagar 10/4, 24/4, 8/5, 15/5 kl 09.00 - 11.30 Kursledare: Reza Kiani Aktivitetsnummer: 171203 Anmälan senast: 26 mars Avgift: 400 kr Max antal: 6 Lokal: SeniorNet, Larmvägen 8 A, Helsingborg. Ingång på gaveln Ansvarig: Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

17

Kurser

Till övningarna tar du med antingen en iPhone eller en iPad.


Kurser Kurser

Kurser och studiecirklar - endast medlemmar DATA/IT - DATAKURSER Windows 10 för nybörjare Windows 10 är det senaste operativsystemet från Microsoft. Vi går igenom bland annat: • Skapa ett Microsoftkonto, in/utloggning med eller utan Microsoftkonto. • Viktiga funktioner och inbyggda verktyg samt inställningar. • Att använda OneDrive både på webben och på datorn • Hantering av e-post och webbläsaren Microsoft Edge • Att söka, installera och avinstallera appar och program. • Datasäkerhet. Att kunna hantera tangentbord och mus är enda kravet för att klara av kursen. Utbildningen sker i datasal - du bör ha dator hemma för att kunna träna på egen hand. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Fredagar 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 kl 09.00 - 10.30 Reza Kiani 171204 26 januari 600 kr 6 SeniorNet, Larmvägen 4 C, Helsingborg. Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

Windows 10 för nybörjare Samma kurs som ovan men annan tid Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Fredagar 24/3, 31/3, 7/4, 21/4, 28/4, 5/5 kl 13.00 - 14.30 Reza Kiani 171205 9 mars 600 kr 6 SeniorNet, Larmvägen 4 C, Helsingborg. Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

18


Kurser och studiecirklar - endast medlemmar Microsoft Office Online inklusive OneDrive och fildelning

Tid: Fredagar 24/3, 31/3, 7/4 kl 09.00 - 11.30 Kursledare: Reza Kiani Aktivitetsnummer: 171206 Anmälan senast: 9 mars Avgift: 500 kr Max antal: 6 Lokal: SeniorNet, Larmvägen 4 C, Helsingborg Ansvarig: Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

Microsoft Office Online inklusive OneDrive och fildelning Vi dubblerar kursen ovan - andra dagar men samma tid Tid: Omfattning: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Fredagar 21/4, 28/4, 5/5 kl 09.00 - 11.30 3x3 lektioner á 45 min Reza Kiani 171207 6 april 500 kr 6 SeniorNet, Larmvägen 4 C, Helsingborg. Reza Kiani, epost: reza.kiani@folkuniversitetet.se

19

Kurser Kurser

Nya tider, nya möjligheter! Har du alla dina foton, dokument och andra filer i din dator? Har du funderat över hur du kan spara dem på ett säkrare sätt och samtidigt komma åt dem från flera enheter? Om du vill ha möjligheten att spara dokument, foton och andra filer i molnet, dela dem med släkt och vänner och kanske samarbeta om innehållet så kan OneDrive vara ett bra alternativ. OneDrive är en kostnadsfri (5 GB) online lagring som du får med ett Microsoft-konto eller Outlook/ Hotmail. Man kan även synkronisera OneDrive till datorn så att man har tillgång till alla filer även då internetuppkoppling saknas. Du får dessutom tillgång till Microsofts Office Online som bl.a innehåller Word, Excel och PowerPoint med begränsade funktioner som dock räcker väl för den vanliga användaren. Du kan skapa, lagra och dela dokument, kalkylblad, presentationer och anteckningsböcker online.


Kurser Kurser

Kurser och studiecirklar - endast medlemmar KULTUR, MUSIK OCH KONSTHANTVERK Musikhistoria - Strauss och Grieg Tisdagen den 31/1: Valsernas Wien -FAMILJEN STRAUSS Tisdagen den 14/3: Från vemodig folkvisa till briljant konsert - EDVARD GRIEG Norges store nationalromantiker Vår presentatör, Ronnie Mjöman, har alltid haft musik som sin fritidssysselsättning. Dels som körsångare (Helsingborgs Konserthuskör) och dels som föredragshållare om all slags klassisk musik men även jazzmusik. Föredragen innehåller mycket musik och många bildillustrationer. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Tisdagar 31/1, 14/3 kl 14.00 - 15.00 Ronnie Mjöman 171208 16 januari 100 kr för båda gångerna 70 Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, Helsingborg Carin Lindroth, tel: 0705 - 47 19 43

MAT OCH DRYCK Baka matbröd Välkomna till en kurs i brödbakning under ledning av Charlotte Kristensson, lärare i hemkunskap på Vikenskolan. Vi träffas vid tre tillfällen och bakar olika sorters goda och nyttiga matbröd och bullar samt trevliga tillbehör, t ex hemlagad marmelad. Det blir lite teori och mycket praktik. Självkostnad för ingredienser tillkommer och betalas direkt till kursledaren. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig:

Torsdagar 2/2, 16/2, 2/3 kl 16.00 - 18.30 Charlotte Kristensson 171209 18 januari 250 kr, kostnad för ingredienser tillkommer 16 Vikenskolan, Hemkunskapssalen, Bokvägen 18, Viken Ola Fogelberg, tel: 0708-23 84 55

20


Kurser och studiecirklar - endast medlemmar Matlagning tillsammans Efter en välkomstdrink lagar vi en tvårätters meny i restaurang Orangeriets provkök under Jonas Nybergs ledning för att sen avnjuta densamma i den mysiga miljön. De som var med på höstens studiebesök vet vilken oas Orangeriet är.

Vinprovning - vita viner till mer än fisk och skaldjur Det blir kött till middag – vad ska vi dricka till det? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Det är inte köttet som bestämmer vinet - utan tillbehören. Vilket vin som är gott till vilken rätt bestäms sällan, för att inte säga aldrig, av huvudråvaran. Det är snarare tillbehören – sås, tillagningssätt och kryddning – som styr. Glöm alltså att det alltid är vitt till fisk och rött till kött. Henrik låter oss prova vita viner som med fördel kan avnjutas till både fisk och kött eller varför inte till buffébordet. Tid: Torsdagen den 23/3 kl 18.00 - ca 20.30 Kursledare: Henrik Ljungqvist Aktivitetsnummer: 171211 Anmälan senast: 8 mars Avgift: 300 kr Max antal: 40 Lokal: Madame Moustach, Wärdshuset Gamlegård, Norra Storgatan 9, Helsingborg Ansvarig: Per-Olof Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88

21

Kurser Kurser

Tid: Torsdagen den 9/3 kl 16.00 - 19.00 Kursledare: Jonas Nyberg Aktivitetsnummer: 171210 Anmälan senast: 22 februari Avgift: 395 kr Max antal: 40 Lokal: Orangeriet, Helsingborgsvägen 589, Ängelholm (Varalöv) Övrigt: I mån av tillgång på bilar arrangeras samåkning. Önskemål om samåkning görs i samband med anmälan Ansvarig: Ola Fogelberg, tel: 0708-23 84 55


Kurser Kurser

Kurser och studiecirklar - endast medlemmar SAMHÄLLS - OCH OMVÄRLDSFRÅGOR Familjerätt för seniorer Vad krävs för att testamente ska vara giltigt? Vem ärver mig när jag går bort? Ska min sambo lösa ut mitt särkullbarn? Och hur är det med gåvoskatten egentligen? Detta och mycket mer kommer Carin Cronberg att hjälpa dig reda ut. Vi ska gå igenom de grundläggande reglerna inom familjerätten och förklara vad som är viktigt att tänka på i olika situationer. Tid: Måndagarna 6/3 och 20/3 kl 13.00 - ca 15.00 Kursledare: Carin Cronberg, Juristbyrån Höganäs Aktivitetsnummer: 171212 Anmälan senast: 19 februari Avgift: 90 kr inkl fika Max antal: 18 Lokal: Sammanträdesrummet, Höganäs Sportcenter, Friluftsvägen 2, Lerberget Ansvarig: Gunnel Rosenqvist, tel: 0707 - 52 06 61

SPRÅK, LITTERATUR OCH SKRIVANDE Bokcirkel Samtida litteratur Ängelholm Välkommen till en bokcirkel på Ängelholms Stadsbibliotek. Vid första träffen hjälper en av bibliotekarierna till med att välja ut böcker, därefter diskuterar gruppen böckerna på egen hand. Tid: Måndagar 23/1, 6/3, 3/4 kl 13.00 -14.30, samt 8/5 kl 13.00 - 15.15 Cirkelledare: Cissela Carlin Aktivitetsnummer: 171213 Anmälan senast: 16 januari Avgift: Ingen avgift Max antal: 8 Lokal: Lilla sammanträdesrummet Biblioteket Ängelholm Ansvarig: Cissela Carlin, tel: 0706 - 55 87 01

22


Kurser och studiecirklar - endast medlemmar Bokcirkel Samtida litteratur Höganäs Välkommen till en bokcirkel på Höganäs Stadsbibliotek. Vid första träffen hjälper bibliotekarie Anna Wingårdh till med att välja ut böcker, därefter diskuterar gruppen böckerna på egen hand.

Franskt café Håll den franska du en gång lärt vid liv. Vi träffas 1 gång/månad. Alla är välkomna bara man är villig att försöka enbart prata franska! Tid: Tisdagar 14/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5 kl 14.00 - 15.30 Cirkelledare: Cissela Carlin Aktivitetsnummer: 171215 Anmälan senast: 30 januari Avgift: Ingen avgift Max antal: 12 Lokal: Sammanträdesrummet, Biblioteket Ängelholm Ansvarig: Cissela Carlin, tel: 0706 -55 87 01

KURSER, CIRKLAR - ÖVRIGT Hjärt- och lungräddning Hjärt-och lungräddning är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och andning hos någon som har fått hjärtstopp. Det är en metod som alla kan lära sig, och vi får träna på att utföra hjärt-lungräddning på en docka. Tid: Onsdagen 1/2 kl 14.00 - 16.00 Kursledare: Kjell-Arne Klang, Civilförsvaret Aktivitetsnummer: 171216 Anmälan senast: 17 januari Avgift: Ingen avgift Max antal: 12 Lokal: Sammanträdesrummet, Höganäs Sportcenter, Lerberget Övrigt: Ta gärna med fika. Ansvarig: Gunnel Rosenqvist, tel: 0707 - 52 06 61

23

Kurser Kurser

Tid: Tisdagar 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5 kl 15.30-17.00 Cirkelledare: Anna Wingårdh, bibliotekarie (deltar vid första träffen) Aktivitetsnummer: 171214 Anmälan senast: 16 januari Avgift: Ingen avgift Max antal: 10 Lokal: Sammanträdesrummet, andra våningen, Biblioteket Höganäs Ansvarig: Ola Fogelberg, tel: 0708-238455


Kurser Kurser

Kurser och studiecirklar - endast medlemmar Trädgård

I vår har vi trädgård som tema. Vi har en föreläsning 16/3, en resa till Botaniska trädgården i Lund 11/5 samt tre endagarskurser. Hur kurserna utvecklas är ni med och påverkar med era frågor. Det är tidig vår och vi kommer hålla till i ett växthus ute så klä er efter vädret snarare än efter kalendern. Samma kursledare, lokal och programansvarig vid kurserna nedan. Kursledare: Camilla Sandén som är utbildad trädgårdsarkitekt. Camilla driver företaget Knapp design i Helsingborg. Max antal: 25/kurs Lokal: Ödåkra Uteplantor Fleningevägen 69, Ödåkra Ansvarig: Anne-Helene Jansson, tel: 0725 - 52 30 35

Din trädgårds planering, plantering och design - kurs 1

Många är vi som faller för det vackra hos plantskolorna om våren. Vi plockar på oss det ögat ser utan den där extra tanken om planering. Men med lite planering så slipper man onödiga, ibland dyra, felköp. Plantering är inte bara att trycka ner lite rötter i jorden. Vi lär oss lite om var, när och hur man planterar. Beskärning och gödning tittar vi också närmare på. Det finns en hel del designknep att ta till för att framhäva och, kanske ibland, dölja. Tid: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift:

Tisdagen 11/4 kl 10.00 - 12.30 171217 27 mars 225 kr inkl material och fika

Rosor, trädgårdens primadonnor - kurs 2

Under det här passet ska vi försöka hinna med att prata om allt som rör rosor. Är de så kinkiga som folk säger? När ska de beskäras, angrepp och ohyra, vad gör man? Ska man välja barrotat eller kruka? Det finns dock en regel, med vissa undantag, när vi pratar rosor; ’Det man ger får man igen’ Tid: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift:

Tisdagen 25/4 kl 10.00 - 12.30 171218 10 april 225 kr inkl material och fika

Trädgårdens många träd, buskar och perenner - kurs 3

I den här kursen ska vi ta upp 1-2-3 principen när man planerar för träd, buskar och perenner. Det är främst träd och buskar som skapar grunden i våra trädgårdar. Sen ’målar’ man med perenner och sommarblommor. Färgkombinationer, bladens olika form och struktur samt våga vintergrönt. Lummigt, stramt eller woodlandinspirerat eller varför inte en härlig kombination av allt. Tid: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift:

Tisdagen 9/5 kl 10.00 - 12.30 171219 24 april 225 kr inkl material och fika

24


Kulturevenemang - endast medlemmar Introduktion till boule Den moderna formen av boule har sitt ursprung i Frankrike. Vi kommer att få en introduktion av Simon Cohen vid första tillfället. Han har varit en av landets främsta boulespelare och har byggt flera banor i anslutning till sitt hem i Ingelsträde. Om intresse finns har vi möjligheter att fortsätta framöver. Tid: Tisdagar 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5 kl 14.00-17.00 Introduktion: Simon Cohen Aktivitetsnummer: 171220 Anmälan senast: 13 mars Avgift: 200 kr Max antal: 32 Lokal: Mandelgrensvägen 14, Ingelsträde Ansvarig: Ola Fogelberg, tel: 0708-23 84 55

KULTUREVENEMANG

I vårt fortsatta samarbete med Kulturhotellet i Helsingborg har vi ännu en gång förmånen att kunna bjuda in till ytterligare två konserter med världspianisten Per Tengstrand. Tid:

Onsdagen den 18 januari kl.14.00 Sergei Rachmaninoff - en rysk gigant. Sergei Rachmaninoff föddes 1873 i Novgorod i Ryssland. Han har gett oss den mest fantastiska musik, ofta tragisk och oemotståndligt vacker.

Onsdagen den 1 mars kl. 14.00 - Beethovens Pianosonater Del 1. Per Tengstrand bjuder på en fantastisk resa genom Beethovens pianosonater. Istället för att spela sonaterna i kronologisk ordning spelar han dem blandade och bjuder oss på ett spännande program. Han bjuder på en konsertpresentation, och sedan får musiken tala för sig själv. Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Övrigt: Ansvarig:

18 januari 171602 1 mars 171603 16 januari resp 14 februari 200 kr / gång 100 st Kulturhotellet, Södergatan 15, Helsingborg Eftermiddagsfika ingår i anmälningsavgiften. Inga-Lill Nilsson, tel: 0725 – 21 44 80

25

Kultur

Konversationer vid klaviaturen – Per Tengstrand


Vandringar/Exkursioner - endast medlemmar En smakrik tidsresa på Fredriksdal En smakrik tidsresa på Fredriksdal. På den här vandringen smakar ni på kulturhistorisk mat och dryck samtidigt som ni utforskar Fredriksdal. Tidsresan gör nedslag i 1700-talet, tidigt 1900-tal och 1960-talet. Och vad åt man under ransoneringstiderna på 40-talet? Vi kan garantera en spännande smakupplevelse med inslag från vår brokiga mathistoria. Tid: Onsdagen den 12 april kl 10.00 - ca 11.30 Aktivitetsnummer: 171400 Anmälan senast: 28 mars Avgift: 150 kr Max antal: 40 Samling: Fredriksdals huvudingång Övrigt: Efter vandringen finns det möjlighet att fika/äta i någon av Fredriksdals serveringar. Ansvarig: Anders Larneby, tel: 0705 - 55 66 04

Lär känna din stad – rundvandring i Helsingborg

Vandringar

Vi gör en historisk stadsrundtur i de centrala delarna av Helsingborg och får en översiktlig beskrivning av staden och dess historia från medeltid till nutid. Vi upprepar samma vandring vid två tillfällen. Tid: Onsdagarna 19 april respektive 31 maj kl. 12.00 - ca 13.30 Guide: Kennet Karlsson Aktivitetsnummer: 171401 - 19 april 171402 - 31 maj Anmälan senast: 4 april respektive 16 maj Avgift: Ingen avgift Max antal: 20 Samling: Stortorget vid modellen ”Helsingborg år 1400”. Ansvarig: Anders Larneby tel: 0705 – 55 66 04

26


Vandringar/Exkursioner - endast medlemmar Innanför Voldena (Köpenhamns vallar) - en vandring i Köpenhamn För många är Ströget likvärdigt med Köpenhamn. Men Köpenhamn är mycket mer. På vår vandring kommer du att se andra delar av staden. Vi börjar (och slutar) vandringen vid Österport station och går via Svenska kyrkan, Langelinje, Marmorkirken in i Latinkvarteren. Christian IV, kanske Danmarks mest berömde kung, får särskild uppmärksamhet. Känner du dig vilsen i Köpenhamn är ”Innanför Voldena” vandringen för dig. Vandringen tar ca 2,5 timmar. Tid: Guide: Aktivitetsnummer:

Onsdagarna 26 april och 7 juni kl 10.00 Peder Christensen, medlem i NSSU 171403 - 26 april 171404 - 7 juni Anmälan senast: 11 april respektive 23 maj Avgift: Ingen avgift Max antal: 18 Samling: Samling Österport station kl. 10.00. Tåg avgår från Knutpunkten direkt till Österport station. Övrigt: Tag gärna med fika då vi håller en liten fikapaus efter en timme. Ansvarig: Peder Christensen, tel.: 0708 – 14 83 31

Klockgrodans återkomst

Tid: Onsdagen den 3 maj kl. 18.00 - ca 20.00 Guide: Göran Paulsson Aktivitetsnummer: 171405 Anmälan senast: 18 april Avgift: Ingen avgift Samling: Samling på parkeringsplatsen vid Mölle stationshus för vandring på fäladen söderut mot Vattenmöllan Max antal: 40 Övrigt: Tag med kikare och fikakorg Ansvarig: Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

27

Vandringar

Från att ha varit helt utdöd i Sverige i drygt femton år har klockgrodan kommit tillbaka starkt och har nu ett livskraftigt bestånd. Ett av kärnområdena är Mölle fälad och under maj kulminerar parningssäsongen, då hanarna spelar för fullt för att locka till sig honor. Förutom klockgrodor ser och hör vi åtskilliga fågelarter. I det vackra ålderdomliga beteslandskapet, som Linné passerade 1749, växer också orkidéer.


Vandringar Vandringar

Vandringar/Exkursioner - endast medlemmar Råådalen - ett grönt stråk på slätten Vi vandrar med Ulrik Alm som guide från Raus upp till Görarp där vi tar fika och paus innan vi går längs åns norra sida åter mot Raus. Det är banad terräng men bitvis en del motlut. Vattnet rinner genom rik och historisk bygd och längs ån växer frodig lövskog. Säkert ska vi kunna välkomna åtskilliga flyttfåglar och växter. Uppskattningsvis tar vår vandring ca 2,5 timmar. Tid: Onsdagen den 17 maj kl 16.00 - ca 18.30 Aktivitetsnummer: 171406 Anmälan senast: 2 maj Avgift: Ingen avgift Max antal: 40 Samling: Raus kyrka (möjlighet att åka med kollektiva transporter hit finns) Övrigt: Ta gärna med fika o kikare. Ansvarig: Clas Hellstrand, tel: 0708 - 82 13 08

Heldagsexkursion till Hallands Väderö Hallands Väderö är en liten ö som bjuder på stora upplevelser särskilt för dig som vill upptäcka och utforska en varierande och unik natur. Ön är inte större än 3 kvadratkilometer, men på den ytan ryms förvånansvärt mycket – som till exempel bokskog med gamla knotiga träd, trolska kärr, betesmarker som sträcker sig ned mot havet där korna lugnt går och betar och klapperstensfält. Och ute i vattnet bildar de små klippskären och kobbarna Hallands Väderös egen skärgård. På öns södra udde, i Kappelhamn där båtarna ibland lägger till, finns ett natur- och kulturmuseum, Väderömuseet. Här får vi lära oss mer om Hallands Väderös historia och natur. Dagen inleds med en guidad tur av Ulrik Alm. Därefter utforskar vi ön på egen hand. Man kan välja att åka hem med båten kl. 14.20 alt kl. 16.20 (båttiderna kan ändras) Tid: Onsdagen den 31 maj kl. 09.30- 14.20 alt kl. 16.20 Guide: Ulrik Alm Anmälningsnummer: 171407 Anmälan senast: 16 maj Avgift: 50 kr (tillkommer färjebiljett 140 kr T/R som betalas direkt till färjan av deltagarna) Samling: Hamnen i Torekov kl 09.30. Samåkning: Samåkning ordnas i mån av tillgång på bilar. Önskemål om samåkning görs i samband med anmälan. Max antal: 50 Övrigt: Vandringen är inte så ansträngande! Det finns vandringsstigar av olika längd. Medtag lunchkorg och kaffe Ansvarig: Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

28


Studiebesök - endast medlemmar Filbornaverket Filbornaverket är en avfallseldad kraftvärmeanläggning och en av de modernaste av sitt slag i världen. Anläggningen som invigdes 2013 utvinner energi ur restavfall: el för 40 000 lägenheter och fjärrvärme för 40 procent av Helsingborgs behov. Modern rökgas- och vattenrening tillsammans med energiåtervinning av rökgaserna, ger anläggningen hög reningsgrad och hög verkningsgrad. Tid: Onsdagen den 8 februari kl 10.00 - 12.00 Aktivitetsnummer: 171300 Anmälan senast: 24 januari Avgift: Ingen avgift Max antal: 30 Samling: Hjorthögsvägen 7 – infart vid den nya gasmacken OBS inte infarten till NSR Övrigt: Samling vid grinden (vi kör INTE in på området förrän vår guide hämtar oss) Ansvarig: Anders Larneby, tel: 0705 – 55 66 04

Vi besöker Höganäs AB, företaget med anor från 1797 Nu får vi möjlighet att besöka det moderna Höganäs AB. Vi har hört och sett mycket om Höganäsbolagets betydelse för hela nordvästskåne och i synnerhet betydelsen för orten Höganäs. Vi har tidigare tagit del av gruvhistorien, med kolbrytning, etablerandet av skolor, sjukvård, arbetarbostäder mm och nu kan vi avsluta den historiska resan genom att få se verksamheten i dagens moderna Höganäs AB.

Tid: Onsdagen den 15 februari kl 08.45 - ca 12.00 Aktivitetsnummer: 171301 Anmälan senast: 31 januari Avgift : Ingen avgift Max antal: 30 Samling: Parkeringen, Höganäs AB Huvudkontor, Bruksgatan 35, Höganäs Övrigt: Vi kommer att gå ett antal kilometer inom Höganäs AB:s fabriksområde, varför full rörlighet är ett krav. Ansvarig: Anders Larneby, tel: 0705 - 55 66 04

29

Studiebesök

Höganäs AB har sitt ursprung i det gamla bruket Höganäs (1797) och har fortfarande sitt huvudkontor i Höganäs. Höganäs AB är världsledande inom området metallpulvertillverkning och har fabriker i Japan, Kina, USA, Brasilien, Indien och Europa. Metallpulver används bland annat till att pressa kugghjul till bilar, symaskiner mm. I dagens moderna bilar finns det ett antal kilo detaljer framställda av metallpulver.


Studiebesök - endast medlemmar Flyg- och militärmuseet Ljungbyhed Ljungbyhed är en mer än 300-årig militär övningsplats. Här började husarer, dragoner och infanterister att ha sina sommarläger redan i slutet av 1600-talet. Flyget gjorde sitt intåg 1910 då Hjalmar Nyrop som förste svensk i ett svenskbyggt flygplan kom i luften på Ljungbyhed. Enoch Thulin utbildade här 101 piloter mellan åren 1915 o 1920, bl a Elsa Andersson, Sveriges första aviatris. Ljungbyhed har varit Flygvapnets flygskola sedan 1926 och fram till F 5:s nedläggning 1998. Vi får en guidad samt kaffe och smörgås. Tid: Onsdagen den 5 april kl 13.30 - 16.00 Aktivitetsnummer: 171302 Anmälan senast: 21 mars Avgift: 100 kr Max antal: 50 Samling: Tummelisas väg 4 Ljungbyhed Övrigt: Samåkning ordnas i mån av tillgång på bilar. Önskemål om samåkning görs i samband med anmälan. Ansvarig: Anders Larneby, tel: 0705 – 55 66 04

Fårvallning med Otto Ramsay - shopping och mat med hustru Anna

Studiebesök

Varmt välkomna till Kullalamm och Rut på Skäret! Vi börjar med att Otto visar hur man vallar får samt berättar om uppfödningen. Därefter kikar vi in i butiken, där Anna visar och berättar. Fritt fram för shopping! Vi avslutar med en härlig lunch inne i restaurangen, där Anna tar emot oss. Vi äter kålpudding på lammfärs med klassiska tillbehör. Tid: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Samling: Ansvarig:

Torsdagen den 27 april kl 11.00 171303 12 april 160 kr inkl lunch 36 personer Rut på Skäret. Samåkning ordnas i mån av tillgång på bilar. Önskemål om samåkning görs i samband med anmälan. Carin Lindroth, tel: 042- 68355 (0705 - 47 19 43)

30


Studiebesök - endast medlemmar Välkommen till Kullasparris, visning av sparrisfälten inklusive lunch Kullasparris är ett litet familjeföretag som drog igång sin verksamhet i och med plantering av 11000 sparrisplantor påsken 2011. Sen dess har mycket hänt hos Åsa och Johan Sjöblom i den lilla byn Hässlebo mellan Södåkra/Svanshall/Jonstorp, där de sedan 2012 även bosatt sig, med sparrisodlingen direkt utanför köksfönstret. Åsa och Johan berättar om hur man odlar sparris som är deras huvudgröda. Vi avnjuter därefter en härlig lunch och naturligtvis blir det sparrissoppa. Det finns möjlighet att köpa nyskördad sparris. Tid: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Samling: Ansvarig:

Onsdagen den 10 maj kl 12.00 171304 25 april 150 kr inkl förtäring 25 Kullasparris, Hässlebovägen 12-22, Jonstorp. Samåkning ordnas i mån av tillgång på bilar. Önskemål om samåkning görs i samband med anmälan. Carin Lindroth, tel: 042-68355 (0705 - 47 19 43)

Välkommen till Kullasparris - visning av sparrisfälten inkl smakprov Samma besök som besöket ovan men vi gör en smakprovning av sparrissoppa på stående fot. Det finns möjlighet att köpa nyskördad sparris. Onsdagen den 17 maj kl 18.00 171305 2 maj 60 kr inkl smakprov 40 Kullasparris, Hässlebovägen 12-22, Jonstorp Samåkning ordnas i mån av tillgång på bilar. Önskemål om samåkning görs i samband med anmälan. Carin Lindroth, tel: 042- 68355 (0705 - 47 19 43)

31

Studiebesök Studiebesök

Tid: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Samling: Ansvarig:


Resor

Trädgårdar - heldagsutflykt Både Botaniska trädgården och Alnarpsparken tillkom under andra halvan av 1800-talet och utgör idag unika miljöer för alla trädgårdsintresserade. Vi får nu en chans att besöka båda under sakkunnig ledning. På förmiddagen får vi en guidad tur på Botaniska trädgården med dess fantastiska samling av växter från hela världen. Efter visningen kör vi vidare till Alnarp och intar lunch (ingår i priset) på restaurangen där. På eftermiddagen förevisas vi en del av anläggningarna på Alnarp. Träd, buskar, örter från hela världen liksom unika fågelarter kan ses här och idéer för den egna trädgården växer ofta fram vid ett besök. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Övrigt: Ansvarig:

Torsdagen den 11/5 kl 10.00-16.00 Anne-Helene Jansson 171500 26 april 200 kr inkl lunch 40 Lund Botaniska trädgården, Alnarp Vi kör med egna bilar. Samåkning ordnas i mån av tillgång på bilar. Önskemål om samåkning görs i samband med anmälan. Ytterligare instruktioner sänds ut inför resan. Anne-Helene Jansson, 0725 - 52 30 35

Resor

Resa till Gotland i samarbete med Lunds Senioruniversitet, 29/8 -1/9 Vi har haft många nöjda resenärer från NSSU som deltagit i de resor Lunds SeniorUniversitet arrangerat. Nu får vi ett nytt erbjudande och denna gången är Gotland resmålet. Boende på 4-stärniga Clarion hotell Wisby. Späckat program med heldagsutflykter både till södra och norra Gotland. Besök på bl.a Hoburgen, Fårö och Lummelundagrottan. Detaljerat program finns på hemsidan www.nssu.se. För ytterligare upplysningar och anmälan kontakta Eva Ljunggren, LSU via mail:eljunggren@gmail.com eller tel: tel 0706 - 46 74 97

32


Resor

Från slott till koja – en heldags bussresa Vårens bussresa går till de djupa Göingeskogarna, där vi bland annat får promenera i en vacker slottspark, se stenarbetares hårda arbetsmiljö och höra om livet på en gammal Göingegård. Vårt första stopp blir i Wanås, där vi börjar med förmiddagsfika i en av de ombyggda slottsstallarna från 1700-talet. På Wanås möts konst, natur och historia. Där får vi också en guidad tur bland konstverken i den vackra skulpturparken och möjlighet att göra inköp i den lilla gårdsbutiken. Efter besöket på Wanås har det blivit dags för lunch som vi äter på Helgas restaurang i Lönsboda. Kaffe och kaka ingår. I Lönsboda besöker vi också Kullaro AB, Stone of Sweden. Av traktens svarta guld, den svarta diabasen, tillverkar man smycken, heminredning, konst och möbler. Vi får en inblick i deras verksamhet och får också möjlighet att handla i den fina butiken. Från Lönsboda åker vi vidare ett par km in i skogen vid Sibbhult. Där ligger en gammal byggnadsminnesmärkt gård, Sporrakulla, från tiden när Skåne var danskt. Gården har en spännande historia, som vår guide kommer att berätta mer om. Vårt sista stopp blir Svarta Bergen - stenbrottet i Hägghult. Över hela världen har den svarta diabasen från Hägghult vunnit rykte för sin fina kvalitet. I Hägghult finns en unik industrimiljö och världens största dagbrott för svart diabas, 900 meter långt. Även där får vi en guidad tur på området. Här i Svarta Bergen får vi också vår eftermiddagsfika innan bussen vänder hemåt igen. Onsdagen den 24 maj kl.

Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Övrigt: Ansvariga:

blir i Ängelholm ca kl. 20.30 171501 1 maj 600 kr 50 Bekväma skor rekommenderas eftersom vi kommer att promenera en del i ojämn terräng. Siw Thorén, tel: 0730-36 78 53 / Anders Larneby tel: 0705-55 66 04

07.30 - påstigning Klippanvägen, vid polishuset i Ängelholm 08.00 - påstigning Parkeringsplatsen, City Gross i Höganäs 08.30 - påstigning Fredriksdals parkeringsplats i Helsingborg Bussen stannar vid samma platser på hemfärden och sista stoppet

33

Resor

Tid:


Övrigt E - ombud Har du svårt att klara webanmälan ringer du något av våra E-ombud. De hjälper dig att förstå hur systemet fungerar men du gör anmälan själv. Se därför till att du är uppkopplad mot internet när du ringer samt att du vet hur du loggar in på din mail. Inga-Lill Nilsson, tel: 0725 - 21 44 80 Gunnel Rosenqvist, tel: 0707 - 52 06 61 Ylva Dahlbom, tel: 0722 - 45 01 50 Ola Fogelberg, tel: 0708 - 23 84 55 Carin Lindroth, tel: 042 – 683 55 Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper Försäkring K 66160 NSSU har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av NSSU. Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring eftersom ersättningsnivåerna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring. Försäkringens omfattning och fullständiga försäkringsvillkor finns på www.nssu.se Om du råkar ut för skada när du deltar i föreningens verksamhet så kontakta Folksam tel: 0771-960 960

Samåkning Det är ibland svårt att ta sig till vissa aktiviteter med kollektiva transportmedel. Vi försöker därför arrangera samåkning till vissa aktiviteter (anges i katalogen) i mån av tillgång på bilar. Det är viktigt att både du som har plats i bilen och du som vill åka med anmäler detta i samband med din anmälan. En vanlig fråga till oss är vilken ersättning man skall betala direkt till föraren. Styrelsen föreslår ett pris på 5 kr/person och mil.

Övrigt

Rabatt på kurser hos Folkuniversitetet i Helsingborg Om du vill anmäla dig till kurs i måleri, skulptur eller keramik i Folkuniversitetets eget utbud i Helsingborg så får du 20% rabatt på priset i mån av plats. På övriga kurser får du 10% rabatt i mån av plats. Fullbetalande deltagare har företräde. Skriv NSSU i rutan ”Meddelande” när du anmäler dig.

34


Styrelse, revisorer, valberedning och programgrupper Styrelse för Nordvästra Skånes SeniorUniversitet till årsmötet 2017 Ordförande: Per-Olof Lindberg, E-post: po.lindberg@nssu.se Vice ordförande och lokalansvarig: Anders Larneby, E-post: anders.larneby@nssu.se Sekreterare: Åke Lindroth, E-post: ake.lindroth@nssu.se Kassör: Birgitta Larneby, E-post: birgitta.larneby@nssu.se Ledamöter Siw Thorén, E-post: siw.thoren@nssu.se Ingemar Thorén, E-post: ingemar.thoren@nssu.se Carin Lindroth, E-post: carin.lindroth@nssu.se Inga-Lill Nilsson, E-post: ingalill.nilsson@nssu.se Birgitta Randås, E-post: birgitta.randas@nssu.se Ola Fogelberg, E-post: ola.fogelberg@nssu.se Gunnel Rosenqvist, E-post: gunnel.rosenqvist@nssu.se

Webmaster, katalog: Lena Lindberg, E-post: lena.lindberg@nssu.se Revisorer

Inger Heidne Ingrid Jonasson Suppleant Kerstin Regebro

Valberedning

Inga-Lill Nilsson (sammankallande), E-post: ingalill.nilsson@nssu.se Ulla-Britt Ahlqvist Anders Larneby

Programgrupper Föreläsningar och kurser/cirklar: P-O Lindberg, Ola Fogelberg, Gunnel Rosenqvist, Bo Bernhill, Cissela Carlin, Ylva Dahlbom, Lars Hansare, Anne-Helene Jansson, Åke Lindroth, Inga-Lill Nilsson, Birgitta Randås, Margareta Svensson, Ingemar Thorén, Ulla Thorsson.

Kulturombud: Inga-Lill Nilsson

35

Styrelse Funktionärer

Studiebesök, vandringar/exkursioner och resor Anders Larneby, Peder Christensen, Clas Hellstrand, Johan Hellstrand, Isa Johnsson, Gudrun Jonsson, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Siw Thorén,


www.nssu.se info@nssu.se

I samarbete med

36

NSSU Katalog vt 2017  

NSSU våren 2017