Page 21

10 12 3 20 7 6 8 100 66

Skúste si každý deň zapamätať aspoň 5 slov, týkajúcich sa vášho odboru... TIP: Vaše náradie alebo pomôcky, ktoré pri práci potrebujete: vyberte 5 alebo aj viac vecí z nich (napr. kladivo, kliešte, meter, skrutkovač, kľúč,...) a skúste ich pomenovať v angličtine podľa zoznamu slov, ktoré máte v tejto brožúrke. Môžete si na jednotlivé veci nalepiť nenápadné nálepky s názvami, takto sa Vám rýchlo a ľahko podarí naučiť sa ich názvy. Základom je, že ak si ich názvy budete opakovať každý deň, zapamätáte si ich na dlhý čas, a to sa môže diať hneď pri Vašej práci či len pri manipulácii s náradím. Precvičme si zvuky v angličtine. Prepíšte tieto slová podľa ich výslovnosti do tvaru, v ktorom sa bežne vyskytujú v písanej forme: ˈɔːtəm

autumn

naɪt wɔː m kreɪn ˈhæn.dəl ˈwɪn.dəʊ ˈlɒk.smɪθ ˈskruːˌdraɪ.vər ɡlɑːs ˈlæd.ər sɔː stiːl ˈhæm.ər lait balb

21

Jazykova brozura  
Jazykova brozura  
Advertisement