__MAIN_TEXT__

Page 13

100% x

100% x

x

80% x

100% x

x

70% x

60% x

100% x

60% x

80% x

Ochranná zóna x

70% x

60% x Rovnako dôležité, ako dobrý vzhľad loga je taktiež aby doňho nič nezasahovalo. elementy zasa60% Rôzne x hujúce do loga by mohli narušiť jeho dojem a výzor, kvôli tomu je potrebné pevne zadefinovať zónu, do ktorej nesmie zasahovať žiadny iný element.

13

Profile for Lemon Lion

Manuál pre používanie značky Ekosad  

Manuál pre používanie značky Ekosad  

Profile for lemonlion