Issuu on Google+

Per s onal wor k Myi mpr es s i onoft hes i t ewasdi s gi s e.Thebui l di ng bahi ndt hegr af f i t i ac t edasc anv asandhi di t st r ue pur pos e. Ides i gnedas t ool t hatpr et endedt obeal amp.AsI f el ts upr i s edbyt hes i ghtwheni r eal i s edi t sor i gi nal f or m,t hi ss t ool l eav esar ev el at i onals ec ond i mpr es s i on.


cross school 3