__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Unikt boligprosjekt med nærhet til alt - HER ER DET DU SOM VELGER RYTMEN


DET BESTE AV TO VERDENER Om prosjektet

03

IDENTITET OG SÆRPREG Arkitektens tanker

04

AUTOMATISERT PARKERINGSANLEGG Garasje og kjellerplan

34

DET SPIRENDE LIVET I HAVEN Blågrønn faktor

08

OVERSIKT OVER ETASJENE Etasjeplan

36

HAR VI TATT FEIL AV DEG? Kvaliteter

12

FINN DIN DRØMMELEILIGHET Plantegninger

38

ET FLOTT STED Å BO Utviklers tanker

26

BESTANDDELER OG FUNKSJONER Teknisk beskrivelse

98

DEN UNIKE FØLELSEN AV NOE NYTT Fordelene med ny bolig

27

GJØR HJEMMET TIL DITT EGENT Tilvalgsprosessen

103

HER ER DET DU SOM VELGER RYTMEN Beliggenheten

28

ULIKE MATERIALER I DIN BOLIG Romskjema

104

BRENNER FOR Å SKAPE GODE HJEM

106

UTOMHUSPLAN 32

Oversikt over uteanlegget

MULIGHETER TIL ENHVER TID 30 Avstander

Utvikler - Pilares Eiendom

Kontaktinformasjonen finner du bakerst i prospektet.


EKSTERIĂ˜RILLUSTRASJON 02

Fasaden er delt inn ved bruk av ulike materialer som tegl, skifer, malmfuru, sinusplater og Alucobond.


OM PROSJEKTET 03

Det beste av to verdener Akkurat der hvor Tønsbergs urbane sentrum møter småhusbebyggelsen på Kaldnes, kommer et boligprosjekt som kombinerer det beste av to verdener. Her har du nærhet til alt. I Havegaten skal vi bygge boliger med identitet, karakter og særpreg, for deg som sier «ja takk, begge deler» i valget mellom by og skog. Vi skal bygge lune hjem for deg som søker en enkel hverdag og verdsetter alle kvalitetene i en moderne leilighet. Smarte løsninger og kvalitet i alle rom. Egen balkong eller terrasse i sola. Stor og vakkert opparbeidet hage i bakgården med vannspeil og høye trær. Heis til parkeringskjelleren hvor du kan lade bilen. I Havegaten ønsker vi å kombinere alle disse kvalitetene med spennende arkitektur og varierte fasadematerialer, i det vi tør å kalle et unikt boligprosjekt.

55 leiligheter 39 til 140 kvadratmeter 1 til 3 soverom Leiligheter fra 2. - 5. etasje 180 kvm næring i 1. etasje

Fasade sett fra øst

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


ARKITEKTENS TANKER 04

Identitet og særpreg Sol i stua, en innbydende uteplass og en usjenert soveplass er noe vi alle setter pris på. Dette vil man finne i Havegaten. Havegaten ligger i overgangen mellom tett leilighetsbebyggelse på Kaldnes, og småhusbebyggelsen i åssiden. Dette har vært med på å forme bygget, med en nedskalert størrelse og en gjenkjennelig husform. Bygningsdelene får hver sine fasadematerialer med ulik tekstur, som f.eks. tre og tegl. Dette skaper en tydelig og særegen identitet for bygget, og en tilhørighet for beboerne. Alle leilighetene er organisert med romslige hvedagsrom med god takhøyde og flotte solforhold. Fra leilighetene er det adgang til private balkonger eller terrasser. Det er lagt stor vekt på en variert leilighetssammensetting, slik at man får et nabolag for alle, med ulike aldersgrupper og familiesituasjoner. Bebyggelsens plassering gjør at uteoppholdsarealene blir skjermet. Bakgården er åpen mot sørvest og er derfor rolig og med gode solforhold. Balkonger er i hovedsak henvendt mot bakgården. Bakgården vil bli en flott hage, med en kombinasjon av bed, trær, vannspeil, bekker, grønne vegger og et naturlig fordøyingssystem for håndtering av overvann. Lekeplassen vil ligge i denne hagen, trafikksikker og solrik. Det vil også bli felles takterrasser, som vil være flotte oaser i byen med gode solforhold og utsyn mot Kanalen og sentrum, Teieskogen og nærområdet.

Mikkel Stagis Ola Roald Arkitekter

OLA ROALD AS ARKITEKTER Ola Roald har kontor i Oslo og Tønsberg. Vi er et innovativt og faglig engasjert arkitektkontor med 18 ansatte. Ved siden av den kompetansen vi har på vårt eget kontor, har vi bevisst knyttet til oss et nettverk av samarbeidspartnere. På denne måten oppnår vi en fleksibel kapasitet, og vi får ivaretatt et levende og inspirerende fagmiljø. OLAROALD.NO


ARKITEKTENS TANKER 05

« Havegaten skal være et sted der man føler seg hjemme – et sted som danner rammen om hverdagen» — MIKKEL STAGIS - OLA ROALD ARKITEKTER


EKSTERIØRILLUSTRASJON 06

Utsnitt av felles takterrasse i 5. etasje.


EKSTERIØRILLUSTRASJON 07

Felles takterrasse

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


BLÅGRØNN FAKTOR 08

Det spirende livet i Haven En frodig oase med høye trær og klatreplanter langs husveggen. Vannspeil, lekeapparater, fuglekvitter og en humle som suser mellom blomstene. Meningen er at små og store skal nyte livet i Haven. Det er ikke bare fasadene, beliggenheten og de stilfulle leilighetene som gjør Havegaten til et spesielt boligprosjekt. Vi skal nemlig sørge for at også det store fellesområdet i bakgården tilføres unike kvaliteter. Boligprosjektet Havegaten skal bygges med klart definerte krav til «blågrønn faktor». I praksis betyr det at vi skal bruke betydelige ressurser på utearealene, for å sørge for at prosjektet oppfyller kommunens strenge krav til miljøkvalitet. Dette vil vi blant annet gjøre ved å anlegge vannspeil for utnyttelse av overvann, nøye planlegging av gangveier og en bevisst plan for vegetasjon og beplantning. I tillegg vil også lekeplassen i prosjektet være utformet slik at overvannet som strømmer gjennom systemet kan brukes til vannlek. Resultatet blir Haven – et frodig og solrikt uteområde med kvaliteter man ikke finner i et gjennomsnittlig boligprosjekt. Gode atkomster, lekearealer og oppholdssoner vil gjøre Haven til en skjermet og rolig plass for beboerne.

DETTE ER «BLÅGRØNN FAKTOR» Blågrønn faktor (BGF) er et miljøvurderingsverktøy på byggesaksnivå, som benyttes for å møte kommunens overordnede politiske mål, for eksempel forbedring av overvannshåndtering og miljøkvalitet. BGF-systemet ble designet for å ivareta et totalregnskap for en eiendom eller byggeplass, og gi en faktor beregnet ut fra egenskapene til alle typer overflater, inkludert beplantning og materialer som brukes i området. Ifølge Miljødirektoratet kan blågrønn faktor blant annet bidra til å dempe skader fra kraftigere og mer nedbør, bærekraftig overvannshåndtering, fremme økologiske og estetiske kvaliteter, utvikle jordsmonnet, forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet og legge til rette for bedre uterom.


BLÅGRØNN FAKTOR 09

Eksempler på tiltak som planlegges: OVERVANNSUTNYTTELSE Nedbør samles opp i første ledd fra takflater og ledes ut til det åpne overvannssystemet på terreng. På denne måten vil det være god kapasitet for fordrøyning og infiltrasjon på tomten før vannet slippes videre til kommunalt ledningsnett. Systemet utformes slik at det er klart definerte vannveier som enkelt kan vedlikeholdes i alle årstider.

GANGVEIER Seksjoner av gangveier som består av flere trinn i samme høyde, gir overvann muligheten til å bevege seg mellom grøntarealer og fordrøyningssoner. Ved å utforme for fri gjennomstrømning under og mellom gangveier, reduseres også fare for tilstopping av vannveien som er en fordel fremfor nedgravde system.

LEKEPLASS Lekeplassen i prosjektet er utformet slik at overvannet som strømmer gjennom systemet kan brukes til vannlek. Mengden nedbør påvirker hvordan barn kan samhandle med designelementer som byggestener og lekeutstyr i våte eller tørre forhold. På den måten vil arealet kunne utnyttes dobbelt, både til lek og som et fordrøyningsareal.

VEGETASJON I utomhusplanen vil det bli benyttet stedegne planter, busker og trær som er godt tilpasset klimaet. Klatreplanter vil bli brukt for å lage «grønne vegger». Gjennom en godt sammensatt planteplan skapes en visuell variasjon med gressarter, bregner og blomstrende innslag.


EKSTERIØRILLUSTRASJON 10

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


EKSTERIØRILLUSTRASJON 11

Uteområdet sett fra sør-vest


KVALITETER 12

Har vi tatt feil av deg? Vi tror at du vil ha en moderne bolig som du kan bli ordentlig glad i. Vi tror at du ønsker å kjenne på den tilhørigheten man forbinder med et godt hjem. Dette har vi hele tiden hatt i tankene når vi har planlagt byggene og de 55 leilighetene i Havegaten. Enten det gjelder farger, materialer, vinkler, fasiliteter eller utearealer, har vi lett etter kvaliteter og løsninger som skal gi deg den følelsen. Av å være hjemme. Høre til. Trives.

nyte livet og dyrke dine og familiens interesser. Derfor har vi lagt til rette for at du kan rulle bilen rett inn i en parkeringskjeller tilrettelagt for elbillading, før du tar heisen opp til din egen bolig. Derfor har vi bestemt oss for å opparbeide en grønn oase i bakgården – en stor og vakker hage med vannspeil, høye trær, klatreplanter, busker og sittegrupper, samt lekeplass for de minste. I tillegg skal vi anlegge flotte grøntområder på tak mellom husene.

Havegaten er et boligprosjekt for alle, hvor leilighetene varierer i størrelse fra 39 til 140 kvadratmeter. Av de 55 leilighetene i prosjektet er 22 gjenn omgående, inkludert alle som har fasade mot nord.

Vi tror nemlig at dette er bokvaliteter du verdsetter, fordi de hindrer oppgaver som snømåking, gressklipping og vedlikehold fra å stjele av din dyrebare tid. Tid du heller vil bruke på en løpetur i skogen, en gourmetburger på Brygga, et glass vin på din private balkong eller muligheten til å gjøre absolutt ingenting innenfor dine egne, hjemmekoselige vegger.

Uavhengig av om du er interessert i den største, minste eller én midt imellom, tror vi du har et sterkt ønske om at omgivelsene skal gi deg tid og ro til å


KVALITETER 13

«Vi har spurt oss selv hva vi kan gjøre for at du skal føle deg hjemme.»

Gjennomarbeidede planløsninger

Vi tror du har et bevisst forhold til detaljene som skaper hjemmet ditt, og som er valgt for å gi hverdagen den kvaliteten du søker. Vi tror du verdsetter de store flisene på både vegger og gulv på badet, og ditt nye kvalitetskjøkken fra Sigdal med integrerte hvitevarer fra Siemens. Vi tror du setter pris på at vi har valgt vannbåren gulvvarme som varmekilde og enstavs hvitpigmentert eikeparkett i god kvalitet i alle rom.

Ekstra høyde på balkongdører og vinduer

På samme måte tror vi du er glad for at vi har tegnet arealeffektive leiligheter med et ønske om å optimalisere lysforholdene i oppholdsrommene, og at de fleste balkongene vil være dype nok til å ha sitteplasser ute. Skulle du forelske deg i en av leilighetene i femte. etasje hvor hems under saltaket vil være et mulig tilvalg, tror vi du setter pris på det også. Slik har vi tenkt når vi ha spurt oss selv hva vi kan gjøre for at du skal føle deg hjemme. Og slik har vi kommet frem til kvalitetene som gjør oss sterke i troen på at du vil sette pris på livet i Havegaten.

Listefri overgang mellom vegg, tak og vindu Vannbåren gulvvarme Romslige private utearealer Gode utsyn og solforhold Hvitpigmentert 1-stavs eikeparkett Gjennomgående bruk av fliser i store format Kvalitetskjøkken med integrerte hvitevarer Frodige utearealer

Har vi tatt feil av deg?

Parkeringskjeller med mulighet for lading av elbil


INTERIØRILLUSTRASJON 14

VEGG

DØR

GULV

Listefri sparklet overgang mellom tak, vegg og vinduer.

Kompakte innerdører med tettelist på slagdører.

1-stavs parkett i hvitpigmentert eik og vannbåren gulvvarme.

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


INTERIØRILLUSTRASJON 15

TAK

INTEGRERTE HVITEVARER

KJØKKEN

God takhøyde på ca. 2,5m.

Integrerte hvitevarer fra Siemens bestående av ovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøl/frys.

Kjøkkeninnredning Horisont fra Sigdal med tre valgfire farger i h.t. prosjektets fargepalett. Hvit benkeplate i homogenlaminat.

Kjøkken fra leilighet 401


INTERIØRILLUSTRASJON 16

INNREDNING

VEGG OG GULV

Servantskap med to skuffer og speilskap med belysning. Bredde 80cm. Inkludert servant.

Kvalitetsfliser 60x60 cm på gulv og vegger. Vannbåren eller elektrisk gulvvarme. Flisformat 10x10 i dusjsonen.

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


INTERIØRILLUSTRASJON 17

TOALETT

DUSJ

LYS

Vegghengt toalett.

Rainshower fra Grohe.

LED downlights med inntrukket lyskilde.

Baderom fra leilighet 401


INTERIØRILLUSTRASJON 18

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


INTERIØRILLUSTRASJON 19

Oppholdsrom fra leilighet 401


INTERIØRILLUSTRASJON 20

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


INTERIØRILLUSTRASJON 21

Spisestue fra leilighet 401


INTERIØRILLUSTRASJON 22

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


INTERIØRILLUSTRASJON 23

Kjøkken/ spiseplass fra leilighet 211


INTERIØRILLUSTRASJON 24

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


INTERIØRILLUSTRASJON 25

Oppholdsrom fra leilighet 503


UTVIKLERS TANKER 26

«Et flott sted å bo» Våre prosjekter er alltid forskjellige. Vi er generelt svært opptatt av at våre prosjekter skreddersys til tomten og harmonerer med omgivelsene og fremtidige beboere. Havegaten kombinerer arkitekturen fra den tradisjonelle omkringliggende småhusbebyggelsen og sjøbodene på Brygga, med mer moderne elementer. Dette, sammen med en spennende kombinasjon av ulike fasadematerialer, gir prosjektet en tydelig karakter som vi er stolte av å kunne presentere for prosjektets interessenter.

Med en beliggenhet midt mellom sentrum og Teieskogen, er det lagt til rette for å ta del i livet på Brygga samtidig som veien er kort til rekreasjonsturer ute i naturen. Som i alle Pilares sine prosjekter er det lagt vekt på kvalitet både hva gjelder materialbruk, utforming og planløsninger. Romslige private uteplasser og frodige felles uteområder er med på å gjøre Havegaten til et flott sted å bo. Utvikler - Pilares Eiendom


FORDELEN MED NY BOLIG 27

Den unike følelsen av noe nytt Fordelene med å kjøpe ny bolig er mange – kanskje enda flere enn du har tenkt over ...

DEN EKSKLUSIVE OPPLEVELSEN Følelsen du har når du tråkker over dørstokken første gang, og entrer rom der ingen har bodd, er sannsynligvis verdt mye mer enn du tror. Synet av gulv ingen har gått på, og vegger ingen har hatt gleden av å smykke ut, gjør hverdagen noen hakk mer eksklusiv fra øyeblikket du flytter inn. I en splitter ny leilighet er det du som skal sette de første sporene. EN INVESTERING I KVALITETSTID Vi er alle forskjellige, eller befinner oss i ulike faser av livet. Noen elsker den endeløse rekken av prosjekter som følger med et gammelt hus. Noen elsker å pusle i hagen fra tidlig vår til sen høst. Men noen av oss ønsker også å stå fritt til å bruke fritiden på helt andre ting. Da er det deilig å flytte inn i en bolig hvor man ikke trenger å ofre oppussing, vedlikehold eller gressklipping en tanke. SKREDDERSØM OG TRYGGHET Ved kjøp av en splitter ny bolig vil du ofte kunne være med på å påvirke valg både før og under byggeperioden, og på den måten bidra til å skape hjem som passer perfekt for deg. Det vil bli avholdt en forbefaring, en overtagelsesbefaring og en ettårsbefaring, og eventuelle feil som avdekkes vil bli rettet. Dette er fordeler du ikke får med på kjøpet i bruktmarkedet, og som gir en ekstra trygghet ved kjøp av ny bolig.

«Ved kjøp av en splitter ny bolig vil du ofte kunne være med på å påvirke valg både før og under byggeperioden» STRENGE KRAV GIR HØY STANDARD Strenge krav fra myndighetene gjør at nye boliger holder en stadig høyere byggeteknisk standard. Fra 1. juli 2017 gjelder TEK17 som byggeteknisk forskrift ved bygging av nye boliger i Norge. Myndighetenes standarder gjør at det i dag bygges boliger med høyere kvalitet enn for bare noen år siden. Forskriftene setter blant annet krav til bedre isolasjon, balansert ventilasjon, vannbåren varme, flere el-uttak, større heisrom og økt brannsikkerhet. Forskriftene setter også krav til universell utforming. LAVERE OMKOSTNINGER OG LOVFESTET GARANTI Mens kjøp av brukt bolig automatisk utløser dokumentavgift til staten på 2,5 prosent av kjøpesummen, beregnes dokumentavgiften for nye boliger kun av tomteverdien. Det medfører vesentlig lavere kjøpsomkostningerved kjøp av ny bolig eller bolig under oppføring. En annen fordel for kjøper er at bustadoppføringsloven skal følges, noe som automatisk gir en lovfestet garanti på fem år og dermed et bedre rettsvern enn ved kjøp av brukt bolig.


BELIGGENHET 28

Her er det du som velger rytmen Tenk så deilig å ha byens og Bryggas puls akkurat på armlengdes avstand. Nær nok til å gli inn i mengden på et øyeblikk en varm sommerdag, eller betrakte båtene som glir forbi på Kanalen fra din egen balkong. Tilstrekkelig avstand til at lyden fra vannet og restaurantene blir behagelig summing.

I din nye og moderne bolig på Kaldnes – helt på nordspissen av Nøtterøy, men i Tønsberg kommune – er du bare fem minutters rusletur fra gangbrua som forbinder det tidligere industriområdet med bylivet på nordsiden av Kanalen.

Tenk så deilig å snøre på deg joggeskoene i din egen bolig, og finne lysløype og kilometervis med turstier praktisk talt rett utenfor døren. Tenk så behagelig å kunne nyte roen i Teieskogen akkurat når du vil – høst, vinter, sommer og vår.

Mellom Havegaten og Kanalen – på området der verftsindustrien preget bybildet helt til 1980tallet – er transformasjonen total. I dag består «nye» Kaldnes Brygge av moderne boliger, kulturtilbud, dagligvarehandel, servicetilbud og attraktive arbeidsplasser.

I Havegaten er det din egen impuls som avgjør hvilke muligheter du til enhver tid vil benytte deg av. Beliggenheten gir deg nemlig nærhet til alt.

Med Brygga, Kanalen og Tønsbergs urbane sentrum på den ene siden, og skogens ro på den andre, står du fritt til å nyte det beste av begge verdener. I Havegaten er det du som velger rytmen.


BELIGGENHET 29

FARMANDSTREDET Tønsberg er heldige nok til å ha et av Norges største kjøpesentre lokalisert midt i bykjernen, noe som bidrar til å trekke folk til byen for både handel og opplevelser. Farmandstredet inneholder over 100 butikker, P-hus med 1.000 plasser, vinmonopol, treningssenter og en rekke servicetilbud.

TØNSBERG TORV Nyrestaurerte Tønsberg Torv ble åpnet i 2012, og er hjertet som binder Brygga, kjøpesenteret Farmandstredet og de smale og koselige handlegatene sammen. I dag blir det levende Torvet stadig oftere brukt til markeder, konserter og arrangementer både til hverdags og høytid.

KALDNES BRO I 2005 ble en 130 meter lang gangog sykkelbro åpnet mellom Kaldnes og Brygga i Tønsberg. Nye Kaldnes Bro bidro umiddelbart til å gjøre Kaldnes til et attraktivt boligområde og en naturlig forlengelse av Tønsberg sentrum.

TEIESKOGEN Mellom Kaldnes i nord, Teie i øst, Vestskogen i sør og Munkerekka i vest ligger Teieskogen, et nesten 1.000 mål stort skogsområde som tidligere tilhørte Teie hovedgård. Skogen er nå i Færder kommunes eie, og inneholder flotte turstier på kryss og tvers. Teieskogen har også en 2,6 kilometer lang lysløype.


AVSTANDER 30

I Havegaten er det din egen impuls som avgjør hvilke muligheter du til enhver tid vil benytte deg av 1. TØNSBERG BRYGGE 5 minutter å gå

6. TEIESKOGEN 3 minutter å gå

2. DAGLIGVAREBUTIKK - SPAR 2 minutter å gå

7. KINO 9 minutter å gå

3. ACTIVE FAMILY MED BADELAND 12 minutter å gå

8. NØTTERØY LEGESENTER 13 minutter å gå

4. FARMANSTREDET 14 minutter å gå

TORP SANDEFJORD LUFTHAVN 24 minutter å kjøre

5. BYPARK 15 minutter å gå

OSLO S 1 time og 24 minutter å kjøre

BUSSTOPP Rett utenfor døren

9. TOGSTASJON/NSB 15 minutter å gå

Bussavganger hvert ca. 15 minutt.

Til Oslo går toget hver time - Reisetiden er 01:13.


AVSTANDER 31

9

4

eL

dr Ne an gg e at

TØNSBERG

7 1

Ka

ldn

8

esg

5

ate

n Olle

2

3

buk

Kaldnes

Sol vei en

6

ta


UTOMHUSPLAN 32

Utomhusplan


UTOMHUSPLAN 33

Oversikt over uteanlegget


GARASJE OG KJELLERPLAN 34

Automatisert parkeringsanlegg i kjelleren Parkeringskjelleren i Havegaten består av ca. halvparten av faste parkeringsplasser på gulv og faste parkeringsplasser på plattformer i et automatisert anlegg levert av selskapet Metrisk. Plassene er likeverdige i bruk. Plattformene flytter seg sideveis og gir god plass for åpning av kjøretøyets dører. For de faste parkeringsplassene følges gitte normer for bredder og lengder, i all hovedsak basert på 250 cm x 510 cm. For det automatiserte anlegget er bilens bredde fra dekk til dekk definert til maks 207cm. Plattformene leveres som standard med en løfteevne på 2 tonn, men kan som tilvalg utvides til 2,6 tonn. Les mer og se video av parkeringsanlegget fra Metrisk på deres hjemmesider. METRISK.NO

BOD

BOD

HEIS


GARASJE OG KJELLERPLAN 35

SYKKELPARKERING 44 plasser

BOD

BOD

BOD

BOD

HEIS

BOD

BOD

BOD

TEKNISK/ EL

BOD BOD

SØPPELROM HEIS

INNKJØRING FELLES P-HUS

NÆRING/ KONTOR/ TJENESTEYTING 180 m2


ETASJEPLAN 36

Etasjeplan

2. ETASJE

3. ETASJE

203 201

204

205

202

303 301

216

206

215 214

213

304

305

302

316

306

315 207

314

208

307

308 309

212 211

313 209

210

Forbehold om arealavvik.

312

310

311


ETASJEPLAN 37

3 SOVEROM

2 SOVEROM

1 SOVEROM

4. ETASJE

401

5. ETASJE

402

502

404

403

503

501

413

405

412

406

504

510

509

407

505

408

508

411

409

410

506

507


PLANTEGNING 38

5. ETASJE

2 4. ETASJE

3. ETASJE

Størrelser fra 38 til 101,5 kvm


PLANTEGNING 39

4-roms LEILIGHET

201

AREAL BRA

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

TERRASSE

101,5 kvm

99,5 kvm

44,5 + 7,5 kvm

STOR PRIVAT MARKTERRASSE

Stue/ kjøkken 36,0 m2

Terrasse 44,5 m2

Vaskerom

WC

5,5 m2

2,0m2

Bad

5,5 m2

Soverom 10,0 m2

Entre

12,5 m2

Soverom 15,5 m2

Soverom 6,5 m

2

Terrasse 7,5 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m

Gang 24,4


PLANTEGNING 40

3-roms LEILIGHET

202

AREAL BRA

97,5 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

TERRASSE 10,5 kvm

Stue/ kjøkken 45,0 m2

Vaskerom 5,5 m

2

Soverom

WC

8,0 m2

2,0 m

2

Bad

Soverom

5,5 m2

14,0 m2

Entre 10,5 m2

Gang 24,4 m2 Terrasse 10,5 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m

96 kvm


PLANTEGNING 41

3-roms LEILIGHET

203

AREAL BRA

72 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

70,5 kvm

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG/ TERRASSE

3 + 6 kvm

Balkong 3,0 m2

Stue / K jøkken 20,4 m2 Stue/ kjøkken 29,5 m2

Terrasse 6,0 m2

Bad 4,4 m2

Soverom 13,0 m2

Gang 8,0 m2

Bad

4,0 m2

Entre

Soverom 10,5 m2

0

1

Målestokk 1:100

10,5 m2

2

3

4

5m


PLANTEGNING 42

2-roms LEILIGHET

204

AREAL BRA

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG/ TERRASSE

Balkong

3,0 m2

Stue/ kjøkken 20,0 m2

Bad

4,0 m2

Entre

Soverom

8,0 m2

11,5 m2

Terrasse 6,0 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m

47,5 kvm

46 kvm

3 + 6 kvm


PLANTEGNING 43

3-roms LEILIGHET

205

AREAL BRA

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG/ TERRASSE

Balkong

3,0 m2

Stue/ kjøkken 23,5 m2

Soverom

6,0 m2

Bad

4,0 m2

Soverom

Entre

9,5 m2

8,0 m2

Terrasse 10,0 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m

55,5 kvm

54 kvm

3 + 10 kvm


PLANTEGNING 44

3-roms LEILIGHET

206

AREAL BRA

72 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 6 kvm

Soverom 13,5 m2

Bad

4,0 m2

Stue/ kjøkken 37,5 m2

Entre

Soverom

5,5 m2

0

Balkong

7,0 m2

1

Målestokk 1:100

2

3

6,0 m2

4

5m

70,5 kvm


PLANTEGNING 45

2-roms LEILIGHET

207

AREAL BRA

49 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

47,5 kvm

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG 8 kvm

Bad

4,0 m2

Entre

4,0 m2

Stue/ kjøkken 24,0 m2

Soverom

13,0 m2

Gang 66,7 m2

Balkong 8,0 m2

Stue/kjøkken 26,7 m2

0

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L207

1:100


PLANTEGNING 46

2-roms LEILIGHET

208

AREAL BRA

47 kvm

46 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

TERRASSE 6 kvm

Stue/ kjøkken 26,5 m2

Entre 3,5 m2

Bad

4,0 m2

Soverom

9,0 m2

Terrasse

6,0 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m


PLANTEGNING 47

3-roms LEILIGHET

209

AREAL BRA

50 kvm

49 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 11,5 kvm

Trapp 19,4 m2

Gang 17,6 m2

Balkong

11,5 m2

Soverom 10,5 m2

Stue/ kjøkken 20,5 m2

Entre

3,5 m2

Bad

Gang 5,8 m2

Soverom

4,0 m2

0

1

Målestokk 1:100

7,0 m2

2

3

4

5m


PLANTEGNING 48

2-roms LEILIGHET

210

AREAL BRA

50 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG 6 kvm

Bad 4,4 m2

Entre

5,5 m2

Sov 2 7,0 m2

Bad

Balkong

4,0 m2

Soverom 12,5 m2

Stue/ kjøkken 24,0 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

48,5 kvm

4

5m

6,0 m2


PLANTEGNING 49

3-roms LEILIGHET

211

AREAL BRA

78,5 kvm

77,5 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

TERRASSE 13 kvm

Entre

5,5 m2

Stue/ kjøkken 38,5 m2

Bad 4,0 m2

Gang 5,8 Bad 3,5 m2

Soverom Terrasse

Soverom

13,0 m2

9,0 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

L210 50,0

12,5 m2

3

4

5m


PLANTEGNING 50

2-roms LEILIGHET

212

AREAL BRA

55 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

TERRASSE 12 kvm

Trapp 19,4

Soverom 10,5 m2

Bad

Terrasse

4,0 m2

Stue/ kjøkken

12,0 m2

31,0 m2

Entre

5,5 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

53,5 kvm

5m

Gang 17,6 m


PLANTEGNING 51

3-roms LEILIGHET

213

AREAL BRA

53 kvm

52 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

TERRASSE 12,5 kvm

Soverom

6,0 m2

Bad

4,0 m2

Gang 66,7

Entre

3,5 m2

Terrasse

12,5 m2

Stue/ kjøkken 25,5 m2

Soverom 10,0 m2

0

1

2

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

3

Layout

4

5m

L213

1:100


PLANTEGNING 52

2-roms LEILIGHET

214

AREAL BRA

43 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

TERRASSE 8 kvm

Soverom

41,5 kvm

Bad

12,0 m2

4,0 m2

Terrasse 8,0 m2

Entre

4,0 m2

Stue/ kjøkken 18,5 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m


PLANTEGNING 53

2-roms LEILIGHET

215

AREAL BRA

40,5 kvm

39,5 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

TERRASSE 9 kvm

Stue/ kjøkken 18,0 m2

Entre

5,0 m2

Terrasse 9,0 m2

Bad

4,0 m2

Soverom

10,0 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m


PLANTEGNING 54

2-roms LEILIGHET

216

AREAL BRA

38,5 kvm

37,5 kvm

ETASJE

2

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

TERRASSE 8 kvm

Soverom 8,5 m2

Stue/ kjøkken 20,0 m2

Bad

4,0 m2

Terrasse 8,0 m2

Entre

2,5 m2

0

1

Målestokk 1:100

2

3

4

5m


PLANTEGNING 55

3 5. ETASJE

4. ETASJE

Størrelser fra 38,5 til 101 kvm 2. ETASJE


PLANTEGNING 56

4-roms LEILIGHET

301

AREAL BRA

101 kvm

99,5 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

BALKONG

3 + 8 kvm

Balkong 3,0 m2

Stue/ kjøkken 36,0 m2

WC

2,0 m2

Vaskerom

5,5 m2

Bad

5,5 m2

Soverom

10,0 m2

Entre

12,5 m2

Soverom 15,5 m2

Soverom 6,5 m2

Gang 24,7

Balkong

8,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 57

3-roms LEILIGHET

302

AREAL BRA

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

97,5 kvm

96 kvm

3 + 10,5 kvm

Balkong 3,0 m2

Stue/ kjøkken 45,0 m2

WC

Vaskerom

Soverom

8,0 m2

2,0 m

5,5 m2

2

Bad

Soverom

5,5 m2

14,0 m2

Entre

10,5 m2

Gang 24,7 m2

Balkong

10,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 58

3-roms LEILIGHET

303

AREAL BRA

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

72 kvm

70,5 kvm

3 + 8 kvm

Balkong 3,0 m2

Balkong 8,0 m2

Stue / K jøkken 20,4 m2 Stue/ kjøkken 29,5 m2

Bad 4,4 m2 Gang 8,0 m

Soverom 13,0 m2

Bad

Terrasse

4,0 m2

Soverom 10,5 m2

Entre

10,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 59

2-roms LEILIGHET

AREAL BRA

304

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG

47,5 kvm

46 kvm

3 + 4 kvm

Balkong

3,0 m2

Stue/ kjøkken 20,0 m2

Bad

4,0 m2

Soverom

Entre

11,5 m2

8,0 m2

Terrasse

4,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L304

1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 60

3-roms LEILIGHET

305

AREAL BRA

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

55,5 kvm

54 kvm

3 + 7,5 kvm

Balkong

3,0 m2

Stue/ kjøkken 23,5 m2

Soverom

6,0 m2

Bad

4,0 m2

Soverom

Entre

9,5 m2

8,0 m2

Terrasse

7,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 61

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

306

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

72 kvm

70,5 kvm

3 + 6 kvm

Balkong 3,0 m2

Soverom 13,5 m2

Bad

4,0 m2

Stue/ kjøkken 37,5 m2

Entre

Soverom

5,5 m2

0

7,0 m2

1

2

3

Balkong 6,0 m2

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 62

3-roms LEILIGHET

307

AREAL BRA

55 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 9 kvm

Gang 54,7 m

53,5 kvm

Bad 4,0 m2

Soverom 13,0 m2

Entre

Soverom

6,0 m2

7,0 m2

Stue/ kjøkken 20,0 m2

Balkong 8,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 63

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

308

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

86,5 kvm

82 kvm

8 + 8 kvm

20,4 m2

11,1 m2

Entre

WC

3,5 m2

Bod 2,5 m2

2,0 m

2

Soverom

Balkong

10,5 m2

8,0 m

2

Gang

4,0 m2

Soverom

Bad

Stue/ kjøkken

1

Balkong

4,0 m2

40,0 m2

0

14,0 m2

2

3

8,0 m2

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L308

1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 64

3-roms LEILIGHET

309

AREAL BRA

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

58 kvm

56,5 kvm

10,5 + 5 kvm

Balkong

Balkong

5,0 m2

10,5 m

2

Stue/ kjøkken 28,5 m2

Soverom 11,5 m2

Soverom

Bad

6,5 m2

Entre

4,0 m2

3,0 m2

Sov

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 65

3-roms LEILIGHET

310

AREAL BRA

60,5 kvm

59,5 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Gang 37,4 m2

Soverom 10,5 m2

Balkong 8,0 m2

Stue/ kjøkken 26,0 m2

Entre

4,5 m2

Soverom 11,5 m2

Gang 5,8 m2

Bad

4,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 66

2-roms LEILIGHET

311

AREAL BRA

50 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG 7 kvm

Sov 11,7 m2

Bad 4,4 m2

Entre

5,5 m2

48,5 kvm

Bad

4,0 m2

Soverom 12,5 m2

Stue/ kjøkken 24,0 m2

Balkong 7,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 67

3-roms LEILIGHET

312

AREAL BRA

78,5 kvm

77,5 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 11 kvm

Entre 5,5 m2

Stue/ kjøkken 38,5 m2

Bad 4,0 m2

Gang 5,8 Bad 3,5 m2

Soverom Balkong

Soverom

11,0 m2

9,0 m2

0

1

2

12,5 m2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 68

2-roms LEILIGHET

313

AREAL BRA

55 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

53,5 kvm

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG 8 kvm

Gang 37,4

Soverom

10,5 m2

Balkong 8,0 m2

Bad

4,0 m2

Stue/ kjøkken 31,0 m2

Entre

5,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L313

1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 69

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

314

65 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

63,5 kvm

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Soverom 12,0 m

2

Bad

4,0 m2

Gang 54,7

Balkong 8,0 m2

Entre

3,5 m2

Stue/ kjøkken 29,5 m2

Soverom 11,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L314

1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 70

2-roms LEILIGHET

315

AREAL BRA

43 kvm

42 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG 8 kvm

Stue/ kjøkken

Balkong

17,5 m2

8,0 m2

Entre

5,0 m2

Bad

4,0 m2

Soverom

12,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L315

1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


PLANTEGNING 71

2-roms LEILIGHET

316

AREAL BRA

38,5 kvm

37,5 kvm

ETASJE

3

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

BALKONG 8 kvm

Soverom 8,5 m2

Bad

4,0 m2

Balkong 8,0 m2

Stue/ kjøkken 20,0 m2

Entre

2,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L316

1:100

Plan 3.etg

A 703

1:300


INTERIØRILLUSTRASJON 72

Lesekrok fra leilighet 401

Illustrasjon, avvik kan forekomme.


PLANTEGNING 73

4 5. ETASJE

Størrelser fra 55 til 137 kvm 3. ETASJE

2. ETASJE


PLANTEGNING 74

4-roms LEILIGHET

401

AREAL BRA

137 kvm

134 kvm

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

BALKONG

3 + 14,5 kvm

Balkong 3,0 m2 SKRÅTAK MED OPPTIL 5,8M TAKHØYDE I DELER AV STUE/ KJØKKEN

Soverom 11,5 m2

Stue/ kjøkken 63,0 m2

Bad 4,0 m2

STORT VINDU MED UTSYN

TRAPP TIL ET HØYERE PLATÅ

Vaskerom 9,0 m2

Bad

5,5 m2

Entre

14,0 m2

Soverom

10,0 m2

Gang 24,2 m2 Soverom

11,0 m2

Balkong 14,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 75

4-roms LEILIGHET

AREAL BRA

402

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

BALKONG

127,5 kvm

126 kvm

3 + 23 kvm

Balkong 3,0 m2

STORT VINDU MED UTSYN

ET LAVERE NIVÅ

Stue/ kjøkken

Sov 1 11,8 m2

59,5 m2

Vaskerom

Bad 4,2 m2

5,5 m2

Bad

5,0 m2

Soverom 16,5 m2

Bod/ Vask m2

Bad

Soverom

7,0 m2

4,0 m

2

Entre

13,5 m2

Soverom 9,0 m2

Balkong 23,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 76

3-roms LEILIGHET

403

AREAL BRA

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

105 kvm

99 kvm

3 + 13 kvm

Balkong 3,0 m2

Stue/ kjøkken 44,0 m2

Bad 3,2

Soverom 10,0 m2

Bod/ Vask 7,3 Bad

5,0 m2

Bad

7,0 m2

Bod

3,5 m2

Soverom 18,0 m2

Entre

13,0 m2

Balkong 13,0 m2

Sov 2 0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 77

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

404

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

105,5 kvm

103 kvm

8,5 + 6,5 kvm

Balkong

8,5 m2

Soverom

14,0 m2

Bad

3,0 m2

Stue/ kjøkken 41,5 m2

Vaskerom

Entre

7,0 m2

5,0 m2

Bad

5,5 m2

Soverom 22,0 m2

21,7 m2 Balkong

6,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L404

1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 78

3-roms LEILIGHET

405

AREAL BRA

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

72 kvm

70,5 kvm

3 + 6 kvm

Balkong

3,0 m2

Soverom 13,5 m2

Bad

4,0 m2

Stue/ kjøkken 37,5 m2

Entre

Soverom

5,5 m2

0

Balkong

7,0 m2

1

2

6,0 m2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 79

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

406

55 kvm

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Gang 54,7 m2

53,5 kvm

Bad

4,0 m2

Soverom 13,0 m2

Entre

6,0 m2

Soverom 7,0 m2

Balkong 8,0 m2

Stue/ kjøkken 20,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L406

1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 80

3-roms LEILIGHET

407

AREAL BRA

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

86,5 kvm

82 kvm

8 + 8 kvm

Stue/kjøkken 20,4 m2

Sov 2 11,1 m2

Entre

WC

3,5 m2

Bod

2,0 m

2

2,5 m2

Soverom

Balkong

10,5 m2

8,0 m2

Balkong

Gang

Stue/ kjøkken

8,0 m2

4,0 m2

40,0 m2

Soverom

14,0 m2

Bad

4,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L407

1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 81

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

408

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

58 kvm

56,5 kvm

10,5 + 5 kvm

Balkong

Balkong

5,0 m2

Stue/ kjøkken

10,5 m

2

28,5 m2

Soverom

11,5 m2

Bad

Soverom

4,0 m

Sov 2

6,5 m2

Entre

2

3,0 m

2

G

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Plan 4.etg

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L408

1:100

A 704

1:300


PLANTEGNING 82

3-roms LEILIGHET

409

AREAL BRA

60,5 kvm

59,5 kvm

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Gang 35,5 m2

Soverom 10,5 m2

Balkong 8,0 m2

Stue/ kjøkken 26,0 m2

Entre 4,5 m2

Soverom

Gang 7,7 m2

11,5 m2

Bad 4,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 83

4-roms LEILIGHET

AREAL BRA

410

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

BALKONG

114 kvm

111,5 kvm

11 + 6 kvm

4,7 m2

Soverom 12,5 m2

Bad 5,5 m2

Omkledningsrom 7,0 m2

Bad 4,4 m2

Entre 7,5 m2

Sov 11,7 m2

Bad 4,0 m2 Stue/ kjøkken 45,0 m2

Balkong 11,0 m2

Gang 4,0 m2

Soverom 6,5 m2

Soverom 13,0 m2

Balkong

6,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L410

1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 84

3-roms LEILIGHET

411

AREAL BRA

74 kvm

74 kvm

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Gang 35,5 m

Soverom

10,5 m2

Bad

4,0 m2

Stue/ kjøkken

Balkong

34,0 m2

8,0 m

2

Entre

4,5 m2

Bod

Soverom

4,0 m2

11,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Plan 4.etg

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L411

1:100

A 704

1:300


PLANTEGNING 85

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

412

65 kvm

ETASJE

4

AREAL P-ROM

63,5 kvm

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Soverom

12,0 m2

Bad

4,0 m2

Gang 54,7

Balkong 8,0 m2

Entre

Stue/ kjøkken

3,5 m2

29,5 m2

Soverom

11,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L412

1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 86

3-roms LEILIGHET

413

AREAL BRA

83,5 kvm

81,5 kvm

ETASJE

4

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 9 kvm

Balkong 13,0 m2 Soverom 9,0 m2

Bad

3,5 m2

Entre

3,5 m2

Stue/ kjøkken 40,5 m2

Balkong 9,0 m2

Bad

Soverom

4,0 m2

16,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 4.etg

A 704

1:300


PLANTEGNING 87

5 Størrelser fra 56 til 140 kvm 4. ETASJE

3. ETASJE

2. ETASJE


PLANTEGNING 88

4-roms LEILIGHET

501

AREAL BRA

140 kvm

139 kvm

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

BALK./ TERR.

3 + 11,5 + 27 kvm

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEMS SOM TILVALG

Balkong

3,0 m2

Soverom 6,5 m2

Kontor/ bibliotek

UTANG TIL FELLES TAKTERRASSE

7,0 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 4,6M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

Vaskerom 3,5 m2

Stue/ kjøkken TAKVINDU

65,0 m2

Soverom 9,0 m2

Bad

4,0 m2

Bad

Walk-in

6,0 m2

5,0 m2

ROMSLIG PRIVAT TAKTERRASSE

Entre

Fe 73

Soverom

10,0 m2

15,0 m2

Terrasse 27,0 m2

17,4 m2

0

1

Balkong 11,5 m2

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L501

1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 89

4-roms LEILIGHET

AREAL BRA

502

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

BALKONG/ TERRASSE

102 kvm

100,5 kvm

5 + 15 kvm

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEMS SOM TILVALG

Balkong 5,0 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 5,4M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

Stue/ kjøkken 48,0 m2

Bad 3,5 m2

Terrasse 15,0 m2

Soverom 11,5 m2

Soverom 6,0 m2

Bad 6,0 m2

Entre 11,5 m2

23,3 m2

Soverom 9,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 90

3-roms LEILIGHET

503

AREAL BRA

79,5 kvm

77,5 kvm

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG/ TERRASSE

4,5 + 18 kvm

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEMS SOM TILVALG

Balkong

4,5 m2

Soverom

6,0 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 5,6M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

Stue/ kjøkken

STORT VINDU MED UTSYN

48,0 m2

Bad

Entre

2,5 m2

6,5 m2

Bad

Soverom

4,0 m2

13,5 m2

23,3 m2 Terrasse

18,0 m2

Gang 21,9 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 91

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

504

56,5 kvm

ETASJE

5

AREAL P-ROM

55 kvm

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 11,5 kvm

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEMS SOM TILVALG

Entre

4,5 m2 SKRÅTAK MED OPPTIL 5,4M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

Stue/ kjøkken 25,0 m2

Bad

4,0 m2

Soverom

Soverom

12,0 m2

6,5 m2

Bad 4,4 m2

0

1

Balkong 11,5 m2

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 92

2-roms LEILIGHET

505

AREAL BRA

56 kvm

55 kvm

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

1

TERRASSE 7 kvm

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEMS SOM TILVALG

Balkong 11,9 m2

Bad 4,0 m2 2

Gang

Soverom

5,5 m2

12,5 m2

Stue/ kjøkken 27,5 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 4,9M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

Entre 2,5 m2

Terrasse 7,0 m2

Felles takterrasse

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 93

3-roms LEILIGHET

506

AREAL BRA

60,5 kvm

59,5 kvm

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Gang 35,5 m2 Soverom 10,5 m2

Stue/ kjøkken 26,0 m2

Balkong 8,0 m2

Entre 4,5 m2

Soverom

Gang m2

11,5 m2

Bad 4,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 94

4-roms LEILIGHET

AREAL BRA

507

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

3

BALKONG

11,7 m

111,5 kvm

11 + 5,5 kvm

Gang 4,7 m2 Entre

Bad

Soverom

114 kvm

Omkledningsrom 7,0 m2

Bad 4,4 m2

7,5 m2

5,5 m2

Sov 11,7 m2

12,5 m2

Bad 4,0 m2

Gang

Balkong 11,0 m2

4,0 m2

Stue/ kjøkken

Soverom 6,5 m2

45,0 m2

Soverom 13,0 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 4,7M TAKHØYDE I STUE

Balkong 5,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L507

1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 95

3-roms LEILIGHET

508

AREAL BRA

74 kvm

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

Gang 35,5

Soverom 10,5 m2

Balkong 8,0 m2

68,5 kvm

Stue/ kjøkken 34,0 m2

Bad 4,0 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 4,7M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

Entre 4,5 m2

Bod

Soverom

4,0 m2

11,5 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L508

1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


PLANTEGNING 96

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

509

ETASJE

5

AREAL P-ROM

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG

72 kvm

67,5 kvm

8 kvm

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEMS SOM TILVALG

Bod 3,0 m2 Bod

Soverom

2,5 m2

14,0 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 5,2M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

Balkong 8,0 m2

Stue/ kjøkken 36,0 m2

Bad Soverom

4,0 m2

6,5 m2

Entre 4,0 m2

0

1

2

3

4

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Plan 5.etg

Målestokk 1:100

SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Layout

L509

1:100

A 705

1:300


PLANTEGNING 97

3-roms LEILIGHET

AREAL BRA

510

80,5 kvm

ETASJE

5

AREAL P-ROM

76 kvm

ANTALL SOVEROM

2

BALKONG 8 kvm

MULIGHET FOR ETABLERING AV HEMS SOM TILVALG

Bad 4,0 m2

Soverom

Entre 8,5 m2

Soverom

9,0 m2

12,5 m2

WC

1,5 m2

Stue/ kjøkken 36,5 m2

Balkong 8,0 m2

SKRÅTAK MED OPPTIL 5,4M TAKHØYDE I STUE/ KJØKKEN

0

1

2

Bod

Sov 1 14,2 m2

3

4

3,0 m2

Bod 2,9 m2

5m SALGSTEGNINGER HAVEGATEN:

Målestokk 1:100

Plan 5.etg

A 705

1:300


TEKNISK BESKRIVELSE 98

Teknisk beskivelse GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes og boligenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom teknisk beskrivelse, plantegninger og illustrasjoner. I slike tilfeller er det alltid teknisk beskrivelse som er retningsgivende. Vi tar også forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse av prosjektet og planene. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet og prospekt viser forhold som ikke er med i leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeinnredning, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Avvik fra arealet på salgstegning kan forekomme. Videre kan vindusstørrelser samt vindu- og dørplassering avvike noe fra tegninger, som følge av bl.a. bærestruktur og den arkitektoniske utformingen av bygget. I prospektet er det beskrevet en rekke konkrete produkter og materialer. Selger forbeholder seg generelt retten til å levere annet produkt eller materiale av tilsvarende utforming og kvalitet. Prosjektet skal byggemeldes av ansvarlig søker Ola Roald Arkitektur AS i henhold til teknisk forskrift av 2017 (TEK17). Eiendommen er detaljregulert av byggherre. KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon i plasstøpt betong og/eller betongelementer og stål. Fasadeveggene utføres dels med bindingsverk, dels med stål og betong, isolert med mineralull. Utvendig blir det en kombinasjon av trekledning, fasadeskifer, fasadetegl, sinusplater og stålplater. Det vil være innslag av stål og aluminium i fasader, balkonger og inngangspartier. Enkelte fasadeelementer som f.eks. underside av balkonger vil kunne være i ubehandlet betong. Uteareal på lokket over P-kjeller og takterrasser utføres med en kombinasjon av tette og permeable flater. Rekkverk på balkonger, takterrasser og utearealer utføres med spilerekkverk og glass i støyskjerm mot Kaldnesgaten.

Balkongdekker er som en utvendig konstruksjon å regne. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Avrenning vil skje med helning til front, uten nedløp. Sammenkoblede balkonger/terrasser vil bli adskilt med rekkverk. Balkonger, terrasser og takterrasser vil få tremmegulv i impregnert treverk og nivået vil ligge på ca. samme nivå som gulv inne. Innvendige vegger er isolert med mineralull og kledd med gipsplater. Leilighetsskillevegger er bygget i betong eller av stål og gips isolert med mineralull. Himling vil i hovedsak bli malte betongelementer og/ eller slette gipshimlinger. I entre/hall, bad og eventuelt andre arealer hvor det er behov, vil det være slett nedforet gipshimling. Alle himlinger uten synlige v-fuger. Nedforing, og høyden på denne avgjøres etter behov på grunn av tekniske føringer, bæresystemer eller annet. Netto romhøyde i leilighetene er på ca. 2,5 meter, med unntak av de rom hvor det er nedforet gipshimling. Tekniske føringer vil i varierende grad bli montert i himlingen og langs vegger. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og nedforet himling. Innkassinger i oppholdsrom vil forekomme som en følge av rør- og kanalføringer, og vil bli utført med malte gipsplater eller tilsvarende. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Yttertak utføres i betong- / treelementer. Saltakkonstruksjonene tekkes med samme materiale som ytterveggskledning eller med takstein i samme fargenyanse. Flate tak belegges med isolasjon og takpapp. Innvendige og/eller utvendige nedløp. Flate tak kan bli etablert med fordrøyningssystem. Solavskjerming leveres etter krav i TEK 2017, og kun der dette er forskriftsmessig påkrevet. Solskjerming vil bli tilbudt som tilvalg der det ikke er forskriftsmessig påkrevet. Utforming må samordnes hva


TEKNISK BESKRIVELSE 99

gjelder farge og type, slik at fasadene får et enhetlig preg. Farge fastsettes av arkitekten, og dette vil bli regulert i sameievedtektene.

Innvendige dører Hvite glatte kompaktdører med hvite karmer. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Dørvridere leveres i stål.

INNVENDIG BEHANDLING Vegger og tak Vegger og tak leveres i malt utførelse der hvor ikke annet er beskrevet. Tak og vegger males i hvit NCS S-0500-N. Gulv Alle gulv leveres med vannbåren varme. På bad leveres varme med enten vannbåren varme eller elektrisk varmekabel. I rom med parkett leveres 1-stavs hvitpigmentert eik parkett i god kvalitet. Dette gjelder alle rom i leilighetene bortsett fra gang, bad, wc og vaskerom som leveres med flis. Se beskrivelse under. Gulvlister / gerikter / taklister Det leveres listefritt mellom vegg og tak. Vinduer og balkongdører leveres uten foringer og gerikter. Der vil veggen føres ut som foring. Alle utforinger og gerikter rundt innvendige dører og entrédør leveres ferdigmalt med synlige stiftehoder. I rom med parkett og gang/entré leveres ferdigmalte hvite gulvlister med synlige stifte- eller skruehoder. Kjøkken Kjøkkeninnredning type Horisont med en fargepalett med tre forhåndsdefinerte alternativer fra Sigdal. Benkeplate i homogenlaminat med nedfelt oppvaskkum i stål. Kjøkkenarmatur type Mintra fra Grohe, eller tilsvarende. Under overskapene leveres utenpåliggende LED spotlights. Avtrekk fra Slimline eller tilsvarende. Det leveres integrerte hvitevarer av god kvalitet, type Siemens, bestående av ovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kjøl-/ fryseskap. Utforming av kjøkken i henhold til plantegning i prospekt. Det vil bli utarbeidet egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet. Garderobe Det leveres et tilpasset og fastmontert garderobeskap i gang i hver leilighet i god kvalitet. Størrelse på skap i henhold til plantegning i prospekt. Skap som er inntegnet på plantegning med stiplet strek leveres ikke.

Bad Fliser på gulv type Mirage, Norr Vit RR01 eller tilsvarende. 60x60cm generelt. 10x10 på gulv i dusjnisje. Fliser på vegg type Vitra Arkitekt, RAL 7047 eller tilsvarende. 60x60cm generelt. Det leveres innsvingbare dusjvegger i herdet glass. Dusjarmatur type Grohe Rainshower. Servantskap med to skuffer og speilskap, type Line fra Bademiljø. Størrelse iht plantegning. Servantarmatur type Grohe Essence new eller tilsvarende. Vegghengt toalett med skjult sisterne. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Opplegg for vaskemaskin med vann, avløp og stik�kontakt der hvor dette er angitt på plantegning. Det leveres downlights i tak type SG soft med dimmer. Armatur integrert i speilskap. Det blir lav terskel fra bad til tilliggende rom (ca. 25 mm). Mindre ansamlinger av vann kan forekomme da det utenfor dusjhjørne er mindre fall. Vinduer og vindusdører Det leveres energiglass vinduer i henhold til energi- og transmisjonsberegninger. Vinduene med rammer av tre leveres aluminiumsbeslått og ferdig behandlet fra fabrikk. Det tas forbehold om at enkelte vinduer ikke blir åpningsbare som følge av brannkrav eller dersom dette ikke synes hensiktsmessig i forhold til bruken. Hovedinngangsdør til leilighet Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med FG-godkjent sikkerhetslås. Balkongdører i 1. etg. vil også bli levert med FG-godkjent lås.


TEKNISK BESKRIVELSE 100

Diverse utstyr Brannslukningsutstyr i henhold til forskrifter. Alle leiligheter er utstyrt med boligsprinkleranlegg. Felles forskriftsmessig brannalarmanlegg tilknyttet detektor(er) i hver leilighet. TEKNISKE ANLEGG Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning og pollenfilter. Avtrekk fra våtrom og kjøkken. Hver bolig får eget ventilasjonsaggregat. Plassering vil være i kjøkkenhette, gang eller vaskerom, avhengig av leilighet.   Elektrisk Det leveres komplett elektrisk anlegg ferdig tilkoblet nettet og som tilfredsstiller gjeldende forskrifter og med tilstrekkelig antall punkter etter gjeldende NEK. Installasjonen legges skjult der det er byggeteknisk hensiktsmessig. Synlige føringer vil forekomme, eksempelvis der vegger er brann- og/eller lydskille, samt betonghimling. Alle elektriske punkt er plassert på vegg, takpunkt monteres ikke dersom ikke annet er spesifisert. På balkonger, takterrasser og terrasser på terreng leveres det lampe med stikkontakt og fotocelle type SG Spike eller tilsvarende. Eget fordelingsskap til hver leilighet plassert på hensiktsmessig plassering. Sanitær Se beskrivelse under kjøkken, bad, wc, vaskerom. Dersom kjøper setter inn tørketrommel forutsettes det kondenstørketrommel. Varmtvann leveres over felles anlegg i sameiet. Oppvarming Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme. På bad leveres varme enten som vannbåren varme eller elektriske varmekabler. Forbruk av varmt tappevann og varme avregnes etter fordelingsnøkkel. TV / radio / telefon / data Internt i bolig klargjøres det for uttak med tomt røranlegg til punkt i stue og på hovedsoverom. Sameiet bestiller selv abonnement / kabling / tilkobling fra ønsket leverandør. Porttelefon Det monteres ringetablå ved begge inngangsdørene i 1. etasje. Svarapparat og automatisk låsåpner monteres på vegg i hver enkelt leilighet. Ringeknapp utenfor dør til hver leilighet.

Tegninger av teknisk anlegg Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen ut fra hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale føringsveier og sjakter, kan bli endret noe i plassering og størrelse når endelige tekniske tegninger er klare. FELLESAREAL TIL LEILIGHETER Inngangsforhold/heis Hovedinnganger til leilighetene er tilgjengelig via trapper fra Kaldnesgaten og Havegaten, samt fra gateplan i Fagerheimgaten. Det etableres innvendige trapper og heiser som går til de øvrige etasjene og parkeringsanlegg i kjeller. Det leveres fliser på gulv i innvendige korridorer og trapper. Himlinger leveres som systemhimling med E-kant eller fast himling. Post Postkasser plasseres der det er hensiktsmessig og i tilknytning til innganger. Sportsboder Hver leilighet får 1 stk. sportsbod på ca. 5 kvm i underetasjen. Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte leilighets plassering av bod. Sykkelparkering Det blir etablert stativ for sykkelparkering i to høyder med adkomst fra Kaldnesgaten. Garasjeplan Laveste fri etasjehøyde ca. 2,1 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene kan høyden være lavere. Fra garasjeplanet vil det bli adkomst med heis og trapp til alle etasjer. Ventilasjonssystem og brannslukningsanlegg samt rømningsveier for garasjer leveres iht. forskriftene. Det tilrettelegges for lading av el-bil. Selve ladeboksen (type 2) til hver parkeringsplass, vil være tilvalg. P-plasser Det vil bli etablert et automatisert parkeringssystem med skinnegående plattformer på ca. halvparten av parkeringsplassene. Det etableres 46 p-plasser hvorav en p-plass er forbeholdt næringsarealet. Plattformene skyves sideveis og gir god plass til åpning av dører og bevegelse rundt bilen når den


TEKNISK BESKRIVELSE 101

er parkert på plattformen. En sameier som er tildelt parkeringsplass på plattform vil alltid parkere på samme plattform. Garasjeanlegget vil enten bli utskilt som eget gnr/bnr eller seksjon hvor sameierne som erverver garasjeplass får bruksrett til plass som sameiere i garasjen, eller tilknytning kan bli etablert på annen måte. Dersom det ved ferdigstillelse av prosjektet er usolgte p-plasser, disponeres disse av utbygger Havegaten Eiendom AS inntil disse er solgt. Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte boligs plassering av p-plass og organiseringen for øvrig. Utomhusarealer Fellesområder vil bli utført med gangveier i henhold til utomhusplan. Det vil bli beplanting og opparbeidede grøntarealer. Tekniske installasjoner kasses inn og tekkes. På felles takterrasse leveres det beplantning i blomsterkasser og møblement/sittegrupper. Selger forbeholder seg spesielt retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg for utomhusarealer. Renovasjon Det blir etablert eget avfallsrom i tilknytning til P-kjeller. Trafo Plassering og behov ikke avklart. Tomten og sameiet Prosjektet Havegaten består i dag av gnr. 1003, bnr. 131, gnr. 1003, bnr. 76, gnr. 1003, bnr. 77, gnr. 1003, bnr. 285, gnr. 1003, bnr. 232, snr. 1 og gnr. 1003, bnr 232, snr 2. Tomtene er totalt ca. 3 mål og det legges opp til at de ulike bygningsvolumene blir ett felles sameie. Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdeling og organisering dersom kommunen ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre grunner fremstår som hensiktsmessig. TILVALGSMULIGHETER Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å variere standarden på sin leilighet. Det vil bli utarbeidet en tilvalgsbrosjyre for prosjektet. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.

Selger/entreprenør er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. FREMDRIFT Forutsatt oppstart av byggearbeidene 1. kvartal 2019 antas boligene å være klare for overtakelse ca. 2. kvartal 2020. Denne angivelsen gjelder ikke som en bindende frist for å ha leiligheten klar for overtagelse, og gir ikke grunnlag for å kreve dagmulkt og/ eller erstatning. Endelig overtagelsesmåned varsles ca. 3 måneder før overtagelse, og endelig overtagelsesdato ca. 6 uker før innflytting. Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det og dette synes hensiktsmessig. Selger tar forbehold om at det oppnås nødvendige offentlige godkjenninger for prosjektet slik det er presentert og salg av tilstrekkelig antall enheter før igangsettelse og beslutning om bygging. Forbeholdet innebærer at selger ikke er forpliktet til å bygge og levere boligen til kjøperen dersom offentlige godkjenninger ikke er gitt eller at tilstrekkelig antall leiligheter blir solgt, samt at økonomien i prosjektet ikke er tilfredsstillende etter selgers vurdering. Selger vil skriftlig meddele kjøperne når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig. Dersom kansellering ikke har skjedd innen 01.03.2019, anses forbeholdet bortfalt. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtagelse av leilighetene. Blir ferdigstillelsen på høst eller vinter, er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren året etter. SAMEIET Det vil bli stiftet sameie og forretningsfører vil være Usbl. Selger / utbygger Havegaten Eiendom AS er opprettet til det formål å utvikle og selge leiligheter i Havegaten. Havegaten Eiendom AS er eid av Havegaten Bolig AS. Havegaten Bolig AS eies 50% av Pilares Eiendom AS, 25% av Kirkeng Eiendom AS og 25% av Mantin Eiendom AS. Pilares Eiendom AS vil lede gjennomføringen av prosjektet og være kjøpers kontaktledd utover eiendomsmegler. Pilares Eiendom AS har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av boligprosjekter. Forbehold Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre


TEKNISK BESKRIVELSE 102

endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av offentlige pålegg. Slike endringer forutsetter forsvarlig gjennomføring uten å forringe den generelle standard. Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og vil kunne avvike i forhold til plan– og fasadetegninger og den ferdige bebyggelsen. Beplanting og blomster, innredninger, hvitevarer, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er inntegnet. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av boligtype og etasjeplan. Alt som på prospekttegningene er vist med stiplede linjer, samt løst inventar er ikke en del av leveransen, men ment som forslag til mulige innredningsløsninger. Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av tekniske anlegg bestemmes av hva som er hensikts- og funksjonsmessig nødvendig. Sjakter og VVS-føringer er ikke inntegnet endelig, og det må påregnes mindre justeringer av disse. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av selger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Kontrakt Det vil inngås kjøpekontrakt iht Pilares Eiendom AS sin standard mal.


TILVALGSPROSESSEN 103

Gjør hjemmet i Havegaten til ditt eget Havegatens egen innredningsguide vil være ditt verktøy for å hjelpe deg gjennom tilvalgsprosessen. Den skal bidra til at ditt nye hjem oppfyller dine mange drømmer og ønsker. En av de store fordelene med en helt ny bolig – for noen kanskje den aller største – er at du har muligheten til å sette ditt eget og personlige preg på boligen helt fra starten. Her skal du ikke tråkke i andres fotspor – bare sette dine egne.

Siden det å kjøpe et nytt hjem er en både stor og viktig beslutning, ønsker vi å hjelpe deg med de mange valgene som må tas underveis i prosessen. I Havegatens innredningsguide vil vi presentere alle de ulike mulighetene du har til å forme din nye bolig, gjennom valg av blant annet farger og materialer.

«Her skal du ikke tråkke i andres fotspor – bare sette dine egne.» Du vil også få muligheten til å booke møte med en tilvalgskonsulent, som er klar til å hjelpe deg i prosessen. Vårt mål et at du skal føle deg trygg på at du har tatt de rette valgene, slik at du er klar til å nyte din nye bolig den dagen du setter nøkkelen i døra første gang. Prosjektets entreprenør vil bestille innredning og materialer etter en nøyaktig utregnet fremdriftsplan, slik at din bolig blir levert innenfor tidsfristen. Det vil bli satt en fristdato for bestilling av tilvalg.


ROMSKJEMA 104

ROM Gang/entre

Kjøkken

GULV

VEGG

Fliser. Type Mirage, Norr, Vit RR 01 Nat, 60 x 60 cm. Gulvlister 15x95mm. Ferdigmalte hvite gulvlister med synlige stifte- eller skruehoder.

Gips sparklet og malt NCS S 0500-N.

1-stavs parkett i eik. Type BOA Eik Natur Vanilla Northern Light Børstet Matt Lakk 190 mm. Gulvlister 15x95mm. Ferdigmalte hvite gulvlister med synlige stifte- eller skruehoder.

Gips sparklet og malt NCS S 0500-N.

TAK Gips eller betongelementer sparklet og malt NCS S 0500-N. Listefri sparklet overgang mellom tak og vegg.

VARME Vannbåren gulvvarme.

Takhøyde ca 2,3m*.

Gips eller betongelementer sparklet og malt NCS S 0500-N.

Vannbåren gulvvarme.

Listefri sparklet overgang mellom tak og vegg. Takhøyde ca 2,5m*.

Stue

Soverom

1-stav parkett i eik. Type BOA Eik Natur Vanilla Northern Light Børstet Matt Lakk 190 mm. Gulvlister 15x95mm. Ferdigmalte hvite gulvlister med synlige stifte- eller skruehoder.

Gips sparklet og malt NCS S 0500-N.

1-stav parkett i eik. Type BOA Eik Natur Vanilla Northern Light Børstet Matt Lakk 190 mm. Gulvlister 15x95mm. Ferdigmalte hvite gulvlister med synlige stifteeller skruehoder.

Gips sparklet og malt NCS S 0500-N.

Gips eller betongelementer sparklet og malt NCS S 0500-N. Listefri sparklet overgang mellom tak og vegg.

Vannbåren gulvvarme.

Takhøyde ca 2,5m*.

Gips eller betongelementer sparklet og malt NCS S 0500-N.

Vannbåren gulvvarme.

Listefri sparklet overgang mellom tak og vegg. Takhøyde ca 2,5m*.

Bad

Fliser. Type Mirage, Norr, Vit RR 01 Nat, 60 x 60 cm eller tilsvarende.

Fliser. Type Vitra Arkitekt, RAL 7047, lys grå, matt, FagFlis 60 x 60 cm eller tilsvarende.

Stålplatetak eller gips malt NCS S 0500-N. Listefri sparklet overgang mellom tak og vegg.

Vannbåren gulvvarme eller elektrisk gulvvarme.

Takhøyde ca 2,3m*.

WC**

Fliser type Flis type: Mirage, Norr, Vit RR 01 Nat, 60 x 60 cm. Sokkelflis. Toppkant på flis males som vegg

Gips sparklet og malt NCS S 0500-N.

Gips eller betongelementer sparklet og malt NCS S 0500-N. Listefri sparklet overgang mellom tak og vegg.

Vannbåren gulvvarme.

Takhøyde ca 2,3m*.

Vaskerom***

Fliser type Flis type: Mirage, Norr, Vit RR 01 Nat, 60 x 60 cm.

Fliser. Type Vitra Arkitekt, RAL 7047, lys grå, matt, FagFlis 60 x 60 cm eller tilsvarende .

Gips eller betongelementer sparklet og malt NCS S 0500-N. Listefri sparklet overgang mellom tak og vegg. Takhøyde ca 2,3m*.

*

Det er oppgitt ca. himlingshøyder. Avvik kan forekomme som følge av nedforing og innkassinger av tekniske føringer.

**

Beskrivelse gjelder kun der WC er inntegnet

*** Beskrivelse gjelder kun der vaskerom er inntegnet"

Vannbåren gulvvarme.


ROMSKJEMA 105

ELEKTRO

SANITÆR

Stikkontakter, brytere og dimmere. Utforming standard Elko RS eller tilsvarende leverandør og kvalitet.

INNREDNING

ANNET

Garderobeinnredning med fronter tilsvarende kjøkken. Størrelse i h.t. plantegning.

Downlights type SG Soft dimtowarm matt hvit med dimmer.

Stikkontakter, brytere og dimmere. Utforming standard Elko RS eller tilsvarende leverandør og kvalitet. Uttak på vegg ved tak for belysning med enkel bryter. 1-3 punkter avhengig av størrelse på leilighet. Uttak for hvitevarer i kjøkken.

Grohe Mintra 1 greps kjøkkenarmatur i krom. Underlimt kjøkkenvask. Tilkobling for oppvaskmaskin.

Kjøkkeninnredning Horisont fra Sidgdal med tre valgfire farger i h.t. prosjektets fargepalett. Hvit benkeplate i homogenlaminat.

Stikkontakter, brytere og dimmere. Utforming standard Elko RS eller tilsvarende leverandør og kvalitet. Uttak på vegg ved tak for belysning med enkel bryter. 2-4 punkter avhengig av størrelse på leilighet. Uttak for nettverk/tv.

Stikkontakter, brytere og dimmere. Utforming standard Elko RS eller tilsvarende leverandør og kvalitet. Uttak på vegg ved tak for belysning med enkel bryter. 1-2 punkter avhengig av størrelse på leilighet. Uttak for nettverk/tv i hovedsoverom.

Stikkontakter, brytere og dimmere. Utforming standard Elko RS eller tilsvarende leverandør og kvalitet. Downlights type SG Soft dimtowarm matt hvit med dimmer. Uttak for vaskemaskin og tørketrommel der det er inntegnet.

Stikkontakter og brytere. Utforming standard Elko RS eller tilsvarende leverandør og kvalitet. Downlights type SG Soft dimtowarm matt hvit med enkel bryter.

Stikkontakter og brytere. Utforming standard Elko RS eller tilsvarende leverandør og kvalitet. Uttak på vegg ved tak for belysning med enkel bryter. 1-2 punkter avhengig av størrelse på leilighet. Uttak for vaskemaskin og tørketrommel der det er inntegnet

Grohe Rainshower Dusjsystem i krom. Grohe Essence New 1 greps servantarmatur i krom. Villeroy og Boch Subway 02 vegghengt toalett med sete/ lokk eller tilsvarende kvalitet. Tilkobling for vaskemaskin der det er inntegnet.

Servantskap med to skuffer og speilskap med belysning. Type Line fra Bademiljø eller tilsvarende kvalitet. Bredde 80cm. Inkludert servant

Hansgrohe Focus 1 greps servantarmatur i krom.

Enkel servant med servantskap.

Villeroy og Boch Subway 02 vegghengt toalett med sete/ lokk eller tilsvarende kvalitet.

Hansgrohe Focus 1 greps kjøkkenarmatur i krom. Tilkobling for vaskemaskin der det er inntegnet.

Enkel hvit innredning med benkeplate i hvit laminat fra Sigdal eller tilsvarende leverandør og kvalitet.

Integrerte hvitevarer fra Siemens bestående av ovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøl/ frys.


UTVIKLER - PILARES 106

Vi brenner for å skape gode hjem Pilares Eiendom AS ble etablert i 2012 av personer med mange års erfaring og bred kompetanse fra kjøp, utvikling, salg og gjennomføring av eiendomsprosjekter. Vi setter helheten i prosjektet foran den siste kronen; reisen fra idé, til første spadetak og frem til nøklene ligger i hånden skal føles trygg og profesjonell. Vi er løsningsorienterte, og opptatt av å lytte til kundene. Vi er helt uavhengige og setter til enhver tid sammen det beste teamet for hvert prosjekt. Vi er et godt valg fordi vi har hjertene våre i prosjektene, erfaringen til å finne løsninger og samarbeidspartnere til å gjøre det grundig. Vi streber etter å etterlate et positivt avtrykk i nabolagene vi utvikler prosjekter i. Vi brenner for å skape gode hjem og er stolte av prosjektene våre. Så stolte at vi aldri setter en spade i jorda for et hjem vi selv ikke kunne tenke oss å bo i.

SØLVGRENDA Kongsberg

Pilares Eiendom AS

VINTERVEIEN Asker

ANKERS HAGE Drammen


UTVIKLER - PILARES 107

S12 Drammen

ELVEHAGEN Asker

- bygger gode hjem for deg som er opptatt av kvalitet! www.pilares.no


KONTAKT 108

KENNETH DOKSHEIM - 912 41 500 kenneth.doksheim@privatmegleren.no MONITA WRANGSUND - 922 49 295 monita.wrangsund@privatmegleren.no

Nedre Langgate 43, 3126 Tønsberg

Design, layout og innhold: lemon.no 3D: EVE images Berlin Foto: BK Foto Trykk: Allkopi Forbehold om endringer.

HAVEGATEN.NO


HAVEGATEN.NO

Profile for Lemon Reklamebyrå

Havegaten  

Prospekt for boligprosjektet Havegaten i regi av Pilares

Havegaten  

Prospekt for boligprosjektet Havegaten i regi av Pilares

Profile for lemonaid

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded