{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

www.lemniskata.eus lemniskatasarea@hotmail.com

Lemniskata Sarea

@LemniskataGoier

Lemniskata Zientzia

lemniskatazientzia


Leonardo Torres Quevedo: ingeniero, matemático, inventor

2020-01-10, ostirala Beasain. Igartza jauregia

19:00 Francisco González. Es Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, Especialista Universitario en Historia de la Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. Es Profesor Titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica de las CC Experimentales, CC Sociales y Matemáticas de la UCM. Desde 1989 imparte su docencia en la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la UCM, donde fue Secretario Académico entre 2001 y 2009. Ha escrito/coordinado varias decenas de libros y

numerosos artículos en revistas. Ha impartido más de 300 conferencias en Reino Unido (Royal Aeronautical Society, Imperial College, University College, King’s College,…), Alemania, Dinamarca, Italia, Suecia, Suiza, Portugal y en numerosas localidades del estado español. Ha coordinado varias decenas de Congresos y Simposios. Ha sido Comisario de numerosas Exposiciones. Ha recibido la Medalla de la Universidad Complutense de Madrid en 2009, el “Maybourn Prize” (entregado por SAR el Duque de Edimburgo) del Royal Institute of Navigation del Reino Unido a la Mejor conferencia de Historia de la Navegación en 2016, y la “Medalla de los P untos Cardinales” de la Federación Española de Ligas Navales en 2018.

Hitzaldiaren lerro nagusiak:

En 1920, hace ahora cien años, Torres Quevedo presentaba en París su aritmómetro electromecánico, el primer ordenador en el sen!do actual del término. Culminaba una obra iniciada en 1887, con la patente del transbordador (el primer teleférico concebido para el transporte de personas); se consagró internacionalmente con sus máquinas algébricas entre 1893 y 1900; sorprendió al mundo en 1903 con su telekino (el primer mando a distancia de la historia); triunfó comercialmente con sus dirigibles autorrígidos entre 1911 y 1922; y, sobre todo, se adelantó en varias décadas a los pioneros de la Computación con su ajedrecista de 1912, y, muy especialmente, con sus Ensayos sobre Automá!ca de 1914. Francisco González. Matematika Zientzietan Universidad de Cantabrian lizentziatua da, Matematika Historian Unibertsitate Aditua M adrilgo Universidad Complutensean, Matematikan doktorea M adrilgo Universidad P olitécnican eta Zientziaren Filosofian doktorea Madrilgo Universidad Complutensean. Zientziaren Historiako Irakasle Titularra da UCMko Zientzia esperimentalen, Gizarte Zientzien eta Matematikaren Didaktika Departamentuan. 1989az geroz UVMko Hezkuntza Fakultatean-Irakaslegoaren Formazio Zentruan irakasten du, bertan 2001 eta 2009 bitartean idazkari akademikoa izanez. Hamarnaka liburu idatzi edo koordinatu ditu eta artikulu ugari hainbat aldizkaritan.

300 hitzalditik gora emanda ditu Erresuma Batuan (Royal Aeronautical Society, Imperial College, University College, King’s College,…), Alemanian, Danimarkan, Italian, Suedian, Suitza, Portugalen eta estatuko hainbat lekutan. Hamarnaka Kongresu eta Sinposio koordinatu ditu. Hainbat Erakusketatako Komisarioa ere izan da. 2009an Madrilgo Universidad Complutenseren domina jaso du, 2016an Erresuma Batuko Royal Institute of Navigationen “Mybourn Prize” saria nabigazioaren historiaz hitzaldirik hoberenari (Edinburgoko Dukearen eskutik jasoa) eta 2018an Untzi ligetako Espainiar Federazioko “Puntu Kardinaletako Domina”.


2020-01-17, ostirala

Beasain. Igartza jauregia 19:00 TALBOTEN EFEKTUA: ARGI IBILI ! Daniel Ezeizabarrena (Tolosa, 1993-05-24) 2015ean Matematikako gradua lortu zuen UPV / EHUn; 2016an Máster en Matemáticas y Aplicaciones Universidad Autónoma de Madrid (UAM); 2016tik Doktoretza matematikan BCAM – Basque Center for Applied Mathematics, Bilbo. Tesiko gaia: Analisi matematikoa. Riemann-en funtzio ez diferentziagarriak, printzipioz objektu matematiko abstraktoa denak, berezko egitura fisiko eta geometrikoa du. Izan ere, zurrunbilo-filamentuen eboluzioan agertzen den trajektoria baten hurbilpen oso ona dela aurkitu dute duela gutxi. Gainera, esperimentu horrek lotura estua dauka Talboten efektuarekin. Tesian,

funtzio honen propietate geometrikoak eta analitikoak aztertzen ditut, baita fisikatik matematikara dagoen salto hori ere. Gainera, analisi eta geometriako arlo famatuekin oso erlazionatuta dago, besteak beste fraktalekin, deribatu partzialetako ekuazioekin eta Fourierren analisiarekin. Dibulgazioari dagokionez, lan ugari egin ditu, besteak beste, 2018-03-14an Naukas-BCAM Pi Day, hitzaldia Bizkaia Aretoan, Zientzia Kaiera, EHUren Kultura Zientifikoko Katedra blogean Talboten efektuak bi artikulu, irratietan elkarrizketak (Bilbo Hiria Irratia, Bizkaia Irratia, Radio Popular, Gaztea,…)

Talboten efektua ulertzen saiatuko gara, eta honela Jakina eta ezaguna da matematika eta fisikaren arte- uhinak eta uhinen oinarrizko zenbait propietate aztertzeko aukera izango dugu, hala nola, difrakzioa, interko erlazio estua. Alde batetik, zientziaren hizkuntza unibertsala den matematika guztiz beharrezkoa zaio ferentzia eta bi zirrikituen esperimentua. Efektua ez fisikari bere burua adierazteko eta garatzeko; bestal- da norberak etxean erreproduzitzeko modukoa, baina de, fisikak matematika problema ugariz hornitzen du. fenomenologia berdina behatzen da erretzaile batek sortzen dituen ke eraztunetan. Are gehiago, bigarren Honen adibide ona da Talboten efektua, duela 200 esperimentu honetan Talboten efektua ikusteaz gain, bat urte aurkitutako fenomeno optiko bitxia, alegia. Efektu honen testuingurua honako galdera honek la- objektu matematiko famatu eta garrantzitsua den burbiltzen du: zer gertatzen da argi izpiek zirrikitu pa- Riemann-en funtzio ez-diferentziagarriarekin egingo dugu topo, eta analisi matematikoaren ateak irekiko ralelo eta oso estuak dituen sareta edo “rejilla” bat dizkigu. Honela, Riemann eta Schrödinger, funtzio igarotzen dutenean? Historiaren ildoa jarraituz, Fox Talbot eta bere lana ezagutuko ditugu (gutxik dakite jarraitu eta deribagarriak, fraktalak eta beste hainbat bera izan zela argazkilaritzaren sortzaileetako bat!). ezagutzeko aukera izango dugu.

Hitzaldiaren lerro nagusiak:

remolino. Además, ese experimento tiene una relación estrecha con el efecto Talbot. En la tesis, anaObtuvo en 2015 el grado de Matemáticas en la lizo las propiedades geométricas y analíticas de la UPV/EHU; en 2016, Máster en Matemáticas y Apli- función, incluido el salto desde la física a la matecaciones Universidad Autónoma de Madrid (UAM); mática. Además, está muy relacionado con algunos desde 2016, Doctorado en Matemáticas en el aspectos famosos del análisis y la geometría tales BCAM-Basque Center for Applied Mathematics, Bil- como los fractales, ecuaciones de derivadas parciabo. les y análisis de Fourier. Tema de la tesis: Análisis matemático. Las funcio- Ha realizado numerosas actividades de divulganes no diferenciales de Riemann, en principio obje- ción; por ejemplo, el 14-03-2108 conferencia en tos matemáticos abstractos, tienen estructura físi- Naukas-BCAM en el Bizkaia Aretoa, dos artículos ca y geométrica propia, Y es que, hace poco se ha en el blog de la Cátedra de Cultura Científica de la descubierto que es una muy buena aproximación a UPV, entrevistas en la radio (Bilbo Hiria Irratia, la trayectoria de la evolución de los filamentos de Bizkaia Irratia, Radio Popular, Gaztea,…)

Daniel Ezeizabarrena (Tolosa, 1993-05-24).


Miradas matemáticas a tu alrededor: arte, naturaleza y matemáticas.

2020-01-24, ostirala Beasain. Igartza jauregia

19:00 ENCARNACIÓN REYES. Licenciada y Doctora en Matemáticas. Profesora Titular de Universidad (Área de Matemática Aplicada). Imparte docencia en la Escuela de Arquitectura y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Autora de seis libros; diez capítulos de libros; veintiséis artículos... El último libro escrito en colaboración con Inmaculada Fernández Benito lleva por título: Periplo por la geometría de Valladolid, publicado en 2018. Ha sido Ponente invitada en cincuenta y ocho cursos o seminarios con ponencias sobre renovación docente, divulgación e historia de las matemáticas y relaciones entre arquitectura, arte, naturaleza y matemáticas. Conferenciante invitada en múltiples congresos y otros eventos culturales, (en torno a sesenta conferencias). Participante en el programa Erasmus para profesores con estancias periódicas en el Politécnico de Milán y en las Escuelas de Arquitectura de Gante y Bruselas. Investigadora principal de varios Proyectos de Innova-

ción Educativa. Miembro del Proyecto “ESTALMAT”. Profesora del Bachillerato de Investigación/Excelencia de La Junta de Castilla y León; profesora de la Universidad Permanente Millán Santos de la Universidad de Valladolid; Profesora del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Miembro del Comité Científico de APROGED Geometrías & Graphica. Años 2016, 2017 y 2018). Asesora de varias revistas de Educación Matemática. Miembro de la Sociedad Europea de Matemáticas y Arte (ESMA). Vocal de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Matemática Española, (RSME) desde el año 2011 hasta el 2017 y miembro de su Comisión de Educación. Miembro y presidenta desde 2016 de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, (SOCYLEM). Esta Asociación forma parte de la FESPM (Federación Española de Sociedades de profesores de Matemáticas).

Hitzaldiaren lerro nagusiak: Esta conferencia trata de poner de manifiesto la presencia, implicación y u lidad de las matemá cas en el ambiente que nos rodea, ya sea ar s co, arquitectónico, urbano o del paisaje natural El obje vo final es trasmi r y hacer extensiva la percepción del entorno con otra mirada desde una perspec va matemá co-geométrica visible o subyacente a las obras de arte y arquitectura de nuestros pueblos o ciudades y de nuestro mundo natural. ENCARNACIÓN REYES. Matematikan lizentziatua eta doktorea. Universidad de Valladolideko Irakasle Titularra Arkitektura Eskolan eta Zientzia Fakultatean (Matematika Aplikatu arloan). Hainbat liburu idatzi edo eta parte hartu du; bide batez, gai desberdinetako artikulu ugari ere. Bere azken liburua, Inmaculada Fernández Benitokin batera idatzia: Periplo por la geometría de Valladolid (2018). 58 ikastaro edo seminariotan hizlari gonbidatua, hezkuntza berrikuntza, matematikaren historia eta dibulgazioa, zein arkitektura, arte, natura eta matematika harremanetaz hitzeginez. Hizlari gonbidatua ere hainbat kongresu eta kultur ekitaldietan (hirurogeiren bueltan). Irakasleentzako Erasmus programako partaidea Milango Politeknioan eta Gante eta Bruselako Arkitektura Eskoletan egonaldiak eginaz. Hezkuntza Berrikuntzako hainbat proiektutako ikerlari nagusia. “ESTALMAT” proiektuko kidea.

Gaztela eta Leongo Juntako Ikerketa/Gorentasun Batxilergoko Irakaslea; Universidad de Valladolideko Millán Santos Unibertsitate Iraunkorreko irakaslea; Gaztela Leongo Unibertsitate arteko Bizipen Programako irakaslea. APROGEDeko Zientzia Batzordeko kidea(2016, 2017, 2018). Hainbat Matematika Hezkuntzako aldizkarietako aholkularia. Europear Matematika eta Arteko Elkarteko kidea (ESMA). Espainiar Matematika Errege Elkarteko Aginte Batzordeko kidea 2011tik 2017ra eta bere Hekuntza Batzordeko kidea. Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, (SOCYLEM) elkarteko kidea eta lehendakaria 2016tik. Elkarte hau FESPM (Federación Española de Sociedades de profesores de Matemáticas) kidea da.


Datuak, gaur egungo urre eta harribitxiak 2020-01-31, ostirala Beasain. Igartza jauregia

19:00

USUE MORI.

matematika arloko irakasgai ezberdinak Matematikan lizentziatua eta Ingenieritza irakasten ditu. Ikerketari dagokionez, InteInformatikoan doktorea Euskal Herriko lligent Systems Group taldeko partaidea Unibertsitate UPV/EHUtik, 2010 eta da. 2015ean, hurrenez hurren. Matematika Bere lana, gehienbat, datu mehatzaritza Aplikatua eta Konputazio arloko masteeta ikasketa automatikoa arloetan bururrak burutu zituen, baita ere UPV/EHUn. tzen du, hainbat aplikazio eremuetan proGaur egun, irakasle atxikia da UPV/EHU blemak landuz, besteak beste, errepiInformatika Fakultatean, Konputazio deetako trafikoan, zibersegurtasunean Zientzia eta Adimen Artifiziala sailean, eta eta finantzetan. Hitzaldiaren lerro nagusiak: Azken urteotan, teknologiaren garapen azkarrak datu kopuru izugarria jasotzea eta gordetzea ahalbidetu du. Datu guz! hauen trataera eta analisia eskuz edo teknika ez-automa!koekin egitea jada ez da posible eta, beraz, datu meatzaritza eta ikasketa automa!koa bezalako arloak indar handiarekin sartu dira, bai eremu zien!fikoan eta bai gizartean ere. Zeinek ez ditu entzun egun "Big Data" hitzak? Ikerkuntza arlo hauek esta!s!karekin lotura estuak dituzte baina baita konputazio eta adimen ar!fizialarekin ere. Haien helburua datueta!k modu automa!koan ereduak ateratzea da, portaerak orokortu eta iragarpenak egiteko asmoarekin. Hitzaldi honetan, datu analisi arloko problema garrantzitsuenetako batzuei buruz hitz egingo dugu, besteak beste, medikuntza, industria eta merkataritza arloetako aplikazioeta!k abiatuz. USUE MORI.

turas del área de la matemática. En lo referente a la investigación, participa en el grupo Licenciada en Matemáticas y doctora en Inge- Intelligent Systems Group. niería Informática por la UPV/EHU entre 2010 Su trabajo lo realiza, principalmente, en el y 2015. Realizó los masters de Matemática ámbito de la minería de datos y de aprendizaAplicada y de Computación, ambas en en la je automático trabajando en UPV/EHU. problemas en el ámbito de vaEn la actualidad es profesora adjunta en la rias aplicaciones, tales como UPV/EHU en la Facultad de Informática, en el en el tráfico en las carreteras, departamento de Ciencias computacionales y en la ciberseguridad y en las de Inteligencia Artificial, impartiendo asigna- finanzas.


V. Concurso de Fotografía Matemática Lemniskata. Reparto de premios y exposiciones

2019 sari banaketa:

1. saria 2018

2020-01-10, ostirala, 19:00.

Mikel Cavero

Igartza jauregia. Beasain

Erakusketak: 2. saria 2017

2020-01-10 /2020-01-19

Carlos Mediavilla

Igartza jauregia. Beasain 2020-01-20 / 2020-02-02

Kultur etxea. Lazkao 2020-02-19 / 2020-02-29 2. saria 2018

Barrena jauregia. Ordizia

Carlos Mediavilla

Eta aurrerago, bailarako beste hainbat herritan / más adelante en y otras localidades de la comarca

3. saria 2018 Carlos de Cos

Bertakoen 1. saria 2018 Iñaki Hidalgo


Enpresa gonbidatua:

www.lemniskata.eus

lemniskatasarea@hotmail.com

@LemniskataGoier

Lemniskata Zientzia

lemniskatazientzia

Profile for lemniskata sarea

Urtarrila, matematikaren bila 2020  

Urtarrila, matematikaren bila 2020  

Advertisement