Page 1

Lemniscaat Literair voorjaar 2013 Rita Falk | Bernard Beckett | Harm Hendrik ten Napel

Geachte b oe kve rkop er, Le mnis caat b e sta at v ij ftig jaa r. V ij ftig jaa r la ng he w ij g ep ro b ee rd b oe bben ke n te ma ke n d ie ec h t de moe ite waa rd z ij n, d ie gaa n ov er za ke n waa r w ij on s d ruk ov er ma Boe ke n d ie je le ve ke n. n ve ra ndere n. Is dat g e lukt? Dat is aa n u om te b eoorde le n.

Ge lukk ig he b b e n w e in de loop der ja re n vee l v rie nde n g e maa kt in het b oe ke nva k. Vrie nde n d ie on s steed s w hun ve rtro uw e n g ee r a ve n e n onze b oe k e n in ko chte n, v rie nde n d ie on s st eunde n a ls w e w er de n g e b oycot d oo r z ich machtig wa ne nde pa rtij e n in het b oe ke nva k. De uitg ev er ij b loe it a ls noo it te vo re n, da nkz ij ee n sc ta le ntv olle aute urs ha re e n illustratore n,e n da nkz ij u. Jea n Christop he Boe le va n He n sb ro ek Le mnis caat


‘Een geslaagd eerbetoon aan een onverwoestbare

‘Reservetijd is een ontroerend boek, genadeloos

vriendschap: onverholen en onbevangen.’

eerlijk en betrokken, geschreven in een prach-

- Süd-Deutsche Zeitung

tige verhaalstijl. Rita Falk is volledig overtuigend. [...] Ontroerend, levensbevestigend en

‘Een integer geschreven boek … Prachtig,

genadeloos eerlijk.’

ontroerend en eigenlijk ook heel gewoon.’

- Eva Marie Nielsen

- Wim Krings, Boekhandel Krings

In maart € 10,00

Scan de QR -code voor een leesfragment


Rita Falk

Reservetijd

Een ontroerend mooie roman over vriendschap, verlies en levensvreugde

In Duitsland werden van de gebonden versie al 150.000 exemplaren verkocht. Niet verbazend, want Reservetijd laat je lachen, nadenken, genieten en meelijden met een brok in je keel. Maxim heeft een ernstig motorongeluk gehad. Niels – zijn beste vriend sinds hun kindertijd – was erbij. Terwijl Maxim in het ziekenhuis zweeft tussen leven en dood, gaat het leven van Niels op volle snelheid verder. Om dat vreemde contrast het hoofd te bieden, besluit Niels dat hij alles wat er gebeurt, voor Maxim zal opschrijven, zodat die kan lezen wat hij heeft gemist als hij weer bijkomt – iets waar Niels niet aan wil twijfelen. Reservetijd bestaat uit de brieven van Niels aan Maxim. Een relaas waarin vrolijkheid en radeloosheid elkaar afwisselen. Waarin Niels’ woede op de artsen die niets lijken te kunnen beginnen, van de pagina’s af spat en het relaas vervolgens zindert van de schoonheid van het bestaan. Waarin Niels niet alleen verslag doet van zijn leven, maar ook van zijn onvoorwaardelijke vriendschap met Maxim, van zijn dromen, zijn angsten en zijn liefdes.

Rita Falk

Reservetijd lemniscaat

Hartverscheurend en relativerend, humoristisch en aangrijpend. Een ode aan het leven.

Rita Falk (1964) is de auteur van de in Duitsland immens populaire Provinzialkrimis over Franz Eberhofer. Reservetijd is haar eerste roman. Rita Falk is getrouwd met een politieagent en moeder van drie. Ze woont in Landshut, Bavaria. PROMOTIE • Actieposter 3

oorspronkelijke titel: Hannes | vertaling: Pieter Streutker | formaat: 21,5 x 14,3 cm | paperback, 300 pag. | prijs: € 18,95 ISBN : 978 90 477 0493 5 | NUR : 302 | verschijnt: februari 2013


Even was de afloop onzeker. De koplampen doorboorden de donkere nacht. Een rots doemde stil en onbewogen op, zwaaide toen uit beeld. Een kromme boom snelde op hem af, een en al knoesten en doorns. De stoel duwde hard, verzette zich tegen zijn vaart. De weg, weer een rots, gras, grind. De krachten werden het eens en hij gleed omlaag; het was een soort dans, maar hij was ongevoelig voor het ritme, en doof voor haar gegil. Instinctief vocht hij met het stuur, maar de toekomst was onvermijdelijk.

‘Een fabelachtig verhaal over de vrije wil als fabel’ – Alicja Gescinska

Scan de QR -code voor een leesfragment


Bernard Beckett

Willoos

Een filosofische thriller en liefdesverhaal: een verfijnd machtsspel

Zijn werk werd al in meer dan twintig landen vertaald en hij won meerdere prestigieuze literaire prijzen. Eindelijk verschijnt zijn werk ook in Nederland: econoom-filosoof Bernard Beckett schreef een filosofische roman die verwart en bijblijft, Willoos. Gevangen in een autowrak vertellen Grace en Tristan, in een wanhopige poging in leven te blijven, elkaar hun levensverhaal. Tristan, een briljante student die een bevoorrecht leven leidde binnen de stadsmuren op het Sint-Augustinus College, werd een gruwelijk experiment ingezogen naar het bestaan van de Vrije Wil. Grace groeide op in armoede en leidde een hard bestaan buiten de Stad. Ze moest keuzes maken waar ze wars van was, zonder zichzelf daarbij te verliezen. Waar hebben hun levens hen gebracht en hoe zijn ze samen in deze auto beland? Begin met lezen en je zult niet meer stoppen…

wil loos BERNARD

BECKETT

ROMAN

LEMNISCAAT

Bernard Beckett (Nieuw-Zeeland, 1967) doceert drama, wiskunde, economie en Engels. Hij publiceerde al meer dan tien werken, van Young Adult-literatuur tot romans en toneelstukken, en won meerdere prijzen. Willoos is zijn tweede roman voor volwassenen. BERNARDBECKETT.WORDPRESS.COM

PROMOTIE • Actie met Filosofie Magazine • Verschijnt in de Maand van de Filosofie 5

oorspronkelijke titel: August | vertaling: Tjalling Bos | formaat: 21,5 x 14,3 cm | paperback met flappen, 220 pag. | prijs: € 18,95 ISBN : 978 90 477 0478 2 | NUR : 302 | verschijnt: april 2013


Je pakt je duim vast met je ongehavende hand en denkt dit: ik moet nu niet denken dat is mijn duim, of dat is mijn bloed. Afstand is noodzakelijk nu. Je oefent druk uit op de duim, de wond. De wond moet schoon. Je draait de kraan open. De duim eronder. Een duim gewassen. Je bedenkt waar pleisters zijn – er moet iets overheen –, doorzoekt een kast. Een ehbo-doos wordt opengetrokken, een rol pleister gevonden en een stuk afgeknipt. Een wond wordt verbonden. Strak en met veel druk. Resultaat: een korte, dikke vinger klopt een panische hartslag.

Scan de QR -code voor een leesfragment


Harm Hendrik ten Napel

Ze vraagt: Is dit je kamer

Pijnlijk nauwkeurig, poëtisch en direct

In de korte teksten van zijn debuutbundel unpincht Harm Hendrik ten Napel herkenbare en onherkenbare gebeurtenissen – hij legt zijn schrijvende vingers ertegenaan en beweegt ze uit elkaar. In soms maar één genuanceerde zin laat hij je alle hoeken van een moment zien, van het wassen van een kat tot waterballonnen uit het niets. We zien meer dan we zagen. Het ABC yourself project van Edward van de Vendel levert wederom een bijzondere jonge schrijver. Harm Hendrik toont ons de wereld als een poëtisch mozaïek, tot in het uiterste detail. De eerste honderd exemplaren van Ze vraagt: Is dit je kamer worden genummerd en gesigneerd, en een van de verhalen schrijft Harm Hendrik met zijn eigen pen in het boek.

Straks eten ze hun ei op brood. Vanavond zeggen ze elkaar, flink, de waarheid.

PRO MOTIE • Samenwerking met Passionate Bulkboek • Kerntitel in de Week van het Aanstormend Talent #WAT?! • Andere ABC yourself-titels in te kopen met aanbiedingskorting

Harm Hendrik ten Napel (1991) werd geboren in Friesland en woont nu in Groningen, waar hij filosofie studeert. WWW.ABCYOURSELF.COM

7 formaat: 21,5 x 14,3 cm | paperback, 124 pag. | prijs: € 9,95 | ISBN : 978 90 477 0549 9 | NUR : 300 | verschijnt: april 2013


Lemniscaat Literair voorjaar 2013 ISBN 978 90 477 ...

… 0493 5

Rita Falk, Reservetijd

€ 18,95

… 0478 2

Bernard Beckett, Willoos

€ 18,95

… 0549 9

Harm Hendrik ten Napel, Ze vraagt: Is dit je kamer

€ 9,95

wil loos BERNARD

BECKETT

Rita Falk

Reservetijd lemniscaat

februari

april

ROMAN

LEMNISCAAT

april

VERKOO P EN MARKETING NEDERLAND

VERKOO P EN MARKETI NG VLAAND EREN

L E M N I S C A AT B.V. | Postbus 4066, 3006 AB Rotterdam

D E E E N H O O R N | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

t (010) 206 29 29 / f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

t (056) 60 54 60 / f (056) 61 69 81 | www.eenhoorn.be VERTEGENWOORDIGING

VERTEGENWOORDIGING

Nadine Boone | m (0475) 92 75 69 | nadine@lemniscaat.nl

Barbara Daniëls | Abeelstraat 54, 4814 HD Breda

PE R S E N P R O M OTI E

m (06) 517 463 84 | barbara@lemniscaat.nl

Sarah Claeys | t (056) 62 78 25 | sarah2@lemniscaat.nl

Kirsten Wesselius | 2e Keucheniusstraat 5d, 1051 VP Amsterdam m (06) 506 056 87 | kirsten@lemniscaat.nl

PE R S E N P R O M OTI E

Kelly Roos | t (010) 206 29 26 / f (010) 414 15 60 | kelly@lemniscaat.nl

Profile for Lemniscaat Uitgeverij

Aanbieding voorjaar Literair 2013  

Aanbiedingsfolder voorjaar Literair 2013 Lemniscaat

Aanbieding voorjaar Literair 2013  

Aanbiedingsfolder voorjaar Literair 2013 Lemniscaat

Advertisement