Page 7

menę, o tai labai sudėtinga, turint omenyje kokie mes skirtingi, kiek yra iššūkių. O ką Jums, Vladai, reiškia šita daina ir žodžiai “Eik, vaike, eik”? Kodėl jūs sutikote prie jos grįžti ir ją perdainuoti? VLADAS BAGDONAS: Jurgis Kunčinas turėjo didelę įtaką ano meto jaunimui – aišku, ir dabar ją tebeturi, – o jo kūriniai, poezija, romanai anuomet buvo labai vertinami. Be to, buvom su Jurgiu šiek tiek pažįstami, su Eimiu Nekrošiumi buvom jo namuose, kalbėjomės, gėrėm vyną. O daina - ji labai prasminga ir graži. O tuomet kada tu, Pauliau, buvai visai mažas, aš jau buvau visai didelis – labai daug dainavau, labai daug visko griebiausi. Bet kai Alvydas Jegelevičius pasiūlė sudainuoti šitą dainą, ji man atrodė labiau prasminga. O jie vienas kitą papildė – ir Alvydas Jurgį, ir Jurgis – Alvydą. Tai ir aš stengiausi prisidėti prie tos dainos. O dabar pasiūlei man, Pauliau, su tavim ją perdainuoti, sugrįžti į tuos laikus, kada šita daina buvo labai populiari, labai įdomi visam jaunimui… Aš manau kad šita daina galima jaunimą pritraukti iš naujo. Ir tas tavo noras, kad jie sugrįžtų namo, tavo noras prisidėti savo Tėčio tekstu yra labai teisingas, labai prasmingas ir suprantamas. Ir aš manau, kad tai, ką mes abudu su tavim padarėme, turi nemažos reikšmės – ir tau pačiam, be abejo, bet ir plačiau. Man regis,

Šūkis „Grįžk, vaike, grįžk!“ sugrąžins ne vieną, kuris nusprendė išeiti tas šūkis “Grįžk, vaike, grįžk!” sugrąžins ne vieną tokį, kuris nusprendė išeiti. Ko labiausiai vis dėlto reikia, kad žmonės grįžtų, Jūsų akimis žiūrint? VLADAS BAGDONAS: Mano, jau seno piliečio akimis žiūrint, viskas labai skęsta neteisybėje. Mes esame neteisingai informuojami, mes esame apgaulės zonoje. Mes nelabai suprantame, kaip gyvename, kur gyvename, ir mes, paprasti žmonės, esame atitrūkę nuo valdžios struktūrų, nesuprantame, ką jie veikia, kuo jie užsiima, kam jie veikia ir kam jie iš viso yra. Aš nesakau, kad mums reikia valdžios, pas kurią galėtume nuolatos belstis ir pra-

šyti: “Duokit mums ko nors!” Tačiau tai, kad gyvename neteisybės zonoje, kad teisybė yra pernelyg iškreipta, kaip koks kreivas veidrodis, ir mums pateikiama kaip tiesa, tai remtis tokia neteisybe ir vertinti ją kaip tiesą - nevalia. Mes turėjom labai mažai laiko, tik 30 metų. Palaukim dar 50 ir gal ką nors padarysim. Vis dėlto tų pastangų ką nors nuveikti tautos labui buvo pernelyg mažai, norėjosi žymiai daugiau. Visi tikėjomės žymiai daugiau. O ką šioje situacijoje galima padaryti? PAULIUS KUNČINAS: Nenoriu piršti išvadų, bet galbūt todėl ir byra partijos, todėl ir kyla populistinės jėgos, kad žmonės pavargo klausytis to viso melo, manipuliavimo, kad žmonės pasiilgo autentiškumo? Aš nežinau, ar mums pasiseks, bet mes jau tikrai pabandysim, kiek leidžia jėgos. VLADAS BAGDONAS: Tai aš linkiu sėkmės pačiam, Pauliau. Visiškai teisingai partijos byra, partijos skyla, ir tie skilimai irgi turi atitinkamą reikšmę. Ai, persivadinkim, gal tada piliečiai mus supras. Imkim ir pasivadinkim kitaip, tada būsim teisūs. Visos tos manipuliacijos su perėjimais iš vienos partijos į kitą, persivadinimai irgi yra iš apgaulės zonos. Nepapulkit į tą žaidimą, būkit pačiais savim, ieškokite savo krypties ir eikite ta kryptimi. ŠUOLIS I 7

Profile for Lemiamas Šuolis

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Advertisement