Page 34

INOVACIJŲ ERDVĖ nalai tarsi yra sukurti. Kur yra šito judėjimo naujumas? Kanalai sukurti, dalyje tų kanalų kūrimo man ir pačiam teko dalyvauti. Pačiuose pirmuosiuose startupų hackatonuose mes pirmieji įvardijome miesto problemų registrus kaip reikalingą priemonę valstybei ir pavieniams regionams. Bet iškart Vilniaus savivaldybėje buvo pasakyta: „Mes nenorime, kad jūs su savo problemomis kištumėte nosį, kur nereikia. Mes ir savų turime, jūs mums tik padidinsit darbo krūvį“. Tie produktai atsirado – tačiau manau, kad tos galimybės, kurias piliečiai šiandien turi, neefektyvios. Jos nėra sukoncentruotos į vieną vietą. Reikia kažkokio įrankio, kad žmonės kaip bendruomenė tarpusavyje bendrautų. Kad ne vienas žmogus pateiktų idėją ir problemą, bet žmonių grupė taptų problemų ruporu, dar geriau – jų sprendėju. O E-policija apskritai neveikia – ji tik leidžia užregistruoti įvykį. Ir kartais – kartais! – po to įvykio užregistravimo seka kažkokie policijos pareigūnų veiksmai – bet ne 100 procentų. Mes neturime monitoringo įrankio, kad aš, kaip aktyvus pilietis, galėčiau pasižiūrėti, koks yra nusikalstamumas aplink mano namus, kad galėčiau matyti, kiek buvo pareiškimų, matyti tų pareiškimų eigą, jeigu ta informacija neturi asmeninės informacijos, galėčiau dalyvauti procese (o gal aš būsiu liudininkas tame procese, nes aš mačiau, kad kažkas įvyko?), pateikti papildomos informacijos, kuri leis pareigūnams greičiau spręsti tuos klausimus. Miestuose kabo krūva kamerų, prie tų kamerų mūsų, kaip privačių piliečių, neprileidžia – kodėl? Kameros kabo viešose vietose. Mes, kaip piliečiai, kaip stebėtojai, galėtume padėti šiuos dalykus spręsti. Lietuvoje norėtųsi, kad žmonės, gyventojai daugiau domėtųsi politika ir daugiau dalyvautų kasdieniame politiniame gyvenime, ar bent jį stebėtų, patys dalyvautų politinių sprendimų priėmime. Kad nebūtų tik tie, kurie, priėmus sprendimus, įstatymus, poįstatyminių aktų pakeitimus, jau tampa vartotojais, kurie privalo juos vykdyti. Žmonėms rūpi daug dalykų, žmonės turi daug klausimų, bet jų niekas neužduoda. Geriausiu atveju valdžiai užduoda klausimus tie pavieniai žmonės, kurie dirba darbo grupėse, arba žurnalistai, bet dažniausiai juos užduoda tik jau priėmus įstatymą. Aš manau, kad mes, kaip piliečiai, kaip gyventojai, galime ir turime dažniau ir daugiau klausimų uždavinėti valstybei. Maniau, kad skaitmeninės demokratijos judėjimas reikš Piratų partiją... Jis gal ir galėtų tapti Piratų partija, jeigu žiūrėtume ne į Piratų partijos pavadinimą, 34 I ŠUOLIS

Burlaiviai Ramiojo vandenyno atoluose

Jūroje pradedi galvoti kitaip, nes esi atsakingas už visus žmones, kurie kartu plaukia o į jos ideologiją. Toje ideologijoje yra dalis tiesų, kurias mes ir dabar nešame su savo programa: kad kiekvienas žmogus yra savo duomenų savininkas ir tik jis gali nuspręsti, kas jais naudosis, kas juos kaups, kaip kaups, kaip prižiūrės, kad jie nebūtų „nulaužti“ ir pan. Tas pačias tiesas skelbia ir Piratų partija – tik daug ką gąsdina jos skambus ir nerimtas pavadinimas. Tačiau Švedijoje kažkada Piratų partija netgi laimėjo vietų Europos Parlamento rinkimuose. Lietuvoje ji irgi bandė steigtis, bet VRM neleido naudoti tokio pavadinimo. Techniškai Piratų partija šiandien yra aktyvi Švedijoje, aktyvi Vokietijoje su nedideliais būreliais žmonių, toliau, Islandijoje per vienus iš rinkimų laimėjo virš 30 procentų balsų. Čekijoje per savivaldos rinkimus, kurie buvo šiais metais, ji irgi laimėjo virš 30 proc., ir Prahos meras yra Piratų partijos narys. Aš manau, kad „piratai“ lygiai taip pat stoja už žmogaus laisves, sako, kad negalima žmogaus sekti, jeigu žmogus nepadarė nusikaltimo. Ir visi tie dalykai, kurie yra

atsiradę po Rugsėjo 11-osios JAV ir persikėlė į Europą, susiję su žmogaus sekimu internete ir kasdieniame gyvenime, telefono pokalbių įrašinėjimu, prievole GSM paslaugų tiekėjams įrašinėti - visa tai, aš manau, yra perviršis ir visa tai turėtų būti koreguojama. Nes įrašinėjimui, duomenų kaupimui nėra kontrolės mechanizmo, kuris neleistų kaupti tos informacijos ilgesnį laiką, negu įstatyme įrašyta. O ta emblema atlape irgi su Piratų partija susijusi? Ne, su emblema susijusi kita istorija, įdomesnė. Esu Lietuvoje garbės konsulas kito startuolio, kuris vadinasi Liberlandas. Tai labai įdomi istorija su nauja valstybe, kuri yra Europoje. Mano bičiulis čekas Vit Jedlička, kuris yra vienas iš aktyvių Čekijos politikų, su bičiuliais atrado įdomų dalyką. Kai griuvo postsovietinės šalys, šiuo atveju - Jugoslavija, kartografai, braižę sienas tarp dviejų šalių, Kroatijos ir Serbijos, kurias skiria Dunojus, pati ilgiausia ir rimčiausia upė Europoje, ant žemė-

Profile for Lemiamas Šuolis

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Advertisement