Page 13

Šiltą ir saulėtą pavasario popietę kalbamės su Pauliumi Kunčinu – ekonomistu, Vilniaus ir pasaulio piliečiu, užsimojusiu pakeisti Lietuvos kryptį proveržio linkme. Jo vadovaujamas judėjimas “Lemiamas šuolis” kuria ambicingus planus visai valstybei. Tačiau kalbėtis pradedame ne nuo jų – o nuo būsimo politiko tėvo Jurgio Kunčino, kurio pamiltas Užupis driekiasi mums prieš akis.

Mažasis Paulius su tėvais – Jurgiu ir Nijole

Ar sunku būti rašytojo sūnumi?

„Vaikystėje labai mėgau knygas. O paskui nusprendžiau,kad gyvenimą reikia pažinti per tikrovę ir dabartį“, savo biografiją trumpai apibūdina ekonomistas Paulius Kunčinas, kandidatuojantis į naujos sudėties Europos Parlamentą ir klojantis kelią į Lietuvos politinę padangę naujai, pokyčių siekiančiai jėgai. Žinomo lietuvių rašytojo Jurgio Kunčino sūnus pasirinko nesekti tėvo pėdomis ir pasuko į ekonomiką. Tačiau jis savo veiklą irgi apibūdina kaip kūrybą – tik kitokią: jis kuria ir diegia valstybių raidos, ekonominio augimo strategijas. Iš tėvo jis sakosi paveldėjęs gebėjimą į viską žvelgti kūrybiškai ir laisvai. „Mūsų šeima negyveno kartu, tėvai buvo išsiskyrę“, prisimena Paulius Kunčinas. „Su tėvu bendrauti pradėjau vėlai, kai jau buvau susiformavęs, pradėjau važinėti į Daniją. Bendraudavom nedažnai, bet intensyviai. Jis sutiko mane per literatūrą išmokyti vokiečių kalbos.“ Būsimasis ekonomistas turėjo išmokti skaityti Heinę, Šilerį, Borchertą, kartais Gėtę. „Tada atradau literatūrą. Suvokiau, kad ne tik per ekonomiką viskas vyksta, kad reikia ir dvasinio, vertybinio pamato, kad per meną, per kultūrą žmonės pažįsta save ir savo laikmetį.“ Tada, anot ekonomisto, prasidėjo intensyvus Jurgio Kunčino kūrybinis periodas. „Aš mačiau, kad rašantiems tai buvo savotiškas išsivadavimo iš dvasinio kalėjimo būdas, pasipriešinimas. Tėvas mane skatino ir domėtis literatūra, ir rašyti, daug rašyti, dėlioti mintis. Rašyti pradėjau anksti, ir daug esu prirašęs, viską vis dar aprašinėjau ranka.“ Jurgis Kunčinas buvo ne tik rašytojas, bet ir talentingas vertėjas. „Jis daug vertė, ir per tai atradau daug autorių. Prisipažinsiu, labiausiai įstrigo Kafka. Perskaičiau tą niūrų europietišką egzistencializmą visą neatsitraukdamas. Aišku, šalia buvo ir kiti autoriai – pvz., Kierkegaard. Per tai atradau ir kitus menus, domėjausi meno istorija, Kopenhagoje turėjau progą susipažinti su garsiausių pasaulio dailės kūrėjų darbais, taip pat žavėjo teatras – tada Tėtis

„Gyvenimą turi gyventi kaip žuvis, ryjanti planktoną. Tu negali rašyti, nenugyvenęs gyvenimo. Tai gyvenimas turi pagimdyti knygą”, sakė Tėvas daug dirbo su Nekrošiumi.“ Tai kas labiausiai įstrigo iš to epizodiško, bet gilaus bendravimo su tėvu rašytoju? „Man labiausiai įsiminė jo smalsumas ir gera atmintis, jis atsimindavo visas detales, galėdavo papasakoti paprastas žmonių istorijas, kurios įprasmindavo to laiko dvasią, vokiškai Zeitgeist.“ Pauliui jis taip pat padėjo suvokti lietuvių vietą Europos kultūroje: „Tada patyriau, kiek vokiečiai padarė įtakos mūsų kultūrai. Ne tik slavai, kiti kaimynai, bet ir vokiečiai. Ir mes esame toks kultūrų mišinys, kokteilis, bet tai daro mus tik stipresniais, daro mus pastabesniais, mes

atpažįstame daug paradigmų, tas leidžia mums operatyviai prisitaikyti įvairiose situacijose ir aplinkybėse, kalbėtis lygia greta ir su vienais, ir su kitais. Manau, mes, lietuviai, turime tą orientavimosi ir veikimo sudėtingose situacijose geną.“ Tėvas buvo ir meilės gimtajam kraštui pavyzdys: „Prisimenu meilę, atsidavimą Lietuvai. Be galo mylėjo Alytų, apie kurį tiek daug rašė, jo žmones, gamtą... Mes plaukdavom kartu Merkiu, Žeimena pro Palūšę. Buvo tikras gamtos vaikas ir man tą įdiegė.“ Pauliui tėvas buvo ir esminė įtaka, formavusi jo paties asmenybę ir vertybes. ŠUOLIS I 13

Profile for Lemiamas Šuolis

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Advertisement