Page 10

ŠVIETIMO BARAI

Kelionėje Baku

Su šeima ir šuneliu Lucky prie namų rugsėjo 1-ąją

bame skirtingomis kalbomis? Čia aš vėl kalbu apie technologijas, apie mąstymo paradigmą. Išmokime susišnekėti – švietime tai turėtume daryti labai drąsiai ir ryžtingai. Turime išmokti kūrybiškai perduoti savo žinias. Tai padidins ir motyvaciją, ir pažangą, ir globalų turinį, ir pasirengimas darbo rinkai bus žymiai greitesnis, ir tos kompetencijos išugdytos, kurios bus naudingos po to darbo rinkoje. Tiesiai šviesiai tariant, gal geriau mokykloje išmokti konstruoti robotą, nei vis dar drožinėti pjūkleliu ar nerti vąšeliu.

Padėti kitiems įveikti baimę. Padėti kitiems kopti į viršų – tame matau savo pašaukimą Na, o jei paprasčiau, kokie didžiausi iššūkiai laukia Europos Parlamente? Paprastai? Drąsiai ir įtikinamai kalbėti apie naujausiomis, pažangiausiomis technologijomis grįstą švietimą. Ir mūsų kaip valstybės indėlį į inovacijas švietime. Švietime bendrai — ne tik aukštajame moksle, bet ir bendrajame ugdyme, privalome kalbėti apie technologijomis grįstą švietimą, nes iš tikrųjų pasaulis jų dėka nužingsniavo labai toli. Technologinė pažanga švietime turi būti diegiama ženkliai sparčiau nei dabar, nes tik naujausiomis ir pažangiausiomis technologijomis grįstas švietimas atneš naują globalų ir inovatyvų turinį, orientuotą į ateitį. Tik toks kelias atitiks naujos kartos lūkesčius ir gebėjimus, išlaisvins kūrybiškumą, o kompetencijas priartins prie technologiškai pasikeitusio gyvenimo ir darbo rinkos poreikių. 10 I ŠUOLIS

Su dukra Barselonoje

Darbo rinka kinta labai stipriai, kompetencijos, reikalingos darbo rinkai, pakito akimirksniu, darbo jėgos tendencijos yra labai dinamiškos. Kokia darbo rinkos ateitis? Kokios pensijų perspektyvos? Prognozės keičia viena kitą žaibiškai. Todėl švietimas tiesiog neturi teisės pasilikti nuošalyje nuo šio proceso. Ir mes turime pereiti nuo lokalaus lygmens žinių prie globalių, mums švietime taip stinga šiuolaikinio, pažangaus ir globalaus turinio. Mes žiūrime į naują kartą, kuriai atkeliavus į šį pasaulį tiesiog akyse matyti aukštas technologijų priėmimo tolerancijos kodas – ir dėka technologijų, kurių jie apsupti nuo vaikystės, ir dėka žaidimų, grįstų technologijomis. Mes galime – ir beveik mokame – arčiau ir geriau susikalbėti su naująja karta. Apie tai labai dažnai dabar kalbama. Yra didžiulė praraja tarp edukatoriaus ir besimokančiojo. Ar ne todėl, kad kal-

Tai gal ir pirmoji užsienio kalba turėtų būti programavimo kalba? Nebūtinai programavimo – bet technologijų kalba. Technologijos atneš globalų supratimą, globalų turinį. Nuo žemiausio laiptelio tevyksta švietimas moderniomis technologijomis. Tos kompetencijos mūsų vaikams bus labai, labai gyvybiškai naudingos. Su tuo susijusi ir talentų problema, apie kurią kalba Paulius Kunčinas. Tik aš kalbėčiau ne tiek apie susigrąžinimą — nors taip, tai svarbu — bet labiau apie talentų ugdymą ir identifikavimą ankstyvame amžiuje. Tuo turėtų būti suinteresuota visa šalis, ne tik vaikų būreliai. Proveržis švietime galimas tik tuomet, kai sugebėsime valstybiniu lygiu konkuruoti dėl talentų. Šitą temą ir ketinu vystyti politikos plotmėje: kaip pasikeitė pasaulis ir kokie pokyčiai įvyks per kompetencijas – ar, kitaip tariant, naujausiomis, pažangiausiomis technologijomis grįstas švietimas nuo mažumės ir visą gyvenimą, iki senatvės. Gerai, o tada pakalbėkime apie Jūsų vaikystę, jaunystę – kas Jus atvedė iki čia? Kaip Jūs atsiradote politikoje, ar buvo, kas Jus ryškiai pastūmėjo?

Profile for Lemiamas Šuolis

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Žurnalas ,,Šuolis”  

Žurnalas ,,Šuolis", 2019 gegužė.

Advertisement