LEMAN Transportguide

Page 1

TRANSPORTGUIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Generel information........................................................................................... s. 3 Vejtransport, Eksport......................................................................................... s. 8 Vejtransport, Import........................................................................................... s. 13 Søfragt, Eksport.................................................................................................. s. 20 Søfragt, Import................................................................................................... s. 22 Containerspecifikationer.................................................................................... s. 25 Luftfragt, Eksport............................................................................................... s. 28 Luftfragt, Import................................................................................................. s. 32 Express og Kurér.............................................................................................. s. 35 Projekt s. 46 Logistik og warehousing.................................................................................... s. 48 Services................................................................................................................ s. 49 Transportforsikring/Cargo Insurance.............................................................. s. 50 Incoterms 2020.................................................................................................. s. 57 1

LEMAN EN GLOBAL SAMARBEJDSPARTNER MED LOKALKENDSKAB

I LEMAN hjælper vi kunder over hele verden med deres transport- og logistikopgaver. Uanset opgavens størrelse er vores tilgang den samme: At sammensætte den løsning, som tidmæssigt og økonomisk bedst tjener kundens interesser. Det kræver erfaring, fleksibilitet og kreativitet.

Vores medarbejdere er vores vigtigste resource. Det er dem, som kender kunderne og deres forretning, som stiller de rigtige spørgsmål og som aldrig er bange for at tænke ud af boksen for at gøre det lidt bedre.

FACTS OG FORDELE:

• Grundlagt i 1900

• 32 kontorer i 8 lande

• Partnere i mere end 100 lande

• 800 medarbejdere

• 85.000 m2 terminalareal

• 200 egne import- og eksportruter

• Medlem af Danske Speditører og

Nordisk Speditørforbund, IATA og FIATA , British International Freight Association (BIFA).

2

AFGANGSDAGE/TRANSPORTTIDER

De nævnte transporttider for vejtransport er hverdage, vejledende og gældende fra dør til dør (til/fra anførte byområder).

I industriferien og i forbindelse med højtider kan der forekomme afvigelser i afgange og transporttider.

BOOKING AF GODS

Booking af eksportgods bør generelt ske tidligst muligt og senest kl. 13.00 dagen før afgangsdag.

Ved hasteforsendelser kan booking ske senere og afhentning finde sted efter nærmere aftale.

Booking kan ske direkte til respektive trafikkontorer eller til din lokale LEMANafdeling pr. telefon, e-mail, via hjemmside - www.leman.com eller der kan arrangeres EDI-opkobling.

FORESPØRGSLER

Såvel de lokale serviceafdelinger som trafikafdelingerne besvarer trafikmæssige spørgsmål, oplyser fragtpriser, afgiver konkrete fragttilbud osv.

På hvert kontor er der desuden tilknyttet en fragtkonsulent, som er parat til at servicere dig.

SKADER/REKLAMATIONER

Ved synlig beskadigelse eller manko skal begrundet forbehold anføres på fragtbrevet. Desuden skal der omgående reklameres skriftligt til transportør og assurandør. Ved ikke-synlige skader skal det anmeldes skriftligt til transportør og assurandør senest syv kalenderdage fra modtagelsesdagen.

CARGO INSURANCE

LEMAN kan formidle transportforsikring.

PALLER

Der byttes ikke paller på internationale trafikker.

GENEREL INFORMATION (ROAD)
3

VAREEFTERKRAV/BETALINGSKONTROL

Instruktion om COD/vareefterkrav m.v. skal altid ske skriftligt. Udlevering af godset hos modtager vil finde sted mod aflevering af banknoteret check, udstedt til eksportøren eller uigenkaldelig bankkvittering.

FORTOLDNING T-1 VARER (TOLD 2000)

Ved import fra 3. lande anbefaler vi fuldstændig eller forenklet ekspresfortoldning, hvorefter varen er frigivet ved levering. Vi tilbyder også standardfortoldning og evt. midlertidig oplæggelse på en af vores terminaler.

FARLIGT GODS

Ved booking af transport på vej oplyses UN-numre, navne, klasser og emballagegrupper på alle stoffer og genstande på transportdokumentet/-erne, samt emballage antal og vægt. Sendes godset som EQ (undtagne mængder), LQ (begrænset mængde) eller som almindeligt farligt gods, sker transporten i henhold til undtagelsesmængderne i ADR/RID konventionens kap. 1.1.2.6.3 (dvs. frimængde). Godset skal forsynes med faresedler. LEMAN har mulighed for at udfærdige transportdokumenter. Ved transport på vej anvendes reglerne i ADR konventionen.

Ved booking af transport på sø oplyses UN-numre, navne, klasser og emballagegrupper på alle stoffer og genstande på transportdokumentet/-erne, samt emballage antal og vægt. Der er ikke noget, der hedder frimængde på sø, kontakt evt. LEMAN. Godset forsynes med faresedler. Ved transport på sø anvendes reglerne i IMDG koden.

Ved luftfragt anvendes reglerne, som er fastsat i IATA (Dangerous Goods Regulations).

EDI

Vi anvender EDI-overførsel ved såvel partner- som kunderelationer samt Toldvæsnet. I dag anvender vi flere forskellige elektroniske programmer og mange forskellige formater. Vores IT-afdeling i Greve og Taulov udvikler individuelle løsninger i samarbejde med vores kunder.

KVALITET

LEMAN tager kvalitet alvorligt. Alle afdelinger arbejder efter samme kvalitetsstyringssystem. Velkvalificerede teams af brancheuddannede speditører sikrer, at kvaliteten overholdes i hele forløbet.

4
GENEREL INFORMATION

GENEREL INFORMATION

MILJØPOLITIK

Vi har allerede over de foregående par år halveret vores eget CO2-fodaftryk ved blandt andet at skifte til grøn strøm fra vind- og vandkraft og installere solceller, og i de kommende år vil vi på vores vegne sætte yderligere fart i omstillingen hos LEMAN og tilbyde flere bæredygtige løsninger til vores kunder.

Læs hele miljøpolitikken og vores tiltag på www.leman.com/sustainability

CSR

I LEMAN ønsker vi, at vores virksomhed skal bidrage med en positiv merværdi. Vi har derfor vedtaget CSR-politikker for områderne: miljø, sundhed og sikkerhed, arbejdsforhold og etik. Vores CSR-strategi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Vi er opmærksomme på vores generelle adfærd ud fra et CSR-perspektiv, men specifikt har vi opprioriteret:

- Decent work and economic growth (FN Verdensmål 8)

- Climate action (FN Verdensmål 13)

Læs hele CSR-politikken på www.leman.com.

FIRMA

LEMAN A/S, Grundlagt i år 1900.

HOVEDKONTOR

Ventrupvej 6, DK-2670 Greve, Danmark

CVR. nr. 41 95 56 19

E-mail: kontakt.dk@leman.com

FORRETNINGSBETINGELSER

Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund.

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige

Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§

5

MEDLEM AF

6
IATA agent Nordisk Speditørforbund Danske Speditøres Garantifond

VEJTRANSPORT

DIREKTE MED BIL TIL HELE EUROPA

LEMAN tilbyder fuld fleksibilitet, når du skal bruge international vejtransport af stykgods, pallegods, part eller full loads.

Du kan vælge mellem mere end 200 faste og direkte ruter i et rutenet, der går fra det nordligste Norge og til Sortehavet. Hertil kommer en række daglige afgange med korte transittider, som vi tilbyder i samarbejde med vores europæiske netværkspartnere.

FACTS OG FORDELE:

• Et af de stærkeste europæiske netværk

• Egne, direkte ruter i hele Europa

• Faste afgangsdage med kort transit

• Kundetilpassede løsninger

• Transport af pakker, paller og ukurant gods

• Flere ROAD-produkter som EveryDay, NextDay og Economy.

7

VEJTRANSPORT - EKSPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent

Armenien Jerevan Taulov to. 16-24 dage Egt. Logistic Aserbajdsjan Baku Taulov to. 16-21 dage Egt. Logistic Belgien Ghent Taulov/Greve ti., on., fr. 4-6 dage TUF Bosnien Hercegovina Sarajevo Taulov/Greve fr. 5-6 dage Intereuropa Bulgarien Sofia Taulov/Greve fr. 4-5 dage M&M Militzer & Munch Estland Tallin Taulov/Greve ti., fr. 3-4 dage Raben Finland Helsingfors (Helsinki) Taulov/Greve ti., fr. 3-6 dage LEMAN OY Frankrig Bordeaux Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage DGS Lille Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Ziegler Lyon Taulov/Greve ti., fr. 3-4 dage Fatton Transports Marseilles Taulov/Greve fr. 3-5 dage Fatton Transports Paris Taulov/Greve daglig 2-4 dage DGS Rennes Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Ziegler Strasbourg Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Ziegler Toulouse Taulov/Greve fr. 3-5 dage DGS Georgien Tbilisi Taulov to. 16-21 dage Egt. Logistic Grækenland Athen Taulov/Greve to. 4-6 dage Raben Intertrans Thessaloniki Taulov/Greve to. 4-6 dage Raben Intertrans 8

VEJTRANSPORT - EKSPORT

til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent

Eksport
Holland Oldenzaal Taulov/Greve daglig 1-3 dage Beijer Hviderusland Minsk Taulov/Greve ad hoc 6-7 dage Irland Dublin Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage CLF International Freight Forwarders Italien Milano Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Stante Bologna Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Stante Verona Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Stante Kasakhstan Astana Taulov to. 24-32 dage Egt. Logistic Ayrau Taulov to. 22-30 dage Egt. Logistic Kirgisistan Bisjkek Taulov to. 26-32 dage Egt. Logistic Kroatien Zagreb Taulov/Greve ti., fr. 3-6 dage Intereuropa Letland Riga Taulov/Greve ti., fr. 3-4 dage Raben Lithauen Vilnius Taulov/Greve ti., fr. 3-4 dage Raben Luxembourg Luxembourg Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Transuniverse Group Makedonien Skopje Taulov/Greve fr. 6-8 dage Intereuropa Marokko Casablanca Taulov/Greve to. 6-8 dage Meyer & Meyer MEDIAM Tanger Taulov/Greve to. 5-6 dage Meyer & Meyer MEDIAM 9

VEJTRANSPORT - EKSPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent

Moldovien Chisinau Taulov to. 8-12 dage BORUSAN Lojistik Norge Bergen Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN Norway AS Kristiansand Taulov/Greve ti., fr. 1-3 dage LEMAN Norway AS Nord-Norge Taulov/Greve fr. 2-5 dage LEMAN Norway AS Oslo Taulov/Greve daglig 1-3 dage LEMAN Norway AS Sandnes (Stavanger) Taulov/Greve ti., fr. 1-3 dage LEMAN Norway AS Trondheim Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN Norway AS Ålesund Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN Norway AS Polen Poznan Taulov daglig 2-3 dage Raben Polska Greve ti., fr. 2-3 dage Raben Polska Warszawa Taulov daglig 2-3 dage Raben Polska Greve ti., fr. 2-3 dage Raben Polska Portugal Lissabon Taulov/Greve fr. 4-5 dage XBS-LOG TRANSITÁRIOS, LDA. Oporto Taulov/Greve fr. 4-5 dage XBS-LOG TRANSITÁRIOS, LDA. Rumænien Bukarest Taulov/Greve fr. 4-5 dage M&M Militzer & Münch Rusland Moskva Taulov/Greve ad hoc 6-9 dage St. Petersborg Taulov/Greve ad hoc 6-9 dage Schweiz Basel Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage M+R Spedag Group AG Schaffhausen Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage M+R Spedag Group AG Serbien Beograd Taulov/Greve fr. 4-5 dage Intereuropa 10

VEJTRANSPORT - EKSPORT

til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent

Eksport
Slovakiet Senec Taulov/Greve ti., fr. 3-4 dage Lagermax Slovenien Ljubljana Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage Intereuropa Spanien Alicante Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Transnatur S.A. Barcelona Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Transnatur S.A. Irun Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Transnatur S.A. Madrid Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Transnatur S.A. Sevilla Taulov/Greve ti., fr. 4-6 dage Transnatur S.A. Valencia Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Transnatur S.A. Zaragoza Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Transnatur S.A. Storbritannien Belfast Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage CLF International Freight Forwarders Birmingham Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN UK Ltd. Bristol Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN UK Ltd. Leeds Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN UK Ltd. London Taulov/Greve tir., fre. 2-3 dage LEMAN UK Ltd. Glasgow Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage LEMAN UK Ltd. LEMAN Pallets UK Taulov/Greve ma.,ti., on., fr. 2-3 dage LEMAN UK Ltd. Partloads Taulov/Greve ti, on. fr. 2-3 dage LEMAN UK Ltd. Sverige 10-19 Taulov/Greve daglig 2-5 dage LEMAN AB 20-23 Taulov/Greve daglig 1-4 dage LEMAN AB 24-37 Taulov/Greve daglig 1-3 dage LEMAN AB 38-39 Taulov/Greve daglig 2-4 dage LEMAN AB 40-43 Taulov/Greve daglig 1-2 dage LEMAN AB 44-76/ex 62 Taulov/Greve daglig 1-3 dage LEMAN AB 77-89 Taulov/Greve daglig 2-4 dage LEMAN AB 90-98 Taulov/Greve daglig 3-5 dage LEMAN AB 11

VEJTRANSPORT - EKSPORT

til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent

Eksport
Tadsjikistan Dusjanbe Taulov to. 26-36 dage Egt.
Tjekkiet Prag Taulov/Greve ti., fr. 3-4 dage Lagermax Tunesien Tunis Taulov/Greve on. 5-6 dage Meyer & Meyer Tunis Turkmenistan Asjkhabad Taulov to. 20-30 dage Egt. Logistic Tyrkiet Istanbul Taulov/Greve fr. 7-10 dage ELS Izmir Taulov/Greve ti. 7-10 dage ELS Tyskland Bremen Taulov/Greve ma., ti.,on., fr 2 dage BHS Fulda Zentralhub Taulov daglig 2 dage Cargoline Hamburg Taulov/Greve daglig 2 dage Bursped Hannover Nordhub Taulov daglig 2 dage Cargoline Itzehoe Taulov/Greve daglig 2 dage Sander Sped Osnabrück Taulov/Greve ma., ti.,on., fr 2 dage Koch Schwelm Taulov/Greve daglig 2 dage Schmidt Schweinfurt Taulov/Greve ti., on., fr. 2-3 dage Schäflein Øvrige Tyskland Taulov/Greve daglig 2-3 dage Cargoline Partloads Taulov/Greve daglig 1-3 dage Direkte Next day Taulov/Greve daglig 1 dag Cargoline Ukraine Kiev Taulov/Greve ad hoc 6-7 dage Ungarn Budapest Taulov/Greve ti., fr. 3-4 dage Logmaster Usbekistan Tasjkent Taulov to. 26-32 dage Egt. Express Østrig Wels Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage G. Englmayer Wien Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage G. Englmayer 12
Express

VEJTRANSPORT - IMPORT

Import fra Terminal Til DK Vejl. transporttid Agent Belgien Kampenhout Taulov/Greve ti., fr. 1-3 dage Rotra Forwarding NV Bulgarien Sofia Taulov/Greve fr. 4-6 dage ALOG Estland Tallin Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Raben Finland Helsingfors (Helsinki) Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN OY Frankrig Lyon Taulov/Greve ti., fr. 2-5 dage Fatton Transports Paris Taulov/Greve ti., fr. 2-5 dage DGS Strassbourg Taulov/Greve ti., fr. 2-5 dage Woehl & Cie Grækenland Athen Taulov/Greve on. 4-6 dage Raben Intertrans Thessaloniki Taulov/Greve fr. 4-6 dage Raben Intertrans Holland Oldenzaal Taulov/Greve ti., on., fr. 1-3 dage Beijer Hviderusland Minsk Taulov/Greve ad hoc 7 dage Irland Dublin Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage CLF International Freight Forwarders Italien Milano Taulov/Greve ti., on., fr. 2-4 dage Stante Bologna Taulov/Greve ti., on., fr. 2-4 dage Stante Verona Taulov/Greve ti., on., fr. 2-4 dage Stante Rom Taulov/Greve ti., fr. 3-6 dage Stante Kroatien Zagreb Taulov/Greve fr. 3-5 dage Intereuropa 13

VEJTRANSPORT - IMPORT

Import fra Terminal Til DK Vejl. transporttid Agent Letland Riga Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Raben Lithauen Vilnius Taulov/Greve ti., fr. 3-5 dage Raben Luxembourg Luxembourg Taulov/Greve ti., fr. 1-4 dage Transunivers Group Makedonien Skopje Taulov/Greve tor. 5-8 dage Intereuropa Marokko Tanger Taulov/Greve fr. 6-7 dage Meyer & Meyer MEDIAM Norge Bergen Taulov/Greve tir., tor. 2-4 dage LEMAN Norway AS Kristiansand Taulov/Greve ti., to. 1-3 dage LEMAN Norway AS Nord-Norge Taulov/Greve fr. 2-5 dage LEMAN Norway AS Oslo Taulov/Greve daglig 1-2 dage LEMAN Norway AS Sandnes (Stavanger) Taulov/Greve ti., to. 1-3 dage LEMAN Norway AS Trondheim Taulov/Greve ti., to. 2-4 dage LEMAN Norway AS Ålesund Taulov/Greve on., fr. 2-4 dage LEMAN Norway AS Polen Poznan Taulov daglig 2-4 dage Raben Polska Greve ti., fr. 2-4 dage Raben Polska Szczecin Taulov daglig 2-4 dage Raben Polska Warszawa Greve ti., fr. 2-4 dage Raben Polska Portugal Lissabon Taulov/Greve fr. 3-5 dage XBS-LOG TRANSITÁRIOS, LDA. Oporto Taulov/Greve fr. 3-5 dage XBS-LOG TRANSITÁRIOS, LDA. Rumænien Bukarest Taulov/Greve fr. 5 -7 dage M&M Militzer & Münch 14

VEJTRANSPORT - IMPORT

Import fra Terminal Til DK Vejl. transporttid Agent Rusland Moskva Taulov/Greve ad hoc 6-9 dage St. Petersborg Taulov/Greve ad hoc 6-9 dage Schweiz Basel Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage M+R Spedag Group AG Serbien Beograd Taulov/Greve to. 3-5 dage Intereuropa Slovakiet Senec Taulov/Greve fr. 3-4 dage Lagermax Slovenien Ljubljana Taulov/Greve ti., on., fr. 3 dage Intereuropa Spanien Alicante Taulov/Greve fr. 3-5 dage Transnatur S.A. Barcelona Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Transnatur S.A. Irun Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage Transnatur S.A. Madrid Taulov/Greve fr. 3-4 dage Transnatur S.A. Sevilla Taulov/Greve on. 4-6 dage Transnatur S.A. Valencia Taulov/Greve fr. 3-4 dage Transnatur S.A. Zaragoza Taulov/Greve to. 4-5 dage Transnatur S.A. Storbritannien Belfast Taulov/Greve ti., fr. 2-5 dage CLF International Freight Forwarders Leeds Taulov/Greve ti., fr. 5-7 dage LEMAN UK Ltd. Partloads Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage LEMAN UK Ltd. 15

VEJTRANSPORT - IMPORT

Import fra Terminal Til DK Vejl. transporttid Agent Sverige 10-19 Taulov/Greve daglig 2-3 dage LEMAN AB 20-23 Taulov/Greve daglig 1-2 dage LEMAN AB 24-37 Taulov/Greve daglig 1-3 dage LEMAN AB 38-39 Taulov/Greve daglig 2-4 dage LEMAN AB 40-43 Taulov/Greve daglig 1-2 dage LEMAN AB 44-76/ex 62 Taulov/Greve daglig 1-3 dage LEMAN AB 77-89 Taulov/Greve daglig 2-4 dage LEMAN AB 90-98 Taulov/Greve daglig 3-5 dage LEMAN AB Tjekkiet Prag Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage Lagermax Tunesien Tunis Taulov/Greve fr. 5-6 dage Meyer & Meyer Tunis Tyrkiet Istanbul Taulov/Greve daglig 9-12 dage ELS Izmir Taulov/Greve daglig 9-12 dage ELS Tyskland Bremen Taulov/Greve ma., ti., on., fr. 2-5 dage BHS Fulda Taulov daglig 2-3 dage Zufall Fulda Zentralhub Taulov/Greve daglig 2-3 dage Cargoline Göppingen Taulov/Greve ma., ti., on., fr. 2-5 dage Wackler Göttingen Taulov daglig 2-3 dage Zufall Hamburg Taulov/Greve daglig 2-5 dage Bursped Hannover Taulov daglig 2-5 dage Köster & Hapke Hannover Nordhub Taulov daglig 2-3 dage Cargoline Mannheim Taulov/Greve ti., fr. 2-3 dage MTG Nürnberg Taulov/Greve ti., on., fr. 2-3 dage AMM 16

VEJTRANSPORT - IMPORT

fra Terminal Til DK Vejl.

Import
Agent Tyskland Osnabrück Taulov/Greve ma., ti., on., fr. 2 dage Koch Partloads Taulov/Greve daglig 1-3 dage Direkte Schweinfurt Taulov/Greve ti., on., fr. 2-3 dage Schäflein Schwelm Taulov/Greve daglig 2 dage Schmidt Next day Taulov/Greve daglig 1 dage Cargoline Ukraine Kiev Taulov/Greve ad hoc 6-9 dage Ungarn Budapest Taulov/Greve fr. 3-4 dage Logmaster Østrig Wels Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage G. Englmayer Wien Taulov/Greve ti., fr. 2-4 dage G. Englmayer 17
transporttid

Hos LEMAN bestræber vi os på at tiltrække og fastholde de bedst mulige medarbejdere. Derfor får vores kunder de bedste løsninger.

18

SØFRAGT REGELMÆSSIGE OG HURTIGE RUTER

Vi har regelmæssige ruter til og fra alle verdensdele. På det amerikanske marked har vi med vores egne kontorer en helt unik position - ikke mindst når det handler om stykgods, som vi pakker i egne containere og håndterer i vores eget system.

Importerer du fra Fjernøsten, kan vi tilbyde dig de hurtigste ruter uanset om dine varer står i den nordlige del af Asien eller det sydlige Indien. Der kan også arrangeres kombinerede skibs-/ luftfragtløsninger.

Vi har oversøafdelinger i Greve, Herning, og Aalborg.

FACTS OG FORDELE:

• Globalt LCL setup

• Order/Shipment Management System

• FCL løsninger

• Globalt agentnetværk

• Online container tracking

• Hurtig transit via vigtigste havne

• Key Account Manager - din personlige kontakt

• Aftaler med kendte rederier

19

SØFRAGT - EKSPORT

til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent

Australien Sydney, Melbourne Taulov/Greve 1 x ugentlig 36 dage SCI Australia PTY LTD Canada Østkyst Montreal / Toronto Taulov/Greve 1 x ugentlig 10 dage Locher Evers Int’l Vestkyst Vancouver Taulov/Greve 1 x ugentlig 22 dage Locher Evers Int’l Fjernøsten Bangladesh (Chittagong) Greve 1 x ugentlig 32 dage Expo Freight Limited Filippinerne (Manila) Taulov/Greve 1 x ugentlig 28 dage M+R Singapore (c/o Airspeed Intl. Corp.) Indien (Mumbai) Taulov/Greve 1 x ugentlig 22 dage New Globe Logistik LLP Indien (Delhi) Taulov/Greve 1 x ugentlig 30 dage New Globe Logistik LLP Indien (Chennai) Taulov/Greve 1 x ugentlig 30 dage New Globe Logistik LLP Indien (Tuticorin) Taulov/Greve 1 x ugentlig 28 dage New Globe Logistik LLP Indonesien (Jakarta) Taulov/Greve 1 x ugentlig 27 dage M+R Forwarding Indonesia Indonesien (Semarang) Taulov/Greve 1 x ugentlig 27 dage M+R Forwarding Indonesia Indonesien (Surabaya) Taulov/Greve 1 x ugentlig 27 dage M+R Forwarding Indonesia Japan (Tokyo/ Osaska) Taulov/Greve 1 x ugentlig 32 dage MOL Logistics Co. Ltd. Korea (Busan) Taulov/Greve 1 x ugentilg 31 dage Sunjin Logistics Co. Ltd. Malaysia (Port Klang) Taulov/Greve 1 x ugentlig 26 dage M+R Forwarding Malaysia Sdn Bhd Singapore Taulov/Greve 1 x ugentlig 22 dage M+R Forwarding Ltd. Taiwan (Kaohsiung, Keelung, Taichung) Taulov/Greve 1 x ugentlig 28 dage M+R Forwarding (HK) Ltd. - Taiwan Branch 20
Eksport

SØFRAGT - EKSPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent

Fjernøsten Thailand (Bangkok) Taulov/Greve 1 x ugentlig 28 dage M+R Forwarding (Thailand) Co. Ltd. Vietnam (Ho Chi Minh, Haiphong) Taulov/Greve 1 x ugentlig 27 dage M+R Forwarding Co. Ltd. Nord Atlanten Torshavn Taulov 1 x ugentlig 4 dage Posta Reykjavik Taulov 1 x ugentlig 6 dage Frakt.is Nuuk Aalborg 1 x ugentlig 10 dage Usisaat Kina Dalian Taulov/Greve 1 x ugentlig 40 dage LEMAN China Guangzhou Taulov/Greve 1 x ugentlig 45 dage LEMAN China Hong Kong Taulov/Greve 1 x ugentlig 38 dage LEMAN China Huangpu Taulov/Greve 1 x ugentlig 45 dage LEMAN China Ningbo Taulov/Greve 1 x ugentlig 48 dage LEMAN China Qingdao Taulov/Greve 1 x ugentlig 42 dage LEMAN China Shanghai Taulov/Greve 1 x ugentlig 34 dage LEMAN China Shenzhen Taulov/Greve 1 x ugentlig 44 dage LEMAN China Xiamen Taulov/Greve 1 x ugentlig 42 dage LEMAN China Xingang Taulov/Greve 1 x ugentlig 40 dage LEMAN China Yantian Taulov/Greve 1 x ugentlig 53 dage LEMAN China New Zealand Auckland Taulov/Greve 1 x ugentlig 40 dage GDF New Zealand Ltd. Sydafrika Johannesburg Taulov/Greve 1 x ugentlig 28 dage Santova Logistics (Pty) Ltd Cape Town Taulov/Greve 1 x ugentlig 22 dage Santova Logistics (Pty) Ltd Durban Taulov/Greve 1 x ugentlig 25 dage Santova Logistics (Pty) Ltd USA Houston Taulov/Greve 1 x ugentlig 19 dage LEMAN USA Inc. Los Angeles Taulov/Greve 1 x ugentlig 25 dage LEMAN USA Inc. 21

SØFRAGT - EKSPORT

SØFRAGT - IMPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Agent USA Midwest/Chicago Taulov/Greve 1 x ugentlig 16 dage LEMAN USA Inc. New York Taulov/Greve 1 x ugentlig 11 dage LEMAN USA Inc. San Francisco Taulov/Greve 1 x ugentlig 30 dage LEMAN USA Inc. Charleston Taulov/Greve 1 x ugentlig 10 dage LEMAN USA Inc. Import fra Terminal Til DK Vejl. transporttid Agent Canada Østkyst Montreal / Toronto Taulov/Greve 1 x ugentlig 23 dage Locher Evers Int’l Vestkyst Vancouver Taulov/Greve 1 x ugentlig 36 dage Locher Evers Int’l New Zealand Auckland Taulov/Greve 1 x ugentlig 44 dage Australien Fremantle Taulov/Greve 1 x ugentlig 45 dage CEVA Melbourne Taulov/Greve 1 x ugentlig 44 dage CEVA Sydney Taulov/Greve 1 x ugentlig 44 dage CEVA Fjernøsten Bangladesh (Chittagong) Taulov/Greve 1 x ugentlig 35 dage Expo Freight Limited Filippinerne (Manila) Taulov/Greve 1 x ugentlig 36 dage Eagle Express Indien (Mumbai) Taulov/Greve 1 x ugentlig 29 dage New Globe Logistik LLP Indien (Delhi) Taulov/Greve 1 x ugentlig 35 dage New Globe Logistik LLP Indien (Chennai) Taulov/Greve 1 x ugentlig 32 dage New Globe Logistik LLP 22

SØFRAGT - IMPORT

Import fra Terminal Til DK Vejl. transporttid Agent Fjernøsten

Indien (Tuticorin) Taulov/Greve 1 x ugentlig 32 dage New Globe Logistik LLP Indonesien (Jakarta) Taulov/Greve 1 x ugentlig 40 dage CEVA Indonesien (Semarang) Taulov/Greve 1 x ugentlig 40 dage CEVA Indonesien (Surabaya) Taulov/Greve 1 x ugentlig 40 dage CEVA Japan (Nagoya, Osaka, Tokyo, Yokohama) Taulov/Greve 1 x ugentlig 41 dage MOL Logistics Co. Ltd. Korea (Busan) Taulov/Greve 1 x ugentlig 42 dage DS GLS Co. Ltd. Malaysia (Port Klang) Taulov/Greve 1 x ugentlig 36 dage CEVA Singapore Taulov/Greve 1 x ugentlig 28 dage CEVA Taiwan (Kaohsiung, Keelung, Taichung) Taulov/Greve 1 x ugentlig 34 dage CEVA Thailand (Bangkok) Taulov/Greve 1 x ugentlig 35 dage CEVA Vietnam (Ho Chi Minh, Haiphong) Taulov/Greve 1 x ugentlig 37 dage CEVA Kina Dalian Taulov/Greve 1 x ugentlig 41 dage LEMAN China Fuzhou Taulov/Greve 1 x ugentlig 35 dage LEMAN China Guangzhou Taulov/Greve 1 x ugentlig 35 dage LEMAN China Hong Kong Taulov/Greve 1 x ugentlig 33 dage LEMAN China Huangpu Taulov/Greve 1 x ugentlig 38 dage LEMAN China Ningbo Taulov/Greve 1 x ugentlig 34 dage LEMAN China Qingdao Taulov/Greve 1 x ugentlig 40 dage LEMAN China Shanghai Taulov/Greve 1 x ugentlig 35 dage LEMAN China 23

SØFRAGT - IMPORT

Import fra Terminal Til DK Vejl. transporttid Agent Kina Shenzhen Taulov/Greve 1 x ugentlig 32 dage LEMAN China Xiamen Taulov/Greve 1 x ugentlig 36 dage LEMAN China Xingang Taulov/Greve 1 x ugentlig 42 dage LEMAN China Yantian Taulov/Greve 1 x ugentlig 32 dage LEMAN China Zhuhai Taulov/Greve 1 x ugentlig 35 dage LEMAN China USA Houston Taulov/Greve 1 x ugentlig 27 dage LEMAN USA Inc. Los Angeles Taulov/Greve 1 x ugentlig 32 dage LEMAN USA Inc. Chicago Taulov/Greve 1 x ugentlig 26 dage LEMAN USA Inc. New York Taulov/Greve 1 x ugentlig 22 dage LEMAN USA Inc. San Francisco Taulov/Greve 1 x ugentlig 34 dage LEMAN USA Inc. Atlanta Taulov/Greve 1 x ugentlig 25 dage LEMAN USA Inc. 24

CONTAINER SPECIFIKATIONER

(Dimensioner/vægt er vejledende. Disse kan variere afhængigt af rederi)

20’ STANDARD CONTAINER

11 EUR PALLER (80X120 cm)

40’ STANDARD CONTAINER

25 EUR PALLER (80X120 cm)

25 Indvendige mål L: 12.035 mm B: 2.352 mm H: 2.393 mm Døråbning B: 2.340 mm H: 2.280 mm Vægt 26.760 kg. Kapacitet 67 m³ Indvendige mål L: 5.898 mm B: 2.352 mm H: 2.393 mm Døråbning B: 2.340 mm H: 2.280 mm Vægt 28.160 kg. Kapacitet 33 m³

CONTAINER SPECIFIKATIONER

(Dimensioner/vægt er vejledende. Disse kan variere afhængigt af rederi)

ANDRE CONTAINERE Standard Kapacitet Indvendige mål (mm) Døråbning (mm) Max vægt (kg) Max EURPll. 40’ High Cube Dry Cargo (HC DC) 76 m3 Længde 12.035 Bredde 2.352 Højde 2.695 Bredde 2.340 Højde 2.577 26.750 25 45’ High Cube Dry Cargo (HC DC) 85 m3 Længde 13.556 Bredde 2.352 Højde 2.695 Bredde 2.340 Højde 2.577 28.280 27 Reefer Kapacitet Indvendige mål (mm) Døråbning (mm) Max vægt (kg) Max EURPll. 20’ Reefer (RF) 28 m3 Længde 5.451 Bredde 2.290 Højde på lastelinie 2.157 Bredde 2.286 Højde 2.238 27.490 10 40’ High Cube Reefer (HC RF) 67 m3 Længde 11.577 Bredde 2.290 Højde på lastelinie 2.378 Bredde 2.286 Højde 2.535 28.350 23 Open Top Kapacitet Indvendige mål (mm) Topåbning (mm) Max vægt (kg) 20’ Open Top (OT) 32 m3 Længde 5.919 Bredde 2.340 Højde 2.288 Længde 5.425 Højde 2.223 28.230 40’ Open Top (OT) 64 m3 Længde 1.202 Bredde 234 Højde 228 Længde 11.909 Højde 2.223 26.580 Flat Rack Max pallehøjde Etagemål (mm) Mål mellem stolper (mm) Max vægt (kg) 20’ Flat Rack (FR) 2.245 mm Længde 5.966 Bredde 2.365 Etagehøjde 370 Længde 5.702 Højde 2.200 27.150 40’ Flat Rack (FR) 2.275 mm Længde 12.060 Bredde 2.365 Etagehøjde 648 Længde 11.660 Højde 2.200 39.300 26

Vores medarbejdere er vores vigtigste resource. Det er dem, som kender kunderne og deres forretning, som stiller de rigtige spørgsmål og som aldrig er bange for at tænke ud af boksen for at gøre det lidt bedre.

27

LUFTFRAGT VI FRAGTER MED FLY DØGNET RUNDT

Luftfragt er den sikre løsning til transport af vigtige leverancer, sensitive eller letfordærvelige produkter og varer.

Luftfragt er som regel også den eneste løsning til de uforudsete transportopgaver, når en kunde mangler en vigtig reservedel eller har brug for supplerende leverancer, og det kun kan gå for stærkt.

Vi hjælper dig med alle former for luftfragt og er vant til at tænke kreativt og handle hurtigt, når du har brug for en løsning nu og her.

Vi har luftfragtafdelinger i Greve, Taulov, Herning og Aalborg.

FACTS OG FORDELE:

• Globalt konsolideringsset-up

• Skræddersyede løsninger

• Fleksible sø-/luftfragtløsninger

• Global dør-til-dør service

• Aftaler med velrenommerede flyselskaber

• Officiel IATA agent

28

LUFTFRAGT - EKSPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Afrika Cape Town Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Johannesburg Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Australien/New Zealand Auckland Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Brisbane Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Melbourne Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Sydney Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Canada Montreal Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Toronto Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Vancouver Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Fjernøsten Bangkok Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Bangalore Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Dhaka Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Calcutta Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Chennai Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Hanoi Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Ho Chi Minh Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Jakarta Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Kuala Lumpur Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Manila Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Mumbai Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage New Delhi Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Osaka Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Seoul Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Singapore Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage 29

LUFTFRAGT - EKSPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Fjernøsten Sydkorea Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Taipei Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Tokyo Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Nord Atlanten Nuuk Aalborg + Greve 2 x ugentlig 3-7 dage Torshavn Aalborg + Greve 2 x ugentlig 3-7 dage Reykjavik Aalborg + Greve 2 x ugentlig 3-7 dage Kina Bejing Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Chongqing Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Dalian Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Fuzhou Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Guangzhou Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Hong Kong Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Lianyungang Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Nanjing Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Ningbo Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Qingdao Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Shanghai Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Shenzhen Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Suzhou Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Tianjin Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Xiamen Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Mellemøsten Abu Dhabi Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Bahrain Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Dubai Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Kuwait Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Riyadh Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage 30

LUFTFRAGT - EKSPORT

Eksport
Terminal
Syd- og Mellemamerika Bogota Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Buenos Aires Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Lima Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Mexico City Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Rio de Janeiro Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Santiago Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Sao Paulo Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage USA Atlanta Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Boston Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Chicago Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Dallas Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Denver Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Detroit Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Houston Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Kansas City Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Los Angeles Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Miami Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage New York Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Orlando Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Portland Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage San Francisco Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Seattle Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage 31
til
Fra DK Vejl. transporttid

LUFTFRAGT - IMPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Australien/New Zealand Auckland Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Brisbane Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Melbourne Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Sydney Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Canada Montreal Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Toronto Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Vancouver Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Winniepeg Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Fjernøsten Bangkok Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Bangalore Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Dhaka Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Calcutta Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Chennai Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Hanoi Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Ho Chi Minh Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Jakarta Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Kuala Lumpur Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Manila Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Mumbai Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage New Delhi Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Osaka Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Seoul Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Singapore Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Sydkorea Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Taipei Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Tokyo Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage 32

LUFTFRAGT - IMPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid Kina Bejing Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Chongqing Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Dalian Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Fuzhou Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Guangzhou Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Hong Kong Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Lianyungang Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Nanjing Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Ningbo Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Qingdao Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Shanghai Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Shenzhen Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Suzhou Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Tianjin Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Xiamen Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Syd- og Mellemamerika Bogota Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Buenos Aires Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Lima Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Mexico City Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Rio de Janeiro Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Santiago Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Sao Paulo Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage USA Atlanta Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Boston Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Chicago Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage 33

LUFTFRAGT - IMPORT

Eksport til Terminal Fra DK Vejl. transporttid USA Dallas Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Denver Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Detroit Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Houston Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Kansas City Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage Los Angeles Cph/Billund 2 x ugentlig 3-7 dage 34

EXPRESS

& KURER VI PASSER PÅ DINE PAKKER

Når du skal have et brev ekspres til New York eller en økonomipakke til Madrid kan du med fordel bruge LEMAN Express. Vi henter og bringer i mere end 220 lande og har fuld kontrol over hele logistikken fra start til slut.

Vi tilbyder dig alt fra pakkeservice i Danmark og Europa til Worldwide Service, Express og Economy.

Med vores online bookingportal har du hurtig adgang til LEMAN Express. Med Track & Trace kan du følge dine breve og pakker hele vejen, fra vi afhenter forsendelsen med vores egen kurér til den er fremme på destinationen.

Kontakt på telefon 70 247 247

35

HVORFOR LEMAN EXPRESS?

FORNUFTIGE LØSNINGER TIL ALLE TRANSPORTOPGAVER

Hos os har du adgang til:

• Dedikeret team med årelang erfaring indenfor segmentet ekspres og pakker

• Brugervenligt og effektivt online bookingsystem samt track & trace

• Korte leveringstider, højt serviceniveau og fornuftige priser

• Verdensomspændende netværk

LEMAN EXPRESS PRODUKTER

LEMAN International EXPRESS

Global ekspresservice af pakker og dokumenter til og fra 220 lande over hele verden.

LEMAN Budget EXPRESS

Global leveringsservice baseret på en kombination af fly- og vejtransport. Billigere og lidt længere leveringstid i forhold til EXPRESS.

LEMAN Economy

Pakketransport - fra 0-50 kg. per kollo - en billigere transportløsning med lidt ekstra dage i transporttid.

LEMAN Economy Plus+

Palletransport - over 50 kg. - en billigere transportløsning med lidt ekstra dage i transporttid.

LEMAN National EXPRESS

Eksprestransport til hele Danmark enten via direkte biler eller fly, afhentet og leveret efter dine specifikke krav, ved egne biler eller gennem samarbejdspartnere.

LEMAN National 12.00

Gælder kun forsendelser til Danmark. Forsendelsen bliver leveret inden kl. 12.00 på efterfølgende hverdag.

LEMAN Mail

Fordelagtig økonomisk løsning på din nuværende udlandspost og pakker. Som tillægsservice kan vælges aflevering af dansk post til Postnord.

LEMAN Special Alt er muligt - LEMAN Special Service finder løsningen, uanset behov.

36

HVORFOR LEMAN EXPRESS? FORNUFTIGE LØSNINGER TIL ALLE TRANSPORTOPGAVER

Ekstra services

• Vareforsikring

• Pluk, pak og distribution.

Hvordan, hvorfor og hvor: Kundeservice er svaret!

Har du brug for hjælp, råd og vejledning vedrørende transport, så kontakt os i Express- og pakkeafdelingen.

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt Afganistan 9 5-6 5-7 Albanien 7 4-6 5-6 Algeriet 9 3-5 3-6 Amerikansk Samoa 10 4 4-5 Andorra 5 1-2 1-2 Angola 10 2-4 3-5 Anguilla 9 3-4 3-4 Antigua 10 2-3 2-3 Argentina 9 2-4 3-5 Armenien 9 4-6 5-6 Aruba 10 2-3 3 Australien 8 3-4 4-5 Azerbadjan 9 3-6 4-7 Bahamas 10 2-3 3 Bahrain 9 2-3 3 Bangladesh 9 3-7 4-8 Barbados 10 2-3 3 Belgien 2 1 Belize 9 3-4 3-4 Benin 9 2-4 3-4 37

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt Bermuda 10 3 4 Bhutan 9 6 SP Bolivia 9 3-5 4-9 Bonaire 10 2-3 2-3 Bosnien Herzegovina 7 3-4 4-6 Botswana 10 3-4 5-6 Brasilien 9 3-5 4-6 Brunei 9 3-4 4-5 Bulgarien 4 2-4 Burkina Faso 9 2-4 2-5 Burma/Myanmar 10 SP SP Burundi 10 3-5 3-6 Cambodia 9 3 4 Cameroun 9 2-5 2-5 Canada 6 2-5 2-5 Cayman Øerne 9 2-3 3 Central Afrikanske Republik 9 SP SP Chile 9 3-4 3-5 Colombia 9 3-5 4-7 Comorerne 9 SP SP Congo 9 3-5 3-5 Cook Øerne 10 7 7 Costa Rica 9 3-5 4-5 Cuba 10 SP SP Curacao 10 2 2-3 Cypern 4 2-4 38

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt De Kanariske Øer 5 2-3 3 Den Demokratiske Rep. Congo 10 3-5 3-6 Djibouti 9 2-4 2-5 Dominica 10 2-4 2-5 Ecuador 9 3-6 4-7 Egypten 8 2-3 2-4 El Salvador 9 3-4 3-4 Elfenbenskysten 9 2-3 2-4 Eritrea 10 4-7 5-8 Estland 4 2-3 Etiopien 10 3-5 4-6 Falklandsøerne 10 SP SP Fiji Øerne 10 4 5 Filippinerne 8 2-3 2-4 Finland 1 1-3 Forenede Arabiske Emirater 8 2-3 2-4 Frankrig 2 1 Fransk Guyana 10 2-4 2-4 Færøerne SP SP SP Gabon 9 2-4 2-4 Gambia 10 5-7 5-8 Georgien 10 3-5 3-5 Ghana 10 3-4 3-6 Gibraltar 5 2-3 2-3 Grenada 10 2-3 2-3 Grækenland 3 2-3 Grønland SP SP SP 39

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt Guadeloupe 8 2-3 2-3 Guam 10 3 3-4 Guatemala 9 3-6 4-6 Guernsey 5 2 2 Guinea 10 2-4 2-5 Guinea Bissau 10 SP SP Guyana 9 3 3-4 Haiti 10 3-5 4-7 Holland 2 1 Honduras 9 3-4 3-5 Hong Kong 7 2-3 2-3 Hviderusland 7 4-5 4-6 Indien 8 2-5 3-6 Indonesien 7 2-4 3-5 Iran - Service suspended SP 2-5 3-6 Irland 3 1-2 Island 5 2-3 2-3 Israel 9 2-3 3-4 Italien 3 1-3 Jamaica 10 2-4 3-5 Japan 7 2-3 2-4 Jersey 5 2 2 Jomfru Øerne (UK) 10 2-3 3 Jomfru Øerne (USA) 10 3 3-4 Jordan 9 2-3 2-4 Kap Verde Øerne 10 3-4 4-5 Kazakstan 9 4-7 4-7,SP Kenya 10 2-4 2-5 40

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt Kina 8 2-5 4-6 Kirgizistan 9 3-5 5-7 Kiribati 10 SP SP Kroatien 7 3-5 Kuwait 8 2-3 2-4 Laos 10 3-5 4-6 Lesotho 10 3-5 5-6 Letland 4 2-3 Libanon 10 2-4 3-5 Liberia 10 5-7 8 Libyen 10 3-5 4-6 Liechtenstein 5 1-2 1-2 Litauen 4 3-4 Luxembourg 2 1 Macao 9 3-4 4 Madagascar 10 2-5 2-6 Makedonien 7 3-6 4-7 Malawi 10 3-6 5-7 Malaysia 7 2-4 2-5 Maldiverne 9 4-6 4-6 Mali 9 2-4 2-5 Malta 4 2-3 Marokko 8 2-4 2-4 Marshall Øerne 10 6 6-8 Martinique 10 2-6 2-8 Mauretanien 9 2-5 2-6 Mauritius 10 2-4 3-5 Mayotte 9 3-4 3-5 41

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt Mexico 6 2-4 3-5 Moldova 7 3-6 4-7 Monaco 2 1 Mongoliet 10 5-7 5-7 Monserrat 10 3-4 3-4 Montenegro 7 3-5 4-6 Mozambique 10 3-5 4-7 Namibia 10 3-5 3-6 Nepal 9 4-6 5-7 Nevis 10 2-3 2-4 New Zealand 8 3-4 3-5 Nicaragua 9 3-4 3-5 Niger 9 2-5 3-6 Nigeria 10 3-5 4-6 Niue 9 5 6 Nord Korea 10 SP SP Norge 5 1-3 1-5 Ny Caledonien 10 3-5 4-6 Oman 8 2-3 2-4 Pakistan 9 2-4 2-5 Panama 9 3-4 3-5 Papua New Guinea 10 7-8 9-10 Paraguay 9 3-5 3-6 Peru 9 3-5 4-7 Polen 4 1-2 Portugal 3 1-2 Puerto Rico 8 2-3 2-4 Qatar 8 2-3 2-4 42

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt Reunion 9 2-3 2-3 Rumænien 4 2-5 Rusland 7 2-5 3-7 Rwanda 10 2-6 3-7 Saipan/Mariana 10 3-4 4 Salomon Øerne 10 4-5 5-6 Sao Tome & Principe 10 SP SP Saudi Arabien 8 2-4 2-4 Schweiz 5 1-2 1-2 Senegal 9 2-4 2-5 Serbien 7 3-5 4-6 Seychellerne 10 3-4 4-5 Sierra Leone 10 SP SP Singapore 7 2-3 2-3 Slovakiet 4 2-3 Slovenien 4 2-3 Somalia 10 SP SP Solomon Islands 10 SP SP Spanien 3 1-4 Sri Lanka 9 3-5 3-6 St. Barthelemy 10 2-3 2-4 St. Eustatius 10 2-3 2-3 St. Kitts 10 2-3 2-4 St. Lucia 10 2-3 3 St. Maarten 10 2 2-3 St. Vincent 10 2-3 2-3 Storbritanien 2 1-4 43

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt Sudan 10 SP SP Surinam 9 4-5 4-6 Sverige 1 1-5 Swaziland 10 3-5 4-6 Syd Korea 7 2-4 2-4 Sydafrika 8 2-4 2-5 Syrien 9 3-6 4-6 Tadjikistan 10 SP SP Tahiti 10 SP SP Taiwan 7 2-3 2-4 Tanzania 10 3-5 3-5 Tchad 10 2-4 2-4 Thailand 7 2-3 2-4 Tjekkiet 4 2-3 Togo 9 2-3 3-4 Tonga 10 SP SP Trinidad & Tobago 10 2-3 2-3 Tunesien 8 2-4 2-5 Turkmenistan 9 SP SP Turks- & Caikos Øerne 10 2-3 2-4 Tuvalu 10 SP SP Tyrkiet 7 2-4 2-5 Tyskland 2 1-2 Uganda 10 3-5 3-6 Ukraine 7 2-6 3-7, SP Ungarn 4 2-3 Uruguay 9 3-5 3-5 44

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER

Transittiderne er alene vejledende og angivet i arbejdsdage.

Transittiderne er angivet for dokument- og toldpligtige forsendelser med lav værdi til og fra landenes større byer og industriområder.

Ønskes en mere detaljeret information om transittider eller zoner, kontakt venligst LEMANs kundeservice på telefon 70 247 247.

Transittider Land Zone Toldfrit Toldpligtigt USA 6 2-3 2-4 Uzbekistan 9 3-6 4-7 Vanuatu 10 5-7 5-8 Venezuela 9 2-4 3-5 Vest Samoa 10 5-6 5-6 Vietnam 8 2-4 3-6 Yemen 8 3-4 3-6 Zambia 10 2-4 3-5 Zimbabwe 10 2-4 3-5 Ækvatorial-Guinea 10 SP SP Øst Timor 10 SP SP Østrig 2 1-2
45

PROJEKT DØR-TIL-DØR I HELE VERDEN

Projekttransport handler i bund og grund om transport af alt det, der ikke kan transporteres på normal vis. Gods, der er for tungt, for bredt, for langt eller hvor der er helt specielle sikkerhedskrav eller miljøhensyn.

Vores specialafdeling arbejder med dør-til-dør projekttransporter over hele verden. De elsker udfordringer og finder altid en løsning på selv de mest komplicerede opgaver, herunder:

• Projektering og rådgivning

• Tidsgaranteret transport

• Charter af skibe

• Kranløft

Kontakt på telefon 33 43 41 40 46

PROJEKT SPECIAL SOLUTIONS

Vores verdensomspændende agentnetværk og den lokale ekspertise hjælper dig med de nøjagtige betingelser, der gælder for dit projekt, og der vil blive tildelt en LEMAN-kontaktperson, som du kan ringe til døgnet rundt.

Projekt tilbyder også:

• Hastetransporter i DK og Europa

• Levering med kran

• Cross Trade

• Løsninger til alle slags transportopgaver

Kontakt dit lokale LEMAN kontor for nærmere information omkring PROJEKT og deres services

47

LOGISTIK & WAREHOUSING KOMPLETTE LØSNINGER

Vi er blandt de førende skandinaviske udbydere, når det gælder design og implementering af kundespecifikke logistikløsninger.

Med vores strategisk placerede lagre og de nyeste WMS-systemer er du sikker på at opnå et særdeles effektivt vareflow til konkurrencedygtige priser.

Uanset om du skal bruge lagerplads til få hundrede kartoner eller mange tusinde paller med kartonanbud og pluk, har vi en løsning til dig. Vi hjælper dig til at sikre en omkostningseffektiv transport mellem producent og lager samt en optimal oplagring.

Kontakt dit lokale LEMAN kontor for nærmere information.

48

SERVICES DE EKSTRA VÆRDIER

LEMAN leverer en komplet transport- og logistikløsning til dig, der har brug for netop de ekstra services, der fuldender opgaven.

Vi tilbyder bl.a.

• Pharma Healthcare

• Messespedition

• Cross Trade transporter

• CO-pack produktion

• 3. parts logistik

• Fortoldning

• Momsrepræsentation

Kontakt dit lokale LEMAN kontor for nærmere information.

49

VAREFORSIKRING

Hos LEMAN gør vi altid vores ypperste for at beskytte dine varer. Men når godset skal fra A til B, kan der i sjældne tilfælde opstå skader, eller det kan gå tabt.

Transporten udføres ofte over lange distancer, og varerne håndteres adskillige gange undervejs. Transportskader eller bortkomst kan derfor aldrig fuldstændig udelukkes.

Hvorfor en vareforsikring?

Vidste du, at det er dig som vareejer, der bærer den største risiko? De gældende love og bestemmelser er bygget sådan op, at du som vareejer som udgangspunkt kun er berettiget til en relativ symbolsk erstatning, hvis dit gods forsvinder eller bliver beskadiget. Og i enkelte tilfælde er transportøren helt ansvarsfri.

Typisk beregnes din erstatning på baggrund af godsets vægt. Dog er vægt ikke nødvendigvis lig med værdi, og det kan derfor have stor økonomisk betydning for din virksomhed, hvis dine varer bliver beskadiget eller går tabt. Med en vareforsikring er du garanteret fuld dækning af fakturaværdien og en hurtig og effektiv sagsbehandling ved transportskader. Derfor er det vores klare anbefaling, at du altid forsikrer dit gods.

50
GIVER DIG TRYGHED HELE VEJEN

HVORNÅR KAN DET BETALE SIG FOR MIG AT TEGNE EN VAREFORSIKRING?

Det er altid vores klare anbefaling, at du tegner en vareforsikring, da utilsigtede hændelser og ansvarsfrihedsgrunde hurtigt kan blive en bekostelig affære. Ligeledes spiller godsets værdi og vægt også en væsentlig rolle. Som et eksempel repræsenterer en computerchip en høj værdi, men den er let som en fjer, og derfor vil din økonomiske kompensation ved skade eller bortkomst på ingen måde stå mål med varens reelle værdi.

BESKYT DIT GODS MED EN VAREFORSIKRING FRA LEMAN

Hos LEMAN kan du tegne en vareforsikring, så du kan have ro i sindet. Du kan vælge, at vi forsikrer alle dine forsendelser, som du booker gennem os, året rundt, eller du kan forsikre enkeltforsendelser.

På den måde er dit gods sikret mod alle logistikmæssige risici, og du får fuld dækning af fakturaværdien samt hurtigere sagsbehandlingstid, hvis uheldet måtte være ude.

51

MED EN VAREFORSIKRING

One point of contact

En fast kontaktperson tilknyttet din forsikringssag, som du altid kan kontakte.

Nul bekymringer

Dit gods er fuldt forsikret, og ved skade eller bortkomst er du berettiget til fuld dækning af fakturaværdien.

Hurtig sagsbehandling

Du får din forsikringssag behandlet hurtigst muligt og slipper dermed for langstrakte forløb.

Attraktive priser og god dækning

Vi samarbejder med et af verdens største globale forsikringsselskaber og kan derfor tilbyde effektive forsikringer til gode priser.

Fuld gennemsigtighed

Du betaler én fast præmie – der er ingen selvrisiko, skjulte gebyrer eller andre ubehagelige overraskelser.

FRA LEMAN FÅR
DU:
52

HVILKEN FORSIKRING SKAL JEG VÆLGE?

Når du køber en vareforsikring gennem LEMAN, kan du vælge imellem to typer af dækning. Begge forsikringer dækker næsten alle typer af varer. Kontakt din personlige LEMAN-specialist for at høre mere om de få undtagelser.

All Risk-dækning (udvidede danske betingelser/ICC A)

Du får den bedste og mest omfattende dækning, hvis du vælger denne forsikring. Der er kun få undtagelser, der gør sig gældende for denne type af forsikring. I grove træk dækker den alle de omstændigheder, du ikke selv har indflydelse på.

Begrænset dækning (begrænsede danske betingelser/ICC C)

Dette er udelukkende en katastrofedækning. Dit gods er kun dækket ved hændelser såsom fx brand, eksplosion, skibsforlis og havari grosse.

HVAD KOSTER EN VAREFORSIKRING? (fabriksnye, emballerede varer)

Geografisk område:

Forsendelser til/fra og mellem (excl. nationale forsendelser):

incl. Tyrkiet

Øvrige verden *

Udstillingsgods:

Australien og New Zealand

Transport til/fra samt ophold på udstilling i max 30 dage

% 0,34 %

%

2 x præmie + 0,30 %

Minimumspræmie DKK 100,-

Forsikringspræmien beregnes som en procent indsats af forsikringssummen (godsets værdi, plus fragt omkostninger og 10%

imaginær avance) Ovennævnte betingelser gælder for almindelige fabriksnye handelsvarer i god emballage. Se undtagelser på næste side.

Forsikringsbetingelser: Udvidede Danske Betingelser 2010/ICC A 2009, Danske Køle-/frysebetingelser

01.01.1990/Institute Frozen Food (A) CL.263

Maksimal forsikringssum: DKK 4.000.000 per forsendelse. For mobiltelefoner og tablets gælder DKK 100.000 per forsendelse.

* Øvrige verden: Omfatter ikke følgende lande: Krim og Sevastopol, Cuba, Iran, Libyen, Nordkorea, Rusland, Sydsudan, Syrien, Venezuela og Yemen.

Bil,
0,12 % 0,18 % Europa
Grønland,
Fjernøsten, USA, Canada,
skib, bane og fly Vesteuropa - nationale forsendelser i de enkelte lande
Island og Færøerne
0,30
0,55
53

UNDTAGELSER PÅ HANDELSVARER

Kontakt din personlige LEMAN-specialist, hvis du skal tegne en vareforsikring på følgende varetyper:

» Rejsegods, rejsekollektioner eller lignende

» Pharmaceutiske produkter

» Cigaretter og tobaksvarer

» Returgods

» Ikke-fabriksnye handelsvarer

» Penge, værdipapirer, ædle metaller, perler, ædelstene, smykker, kunst- og museumsgenstande, antikviteter eller andre genstande der kan ligstilles hermed

» Levende dyr, herunder fisk og skaldyr

» Våben ammunition samt brandfarlige, eksplosive eller ætsende stoffer

» Køretøjer

» Både

» Bulkladninger

» Bygningselementer

» Projektgods

SKAL DU PÅ UDSTILLING ELLER MESSE?

Under ophold på udstilling dækker forsikringen skade, der er en umiddelbar følge af ild eller eksplosion, indbrud, simpelt tyveri, hærværk, brækage eller tilfældig udstrømning af vand fra røranlæg og sædvanlige vandinstallationer med undtagelse af udvendige spildevandsledninger.

Forsikringen dækker ikke:

» Skade, tab og udgifter som følge af at de forsikrede genstande benyttes, betjenes eller demonstreres.

» Skade, tab og udgifter som følge af slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse af/på brugte genstande.

» Ridser og skrammer.

54

SÅDAN ER DU DÆKKET

Når du køber en vareforsikring, kan du som med alle andre typer af forsikringer vælge, hvor bred en dækning, du ønsker. Med en vareforsikring gennem LEMAN kan du vælge at forsikre dine varer på all risk eller begrænsede betingelser. Det er internationalt anerkendte dækningsstandarder, og herunder kan få et overblik over graden af dækning, alt efter hvilken type du vælger:

Hvad betyder “havari grosse”? Du skal være opmærksom på termen “havari grosse”, når dine varer transporteres med skib. En hændelse, der indtræffer oftere end tidligere.

I forbindelse med skibsulykker kan rederiet erklære ”havari grosse”. Det betyder i praksis, at alle, der har gods eller værdier ombord på skibet, hæfter solidarisk for omkostningerne til bjærg-ning og frelse. Du kan dermed risikere at skulle betale en andel af den samlede skadessum.

Det kan ende ud med at blive en dyr for- nøjelse - men med en vareforsikring er du sikret imod dette.

Vær opmærksom på, at dette ikke er en fyldestgørende liste. Kontakt LEMAN for at høre mere om de fulde forsikringsbetingelser. *Ved disse begivenheder er der særlige forhold, der gør sig gældende. Spørg om dette, når du bestiller din vareforsikring.

55

VORES VÆRDIER

KVALITET

Vi leverer kvalitet

Vi er kompetente

Vi kommunikerer klart

LØSNINGER

Vi er bevidste om vores kunders behov

Vi søger løsninger/alternativer

Vi er fleksible

ANSVAR

Vi tager ansvar

Vi tager ejerskab

Vi etablerer/opbygger tillid

FORPLIGTELSE

Vi siger aldrig nej

Vi er forpligtet

Vi tilbyder personlig service

FOKUS

Vi arbejder fokuseret

Vi er effektive

Vi udvikler vores værktøjer og produkter

56
SELLER/ EXPORTER EXPORT CLEARENCE CARRIER PORT OF LOADING ON BOARD RULES FOR ALL MODE(S) OF TRANSPORT Cost Risk Ex Works Insurance Cost Risk Free Carrier Insurance Cost Risk Carriage Paid To Insurance Cost Risk Carriage and Insurance Paid to Insurance Cost Risk Delivered At Place Insurance Cost Risk Delivered at Place Unloaded Insurance Cost Risk Delivered Duty Paid Insurance RULES FOR SEA/OCEAN AND INLAND WATERWAY TRANSPORT Cost Risk Free Alongside Ship Insurance Cost Risk Free On Board Insurance Cost Risk Cost and Freight Insurance Cost Risk Cost, Insurance and Freight Insurance C FR C I F D D P FAS FO B C I P D AP D P U D ES C R I P TI O N EX W FC A C P T 57 YOUR PERSONAL LINK TO GLOBAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS | DENMARK COST SELLER RISK SELLER INSURANCE SELLER COST BUYER RISK BUYER
INCOTERMS 2020

NOTES

Risk transfers and delivery is made, when Seller places the goods at Buyer's disposal, not loaded.

Delivery and transfer of risk depend on whether the named place is Seller's premises or elsewhere.

Delivery and transfer of risk when handing over goods to Buyer's carrier. Seller bears costs to agreed destination.

Delivery and transfer of risk when handing over goods to Buyer's carrier. Seller bears costs and insurance to agreed destination.

Seller arranges carriage, delivery at destination, not unloaded.

Seller arranges carriage, delivery at destination, unloaded.

Seller arranges carriage, delivery at destination, not unloaded. Seller handles import clearance.

Delivery and transfer of risk when goods are placed alongside the vessel nominated by the Buyer.

Delivery and transfer of risk when goods are placed on bord the vessel nominated by the Buyer.

Seller delivers goods on board the vessel and arranges carriage to destination port.

Seller delivers goods on board the vessel, insures Buyer's risk and arranges carriage.

For illustration and quick overview-purposes only and not legally binding. Please refer to ICC’s publication “Incoterms® 2020” for in-depth information. Incoterms® define the terms of shipment and delivery as well as the transfer of risk and between Seller and Buyer, effective 1 January 2020. Please use the Incoterms® 2020 correctly, stating the specific port, terminal or place, and adding “Incoterms® 2020”.

58
NAMED PORT OF DESTINATION CARRIER NAMED PLACE OR TERMINAL IMPORT FORMALITIES BUYER/ IMPORTER
DENMARK | USA | UNITED KINGDOM | SWEDEN | NORWAY | FINLAND | WWW.LEMAN.COM INSURANCE BUYER
LEMAN A/S Denmark CVR. nr. 41 95 56 19. LEMAN Group, established in 1900. www.leman.com Want to know more? www.leman.com