Page 1

brand guideline The new brand for Angel Beauty Spa

Design by Avive Media

Client - Angel Beauty Spa

44 Ham Long .St - Hoan Kiem - Hanoi avivemedia.com 0168.276.2899

40A Tue Tinh .St, Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung, Hanoi


Brand guideline for Angel Beauty Spa

Gi᝛i thiᝇu Angel Beauty

spa

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur."

01


Mục lục Logo design Logo idea........................... 04 Logo grid............................05 Typeface & Colors..............06 Logo offical........................07

Ấn phẩm Cardvisit............................. 09 Envelope.............................11 Branding Identity................13 Sign....................................15 02


Brand guideline for Angel Beauty Spa

Logo DESIGN

03


Angel Beauty Spa /Tên thương hiệu/

Ý tưởng thiết kế logo Logo được lấy ý tưởng từ chính tên thương hiệu của Spa - Angel Beauty. Đôi cánh của thiên thần được cách điệu thành những đường cong mềm mại tạo cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại là điểm nhấn chính của logo.

+

+

/Cánh thiên thần/

Logo được thiết kế theo phong cách vintage, font chữ và màu sắc cũng được lựa chọn rất kỹ càng tạo ra sự tin tưởng, sang trọng đúng như cá tính của thương hiệu.

04


Brand guideline for Angel Beauty Spa

Logo Grid

05


Typeface

Colors

UTM God’s World A BC DEFGHI JK L M NO PQRS TW U XY Z abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

Gold color

#2E261D

C:62

M:64

Y:72

K:71

#2E261D

C:38

M:60

Y:90

K:29

ABC DEFGHI J KL M NO PQ RS T W UXYZ abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

#2E261D

C:21

M:32

Y:50

K:00

A BCDEFGHI J KLM NO P QR ST W U X Y Z abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

#2E261D

C:00

M:36

Y:76

K:00

ABCDEFGHI J K L M NO P Q R S T W U X Y Z abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

#2E261D

C:00

M:19

Y:39

K:00

Roboto ABC DEFGHI J K L M NO P Q RS T W UXYZ abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

06


Brand guideline for Angel Beauty Spa

Logo Quy chuẩn

spa

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur."

07

Logo ngang

Logo vuông

Logo âm bản


Ấn phẩm nhận diện 08


Brand guideline for Angel Beauty Spa

09

Cardvisit


9x5,5cm

10


Brand guideline for Angel Beauty Spa

11

Phong bĂŹ


22x12cm

12


Brand guideline for Angel Beauty Spa

13


14


Brand guideline for Angel Beauty Spa

15


16


Angel beauty spa branding guideline  
Angel beauty spa branding guideline  
Advertisement