Page 1

2017 XIX./II.

Legyen kötelezô a magyaroknak a nemzeti minimum!

Ára: 1990 Ft, 15 euró

Leleplezô Hazafiassági törvényt!

ORSZÁGKRÓNIKA KÖNYVÚJSÁG

Magyar alternatív folyóiratunk elérte a 9.000 példányt!

MVSZ-összeállítás: Igazságot Európának!

Na és, ha náci is volt! Eleget adakozott és vezekelt érte! Ma már tiszta?

szabad-

Amerikaiak beperelik a trianoni kômûves Kisantant államokat Kormányfô akar lenni, urgumburgum! Szoci-Botka, Nick nevei: – Padlássöprô – Rákosi-klón – a Rosszarcú – Rolex Laci – Vörösvámos – Zsebturkász Méltatlanok hozzád, ha jó ember vagy.

De mit hallunk, Botkácska, lerombolnád a határzárat? Mit ígértél Brüsszelben? Ne szavazzunk rá!

nem A CEU Egyetem axi Foxi-M

Sok független államot megdöntöttél, de nálunk...

Soros puccsot akar? Összeesküvés a migráns-kerítés lerombolására: ANTIFA-zsoldosok Juhász és Gulyás irányításával? Tényi: feljelentést! Polt Péter: letartóztatni ôket!!! Puccs? Ugyan! Botka majd minden nemzetit eltapos

A Notre Dame megmenekült

Kém-rezidentúra az újságíró központ - A Nyugat-EU meghülyült? Felcsinálásért jutalom? A nemi erôszak nem bûn?


Két éve írtuk: Kilencvenöt évvel ezelôtt, 1920. június 4-én Versailles-ban, a Nagy-Trianon kastélyban ízeire szedték a történelmi Magyarországot. Kilencvenöt évvel ezelôtt, az antant hatalmak felszámolták azt az államot, a Szent Korona országát, amely egyedülálló módon szavatolta a területén élô minden népnek, népcsoportnak és polgárnak egyenlô méltóságát.

Vesszen Trianon! Összmagyar megmozdulás Versailles-ban

Kilencvenöt évvel ezelôtt, gyarmatsorba taszították ôshonos magyarok millióit, magyar nemzetünk egyharmadát, egyedüliként tagadva meg Tôle a békekötés során másokkal szemben alkalmazott alapelvek mindegyikét: mind az etnikai, mind a történelmi elvet, mind az önrendelkezés elvét.

A székelyek népviseletben várnak ott Bennünket! Váljék ez a megmozdulás minden eddiginél nagyobb tüntetéssé Versailles-ban! Hallja meg szavunkat a Nagyvilág! Lásson bennünket minden nép és minden nemzet! Trianon századik évfordulója felé közeledve, mutassuk meg önmagunknak, hogy nem nyugszunk bele!

Követeljük az elcsatolt magyar nemzeti közösségek önrendelkezését, a teljes spektrumú, létszámarányos, államilag finanszírozott egyetemet, és a magyar nyelv kötelezô oktatását a többségi tanulók számára, mindenütt, ahol a magyar közösség lélekszáma meghaladja a 10%-ot.

Annak a nagyvonalú állami berendezkedésnek fejében, amely évszázadokon keresztül lehetôvé Hallgassunk nagy költônkre, Dsida Jenôre: „Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,… magyarok ott tette, hogy a Szent Korona országában a késôbbi trianoni utódállamok államalapító nemzetei a Tisza partján, magyarok a Duna partján, magyarok ott a tót hegyek közt s a bácskai szôlôhegyek közt, fejlôdhessenek, elvárjuk, hogy e nemzetek rögzítsék alkotmányukban azt a tényt, hogy az uralMagyarok Afrikában, Ázsiában, Párizsban, vagy Amerikában” * muk alá politikai kényszerrel sodort magyar nemzeti közösségek továbbra is, és megváltoztathatatlanul a magyar nemzet részei. – gyertek június 4-én Versailles-ba! Magyarok Londonban, Dublinban, Stockholmban, Lundban és Göteborgban, Hamburgban, Frankfurtban és Stuttgartban, Salzburgban és Innsbruckban – gyertek e napon Versailles-ba! Magyarok Brüsszelben, Liègeben és Bécsben, Münchenben, Zürichben, Bernben, Genfben és a világ minden szegletében – gyertek Trianon napján Versailles-ba!

DRÁBIK JÁNOS,

PATRUBÁNY MIKLÓS,

a Trianon Társaság elnöke

a Magyarok Világszövetségének elnöke * Dsida Jenô - Psalmus Hungaricus (részlet)

TRIANON-97 ÚTI PROGRAM Június 4: Vesszen Trianon! – Össznemzeti Megmozdulás Indulás: 2017. június 1-jén (csütörtök), 19 órakor Budapestrôl Június 5: Délelôtt városnézés, este 6 órakor indulás haza Érkezés Párizsba: Június 2-án, délután 15-17 óra között, Érkezés: június 6-án Budapestre (Hôsök tere), kb. 15 órakor majd elszállásolás Részvételi díj: 67.000 Ft Június 3: Városnézés

Információ és jelentkezés: trianon170604@gmail.com, tel:+36-20-967 2830


A jövô történelme 2017/2.

Leleplezô

országkrónika könyvújság

Tartalom Hozzon a Parlament Hazafiassági törvényt!

8

A liberális demokrácia ellensúly-anarchiáját rendteremtés miatt korlátozni kell! Meg kell fosztani a magyar állampolgárságától azt, aki hazája ellen áskálódik.

Tôke Péter, Ripost, Vajó Sándor, CNN: Fiatalon náci volt? Mindenki fél, elhallgatja – Gyurka - ugye nem tervezel puccsot, pesti hatalomátvételt? 10 Már az igazságügyet is befolyásolja. Megvett bírók? Megölte volna az anyját. Kerítés-rombolás külföldi zsoldosokkal

Mándoki Andor: Gondolkozzunk!

V EXKLUZÍ

20

A Notre Dame megmenekült, nem lett lakóház, arab mecset, pravoszláv templom

V EXKLUZÍ 23

Árverésen eladták a templomokat, a Szajna szigetén 18-ból 2 maradt

Drábik János: A nôk megerôszakolása nem lesz bûn! Franciaországban, Svédországban és Németországban a nemi erôszak csak ’kultúrális félreértés’. Az ôshonos európaiaknak ehhez alkalmazkodniuk kell

Nem elég járatni a lepcsest, adni is kell! Óriási bukás vár 2018-ban az ellenzékre! A nép nem hülye! Mit akarnak a hazugságáradattal, ígérgetéssel, álprogramokkal, krimiôrülettel?

28

V EXKLUZÍ

Tőke Péter: Amerikaiak beperelik a trianoni szabadkômûves Kisantant államokat

30

Száz éve döntöttek a feldarabolásunkról. Egyes kisantant államok csaltak, böröndben vitték az aranyat, háremet nyitottak a döntést hozó politikusok megvesztegetésére. Hazánk nem áruló fiainak köszönhetô. hogy Románia nem a Tiszáig terjeszkedhetett, Szlovákia, Auszria és Jugoszlávia nem a Balatonig ért. A magyar hon nemcsak Budapest környéke maradt. A sok csalás nyomán döntött úgy néhány amerikai közéleti személyiség, hogy nemzetközi pert indít. Ma még fontos az inkognitójuk, de a következô számban, reméljük, már bemutathatjuk ôket.

3


Leleplezô

országkrónika könyvújság

Patrubány Miklós: Igazságot Európának!

A jövô történelme 2017/2.

Leleplezô

30

Magyarország jelen történelmét, politikai, gazdasági, társadalmi és legjobb leleplezô írásait összefoglaló, negyedévi ténymagazin A legnagyobb magyar alternatív folyóirat

A MVSZ összeállítás: A magyar kérdés rendezése nem tûr halasztást. Pápai Szabó GyörgyTrianon–Tria-Non! Készüljünk a 100. évfordulóra! Bernard Le Calloc’h Üzenet Trianon 90. Évfordulóján. Igazságot Európának: PETICIÓ! A Magyarok VII. Világkongresszusának nyilatkozata a magyar nép önrendelkezési jogáról. Kivégzések és kétezer év börtön. Kárpátmedencei új magyar paradigmát! – és még más írások.

Minden szerző saját felelôsségére publikál

NMHH CE/3419-2/2015

A CEU nem CCCP fuj és nem libsi Foxi-Maxi

44

V EXKLUZÍ

Sok hûhó! Lapzártakor már egyezkedtek, vagy mégsem?

Soros (György) a telefonnál

47

Főszerkesztő-helyettes: Dr. Drábik János Főmunkatársak: Dr. Ilkei Csaba, Mándoki Andor, Mihálffy Rahman sejk, Sugár András FÚSZ irodalmi rovat: L. Gyöngyösi Zsuzsa Természetgyógyászat: Éliás Tibor Gazdaság: Dr. Szabadi Béla Tudósítók: Cser Ferenc (Ausztrália), Neményi Péter (Szingapur) Szilágyi Ákos (New York), Dupka György (Ukrajna), Vajó Sándor (Romavilág) Korrektor, olvasó: Böröcz Ferenc Honlap: www.leleplezo.eu

Pesti Srácok képzeletbeli írása lapunk kiegészítésével

Schmidt Mária: A baloldal sírásója 50 Leállítják a Niagara vízesést

Alapító, főszerkesztő: Tőke Péter

56

Igaz, hogy csak 2019-ben és 5 esetleg 8 hónapra...

Leleplező blog: https://leleplezomagazin. wordpress.com/

Így buktatnák meg Donald Trumpot

58

Az Eisen64: Luciferiánus mesterterv alapján

Internetes előfizetés: Szlimák Hajnalka leleplezo2010@gmail.com

Kiadja: Intermix Budapest Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Drábik János: Kik az igazi felelôsök az I. világháború kirobbantásáért? 62

tpsheldon@gmail.com

Trianon: Száz éve történt II. rész

PR, marketing, hirdetésfelvétel:

ISSN 1585-129X A szerkesztőség e-mail címei:

Tőke Barbara tpsheldon@upcmail.hu

Nyomás:

Tallózás az II. negyedév aktuális információiból

76

Pauker (Holding) Nyomda Digitális kiadás: www.dimag.hu

Előfizetés: 06702583081

Terjeszti a Lapker Zrt. és a Magyar Posta

V EXKLUZÍ 4


A jövô történelme 2017/2.

Leleplezô

országkrónika könyvújság

Szabadi Béla: Politikai helyzetkép (1., 2.) Felvezetô. A ,,zavaros víz”

86

Sugár András: FARA, vagy PARA?

96

Éliás Tibor: Ne hagyjuk, hogy kihaljon a magyar nemzet!

100

EGÉSZSÉGÜNKRE! – A természet erejével rovat. Mit tegyek a fáradtság ellen?

Sugár András: Jevtusenko és a Negyedik Nemzedék.

106

Novák Henrietta interjúja Kozma Imrével, a karitatívok atyjával

108

100 éves Trianon Igazságot Európának (Folytatás)

111

Grespik László, Patrubány Miklós és mások írásai

A szabadkômûvesek beszivárogtak földi Egyházamba, és ez egyházszakadást, megosztottságot fog elôidézni!

120

Az Igazság könyvébôl: üzenetek a Keresztes Imahadjárat imáiból papoknak

Stefka István: Ordítsatok! (Pesti Srácok)

123

Varga Csaba: A személyes Istenné válás titka

127

GODETHungary: A titkos ûrprogram gyökereinek visszakövetelése dr. Michael Salla űrpolitológussal 128 Szlimák Hajnalka: ÔSI MAGYAR GYÓGYNÖVÉNYEK: A Kôtörôfû ás a Máriatövis az epe és a máj védelmére! 5

138


Leleplezô

országkrónika könyvújság

A jövô történelme 2017/2.

Bevezetés a Press Rezidentúrába: Kik voltak a vezetôk?

140

Dr. Ilkei Csaba: Újságírók, szerkesztôk, sajtómunkások X.

Cser Ferenc: A doctor politicus

155

V Rónaszegi Judit: A E X K L U Z Í Nyugat oroszellenességének, szellemi és történelmi gyökerei

158

W.-Nemessuri Zoltán: Utolsó béke éveink 162 Vajó Sándor és a CNN-es kollégánk: Sztálin lánya, a Kreml hercegnôje

163

Lavrentyij Berija élete, szerepe, pere és kivégzése VIII.

166

Dr. Szabadi Béla: A „desztalinizációtól” elferdítve, illetve a valóságban

Netanjahu gondolatai: Visszajöttem, ide a helyemre, mutogatósok! Trump a miénk, ti meg dughatjátok, magatokba! Csak azt mondom: HUH!, s máris menekültök. Jó lenne, ha magatokba néznétek, mert ti is a mi fajtánk vagytok, csak elkorcsosultatok!

Donald azt mondta: HELLO BARÁTOM!

6


Leleplezô

országkrónika könyvújság

A jövô történelme 2017/2.

E könyv és szellemes címlapja megérdemli a reklámot, mert egyben tiltakozás az iszlám ellen! Mona Lisa ilyetén gyalázása kulturális bûntett! Tiltakozunk!

A Leleplezôt megveheti, megrendelheti digitális kiadásban is: www.DIMAG.HU 198


Néhány EU-állam meghülyült, egyetért velünk, elnök úr?

Angelie Jolie-hasonmás sebésznô A valós és a digitális Putyin elnök is hallott a franciák, a németek és a svédek migránsokat felbátorító új törvényérôl, miszerint a nôk megerôszakolása nem bûn, legfeljebb kultúrabeli különbözôség. Azok a migránsok pedig, akik felcsinálnak fehér lányokat, maradhatnak. Na nem. ezt nem engedhetem!

A legbájosabb sebésznô

Ha az orosz lányokra bíznák ôket a bûntetés herélés is lehetne


CsakazĂŠrtis megmarad a magyar nemzet

Profile for Leleplező

Leleplező Magazin 2017. nyári szám borító+ tartalomjegyzék  

Leleplező Magazin 2017. nyári szám borító+ tartalomjegyzék. https://leleplezomagazin.wordpress.com

Leleplező Magazin 2017. nyári szám borító+ tartalomjegyzék  

Leleplező Magazin 2017. nyári szám borító+ tartalomjegyzék. https://leleplezomagazin.wordpress.com

Profile for leleplezo
Advertisement