Page 1

A tér és idő eltérő értelmezése a modern nyugati és a védikus puránikus történelemfelfogásban

Történelmi tudat: - olyan szellemi beállítottság, ami miatt úgy tekintünk minden emberi és természet jelenségre (átmenetiek, egy fejlődési folyamat termékei), hogy az a történelmi erők tevékenységi következtében jött létre és öltött formát. - történelmi jelenség Alkalmazói: Darwin, Marx, Freud (történelemtudomány szisztematikus alkalmazása) A történelmi tudatot annak saját megközelítés módjával vizsgálva olyan dolgokra lehetünk benne, amelyek segítségével kiszabadulunk e tudat szorításából. Napjaink gondolkodói akik mindig történelmi kontextusban látják a dolgokat, saját történelmi tudatuk történetisége fölött állandóan elsiklanak. XVIII. században Európában lezajlott, XIX. században kulmináló nagyszabású tudatbeli váltás legfontosabb kifejeződése. Világnézet nagy központi gondolata: „a létezés nagy lánca”. Loveroy: Platónig vezeti vissza ezt az eszmét. Az Államának Európa való bekerülésére. Platón: az Abszolút Igazságról szóló tanításának alapjául lelki alap szolgált, filozófiai felfogásához egy hosszú absztrakciós folyamaton keresztül jut el Ideák világát tévedés Goloka Vrindávanához. Absztrakt lényegek (nem egyének, hanem kategóriák, mivoltok) és a lelkek párhuzama szintén téves Helyes párhuzam: formák birodalma hasonlítanak a Védák (anyagi világ teremtésének tervrajza) lényegek hasonlítanak a félistenek neveivel: archetípusok Platón: Timaiosz Demiurgosz (teremtő Isten) szembeállítva Brahmával. Abszolút Igazság Személytelen aspektusa ellentétben áll a szemmélyessel. Abszolút Igazság megpillantva hozza létre a már meglévő formákat: Brahmá látja a lelki világot Platóni formák - brahmajyotiban látensen jelen lévő teremtett erő Platóni teremtő erővel rendelkező forrás: Jó, Igaz, Szép; végső forrás sat, cit, ánanda Lovaroy Platónról Nem az evilágiság szférája, amely kitermeli egy távoli, elhatárolt, független és önmagában való Abszolútat. Nincsen szüksége más teremtményre, dologra, bármiféle világra Ezzel szemben a világ saját szükségszerűsége okán árad ki belőle Az abszolútnak szüksége van a teremtésre, önkifejezésre, sokká válni az örömtől és gyönyörűségtől túláradva. Csak személyes Abszolút teremt és vágyik kapcsolatra. 1


Pseudo Dionüssziosz - a létezés szerkezete egy hiearchikus, isteni rend, oka és eredete is Isten - az Abszolútból árad ki a valóság többi része, szabályosan és lépésről lépésre kerülve egyre távolabb az Egytől (egységnyi csökkenés) Isten Angyali hiearchiák – 9 rend A maga helyén minden tökéletes, abszolút szempontból Istenhez közelebb állók nagyobb mértékben részesülnek az isteni természetből. Középkor: - a teremtés hiearchikus folyamatában, láncolatában nincsen lehetnek rések, hiányzó formák, teljesség elve - a világ Abszolútból való létrejötte a szükségszerűség következménye Egy, anyagi világ formái=összes lehetséges Anyag: logikus, racionális Nincsen rés a teremtésben, hiszen a formák Pazar bősége Egységes, racionális létrend Mindent átívelő hiearchia Hiearchikus rend tükröződik minden alkategóriában A teremtés rendje magán viseli az isteni kéz munkájának jegyeit.

2

A tér és idő eltérő értelmezése a modern nyugati és a védikus puránikus történelemfelfog  

Nem az evilágiság szférája, amely kitermeli egy távoli, elhatárolt, független és önmagában való Abszolútat. Nincsen szüksége más teremtményr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you