Page 1

VÉDIKUS ÉPÍTÉSZET - 1. RÉSZ Vaszati - a Védikus Építészet és Térrendezés Tudománya Mindannyian szeretnénk egészségesek, boldogok, sikeresek lenni, vagy egyszerűen csak jobban élni, mint eddig. Sok mindent kipróbáltunk már, de talán

a

nagy

igyekezetben

elfeledkeztünk

közvetlen

környezetünkről:

otthonunkról, munkahelyünkről... Észrevette már, hogy bizonyos épületekben fantasztikusan érzi Magát, máshonnan pedig szinte menekül? Tapasztalt már olyat, hogy új lakásba költözve nem csak a lakcíme változott meg, hanem pénzügyi, vagy egészségi állapota is? Mi lehet ennek az oka? Otthonunk és munkahelyünk bioenergia mezője szoros kapcsolatban áll a saját bioenergia mezőnkkel. Otthonunk tervezésekor és berendezésekor ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk a természet univerzális törvényeit, melyek minden percben hatnak ránk, akár hisszük, akár nem. A Vaszati segítségével otthonunk, munkahelyünk energiáit úgy alakíthatjuk, hogy azok egészséget, boldogságot és jólétet teremtsenek számunkra. A Vaszati a világ legősibb - máig is fennmaradt - építészeti rendszere A Vaszati tudománya több mint 5000 éves múltra tekint vissza. Történelmével kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy e tudomány részletes leírását a Védikus Írásokban találjuk, melynek korát a modern tudósok kb. 5000 évesre teszik. A Védikus Írásokban leírt tudás azonban a teremtés kezdete óta létezik, s a bennük foglaltakat tekinthetjük akár az emberi élet "használati utasításának" is, hisz az élet minden területére vonatkozólag találunk bennük tanácsokat. Az 1920-as években különleges, ősi városok maradványait fedezték fel az Indus és Szaraszvati folyók völgyében. A kb. 5500 (!) éve épült városok szerkezete arra utal, hogy azt a Vaszati elvei szerint építették: az utcák párhuzamosak a fő 1


égtájakkal és szabályos, sakktáblaszerű rendszert alkotnak. A város közepén levő téren áll a templom. A lakóházak szintén a Vaszati építési elveit viselik magukon. E városokat Harappa civilizációként ismeri a nyugati világ. Leghíresebb városa: Mohendzsodaro. Két nagyon híres épületet érdemes megemlíteni, melyek a Vaszati elvei szerint épültek. Az egyik a kambodzsai Angkorvat, ami valójában egy "templomváros", valamint az Indiában, Agrában található Taj Mahal, melynek az az érdekessége, hogy mogulok építették. Néhány évszázaddal azután, hogy a Buddhizmus tért hódított Indiában, buddhista szerzetesek érkeztek a környező országokba: Kínába, Tibetbe, ahová a buddhista tanításokon kívül a különböző védikus tudományokat is magukkal vitték. Így aztán Kínában is megismerkedhettek az indiai harcművészetekkel (Dhanur-véda), az orvostudománnyal (Ayurvéda), a szerelem tudományával (Káma-szutra) és a védikus építészettel is (Sztapatya-véda vagy más néven Vasztu-sasztra). Ezzel magyarázható, hogy kínai kung-fu mesterek a mai napig is néhány harci állásnak az eredeti - szanszkrit - nevét használják; hogy nagyon sok hasonlóságot találunk a kínai és az indiai orvostudomány között, sőt, a kínai Taoista filozófia és az indiai Káma-szutra között is. A kínai geomancia - azaz a Föld jelzésein alapuló jövendölés - nagy hatással volt ebben az időben Kína építészetére. Ezzel keveredett a Vasztu - vagy ahogy Európában nevezzük: a Vaszati - tudománya. A kínai Feng Shui és a Vaszati között - a közös történelmi múltnak köszönhetően - sok-sok hasonlóságot találhatunk, de mivel az évezredek során a kínai és indiai építészet más-más irányba fejlődött, ma már két teljesen különálló tudományról beszélünk. Legfontosabb különbség, hogy a Vaszati több mint 5000 éves törvényei a védikus társadalom felépítésének köszönhetően bárki számára hozzáférhetőek voltak, és teljes egészében - változtatások nélkül - fönnmaradtak az utókor 2


részére. Nem alakultak ki különböző iskolák, így az egységes tudománynak köszönhetően egy adott épületről ugyanazt állapítja meg a Vaszati szakértő Indiában, Amerikában vagy Magyarországon. A Vaszati tudománya többször is megihlette Európa építészeit. Az ókori Itália legnevesebb építésze, Vitruviusz, a De Re Architectura című építészeti klasszikusát az egyik Vasztu Írásra, a Manaszarára alapozza. Az ő tanításai igen nagy hatással voltak a XVI. századbeli Andrea Palladióra, a híres reneszánsz építészre, aki Firenze körül építette csodaszép és rendkívül jó energiákkal rendelkező villáit. Épületeit példaképnek tekintette a XVIII-XIX. századbeli klasszicista építészet. Láthatjuk, hogy a Vaszati tudománya évszázadokon keresztül jelen volt Európában. A Vaszati, mint komplex tudomány A Vaszati három fő szabályrendszerre épül. Fizikai törvényszerűségekre épülnek az energetikai törvények, a védikus matematika és zene tudománya az alapja a geometriai törvényeknek, míg a védikus asztrológia alapozza meg a Vaszati információs törvényeit. E három szabályrendszerre utal a Vaszati elnevezés is: "Va": energetika, "sza": információ, "ti": geometria. A Vaszati tudománya azonban nem lehetne tökéletes a spirituális összefüggései nélkül, így otthonunk minőségéért nem csak a természet törvényei, hanem magasabb rendű élőlények is felelősek. Nem szabad megfeledkeznünk a Vaszati és az Ayurvéda, azaz a védikus orvostudomány kapcsolatáról sem! A testünk, a lakóhelyünk, sőt az egész világ ugyanannak az öt elemnek a kombinációjából épül fel. Ezek az elemek pedig a föld, tűz, víz, levegő és az éter. Az Ayurvéda szerint, ha ez az öt elem megfelelő egyensúlyban van jelen a testünkben, akkor egészségesek vagyunk. Ha azonban az öt elem egyensúlya felborul, az egészségügyi és pszichés problémákhoz vezet. Az otthonunk a második testünkként fogható fel, ezért nagyon fontos 3


odafigyelni annak harmóniájára is testünk és lelkünk egészségének megőrzése érdekében. A Vaszati alkalmazása, eszközei A Vaszati szabályait legtökéletesebben új épület tervezésekor és építésekor alkalmazhatjuk. Legjobb, ha már a telek kiválasztásakor is figyelembe vesszük e szabályokat. A Vaszati rendszerét nagy sikerrel alkalmazzuk Európában is annak ellenére, hogy az éghajlati és társadalmi sajátosságok miatt időnként kompromisszumokat kell kötnünk. Hannoverben például egy egész lakópark épül Vaszati szerint! Természetesen arra is van lehetőség, hogy meglévő otthonunk energiáit frissítsük fel a Vaszati segítségével. Ez több lépcsőben történhet: a kőműves munkát is igénybe vevő változtatásoktól kezdve a szobák átrendezésén át, kérhetjük a színek, az öt elem, gyógynövények, ásványok, tükrök, különböző hangulatú képek segítségét. Ha kevés változtatásra van lehetőségünk, akkor sokat segítenek a Vaszati speciális energetikai eszközei, melyek a védikus írások leírásai alapján készültek. Ezek közül a legfontosabbak a Vaszati yantrák, valamint a Meru Chakra és a Vaszati piramis.

4


VÉDIKUS ÉPÍTÉSZET - 2. RÉSZ A Vaszati alapelvei A sorozat előző cikkében már megismerkedtünk a Vaszati történelmével, valamint azzal, hogyan hatott a világ építészetére az évezredek során. Utaltunk arra is, hogy a Vaszati szabályrendszere több alapon nyugszik: szoros kapcsolata van

a

fizikával,

matematikával,

a

bolygók

mozgásával,

a

védikus

orvostudománnyal (ayurveda) , a Nap mozgásával és még sorolhatnám. Ismerkedjünk most meg a Vaszati legfontosabb törvényeivel, valamint azzal, hogy mit is jelentenek ezek a gyakorlatban! Fizika A Vaszati - talán - legfontosabb elvei olyan fizikai törvényeken alapulnak, melyeket a modern fizika is elfogad. Viktor Schauberger és Wilchelm Reich európai természettudósok kutatásaikkal bizonyították, hogy létezik egy olyan energiaáramlás, amely a Föld felszínén északról dél felé, illetve egy másik, amely keletről nyugat felé tart. Ezen energiák vektorai telkünk északkeleti részén találkoznak és délnyugati irányba tartanak. Ha mást nem is, de a most megismert életenergia-áramlások tulajdonságait és minőségét figyelembe vesszük építkezéseink és otthonunk berendezése során, egy hatalmas lépést teszünk egy boldog és egészséges élet felé. Annak érdekében, hogy e pozitív életenergiák be tudjanak jutni otthonunkba, fordítsunk különös gondot a ház északi, északkeleti és keleti részére! Legyenek itt megfelelő méretű ablakok, legyen itt a főbejárat. Nagyon kedvező keleten egy nagy terasz vagy erkély is, ahonnan a napfelkeltét is megcsodálhatjuk. Ugyancsak a Vaszati energetikai törvényei hívják fel a figyelmünket arra, hogy lakásunkban, kertünkben levő vizek, nehezebb vagy könnyebb tárgyak, sőt a tér 5


nagysága is befolyásolják otthonunk pozitív és negatív energiáit. Mivel az életenergiák északkelet felől jutnak be otthonunkba, ez a terület pozitív energiapotenciállal bír, amit a tiszta víz jelenléte, a nagy tér, vagy bővítmény tovább erősít. Nagyon kedvező tehát a kert északkeleti részén egy tó, vagy patak, a házunkhoz kapcsolt tornác, veranda, sőt már az is, ha a lakás északkeleti részén elhelyezünk egy kancsó friss vizet, vagy egy tükröt, ami tágítja a teret. A negatív energiapotenciálú délnyugat negatívvitását a súlyos tárgyakkal, szűkebb terekkel csökkenthetjük. Tehetjük tehát ide a nagyobb szekrényeinket, lehet itt a raktár. Semmiképpen se tervezzünk azonban délnyugatra madáritatót, vagy egyéb vízfelületet, mert az a negatív energiákat erősíti! Matematika A Vaszati különös gondot fordít az épületek geometriájára: formájára, méreteire, arányaira. Ennek értelmében igyekezzünk házunkat minél szabályosabbra, szimmetrikusra tervezni. Ügyeljünk arra, hogy kiugrások vagy bővítmények csak az energetikailag pozitív égtájakon legyenek. Ha kedveljük a mozgékony, ki-beugrásokkal tagolt homlokzatot, akkor törekedjünk a szimmetriára! Ez nem csak a szemnek fog kellemes, kiegyensúlyozott látványt nyújtani, hanem a pozitív és negatív energiák is egyensúlyba kerülnek. Talán kevesen gondoltunk arra, hogy az építészetnek milyen szoros kapcsolata van a zenével! Ahogyan a zene világában vannak harmonikus és diszharmonikus hangsorok, ritmusok, ugyanígy az épületeink méreteiből és arányaiból adódó finom rezgések is lehetnek harmonikusak vagy diszharmonikusak! Fontos tehát a megfelelő arányokat és méreteket kiválasztani annak érdekében, hogy otthonunk békét, kiegyensúlyozottságot árasszon magából.

6


Asztrológia A védikus asztrológia tudományát Indiában a mai napig még az egyetemeken is tanítják. A Föld környezetében levő bolygók hatását többezer éve figyeli az emberiség, és szinte valamennyi kultúrának kialakult egy sajátos asztrológiai rendszere. Köztudott, hogy földművelő őseink a Hold mozgásához igazították a vetés idejét, a favágók pedig sosem vágtak fát teliholdkor… A bolygók ránk és otthonunkra gyakorolt hatásait a Vaszati információs törvényei tartalmazzák. Ezek a törvények egyértelműen meghatározzák például, hogy a telkünk vagy házunk különböző égtájakra eső területei mely bolygó irányítása alá tartoznak, valamint azt is, hogy egy-egy helyiséget melyik bolygó irányít. Keleten uralkodik például a Nap, délen a Mars, északnyugaton a Hold. A hálószobánk és a nappalink ura a Vénusz, az előtér, a veranda és az irodák Merkúr felügyelete alá tartoznak, Szaturnusz pedig az étkező, az éléskamra, de a lomtár és a szeméttároló ura is. A házon belül igyekszünk úgy elhelyezni a helyiségeket, hogy a különböző helyiségkapcsolatok kedvező bolygókapcsolatokat hozzanak létre. Az asztrológia segítségével számítjuk ki az egyéni égtájunkat is, melyből megtudhatjuk, hogy melyek azok az égtájak, ahol különösen kedvező tartózkodnunk, és melyek azok, amelyeket inkább kerülni kell. A kedvező égtájakra tervezhetjük például a hálószobánkat vagy a dolgozót. Nagyon sok múlik a kedvező időpontok meghatározásán is: amennyiben építkezés előtt állunk, vagy új otthonba szeretnénk költözni, érdemes kiválasztani egy olyan kedvező időpontot, mely jó eredményeket és szerencsét hoz. Míg a saját születési horoszkópunkon már nem tudunk változtatni, addig az otthonunk születési horoszkópját magunk választhatjuk meg…

7


Ayurveda Nagyon sok párhuzamot találhatunk a védikus orvostudomány és építészet között is. A védikus orvostudomány szerint testünket 5 anyagi elem alkotja: a föld, tűz, víz, levegő és az éter. Ha ez az 5 elem egyensúlyban van egymással, akkor egészségesek vagyunk, ha azonban kibillennek az egyensúlyukból, megbetegszünk. A védikus felfogás szerint az egész anyagi világot felépíthetjük ebből az 5 elemből, ami azt jelenti, hogy jelen vannak otthonunkban is. A tűznek például a délkelet a fő uralkodási területe, míg a föld délnyugaton van elsősorban jelen. Ahhoz, hogy egyensúlyban tudjuk tartani otthonunkban ezeket az elemeket, tudatosan és gondosan kell megválasztani a helyüket. Nagyon kedvező, ha délkeletre tervezzük a konyhát, melynek legfontosabb eleme a tűz. Elektromos berendezéseink szintén a tűzhöz kapcsolhatók, helyezzük tehát őket a szoba délkeleti részére. Délnyugatra tehetünk nehéz tárgyakat, melyek a föld elemet képviselik, a kertben pedig tervezzük ide a sziklakertet. Ki gondolt volna arra, hogy otthonunk különböző területei kapcsolatba hozhatók egyes szerveinkkel? Lakásunk északi része felel például a légzőszerveink és a torkunk, délnyugat pedig a csontjaink, fogaink és lábaink egészségéért. A testünket behálózó energiacsatornákat (meridiánokat) szintén megtaláljuk otthonunkban, sőt a mostanában oly sokat emlegetett csakráinkat (azaz a 7 fő mirigyünket) is fölfedezhetjük az életterünkben… Minél jobban megvizsgáljuk a Vaszati csodálatos világát, annak sokszínűségét, annál inkább fény derül arra, hogy különböző törvények milyen szoros kapcsolatban vannak egymással és életünk minőségével. Ahogy egyre többet megtudunk a Vaszatiról, annál inkább kirajzolódik előttünk annak egységes és tökéletes képe.

8


A VASZATI - GLOBAL SCALING Biztonság és stabilitás a természet fizikai törvényein alapuló építkezés hatására Marcus Schmieke írása Előljáróban Ha megvizsgáljuk az építészet remekműveit, meglepő felfedezést tehetünk. Minden olyan jelentős épület, amely már-már a szerkezeti kivitelezhetőség határait súrolja, egy egyszerű fizikai

törvényt

Scaling-nek értetődő:

követ,

nevezünk. ha

egy

amelyet Az

ok

épület

Global magától speciális

igénybevételnek van kitéve, például rendkívül nagy, nagy ki van téve a földrengéseknek és egyéb természeti rombolásoknak, akkor az csak akkor képes fennmaradni, ha a természet fizikai törvényeire alapozva épült. A Global Scaling-et egy német fizikus, Dr. Hartmut Müller fedezte fel 1982ben, és időközben Európa több híres egyetemén is elismerték. A Global Scaling fizikai pontossággal írja le bármilyen épület és a környezetének rezgései közötti kölcsönhatást. Ezzel kapcsolatban a földkéreg rezgései, amelyek speciális körülmények között szélsőséges kiterjedésűek lehetnek, különösen fontosak. Ezek olyan természeti csapásokat okozhatnak, mint pl. árvizek, cunamik, vulkán kitörések és földrengések. Az, hogy egy épület hogyan reagál a Föld olyan rezgés impulzusaira, mint a földrengés vagy egy szökőár, döntően függ az épület és az adott rezgés 9


frekvencia közötti rezonanciától. Minél nagyobb a rezonancia az épület és a föld rezgése között, annál nagyobb energia éri az épületet. Ez akár az épület megsemmisüléséhez is vezethet. Ennek rezonanciának az intenzitása a következő dolgoktól függ: - az épület helye a Föld rezgés csomópontjaihoz viszonyítva, - az épület égtájakhoz viszonyított helyzete, - az épület és helyiségeinek a Föld rezgés-hullámhosszához viszonyított méretei és arányai, - az épület szimmetriája és belső szerkezete Az épület pontos elhelyezkedése, annak méretei és arányai különösen fontosak, mivel ezek a tényezők döntik el, hogy az adott föld rezgés (földrengés) hullámhossza rezonanciában lesz-e az épülettel vagy sem. Minél intenzívebb a rezonancia, annál nagyobb a föld rezgéséből (mint pl. egy földrengésből) származó pusztításnak a veszélye az épületre és a lakókra nézve. Egy földrengésveszélyes területen ezért az épület méreteit, arányait és a belső elrendezését a Vaszati – Global Scaling alapján határozzuk meg oly módon, hogy az ne legyen a Föld szabad rezgésével rezonanciában. Gyakorlatilag az épületeket „anti-rezonanciában” építjük.

Ráadásul az épületnek a telken való pontos elhelyezése a Vaszati – Global Scaling alapján történik, így annak a veszélye, hogy a Föld rezgésén keresztül egy energia átadás jöjjön létre, a minimumra csökken. Így az épület biztonságos és stabil lesz anélkül, hogy növelni kellene az építkezés költségeit.

10


11


A Vaszati tudományos alapja egy képletben 1982-ben a német fizikus, Dr. Hartmut Müller a Szovjetunió tudósaival együtt fölfedezte, hogy minden egyes anyagi struktúra és esemény egy rejtett modellt követ. A Global Scaling-nek nevezett elv szerint a világon minden dolgot és eseményt a kozmikus gravitációs hullámok okoznak. A kutatók a széles körű méréseik alapján létrehoztak egy képletet, amellyel kifejezhető az anyag eloszlása térben és időben. Ez egy precíz analízist végez lehetséges rendszerekről és folyamatokról, ugyanakkor létrehoz egy pontos előrejelzést a jövőbeli fejlődésükről, valamint útmutatót ad, hogyan lehetne ezeket optimalizálni. Csupán az utóbbi néhány évben volt lehetősége Dr. Müllernek arra, hogy a felfedezésének forradalmi konzekvenciáit a nyilvánosságra hozza. E gravitációs hullám létezéséről szóló tudás a tudomány, technológia, társadalom és filozófia minden fontos részét meg fogja változtatni. A következő területeken lehet alkalmazni: - kommunikációs technológia: elektroszmog nélküli gravitációs hullámcellás telefonok, - energia fejlesztés: a gravitációs hullámból származó szabad energia, - szállítás: quantum teleportálás A globális gravitációs hullámnak a tájra, telkekre, épületekre vonatkoztatott rezonanciája rendkívül fontos a Vaszati szerinti épület- és várostervezésben. a fenti ábra bemutatja a Global Scaling-nek a Vaszati alapelveire gyakorolt hatását. A mozdulatlan gravitációs hullám és annak a felsőbb rezgései egy olyan struktúrát hoznak létre minden egyes szobában, amely pontosan lefedi a Vasztupurusha mandalát. 12


VASZATI ÉS ASZTROLÓGIA Összefüggések a Védikus Építészet és a Védikus Asztrológia között A ház élete Vizsgáljuk meg a Vaszati és a Védikus Asztrológia szoros kapcsolatát! Ahogyan egy asztrológus elkészíti az ember születési horoszkópját, majd abból következtetéseket von le a páciens életére vonatkozóan, ugyanúgy elkészíthető minden egyes objektum így az épület "születési horoszkópja" is. Míg az ember születési idejét nem tudjuk egy kedvező bolygóálláshoz igazítani annak érdekében, hogy boldog és sikeres élete legyen, az építkezés megkezdését valamint a beköltözés kedvező időpontját mi magunk választhatjuk meg egy asztrológus segítségével. Egy jól megválasztott kezdési időpont megnöveli a ház élettartamát, míg a kedvezőtlen bolygóálláskor elkezdett építkezés sok akadályba ütközhet. Az egyéni égtájunk meghatározása és jelentősége A Védikus Asztrológiában igen nagy szerepe van a Holdnak. Egy asztrológus segítségével igen könnyen meghatározható, hogy a születésünk pillanatában a Hold melyik nakshatrá-ban és annak hanyadik pada-jában helyezkedett el. Ezen adat alapján meghatározható a személyes égtájunk. (Lásd: Marcus Schmieke: A Vaszati alapjai címu könyvének 108. oldalát.) Ha például valakinek a személyes égtája a dél, akkor neki kedvező délen, délnyugaton, nyugaton, illetve keleten tartózkodnia, a többi égtájat viszont lehetőleg mellőznie kell. Mit jelent ez a gyakorlatban? A lakás azon részeit, amelyeket fontos célokra, vagy gyakran használunk (nappali, konyha, dolgozószoba, hálószoba) próbáljuk meg a számunkra kedvező égtájakra csoportosítani a kevésbé fontos helyiségeknek hagyva a lakás többi részét. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni

13


a vaszati általános szabályait sem, de egyéni esetekben a személyes égtájnak fontosabb szerepe van, mint az általános elveknek. Vaszati analízis és új épület építése a személyes horoszkóp figyelembe vételével A gyakorlatban két fő esettben hívhatunk Vaszati szakértőt. Az első eset, amikor már

meglévő

lakásunk

vagy házunk

energiáját

szeretnénk

pozitívan

megváltoztatni, a második eset pedig amikor új ház építéséről van szó. Mindkét esetben a vaszati szakértő először elkészíti a lakók személyes horoszkópját, amelyből 1.) megállapítja a lakó(k) személyes égtáját valamint 2.) meghatározza, hogy melyek azok a bolygók, amelyek kedvezőek, melyek azok, amelyek ellenségesek a lakó(k) életében. A Vasztu szabályai szerint minden egyes égtáj egy-egy bolygó uralma alatt áll az alábbiak szerint:

Védikus Asztrológiában 9 bolygót különböztetünk meg: Nap, Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz, Ráhu és Kétu. Ezen bolygók különböző kapcsolatokban állhatnak egymással: baráti, semleges, ill. ellenséges. Ezen kapcsolatokra a későbbiekben még visszatérünk. A Vaszati analízis esetében 14


különös figyelmet kell fordítanunk a ház azon területeire, ahol a páciens számára ellenséges bolygók uralkodnak. Ha például a háziasszony horoszkópjában a Vénusz ellenséges bolygóként szerepel, és kedvezőtlenül befolyásolhatja az életét, akkor lehetőleg ne tegyük a konyhát délkeletre még akkor sem, ha a Vasztu alapszabályai szerint ez a legmegfelelőbb hely a konyha számára. Válasszuk akkor inkább az északnyugatot, vagy egy másik elfogadható égtájat. A színek megválasztásakor is gondoljunk arra, hogy minden egyes bolygót jellemezhetünk valamilyen színnel. (Nap: arany, narancs; Hold: fehér, ezüst; Mars: piros, vörös, stb.) A bolygók egymás közötti viszonya Ahogy már említettem, a bolygókat különöző "érzelmi" viszonyok fűzik egymáshoz, amely viszonyok igen sok kalamajkát okozhatnak abban az esetben, ha a az egyes lakásfunkciót nem a megfelelő égtájhoz rendeljük, illetve, ha a különböző helyiségek nem a megfelelően kapcsolódnak egymáshoz. A bolygók ugyanis nem csak egy-egy égtáj fölött, de egy-egy helyiség vagy akár berendezési tárgy fölött is uralkodnak. Így például a nappali, valamint a hálószoba Vénusz uralma alatt áll, míg az előszoba, veranda, iroda, vendégszoba Merkúr fennhatósága alá tartozik. Jupiter uralja a gyerekszobát és a széfet, míg Mars a konyhát. A tervezés során figyelembe kell vennünk, hogy az egyes helyiségek elhelyezése összhangban legyen az azokat uraló bolygó valamint az égtájat uraló bolygó kapcsolatával, nem feledkezve meg a személyes égtájról és a személyes horoszkópbeli negatív és pozitív bolygó hatásokról sem. Az is fontos, hogy az egymásból nyíló helyiségek uralkodó bolygóinak is jó legyen (vagy legalább semleges) a viszonya egymással.

15


Egy történet a bolygók kapcsolatáról A bolygók közötti barátság illetve ellenségeskedés okaihoz hosszú történetek fűződnek, melyeket a különböző védikus írásokban, például a Puránákban illetve a Srimad Bhagavatamban találhatunk meg. Az egyik ilyen történet a következőképpen hangzik: Évezredekkel ezelőtt a félistenek és a démonok közösen nekiálltak, hogy kiköpüljék a Nektár-óceánt. A köpülés során sokfajta termék keletkezett, melyek közül a legfontosabb az örök életet adó nektár volt. A nektárt az Úr Visnu női alakban megjelent inkarnációja osztotta szét a félistenek között. A démonok nem voltak igazán boldogok amiatt, hogy ők nem kapnak a nektárból, de egyikük kivételével elfogadták a helyzetet. Ez az egy kivétel volt Ráhu, akit az indiai asztrológia könyvek néha Sárkánynak is neveznek. Ráhu elrejtőzött a Nap és a Hold közé, gondolván, hogy Mohini-murti az Úr Visnu inkarnációja nem veszi majd észre a csalást, és neki is ad a nektárból. Mohini-murti persze észrevette a csalást, de nem szólt semmit és neki is adott az örök életet adó nektárból. Alighogy lenyelte a nektárt Ráhu, a Nap és a Hold észrevették a csalást. Nagy felháborodás tört ki a félistenek között, minek következtében meg akarták ölni őt. Sikerült is levágni a fejét, de mivel már ivott a nektárból, így nem halt meg, és azóta is így, két részből állva kering az égbolton a többi bolygóval ellentétes irányban. Ráhu a sárkány feje, míg Kétu a farka. Ők ketten soha nem tudnak megbocsátani a Napnak és a Holdnak, valamint Jupiterrel is ellenséges kapcsolatban állnak, mivel ő a félistenek papja. Ne felejtsük el! A Védikus Írások szerint az életünk lefolyása, valamint az, hogy milyen bolygóállás alatt születtünk előző életünk tetteinek - azaz a karmánknak - a következménye. Ahogyan egy utazás során van egy kiindulási és egy végcélunk, 16


az életünk is egy utazás. Ahogyan egy utazást kényelmesebbé tehetünk, ha Mercédesszel és nem ökrös szekérrel utazunk, ugyanígy kényelmesebbé és boldogabbá tehetjük az életünket ha alkalmazzuk a Védák évezredek óta fennmaradt tanításait. Ezért érdemes figyelembe venni mind a vaszati, mind az Asztrológia által nyújtott segítséget. Sok kellemetlenségtől, betegségektől, boldogtalanságtól kímélhetjük meg magunkat a Vaszati és a Védikus Asztrológia által nyújtott orvoslatok alkalmazásával.

17


HOGYAN

JELENIK

MEG

A

FÖLD,

MINT

ELEM

AZ

OTTHONUNKBAN? A védikus világszemléletben és tudományokban igen nagy szerepe van a földnek. Gondolhatunk itt a Föld bolygóra, ahol élünk, a termőföldre, vagy a földre, mint elemre, mely egyik fontos alkotó eleme mind az Ayurvéda, mind a Vaszati tudományának. Különös tisztelet övezi a Földet, hisz a Védikus Írások úgy beszélnek róla, mint az egyik anyánkról: Ő az anyja valamennyi teremtett élőlénynek legyen az mozgó, vagy mozdulatlan, a Legfelsőbb Személy pedig a magot adó apa.

Az öt alapelem - éter, levegő, tűz, víz és föld közül a föld az, amelyben minden elem tulajdonsága megnyilvánul: hang, érintés, forma, illat és az íz. Rendkívül fontos, hogy egyensúlyban tartsuk ezt az öt elemet mind a testünkben, mint az otthonunkban, hisz ezeknek az egyensúlyától függ egészségünk és lelki, pszichikai állapotunk is.

Az Ayurvéda - azaz a védikus orvostudomány - konkrét javaslatokat tesz a különböző ayurvédikus alkattípusokhoz tartozó személyek életmódjára, táplálkozására vonatkozóan annak érdekében, hogy a testünket felépítő elemeket harmóniában tartsuk, s ezáltal megőrizzük egészségünket, illetve könnyebben kigyógyuljunk egy-egy betegségből - melyeket a fent említett elemek egyensúlyának zavara okoz. A védikus építészettudomány elsődleges célja olyan otthonok teremtése, ahol a lakók testileg-lelkileg egészségesek, boldogok, sikeresek. A tökéletes otthonok megteremtésének egyik hatékony, és bárki által 18


elérhető eszköze az, hogy igyekszünk ezt az öt elemet egyensúlyban tartani. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy a különböző elemekhez tartozó berendezési és dísztárgyakat, valamint a különböző helyiségeket igyekszünk a számukra legmegfelelőbb helyre tenni.

Az alábbi táblázat segítségével könnyen áttekinthetjük, hogy az egyes égtájakhoz mely elemeket rendelhetjük: Északnyugat Észak

Északkelet

levegő

víz, éter

Nyugat föld, levegő, víz

levegő, víz

Brahmastan Kelet éter

Délnyugat

Dél

föld

föld, tűz

tűz, éter Délkelet tűz

A föld elem életünk alapja, hisz a Földön élünk, a termőföld biztosítja számunkra mindazt, ami nélkülözhetetlen a mindennapjainkhoz: gabonát, zöldségeket, gyümölcsöket, legalapvetőbb építőanyagainkat: a fát, vályogot vagy akár az agyagtéglát. Otthonunkban a földet képviseli minden olyan tárgy, ami nagykiterjedésű és nehéz: szekrények, nagyobb kanapék, nagyra növő növények, kövek, kőből, agyagból, fából készült tárgyak. Jó, ha ezek olyan területekre kerülnek, ahol a föld jelen van. (lásd: táblázat)

19


Ha a Vaszati rendszerét egy másik irányból, az energetikai törvényeket figyelembe véve vizsgáljuk, akkor is arra a következtetésre juthatunk, hogy otthonunk déli, délnyugati és nyugati részére kell összpontosítani mindent, ami nehéz, mindent, ami a földdel hozható kapcsolatba. Az energetikai törvények szerint ugyanis a lakóterünket észak, északkelet és kelet felől érik a pozitív életenergiák, s hogy ezeknek szabad utat engedjünk, ezen égtájakat minél nyitottabban, szabadabban érdemes tartanunk, míg az ellenkező oldalt jobb minél inkább leterhelni ill. bezárni. A nehéz bútorok pedig kivallóan alkalmasak erre.

Természetesen az itt említett elveket alkalmazhatjuk egy-egy szobán, lakáson, épületen, ill. a telken belül is. Ez alapján a legszerencsésebb, ha a ház a kert délnyugati részére kerül, az északkeleti terület pedig lehetőség szerint szabadon marad. Nagyon kedvező, ha délnyugaton vannak a nagyobb fák, esetleg ha pont ott van egy kis domb. A házon belül igyekezzünk olyan helyiségeket tervezni délnyugatra, melyek a stabilitást, nyugalmat, ill. a súlyt, tömeget képviselik: legyen ott a hálószobánk, egy cégnél az igazgató irodája, de nyugodtan tervezhetünk ide raktárt, lomtárt is. Az egyes helyiségek délnyugati részére kerüljenek a nehéz tárgyak, nagy szekrények, dézsás növények.

Amennyiben lehetőségünk van rá, otthonunk szobáinak elosztásakor vegyük figyelembe családtagjaink ayurvédikus alkattípusát is! Ha valakiben túl nagy mennyiségben van jelen a föld (hízásra, lassúságra, tunyaságra hajlamos) jobb, ha nem délnyugaton, a föld területén lakik, ugyanis a délnyugat energiái tovább erősíthetik az előbb felsorolt tulajdonságokat. A családunk izgága, kissé szeleburdi tagját viszont megnyugtathatja egy olyan égtáj, ahol a föld elem jelen van. (Ezzel kapcsolatban azonban jegyezzük meg, hogy gyerekeket lehetőleg ne 20


költöztessünk délnyugatra! Egy izgága gyermek szobája lehet délen, nyugaton vagy északkeleten, de délnyugaton inkább ne.)

Milyen problémákat okozhat, ha a lakásunk déli, délnyugati és nyugati része nem felel meg a Vaszati elveinek? A nem megfelelően használt dél veszteségeket, veszekedést, baleseteket, fertőzéseket, allergiát, magas lázat eredményezhet, a délnyugat problémái nehézségeket, aggodalmakat, erkölcsi problémákat, valamint a csontok és a láb különböző megbetegedéseit okozhatják, a nyugat pedig a tanulási, üzleti problémákért, a fogak, csontok és izületek betegségeiért tehető felelőssé.

Mit tehetünk abban az esetben, ha házunk nem ezen elvek szerint épült: a kertünk délnyugati része nyitott, a ház délnyugati részére kerültek a legnagyobb ablakok, itt van a terasz vagy egyéb bővítmény, vagy éppen hiányzik a háznak ez a területe?

A kertben telepítsünk délnyugatra gyorsan növő fákat, erősítsük meg a kerítést sövénnyel, építsünk ide sziklakertet, esetleg egy kerti szerszámoskamrát. A ház délnyugati részén levő helyiségben - bármi is legyen az - igyekezzünk a föld színeit használni: a barna különböző árnyalatait, drappot, tompa zöldet, esetleg szürkét. Legyen itt minél több fából készült tárgy, agyagedények és sok-sok cserepes növény, melyek edényeit nyugodtan díszíthetjük a kirándulásaink során gyűjtött kövekkel, kavicsokkal. Vizsgáljuk meg ezután minden egyes helyiség délnyugati részét: Legyenek itt a nagy ruhásszekrények és egyéb tárolók, a falon olyan képek, amelyek a természetet juttatják eszünkbe: erdőrészlet, tájkép. A 21


képekkel kapcsolatban azonban nagyon fontos, hogy ne legyen rajtuk víz! (Ennek okairól a "Víz a lakásban" című cikkben olvashatnak.)

E néhány egyszerű tanácsot megvalósítva még egy lépést tehetünk egy tökéletes otthon - s ezzel együtt egy boldogabb, egészségesebb és sikeresebb élet felé.

22

Védikus Építészet  

A Vaszati segítségével otthonunk, munkahelyünk energiáit úgy alakíthatjuk, hogy azok egészséget, boldogságot és jólétet teremtsenek számunkr...

Advertisement