Page 1

Tạo đĩa khởi động máy tính từ USB  Việc tạo đĩa khởi động từ USB khá hữu dụng khi phải xử lý sự cố với những máy tính  không có ổ CD hay các dòng netbook mini.  Các bước tiến hành tạo USB Boot  Bước 1: cắm vào máy tính một thanh USB có dung lượng ít nhất 256 MB.  Bước 2: tải về và chạy chương trình USB Disk Storage Format. 

Sau đó thực hiện thao tác theo thứ tự từng con số được hiển thị trong hình trên.  Số 1: chọn ổ đĩa USB. Số 2: chọn định dạng là FAT. Số 3: nhấp nút Start. Thao tác này sẽ xóa  sạch dữ liệu trên USB nên người dùng cần lưu ý sao lưu trước khi thực hiện.  Bước 3: tải về và chạy chương trình Grub4Dos. 


Tiếp tục thao tác theo thứ tự trong hình. Số 1: chọn ổ đĩa USB. Số 2: nhấp nút Refresh. Số 3:  chọn Whole disk (MBR). Số 4: nhấp nút Install.  Bước 4: chép file grldr và menu.lst vào USB (2 file này được tìm thấy trong folder mang tên  HBCD của đĩa CD Boot hoặc trong file iso được tải từ trên mạng về).  Bước 5: bỏ đĩa CD Hiren’s Boot vào máy tính và copy toàn bộ dữ liệu trong đĩa vào USB như  hình bên dưới: 

Đĩa CD Hiren’s Boot có thể tìm mua tại các cửa hàng dịch vụ tin học hoặc tải từ trang chủ  hirensbootcd.net.  Khởi động lại máy và thiết lập khởi động từ USB là hoàn tất.  Bây giờ thì máy tính của người dùng đã có thể khởi động từ USB, giúp thực hiện các thao tác  sửa chữa, cứu hộ máy tính trên nền Dos. 

Giao diện khởi động từ USB với phiên bản Hiren’s Boot  10.2. 


Các công cụ cứu hộ máy tính

Tạo đĩa khởi động máy tính từ USB  

B c 1: c m vào máy tính m t thanh USB có dung l ng ít nh t 256 MB. ướ ắ ộ ượ ấ B c 2: t i v và ch y ch ng trình USB Disk Storage Format. ướ...