Page 1


Bachelor degree in Graphics at Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (formerly PJWSTK) in Gdańsk 130 hours internship at event management agency Live Half of a year as graphic designer at marketing agency 2Pi Group

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Blender


2012 – 2015

2014

05.2015 –


Pencil self-portrait.


Comic strip.


Logo of Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska.


rnia

Kaw

iątki

Prz

ialna

Sala

Sala widowis Signs in the area of Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska.


a

nicy

aw

a


Chosen pages of booklet for Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska.


 

 

   Ǥ

 

 a

  

O 

 Q

Ǥ 9 

 Ǥ9 

 

d

 z 456 967 mieszkańcami zajmuje GdańskPolsce pod względem liczby szóste miejsce w

cludności, 9 a takşe szóste pod względem 13 

  powierzchni 261,96  –Q km². Wraz z GdyniÄ… i Sopotem tworzy TrĂłjmiasto.  

  Ǥ  Ǥ

Ǥ Ǥ 

 

O    O

' 

Ǥu  

O 

Ǥ 

 

 

 

 

   

  

s' 

Ǥ 

 ǤO 

O

  Ǥ

 

 k

Ĺœ    Ǥ

 

 

Ǥ

 O   9 Ǥ Ǥ

 9 

  

 Q O

 

 

 

3  

   

  

 czym oraz wÄ™zĹ‚em komunikacyjnym północ 14 15nej Polski, posiadajÄ…cym duĹźy port handlowy. 

3 centrum kulturalnym, naukowym i gospodar   

16 23 

 

G

 

3 

 

16

14

 

15

 O

 O   

 

 

c Ǥ GdaĹ„sk

był królewskim i hanzeatycmiastem

 23 kim, swego 11i najbogat12 czasunajludniejszym cszym 24

9wRzeczypospolitej, 13co moşna dostrzec Q zabytki, odbudowane po oglądając liczne 43 25   Pierwsza wojnie. o Gdańsku

wzmianka 5  O

pochodzi z 997 roku i tÄ™ datÄ™ czÄ™sto przyjcǤ 26 6 8muje siÄ™ umownie jako poczÄ…tek dziejĂłw 11byĹ‚a tu12 9 mimo, Ĺźe juĹź w VII wieku 7Omiasta, 24 

rybacka. Gdańsk uznawany jest za osada   symboliczne wybuchu II wojny świa43 25 miejsce 10

 upadku komunizmu 5 towej oraz poczÄ…tku O

 w Europie Ĺšrodkowej.  '

 6  89  7 ONa poczÄ…tek zapraszamy na spacer po  

 Mieście. 

Starym    10

   1 2 

    

 26

 

V  

    

1 2 Q

 Stolica wojewĂłdztwa pomorskiego jest 

 

 

 

18

19 1722

Q  

 

 

20

19 17

22w

18

 

 Q

Q

 

 

 

 20

 

  

   

21

 

 

 O

 O   

O 

 O

 

21 

'

 

Ä&#x;sĘ’sĜÞOĂŒOsÇŁĘŠEÉ´ÇźĹ¸É Ç‹ĘŠÉ´ÇŁĘŠÉ´Ĺˆ NĂžƟNjʊsɠŸ_Ĺ˜ĂžÄ¨ŎŸʒsÇŁĘŠ É É´Ĺ˜Ä +OœŸÉ N^Ă‹Ĺ?Ă‹Ęł

ǤǤ^É ĹźÇ‹EÇ‹OǟɠǤɠʳÄ&#x;sÇ‹ĘŠsœŸ    Ǥ  Ǥ

' 

Ę‰ĹˆĹ¸ÇźDÇ‹ĹŽ

   

 Ǥ

Ǥ 

ȕĜÞO^ĹˆČ–ÂśĂž^ĹˆČ–ÂśĂžÇťÇ‹Âś 

ÇŠǟȖǣʊÂľĹˆĹźÉ Ĺ˜sœŸĹ?Þǣǟ ÂŽĹ¸Ĺ˜ÇźĹ˜Ĺ˜Ĺ—sĆźÇźČ–Ĺ˜ DwĂłr Artusa

 Ę‰ĹˆĹ¸ÇźħĹŽĂžsĹ˜ĂžO 

 

ǤǤ

 O '

 

 

  

 V 

 O

ODÇ‹ĹŽÉ&#x;É´Ę’É´Ĺ˜Ĺ˜

ħÇźĹ¸É Ĺ˜ĂžĂžÉ&#x;ĂžsĘ’ɠޙʊÞsĹ˜Ĺ˜

O' 

Ǥ

Ǥ 

  

 

 

OO 

Ǥ

 

 

  

 

 

 

Ǥ

 O   9 Ǥ Ǥ

 Q O

 

3 

O

ħŸǼOĂžĹźĹˆÇ¤É ĘłDNjɴœÞ_É´ ħŸǼOĂžĹźĹˆÇĽÉ ĘłħÇźÇ‹ĘŠÉ´Ĺ˜É´ É&#x;ĂžsĜĨÞĹ?ĹˆÉ´Ĺ˜

O 

NsĹ˜ÇźÇ‹ÄśĹ˜sĹ?Č–ĘŠsČ–ĹŽĹ?ŸNjǣĨÞs 

  

   

 O   Q

Ǥ 9 Ǥ

9 

 

9 

    

3 

 

ĆťĹ¸ĹŽĹ˜ĂžÄ¨šEÇ‹Ĺ¸ĹœOĹźÉ ƝŸOʊǟɴƝŸĜǣĨÞsÄ 

    

  

Ę‘Č–Ç‹É Ä§Ĺ¸ÇĽOĂžĹźĹˆÇĽÉ ĘłÄ&#x;Ĺ˜

  

 

 

c 9  13

   Q   

DÇ‹ĹŽʉÞsÄśĹ¸Ĺ˜

 c Ǥ

23   11 12 c  24

9 13 Q 3  4 25  5  O

cǤ 26 6 8 11 12 7 O 9 

24

  3  4 25 10

 5  O

  '

 6 8  9 7 O  

  

 10

   14

 

 

 

 

 

 15

 14

3 

 

 O

 O   

  

  

   

 

 

V  

  

16 233    

Q

1 2

15

 O

 O  

 

18

 

  

1 2

 

V  

26

 

 

 

19 1722

Q 

18Q

22O     16 19 17 

 Q

 

20

 

 

 20

 

  

wO

      

21

 

 

21

 O O

3 

O

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ĺ?ĹˆÉ´Ĺ?ĹˆÉ´Ĺ˜ ĆťĹ¸ĹŽĹ˜ĂžÄ¨Ä&#x;Ĺ˜Ă‹sÉ sĜÞȖǣʊ ħŸǼOĂžĹźĹˆÇĽÉ ĘłÄ&#x;şʊsÂŻ ħŸǼOĂžĹźĹˆÇĽÉ ĘłrĜʒEĂžsǟɴ ÇŠǟȖǣʊǢǟNjŸŎÞsĠǣĨÞ ħŸǼOĂžĹźĹˆǤɠʳĹ?ĂžÄ¨Ĺ¸ĹˆÄ  ħƟĜÞOħNjşĜsɠǣĨ DʊɴĜÞĨĹ?Ç‹ĂžOĨ É&#x;ĂžsĜĨʉEÇ‹Ĺ¸Ä Ĺ¸É Ĺ˜Ăž

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Qʷ żĠĠǥǥQʷ Ƽż ŎŸʒŘƼ sĠsǣʊOOʊʊssŎŸʒŘ µ _ʊʊÞÞsĠsǣʊ µ_

µ_ŜǣĨÞǻsǼNjǢʊsĨǣƼÞNjŸɠǣĨÞ Pierwszy wybudowany w Polsce od blisko 40 lat teatr dramatyczny. Oprócz spektakli, organizowanych jest tu wiele koncertów, w tym również muzyki nowoczesnej. Co roku GTS jest organizatorem Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, którego historia sięga 1993 roku. W jego ramach prezentowane są dzieła Williama Szekspira w wykonaniu zarówno polskich jak i światowych wykonawców. Budynek teatru posiada bardzo unikalną, nowoczesną formę, budzącą od początku wiele kontrowersji. Z masywną, zbudowaną z czarnej cegły konstrukcją, kontrastuje jasne, drewniane wnętrze budynku. Ciekawym elementem teatru, do którego nawiązanie widzimy w logo teatru, jest otwierany dach, . Umożliwia on pokazywanie spektakli przy świetle dziennym pod gołym niebem (w warunkach „elżbietańskich”). Teatr stał się alternatywą dla mającego już ponad dwustu letnią tradycję Teatru Wybrzeże.

rȖNjŸƼsĠǣĨÞsNsŘǼNjȖŎǢŸĶÞ_NjŘŸǥOÞ

ɟsǣǼsNjƼĶǼs

µ_ŜǣĨÞǻsǼNjǢʊsĨǣƼÞNjŸɠǣĨÞ

Inwestycja z 2014 roku o wielkiej skali. Centrum jest środkowoeuropejską agorą wymiany poglądów nad problemem sprawiedliwości społecznej. Oprócz tego prowadzi działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą oraz wystawienniczą. Obiekt zajmujący ponad hekar mieści budynek o pięciu piętrach. Na parterze znajduje się duży Ogród Zimowy. W siedmiu salach z wystawami, przy pomocy wielu rozwiązań multimedialnych, odwiedzający mają możliwiość poznania lub przypomnienia sobie realiów okresu PRL-u dzięki fotografiom i nagraniom archiwalnym oraz eksponatom. Bardzo bogata, nowoczesna ekspozycja w czytelny sposób przybliża dzieje Solidarności od jej zarania do czasów obecnych. Z dachu budynku można obejrzeć panoramę Stoczni Gdańskiej. Budynek ECS powstał obok Placu Solidarności. Położony przy historycznej Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej znany jest jako miejsce początku ruchu NSZZ Solidarność i miejsce protestów podczas sierpnia 1980. Plac mieści Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, zwany popularnie pomnikiem trzech krzyży.

Półwysep przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej. Bardzo symboliczne miejsce. To tutaj wybuchła Druga Wojna Światowa atakiem niemieckiego statku Schleswig-Holstein i trwająca tydzień bohaterską obroną prowadzaoną przez jeden oddział wartowniczy. To wydarzenia upamiętnia mieszący się na półwyspie Pomnik Obrońców Wybrzeża – monument o wysokości 25 metrów i wadze 1150 ton. Można zobaczyć również obiekty historyczne jak zachowane wartownie i koszary.

Pierwszy wybudowany w Polsce od blisko 40 lat teatr dramatyczny. Oprócz spektakli, organizowanych jest tu wiele koncertów, w tym również muzyki nowoczesnej. Co roku GTS jest organizatorem Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, którego historia sięga 1993 roku. W jego ramach prezentowane są dzieła Williama Szekspira w wykonaniu zarówno polskich jak i światowych wykonawców. Budynek teatru posiada bardzo unikalną, nowoczesną formę, budzącą od początku wiele kontrowersji. Z masywną, zbudowaną z czarnej cegły konstrukcją, kontrastuje jasne, drewniane wnętrze budynku. Ciekawym elementem teatru, do którego nawiązanie widzimy w logo teatru, jest otwierany dach, . Umożliwia on pokazywanie spektakli przy świetle dziennym pod gołym niebem (w warunkach „elżbietańskich”). Teatr stał się alternatywą dla mającego już ponad dwustu letnią tradycję Teatru Wybrzeże.


C

s Þ ʊ _ ™ Þ ™ ǣ E

ňŸ

_ʊÞ

ʷ

Daft Punk 5 sieprnia ǢǼ_ÞŸŘrŘsNj¶µ_ŜǣĨ Legendarny już francuski duet muzyczny, pochodzący z Paryża, tworzący muzykę elektroniczną na pograniczu gatunku house. W styczniu 2014 roku tryumfowali podczas rozdania nagród Grammy. Muzycy, ukrywający swoje twarze pod kaskami, wystąpią pierszy raz w Polsce, w ramach ich, wyczekiwanej przez fanów od dawna, trasy

Gdyby Bóg śpiewał, brzmiałby jak Andrea Bocelli – te słowa Celine Dion doskonale określają talent jednego z najbardziej znanych solistów wszechczasów. Jego głos, czasem melancholijny, czasem mocny i dostojny, jest bezkonkurencyjny w ekspresji, a barwa rozpoznawalna niczym podpis. 20 lat światowej kariery i ponad 80 milionów sprzedanych albumów czyni z włoskiego tenora prawdziwą legendę.

23 stycznia Ergo Arena

Andrea Bocelli

koncertowej.

µ_ŜǣOɴƻÞŘÞǥOÞōÞǣǼȖ 18, 20 i 21 lutego ǢĶōÞsǣʊOʊŜǣĨ NJǼȖǣʊǢǼNjŸŎÞsĠǣĨÞs¶Ÿ Projekt stanowi próbę zapoczątkowania stałej inicjatywy, która ma na celu przybliżać szerszej publiczności wykonawców związanych z Gdańskiem. Znajdują się wśród nich zarówno obecni jak i byli studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a także absolwenci gdańskich szkół muzycznych.


Logo, business card and car wrapping for transport company.


Logo of agency which shoots movies by drone.


Logo for lawyer with the initials „MS”


Business organization logo.


Logo of modern art gallery.


Artwork on advertising stall.


Label for self-made food preparations.


BY O R WY

WÓAS NE


Website for service company.


Cover artwork of autobiography book.


Movie poster.


Spatial form built on a basis of Yamaha company logo.


Thank you


Oskar Lowicki portfolio (English)  

Collection of graphic design works by Oskar Łowicki

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you