__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Søgård

POSTEN

6 • november 2013

BØRNELEJREN PÅ LANGELAND

ØNSKELISTE DANMARKSKORT HVORDAN BRUGES PENGENE UDTALELSER FRA INSTITUTIONER Giv et dårligt stillet barn en uforglemmelig oplevelse


ARBEJDSWEEKEND

ARBEJDSWEEKEND Som I sikkert alle sammen ved, er Børnelejren baseret på frivilligt arbejde. Hele bestyrelsen arbejder frivilligt og aldeles ulønnet, og vi har heldigvis også en stor skare venner af Børnelejren, der stiller sig til rådighed, når der er arbejdsopgaver, der skal løses på Søgård. Flere gange om året indkaldes der til arbejdsweekend på Langeland, og listen med opgaver, der skal løses, er altid meget lang. Udover de sædvanlige ting, som altid skal laves, så som udskiftning af pærer i lamper, få internettet og alle computer til at fungere igen, rydde op i legetøjet og køkkenskabe, vaske gardiner/tæpper, fik vi også i år sat alle cyklerne i stand. Vi fik givet legeredskaberne træbeskyttelse, så nu kan de holde i mange år, væggene ved den store dobbeltdør i det nye opholdsrum blev færdiggjort med gipsplader og malet mange af træerne som var væltet, blev skåret til brænde, børnene bruger i bålhytten. Vi fik også ryddet op i forvalterboligen, hvor vi opbevarer alle de gode ting og sager, vi får fra nær og fjern, indtil vi får det sorteret og sat på plads. Vi fik doneret nogle helt nye madrasser med betræk til vores drengeværelse, hvor madrasserne var meget dårlige og slidte Fugten fra badeværelset var trængt igennem og havde ødelagt væggen ind til spisestuen, så tapetet havde løsnet sig. Nu har vi sat en gipsplade op og sat billeder på fra forskellige lejrophold. I skrivende stund er vi igen på vej til en arbejdsweekend fra fredag d. 1.-søndag d. 3. november, hvor vi bl.a. skal have lukket poolen for vinteren.

2

SøgårdPOSTEN 6 • 2013


SøgårdPOSTEN Nr. 6 – November 2013 Udgivet af Børnelejren på Langeland Jyllingevej 59, kld. • 2720 Vanløse Telefon: 38 71 12 60 Telefax: 38 71 42 91 SE-nr.: 26917425 Giro: 1551 1000 8182 Bank: Merkur 8401-0001077819 www.lejren.dk E-mail: info@lejren.dk Redaktør: Tommy Gall, næstformand Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Indlæg sendes til: Foreningen Børnelejren på Langeland Jyllingevej 59, kld. • 2720 Vanløse E-mail: info@lejren.dk

Indholdsfortegnelse Arbejdsweekend...........................................................

2

Leder...............................................................................

4

Hvad har vi brugt pengene til? .................................

6

Forløbige lejre i 2014 ..................................................

8

Udtalelser fra lejrdeltagere Vi har modtaget indlæg til SøgårdPOSTEN................

10

Danmarkskort – med oversigt over hvorfra børn og unge, som har været på ophold på Søgård kommer............

16

Hvorfor er din støtte så vigtig...................................

17

Ønskelisten Vi har stadig masser af ønsker ......................................

18

Kontaktoplysninger Foreningen Børnelejren på Langeland Administration: Rita Søbye Telefon: 38 71 12 89 Annoncebestilling: Telefon: 38 71 12 60 Telefax: 38 71 42 91 E-mail: info@lejren.dk Layout: tgsats Tryk: Filipsen Grafisk Produktion ApS Oplag: 2000 ekspl.

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

3


LEDER

LEDER Kære læser. Så er efterårsferien slut og det sidste lejrophold på Søgård for i år er netop vel overstået. Det har været et godt år, hvor vi har kunnet invitere ikke færre end 380 glade børn på et ophold finansieret af dig og din virksomhed. Tusind tak for det. Der vil blive et 3 måneders ophold i lejrene, hvor vi gerne skulle have udskiftet taget på hovedhuset. Vi starter igen i uge 5/2014 med den første af næste års lange række af børnelejre. Den 2. november fyldte Børnelejren 11 år, og der afholdtes den sidste arbejdsweekend i år, hvor vi bl.a. fik ryddet op efter årets lejre. Næste arbejdsweekend bliver (hvis vejret tillader det) fredag d. 24. januar til søndag d. 26. januar 2014, hvor alle er velkomne, enten for at give en hånd med – eller bare for at se Børnelejren. Her i SøgårdPOSTEN kan du læse lidt om, hvad vi har brugt de indsamlede midler til, og hvad børnene har fået ud af det ophold på Børnelejren, du har været med til at finansiere. Vi takker for din velvillige indstilling til Børnelejren og vil gerne udtrykke vores taknemmelighed for de mange donationer, vi har modtaget igen i år. Uden dem, kunne Børnelejren ikke eksistere.

Med venlig hilsen Dina Reece Formand

4

SøgårdPOSTEN 6 • 2013


All you need is

love!


HVAD HAR VI BRUGT PENGENE TIL?

HVAD HAR VI BRUGT PENGENE TIL? Flugtvejstrapper: I oktober sidste år fik vi etableret flugtvejstrapper på bagsiden af hestestalden.

ends. Det var dejligt at se den store interesse fra både støttevirksomheder og lokalbefolkningen, og det blev til mange rundvisninger i den weekend.

Vinduer og døre er udskiftet: I foråret fik vi endelig samlet penge nok ind til at få udskiftet alle døre og

10 års jubilæum: Foreningen Børnelejren på Langeland havde 10 års jubilæum d. 2. november 2012. I den forbindelse havde vi åbent hus på Børnelejren på Langeland, hvor der var rigtigt mange besøgende hele weekenden. Hele bestyrelsen var til stede, da vi benyttede lejligheden til at afholde én af vores mange arbejdsweek-

vinduer i hovedhuset. Det var højst tiltrængt, og vi har allerede sparet en masse penge på olieregningen.

Storken var på besøg:

naj@blaavand-tomrer.dk

6

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

I februar sidste år fik vi for første gang istandsat vores storkerede, som er placeret på multihuset, nær en mose og i


HVAD HAR VI BRUGT PENGENE TIL?

april havde vi besøg af en enkelt stork i reden. Det var børn og pædagoger fra Silkeborg, der var så heldige at være på Søgård og opleve det. Desværre var det kun et kort besøg. Vi håber, den kommert tilbage til næste år og finder sig en mage. Det kunne være skjot at få storkeunger i reden.

Det spøger på Søgård: Fredag d. 2. november 2012 – Børnelejrens 10 års jubilæumsdag: Uret på hovedhuset har i årevis været gået i stå på kl. 17.10. Ifølge urmageren kan det ikke repareres og kommer aldrig til at gå mere. Pludseligt i løbet af vores jubilæumsdag stod uret pludseligt på kl. 19.15. Næste dag, da vi stod op, stod uret på kl. 19.06, men det gik stadigt ikke. Måske var det et tillykke med dagen fra vores »spøgelse«?

Lejre: I år var der planlagt 27 lejrophold, men det blev kun til 26, da vi desværre blev nød til at aflyse et ophold på grund af

det voldsomme snevejr. Som det ser ud lige nu starter vi først op igen i uge 5/2014 i håb om, at vi i mellemtiden kan samle penge nok ind til at få udskiftet det gamle tag på hovedhuset som er utæt.

Lejre i 2014: Der er allerede modtaget en masse ansøgninger om finansierede ophold for dårligt stillede børn til næste år. Indtil nu har vi godkendt 20 lejre, og yderligere lejre vil blive godkendt i takt med, at vi modtager tilsagn om midlerne.

Nyt tag på hovedhuset: Det gamle tag er meget utæt, så en masse varme slipper ud gennem taget. Desuden ødelægger indtrængende regnvand vægge og gulve. Vi har søgt fonde hele året om tilskud til udskiftning af taget, og vi håber at kunne samle penge nok ind til at kunne igangsætte arbejdet i november/december. Derfor holder vi et par måneders pause i lejrene.

System Frugt A/S Blomstervej 8 8381 Tilst Tlf.: 8745 9595 Fax: 8745 9596 info@systemfrugt.dk www.systemfrugt.dk

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

7


FORELØBIGE LEJRE I 2014

FORELØBIGE LEJRE I 2014 Uge 5:

Uge 19 mandag-torsdag:

Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socioemotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Elever i alderen 6-11 år med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Uge 19 fredag-søndag: Uge 8: Omsorgssvigtede børn med personlige og sociale problemer fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde

Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Skovgården i Fuglebjerg

Uge 20: Uge 14: Børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder fra Frederiksgård Skole i Vanløse

Børn med socio-emotionelle problemer fra Heldagsskolen Flemløse i Glamsbjerg

Uge 21: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socioemotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Uge 22: Vi tilbyder totalløsninger indenfor alt i el-installation og køleservice.

Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem

Uge 23:

Vi skræddersyer løsninger efter ønske og behov – fra den lille bager til større industrianlæg samt automatikløsninger til industri og landbrug.

Unge med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre

Velkommen hos SIMON RISBJERG El & Køl A/S

Børn med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre

Ellehaven 4E • 5900 Rudkøbing Telefon 62 50 10 72 • Telefax 62 50 10 67 info@simonrisbjerg.dk • www.simonrisbjerg.dk

8

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

Uge 24:

Uge 25: Sorgenfriskolen i Lyngby er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder


FORELØBIGE LEJRE I 2014

Uge 26:

Uge 30:

Børn og unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser fra Bülowsvej – for børn og familier på Frederiksberg

Margarethagården i Hornbæk er en døgninstitution for børn og unge med psykosocial problemstillinger

Uge 27 mandag-fredag:

Uge 31:

Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus

Omsorgssvigtede og seksuelle misbrugte børn og unge fra Bakkevej i Hornsyld

Uge 27 fredag-søndag:

Uge 32:

Omsorgssvigtede børn med personlige og sociale problemer fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde

Specialinstitutionen Villa Kokkedal i Hørsholm er for børn med psykiatriske lidelser

Uge 28:

Uge 33:

Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Stensagergården i Viby J

Børne- og Familiehuset i Lemming er for børn med bl.a. diagnoser som ADHD og asperger

Uge 29: Omsorgssvigtede børn fra Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding

Uge 42: Nordre SFO Ungdomsgård fra Ikast, er for børn og unge med psykiske handicap.

RUDI LARSEN STENHUGGERI BAVNEHØJ ALLE 38 2450 KØBENHAVN SV TLF.: 33 21 47 81 www.rudilarsen.dk Mail: rudilarsen@mail.dk VI HUGGER NÆSTEN ALT... Afd. i Hvidovre Høvedstensvej 66 – kun udstilling

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

9


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE

UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE SPECIALE SKOLEN Bøgelund /Skrillingeskolen, som er for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge, har været så heldige at få et ophold på Søgård. Børnene går på skole i Middelfart, men bor langt fra hinanden, så de har ofte lidt svært ved at have noget sammen ud over skole dagen. For ca. to år siden lavede en række forældre en støtte forening, som skulle prøve at lave forskellige arrangementer for de børn der går på skolen. De sociale ting som lejr, overnatning, osv. er efterhånden skåret væk i skolen, så vi fik ideen om, at det måske kunne være sjovt at prøve, om vi kunne komme til Søgård på et weekendophold. Det blev en rigtig sjov weekend, hvor vi alle fik gået en lang tur i den smukke natur, vi fik lavet dejlig mad sammen, der blev spillet spil, spillet musik, lavet bål og tilhørende snobrød, kort sagt der blev hygget, og alle børnene fik lejlighed til at være sammen uden for skoletiden. Vi var så heldige at vejret var fantastisk, så vi også kunne være ude i naturen, så vi føler virkelig, at vi har fået meget ud af denne weekend. Vi håber, at der byder sig en lejlighed næste år, så vi kan komme af sted igen. Hilsen Kim Jørgensen. Ronæsbo/Skrillingeskolen/Bøgelund skolen. BLÆKSPRUTTEN – det kulturelle børnehus i Silkeborg modtager børn med

10

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer var på lejr i uge 17. Vi vil gerne sige tusind tak for endnu et fantastisk ophold på Søgård. I år var vi fire voksne af sted sammen med 19 forventningsfulde og glade Rokketænder (kommende børnehaveklassebørn). Og børnene blev langt fra skuffede over deres møde med Søgård. De nød i fulde drag friheden, den gode plads ude og inde og ikke mindst de mange aktivitetsmuligheder. Hoppepuden var et hit og var i brug fra først på formiddagen og til hen ad aften. På værelserne blev der leget i køjesengene, og især pigerne var optagede af at tage brusebad, vaske hår og skifte tøj op til flere gange om dagen. Inde i den store stue blev der spillet spil og leget med det store udbud af legetøj, og når der var brug for en pause efter alle de mange udendørs aktiviteter, var det lykken at kunne slænge sig i en af de mange sofaer og se en god tegnefilm. Én af dagene, hvor der var lidt småkoldt udenfor, var vi ovre i Multihuset, hvor der er adgang til rulleskøjter


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE m.m., og hvor der er forskellige aktivitetsrum. Her gav børnene den rigtigt gas med at afprøve de mange, forskellige muligheder for at udfolde sig fysisk. Og vi voksne så en stor ugle, som fløj højt oppe over træbjælkerne. Og en anden dag da vi sad og spiste frokost, fik vi gennem vinduet pludselig øje på en stork oppe i storkereden på taget af Multihuset. Alle røg op af stolene og måtte hen til vinduet for at studere den på nærmere hold. Ligesom de forrige gange besøgte vi én af dagene Langelandsfortet, og vi var nede ved stranden, hvor vi samlede flotte sten, som vi efterfølgende tegnede på. Og så var vi på Bagenkop kro en aften, hvor børnene spiste rødspættefileter med kartofler og persillesovs samt is til dessert, indtil de var ved at revne af mæthed. De fire dage på Søgård fløj nærmest af sted, og der er ingen tvivl om, at vores børn har fået en rigtig god oplevelse for livet. I Blæksprutten krydser vi derfor fingre for, at vi næste år igen er blandt de heldige, som får bevilliget et ophold på Søgård. Mange tak for slikket og gaverne til børnene, som vakte stor lykke. Masser af glade og varme forårshilsener fra alle os i Blæksprutten. SKOLE OG BEHANDLINGSHJEMMET Skovgården var så heldig, at vi, forældre og børn lånte lejren i en weekend d. 24.5 – 26.5 2013. Vi var 11 voksne og 9 børn. Både børn og voksne synes det er nogen fantastiske faciliteter på Søgård. Vi brugte bålhytten til bl.a. snobrød

og skumfiduser m.m., multihuset, hoppepuden etc..

Der blev leget, fortalt historier, spillet og grinet. Vi tog udflugt til Langelandsfortet, som også var sjovt. Tusind tak for lån fra alle os. Vi glæder os til at komme igen. Hilsen Gitte Olesen/Gitte Jørgensen UDTALELSER FRA BØRNENE Jacob, Jonathan og Jarle fra Lindeklassen Specialcenter Christiansfeld Vi kørte onsdag morgen, da vi kom derover skulle vi pakke ud. Vi skulle finde de pladser hvor vi skulle sove. Efter det kørte vi en tur ned til stranden og på vejen så vi lidt på de vilde heste. Bagefter kørte vi til Bagenkop, hvor jeg købte slik. Jeg var på madholdet, vi skulle have pizza og jeg skulle skære pølserne. Det blev en god pizza der smagte godt. Torsdag skulle vi op kl. 7.30, så skulle vi så spise morgenmad. Så tog vi på tur til Skovsgaard Gods og der lavede vi mad over bål. Maden var ok. Efter det tog vi til Rudkøbing, hvor vi fik en is og købte slik. Så kom vi hjem og badede i poolen. Vandet var koldt, men det var SøgårdPOSTEN 6 • 2013

11


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE sjovt. Om eftermiddagen hyggede vi os og slappede af. Fredag skulle vi op kl. 8.00, så skulle vi have morgenmad, og så skulle vi pakke og rydde op. Også kørte vi hjem. Hilsen Jacob Da vi kom til Rudkøbing delte vi os op piger og drenge og Niels gav en kæmpe is, jeg fik en med fire kugler. Jeg købte sodavand og gifler, som jeg delte med de andre og så hoppede vi poolen op til flere gange og det var mega koldt bagefter tog vi et varmt bad. Vi tog på Skovsgård gods, hvor vi lavede mad og det kunne jeg ikke lide. Det hedder wok og vi kværnede mel og så vendte vi snuden hjemad og nogen tog et bad og bagefter spiste vi og vi drenge spiste mange chips og drak masse sodavand og så fredag gjorde vi rent og så vendte vi hjem og på turen kom vi på en rasteplads og købte lidt der. Men tak for en super god lejr og håber vi må komme igen og vi ses Hilsen Jonathan og tusind tak for gaverne Hej mit navn er Jarle og jeg går i Lindeklassen. Det var helt fantastisk at

Tingstrup Murerforretning, Thisted Udfører: Landbrugsbyggeri Reparationer Tilbygning Nybygning Ombygning Tlf. 97920279/30953979 Mail: murer@mail.tele.dk

12

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

være på Langelands tur. Jeg elsker den der lejrskole. Vi var i poolen, den var sindssygt kold, men alligevel sjov. Der var et firben, som jeg kaldte Gert, han var sød. Gert stak af efter kort tid, jeg kunne godt li ham, men han kunne vist ikke li mig. Oppe på drengenes værelse var der de her bjælker under loftet, der tog mig og Jacob dyner og puder op, og så lå vi der og drak sodavand og spiste chips. Det var bare så hyggeligt. Vi fik brændt meget krudt af på den tur, og jeg er helt vildt glad for den tur, jeg ville ønske vi kunne være der meget mere, men jeg er glad for, at vi overhovedet kan være der. Det ville være meget dejligt, hvis I fik lavet hoppepuden og mini biografen. Det ville være lækkert at se en film med alle sammen om aftenen, før vi skal i seng, det ville også være rart hvis I fik ordnet døren på drengenes værelse. De der gaver der, de er så dejlige. Det er rart at få gaver uanset størrelse - bare det ikke er sokker eller undertøj, så er jeg glad. Hilsen Jacob SPECIALKLASSERNE PÅ SØLYSTSKOLEN i Silkeborg. I indskolingen hos os er det efterhånden blevet en tradition at tage til Lejren på Langeland. Børnene elsker stedet og der bliver snakket jævnligt om de hyggelige dage på Søgaard. Vi er meget glade for, at vi har kunnet vende tilbage til det fantastiske sted gang på gang. For børnene er det et ferie- og fristed, der bringer mange dejlige minder frem. Uanset hvor koldt det har været, har vi altid skulle mindst en gang i


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE Det er fantastisk at få lov til at arbejde med disse børn i centret og få lov til at gøre bare en lille positiv forskel i deres hverdage. Som alle andre steder i den offentlige sektor er vi jo underlagt besparelser, - som i vores tilfælde gør, at det er vanskeligt at komme af sted på lejrtur med vore elever. Og desværre er det også sådan, at det for forældrene til børnene er svært at prioritere at skulle betale til deres barns lejrskoleophold. poolen. Den tilbagevendende godnathistorie i stuen bliver der gladelig fortalt om, fra de største af børnene til de yngre. Nogle af børnene får næsten en familiefølelse og vi, som personale, kan mærke at den gode »søskendekærlighed« følger med langt ind i hverdagen. Det er dejligt at se, hvordan børnene kan finde overskud til at se og blive gode venner med børn, de ellers ikke er så meget sammen med i hverdagen. Det sker dels pga. de dejlige omgivelser, stranden, skoven, haven, legepladsen. Der er plads og rum til at alle kan være og gøre som de har behov for. Vi vil gerne sige stor tak for jeres fantastiske arbejde for at sikre så gode oplevelser for udsatte børn. Hilsen fra Specialklasserne på Sølystskolen. SPECIALCENTER SYD er en afdeling på Amagerskolen i Skjern. I specialcentret underviser vi ca. 54 børn, som hver især har deres udfordringer i forhold til læring, - det være sig både på det boglige, personlige og det sociale område i deres liv.

Derfor er vi lykkelige for, at vi nu flere år i træk har fået lov til at komme på tur til Langeland ganske kvit og frit. Det er en kanon oplevelse for vore elever, - de glæder sig meget, - men kan også være spændte, - da nye elever ofte ikke har fået sådan en oplevelse før. Det giver eleverne så meget på utrolig mange områder. De nyder de fantastiske faciliteter: legerummene, udendørs aktiviteterne, multihuset ... mm. Der er gang i lege og samvær på kryds og tværs, så snart vi som voksne giver rum til det. Vi voksne nyder meget den fantastiske natur, som giver mulighed for rigtig megen læring, – tur til stranden, små søer, botanik, fugleliv osv. SøgårdPOSTEN 6 • 2013

13


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE Ligeledes nyder vi de mange muligheder for historisk læring med besøg på Langelandsfortet mm. For vore elever, der kan have svært ved at indlære, er det bare så godt at komme ud i naturen og se og mærke tingene, - eller komme på en gammel gård, eller en tur i jættestuen og der høre og fornemme historiens vingesus.

Vi er dybt taknemlig for de mange mennesker, der gør en stor frivilligindsats, for at vi kan komme på et så fantastisk ophold. Ligeledes er vi dybt taknemlige for, at der er mennesker, der vil sponsorere disse ophold. Med venlig hilsen Specialcenter Syd, en afdeling på Amagerskolen i Skjern

14

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

MANDAG MORGEN i uge 31 kørte 45 ferietossede pædagoger, børn og unge af sted til Langeland, efter at de unge havde vasket og pakket bilerne. Alle har bare nydt den uge på Langeland, hvor også vejret var med os. Vi har efterhånden været på Langeland nogen gange og igen i år, har vi ikke haft brug for at benytte multihuset. Vi har været på stranden for at solbade og svømme. Vi har hver dag brugt swimmingpoolen og vi har aftenbadet ved stranden i Bagenkop. De små har været på egeskov slot. De store har været en tur i Svendborg. Vi har gået turer om natten. Vi har leget, hygget og spist ude hver dag til aftensmad. Vi har igen i år været på højen og se stjerneskud. Rekorden er 9 på 1,5 time. Alle har nydt at der er højt til loftet og at der er så mange muligheder. Der er slet ikke tid til at sidde stille når vi er på Langeland. Der er altid nogen i gang. Enten i swimming poolen, legepladsen, svævebanen, kongespil, bræt spil, madlavning eller ture ud af huset. Til sidst vil vi sige, at det er fedt som personale, at se hvordan de unge, efter vi er kommet hjem på facebook, skriver følgende: Takker for en skøn uge på Langeland, sammen med de søde mennesker der bor på mit opholdssted og de gamle som har boet på mit opholdssted som var med. Så går turen hjem efter en uge på Langeland, ugen er gået med fodbold, aftenbadning, ture på stranden, en vild dag i gorillapark og ellers bare en masse hygge med alle de gamle røvhuller fra Bakkevej! Jeg siger mange tak


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE for turen men for satan hvor jeg dog glæder mig til at få min røde krop hjem til Horsens! Farvel Langeland tak for en god uge sammen med bakkevej Skønt at være hjemme igen efter en god uge på Langeland!:) Vi er så heldige igen at få et ophold på Langeland til næste år i uge 31 og vi glæder os alle rigtigt meget. Tusind tak Bakkevej fra Hornsyld

tet, hvor vi så ubåde, kanoner, fly m.m. Om aften så vi bl.a. film inden vi skulle sove. Onsdag tog vi til Ristinge for at spille minigolf, vi fik også pizza på campingpladsen og så tog vi på stranden. Vi var også ude at fiske på en fiskekutter, men det var klamt, da vi skulle sprætte en fiske op. Om aften var der natteløb. Torsdag var vi ude at ride på heste, uden at nogen holdt i tømmerne, det var sjovt, nogle var også ude for at spille minigolf igen, men der var også fri leg på gården. Da det blev aften skulle vi alle sammen pakke vores kufferter og så var der film og hygge. Fredag kl. 10 var det hjem ad. Vi takker alle for et dejligt ophold. Vikasku

VIKASKU som ligger på Frederiksberg, er et skole- og familiebehandlingstilbud for børn og unge mellem 6 og 17 år med behov for særlig tilrettelagt undervisning. Vi har været på Søgård i uge 35, hvor vi havde et dejligt ophold. Her er lidt om hvad ugen gik med: Vi ankom til gården kl. 12, hvor vi fik en rundvisning, derefter spiste vi frokost og slog telte op. Senere på dagen legede vi noget der hed 40 løb og det var sjovt. Om aften spillede vi Monopoly og så skulle vi i seng. Tirsdag havde vi fælles aktiviteter og derefter cyklede vi til LangelandsforSøgårdPOSTEN 6 • 2013

15


Fra alle disse byer har Børnelejren haft dårligt stillede børn og unge på et finansieret ophold på Søgård Hovedgård Foreningen Børnelejren på Langeland blev stiftet i efteråret 2002. Vi forsøger at nå ud i alle kroge af Danmark med tilbudet om finansierede ophold for dårligt stillede børn og unge. Som det ses på kortet, har Børnelejren haft besøg af børn fra stort set hele landet (+ Grønland), siden vi afholdt den første børnelejr i sommeren 2003.

Grønland Aalborg

Vi har givet 2565 børn en god oplevelse, de ikke havde fået uden din hjælp. Bare de to sidste år har vi haft 823 børn på lejr. 2003: 2 lejre 2004: 5 lejre 2005: 11 lejre 2006: 13 lejre 2007: 15 lejre 2008: 15 lejre 2009: 24 lejre 2010: 28 lejre 2011: 28 lejre 2012: 29 lejre 2013: 26 lejre I alt 196 lejre på 11 år Vi håber optimistisk på 30 lejre i 2014

Struer Vemb

Viborg Silkeborg Aarhus

Hørsholm Skodsborg Nærum Hillerød

Hornbæk Skjern Ikast Højbjerg Hundslund

Hornsyld

Vejle Kolding Vamdrup

Lyngby Roskilde

Fredericia Middelfart

Odense SV Odense M

Kerteminde

Nørre Åby

Ringe

Lille Skensved

Fuglebjerg Næstved Vordingborg

16

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

Kastrup

Greve

Tappernøje

Flemløse

Glamsbjerg

Ringsted Jystrup Sj.

Christiansfeld Haderslev

Egernsund

Vedbæk Hellerup

Køge København N København NV Frederiksberg Rødovre Amager København SV Brønshøj Vanløse Bornholm


BØRNELEJREN PÅ LANGELAND Bliv støttemedlem af Foreningen! Foreningen Børnelejren på Langeland har heldigvis mange støttemedlemmer, men vi vil gerne have mange flere. Vi får ingen støtte fra hverken stat eller kommune, men vi har de sidste syv år været så heldige at få en lille del i Tips- og Lottomidlerne gennem den pulje, der kaldes LOTFRI. Den uddeles, som navnet antyder, kun til frivillige organisationer, der i al væsentlighed bygger på ulønnet arbejde. Derudover er det et krav, at Foreningen har eksisteret i et vist antal år, og at den har et minimum antal støttemedlemmer. Disse krav opfylder Børnelejren. Størrelsen af støttebeløbet bliver fastsat dels afhængigt af Foreningens omsætning, men er også afhængig af antallet af støttemedlemmer.

Jo flere medlemmer, jo flere støttekroner. I 2012 blev vi tildelt 358.228 kr. fra LOTFRI til hjælp til driften. Det beløb ville vi da gerne have meget højere op. Så hermed en opfordring til læserne af SøgårdPOSTEN: Tegn et støttemedlemsskab i foreningen til 200 kr. for et år – og spred budskabet blandt kolleger, venner og bekendte. Man binder sig kun for det ene år, og det ville betyde en verden til forskel for Børnelejren med bare 100 nye medlemmer. Du indsætter blot 200 kr. på Børnelejrens konto, og vi registrerer dit medlemsskab i et år. Husk tydelig navn og adresse, hvis du fremover vil modtage SøgårdPOSTEN og Nyhedsbreve. P.b.v. Dina Reece

T RYG H E D - S I K K E R H E D - GA RA N T I

... ring til VVS-manden i Tullebølle, vi udfører alt indenfor VVS arbejde TULLEBØLLE VVS & BLIK ApS • LØKKEBY VVS

62 50 13 35 - 62 50 15 78 Bygaden 40 | Tullebølle | 5953 Tranekær | Fax 62 50 23 35 www.tullebollevvs.dk | post@tullebollevvs.dk

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

17


ØNSKELISTEN

ØNSKELISTEN Ønsker til børnene:

Ønsker til huset:

Computerspil PlayStation2 spil PlayStation3 PlayStation3 spil Wii Wii spil Cykellåse, pumper, lygter, kurve m.v. Cykelstativ til 20-25 cykler Kondicykler Workoutredskaber Romaskine

Digitalbokse Parasoller Køkkenur hvidt/blåt Bagevægt Industristøvsuger Højttryksspuler Lagner Håndklæder Viskestykker Billeder

Jobannonce Børnelejren søger konsulenter på deltid Vi skal bruge nogle glade medarbejdere, som har lyst til at sælge firmasponsorater og tegne private støttemedlemskaber pr. telefon, så vi kan sende nogle flere børn på et finansieret ophold på vores gamle bondegård, Søgård Hovedgård på Langeland. Arbejdet foregår i vores sekretariat i Vanløse. Du behøver ikke have specielle kvalifikationer. Det vigtigste er, at du sympatiserer med Børnelejrens formål, og med tiden kommer til at brænde for det, ligesom vi andre gør det. Du skal være flittig og selvstændigt tænkende samt ærlig og høflig overfor vores kunder og emner. Din alder, oprindelse, hudfarve, politiske og religiøse overbevisning er fuldstændig underordnet, bare du kan tale flydende dansk. Ring til sekretariatet på 3871 1289 eller send en mail til rs@lejren.dk. Vi glæder os til at hilse på dig.

18

SøgårdPOSTEN 6 • 2013


ØNSKELISTEN

ØNSKELISTEN Børnegaver*) Alt hvad der kan bruges som gaver til børnene (nye ting)! *) Alle børn, der kommer på finansieret ophold på Søgård, får ved ankomsten en gave, der ligger og venter på dem – pakket fint ind og med barnets navn på. Det er en stor succes. For det første føler børnene sig ventede og velkomne, når de ankommer til Søgård efter den lange tur derned, og for det andet er det måske ikke så ofte disse børn får gaver.

Reklamegaver Der skal mange velkomstgaver til i løbet af et år, så hvis dit firma har reklamegaver, der kan bruges, som f.eks. fodbolde, lygter, caps, spil, kosmetik, T-shirts, smykker, nøgleringe, kuglepenne, blokke, cd’ere, DVD’ere,

spil og selvfølgelig alle former for legetøj, ville vi blive meget glade for en pakke til Sekretariatet: Jyllingevej 59, kld. 2720 Vanløse.

Alt hvad der kan spare på omkostningerne, som f.eks.: Dobbeltstik, el-pærer, køkkenruller, toiletpapir, håndsæbe, opvaskemiddel, grillkul, opvaskemaskinesæbe samt -afspænding, gavepapir, printerpapir, kuglepenne, batterier i alle størrelser og frimærker. Brugte ting har lige så stor interesse som nye – bare de virker! (og meget gerne leveret)

SøgårdPOSTEN 6 • 2013

19


Profile for Børnelejren

SøgårdPOSTEN #6  

6. udgave af Søgård Posten

SøgårdPOSTEN #6  

6. udgave af Søgård Posten

Profile for lejren
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded