__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Søgård

POSTEN

7 • november 2016

BØRNELEJREN PÅ LANGELAND

ØNSKELISTE DANMARKSKORT HVORDAN BRUGES PENGENE UDTALELSER FRA INSTITUTIONER Giv et dårligt stillet barn en uforglemmelig oplevelse


ARBEJDSWEEKENDS

Arbejdsweekends Flere gange om året indkaldes der til arbejdsweekend på Langeland, og listen med opgaver, der skal løses, er altid meget lang. Børnelejren er baseret på frivilligt arbejde, og vi har en stor skare venner af Børnelejren, der stiller sig til rådighed, når der er arbejdsopgaver, der skal løses på Søgård, ligesom hele bestyrelsen arbejder frivilligt og aldeles ulønnet for foreningen. Der er opgaver, der skal løses igen og igen ved hver eneste arbejdsweekend: Computere checkes, cykler istandsættes, nedrevne sengelamper sættes op, ledninger sættes fast, legerummene ryddes op, køkkenting sættes på plads i skabene (igen), vasketøj samles op overalt i badeværelser, under sengene, i skuffer og skabe, vaskes og lægges på plads, gardiner og tæpper vaskes, pærer udskiftes i lamperne, CD’er, computerspil, videobånd, bøger og blade ryddes op. Vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på sådanne trivielle opgaver, som vi godt kunne have været foruden. Vi havde fået en professionel til at fælde et meget højt træ, der truede med at vælte og smadre bålhytten. Det blev skåret til brænde, som lejrene kan bruge i bålhytten. Nogle fonde havde doneret penge til renovering af det gamle køkken. For at få mest ud af pengene, rev vi selv det gamle køkken ned. Vi sparede også penge ved selv at samle køkkenskabene. Derved blev der råd til også at få renoveret bryggerset, som vi også selv rev ned, for at gøre det billigere. Loftet i hallen var ved at falde ned, men vi var heldige at have en frivillig tømrer, der satte nyt gipsloft op med fin stuk i kanten, så det fuldstændigt ligner det gamle loft. Vi fik lavet ny inddækning til to yderdøre, og fik muret indervæggen op ved hovedhusets bagdør. I løbet af året blev der også ryddet tidsler omkring hoppepuden og i sandkassen, kunstgræsbanen blev revet, asfaltbanen blev rydder for brombærkrat, blade og nedfaldne grene, og legeredskaberne fik en gang meget tiltrængt træbeskyttelse.

2

SøgårdPOSTEN 7 • 2016


SøgårdPOSTEN Nr. 7 – November 2016 Udgivet af Børnelejren på Langeland Jyllingevej 59, kld. • 2720 Vanløse Telefon: 38 71 12 60 SE-nr.: 26917425 Giro: 1551 1000 8182 Bank: Merkur 8401-0001077819 www.lejren.dk E-mail: info@lejren.dk Redaktør: Tommy Gall, næstformand Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Indlæg sendes til: Foreningen Børnelejren på Langeland Jyllingevej 59, kld. • 2720 Vanløse E-mail: info@lejren.dk

Kontaktoplysninger

Indholdsfortegnelse Arbejdsweekends .........................................................

2

Leder...............................................................................

4

Hvad har vi brugt penge til?......................................

5

Planlagte projekter ......................................................

7

Udtalelser fra lejrdeltagere ........................................

8

Foreløbige lejre i 2017................................................

12

Danmarkskort – med oversigt over hvorfra børn og unge, som har været på ophold på Søgård kommer............

18

Ønskelisten Vi har stadig masser af ønsker ......................................

19

Foreningen Børnelejren på Langeland Administration: Rita Søbye Telefon: 38 71 12 89 E-mail: rs@lejren.dk Annoncebestilling: Telefon: 38 71 12 60 E-mail: info@lejren.dk Layout: tommy Tryk: Filipsen Grafisk Produktion ApS Oplag: 1000 ekspl.

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

3


LEDER

LEDER Kære læser. Så er efterårsferien slut og det sidste lejrophold på Søgård for i år er netop vel overstået. Vi har haft et super år, hvor vi har kunnet invitere det største antal børn nogensinde i Børnelejrens historie på ferie. Hele 572 glade børn har fået et finansieret ophold. Der bliver et ophold i lejrene på 5 mdr., hvor vi skal have renoveret klimaskærme på hele ejendommen, fordi vi har været så heldige at modtage en donation på 4½ mill. kroner til dette fra A.P. Møller Fonden. Vi starter igen 20.3.2017 med den første af næste års lange række af børnelejre. Næste arbejdsweekend bliver (hvis vejret tillader det) i februar måned 2017, hvor alle er velkomne, enten for at give en hånd med – eller bare for at se Børnelejren. Datoen vil fremgå på vores hjemmeside www.lejren.dk i januar. Den 2. november fyldte Børnelejren 14 år. Her i SøgårdPOSTEN kan du se, hvad vi har opnået indtil nu, og hvad vi har brugt de indsamlede midler til i de forløbne år. Du kan også læse lidt om, hvad børnene har fået ud af det ophold på Børnelejren, du har været med til at finansiere. Vi takker for din velvillige indstilling til Børnelejren og vil gerne udtrykke vores taknemmelighed for de mange donationer, vi har modtaget igen i år. Uden dem, kunne Børnelejren ikke eksistere.

Med venlig hilsen Dina Reece Formand

4

SøgårdPOSTEN 7 • 2016


HVAD HAR VI BRUGT PENGE TIL?

HVAD HAR VI BRUGT PENGE TIL? Nyt tag på hovedhuset:

I vinteren 2013/2014 fik vi endeligt samlet penge nok ind til at få udskiftet det gamle, utætte tag på hovedhuset. Det var meget tiltrængt og et stort ønske gennem mange år. Endelig fik vi et tæt hus, hvor det ikke regner ind og ødelægger vægge og gulve. Bortset fra, at det med det samme kunne ses på olieregningen, så fik vi også et fint hus at se på med et smukt rødt tag. Vi var meget glade!

i årevis, men der har hele tiden været andre ting, der var vigtigere, for bevarelse af bygningerne. Vi er derfor henrykte over, at det endelig blev køkkenets tur. Det er blevet så fint, og de lejre, der har haft fornøjelse af det, er også glade for forbedringerne. Overdækning af poolen:

Swimmingpoolen var overdækket med et hjemmelavet skelet med presenning over, men der var mange salamandere, frøer og andre dyr, der måtte lade livet i løbet af vintersæsonen, så vi ønskede os

Nyt køkken i hovedhuset:

I 2014 søgte vi fonde om hjælp til renovering af det gamle, utidssvarende køkken i hovedhuset. Det har stået meget højt på ønskelisten

rigtigt meget en rigtig professionel overdækning, der kunne bruges igen og igen hver vinter. En sådan fik vi hjælp til fra fonde, vi havde søgt hertil, og den blev taget i brug i oktober 2014. Den er netop blevet lagt på for 3. gang på arbejdsweekenden her i oktober 2016, da sæsonen var slut.

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

5


HVAD HAR VI BRUGT PENGE TIL? året 2016 med samme skabe, bordplader og gulv, som i det nye køkken. Det ser super godt ud, og er blevet meget mere funktionelt med ny opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Den ekstra opvaskemaskine var meget tiltrængt til de store lejre. Nyt tag på forvalterboligen:

Vores forvalter har haft utroligt svært ved at holde varmen om vinteren på grund af det meget utætte tag, så vi søgte fonde om penge til udskiftning af taget. Det lykkedes, og i efteråret 2015 fik forvalterboligen helt nyt tag. Det ser så fint ud, at der nu er to fine, røde tage ved siden af hinanden. Så mangler vi »kun« at få udskiftet tagene på hestestald, kostald og lade, hvilket nu sker i vinteren 2016/2017 med den store donation fra A.P. Møllers Fond. Renovering af bryggers:

Vi fik så mange penge ind til køkkenet, at der kunne blive råd til også at renovere bryggerset, så det blev fuldstændigt fornyet her i for-

6

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

Reparation af legeredskaber:

De store legeredskaber på legepladsen var ved at rådne, og var ikke sikre at lege på længere, så vores seneste arbejdsweekend i oktober 2016 blev dedikeret til udskiftning af bl.a. »dækket« på klatreborgen, så nu er legepladsen igen helt klar til næste års mange børn.


PLANLAGTE PROJEKTER

PLANLAGTE PROJEKTER Renovering af klimaskærm:

Nye vinduer i forvalterboligen:

A.P. Møller Fonden har doneret 4,5 mill. kr. til renovering af klimaskærmen på de tre udlænger: Hestestalden, kostalden og laden. Tage, døre og vinduer, der endnu ikke er udskiftet, og facader der endnu ikke er renoveret, vil blive det nu. Arbejdet er så småt begyndt, og vil blive udført i løbet af de næste fem måneder, hvor der ikke er børn på ejendommen. Vi glæder os utroligt meget til at se Søgård stå og stråle hvidt i solen, med fine nye røde tage over det hele.

Nogle af vinduerne i forvalterboligen er rådne, så vi søger fonde om hjælp til udskiftning af vinduerne i hele huset. Forvalterboligens facader trænger også til renovering, men vi venter med at søge om penge til dette, til vi ser, om der kunne blive plads til det i A.P. Møller Fondens donation.

Nyt tag på bålhytten:

Taget på bålhytten var ved at rådne væk, så vi søgte fonde om hjælp til et nyt tag. Det har vi fået, så det er det næste lille projekt, vi skal i gang med. Renovering af svævebanen:

De stolper, der holder svævebanen i haven trænger til at blive skiftet ud, så det er et projekt, der vil få højeste prioritet på næste arbejdsweekend i februar 2017, hvis vi kan komme i jorden. Ellers vil det blive lavet på den efterfølgende arbejdsweekend i april 2017.

Handicapværelser:

Vi er i fuld sving med at samle ind til indretning af værelser til kørestolsbrugende børn. Alle udendørsområder er forberedt til kørestolsbrugere, for det har i mange år været et stort ønske for os at kunne invitere bevægelseshandicappede børn på lejr. Det har ikke kunnet lade sig gøre, da husene ikke er velegnede til lejrdeltagere i kørestole. Men nu, når klimaskærmen er blevet renoveret, skal vi have indrettet nogle små handicaplejligheder til et kørestolsbarn og en voksen hjælper i kostalden. Vi håber at kunne samle penge nok sammen til at få begyndt på projektet i løbet af 2017 – om ikke andet så et delprojekt med to eller tre lejligheder, alt efter, hvor mange penge vi kan skaffe.

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

7


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE

UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE Vi har haft et fantastisk ophold på Søgård Hovedgård i uge 29. Børnene var utrolig glade for at være der og ønskede slet ikke vi skulle hjem. De mente både vi skulle pakke poolen og multihuset ned og tage med hjem.

Lige fra starten var humøret godt. Børnene blev meget overraskede og glade for at der lå en gave til dem, som de fik efter vi havde fået frokost ved ankomsten – alle gaver ramte plet og faldt i god jord hos dem.

naj@blaavand-tomrer.dk

8

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

Udenoms arealerne var helt fantastiske og børnene nød at de kunne gå til og fra efter lyst. Vi var på lidt ture i nærområdet, da børnenes behov rigeligt var dækket der, når de kom tilbage til den fantastiske lejr. Vi håber meget, at vi en anden gang igen er heldige at kunne låne stedet. Med venlig hilsen Tinghøj Kolding Vi vil gerne sige en stor tak for at vi måtte afholde vores sommerkoloni på Søgård og tusind tak for gaverne til de unge og slikket, det vakte stor glæde. Vi har haft nogle rigtig dejlige dage, og vores unge har nydt kolonien. Vi har haft lidt blandet vejr, men har haft stor glæde af det store udvalg af aktiviteter der er på stedet. Vi har både brugt hallen med badminton og basket. Der er flere dage blevet badet i swimmingpoolen og vi har flere gange lavet bål, hvor der både er blevet lavet snobrød og ristet skumfiduser. Onsdag som plejer at være vores turdag på kolonien var vi i Svendborg, hvor nogle havde glæde af svømmelandet og andre var ude og bowle. Ellers har vi været på gåture i området og nede på havnen og se de flotte skibe. Vi vil glæde os til, hvis vi en anden gang er så heldige at få et ophold. Tusind tak for opholdet på Søgård i uge 33. Hilsen Stutgården, afd. Lindehuset Vi havde nogle sjove og hyggelige dage, hvor vi nød især at lege i Multihuset og haven. Det blev også til en mega kold


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE tur i den udendørs pool. Vi kunne sagtens have brugt flere dage på Langeland. Mange hilsner og 1000 tak for lån Rindum Kjærgaard. Tak for en super dejlig ferie og tak for, at I har været med til at gøre det muligt. Det har været en uge med masser af gode oplevelser. Søgård er et dejligt sted, hvor der er godt at være, lige meget om man er barn, ung eller voksen. Her er masser af plads, der er dejligt meget at lave, lige meget om det regner eller solen skinner. Søgård ligger også godt på landkortet, da der er meget at se på rundt omkring.

Så endnu en gang. Tak fra børn, unge og voksne fra Margarethagården Onsdag d. 25.5. kl. 9.00 mødte børnene fra klasserne Mx og Mz på Kildevældsskolen. De var spændte, glade og ret overstadige. Vi tog af sted i højt humør. Om muligt blev humøret endnu højere da vi ankom til Børnelejren. Hoppepude og trampolin blev straks taget i brug. Efter gåtur, en tur i poolen og en masse leg, spiste vi aftensmad og åbnede gaver. Alle var så overraskede og glade. De efterfølgende dage gik med at indtage den pragtfulde natur ved markerne, på klitterne og ved stranden. Multihuset, plænen og legepladsen blev også brugt flittigt. Vi var super heldige

T RYG H E D - S I K K E R H E D - GA RA N T I

... ring til VVS-manden i Tullebølle, vi udfører alt indenfor VVS arbejde TULLEBØLLE VVS & BLIK ApS • LØKKEBY VVS

62 50 13 35 - 62 50 15 78 Bygaden 40 | Tullebølle | 5953 Tranekær | Fax 62 50 23 35 www.tullebollevvs.dk | post@tullebollevvs.dk

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

9


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE

med vejret, så vi var ikke så meget indenfor. Fredag efter rengøring og besøg i den nærliggende jættestue, gik turen hjemover. Alle var glade og trætte :) Disse børn fik en oplevelse ud over det sædvanlige. Tak for det!!! Med venlig hilsen Kildevældsskolen Tusind tak for en super dejlig uge, Søgård er et fantastisk sted og vi var så heldige, at selv vejret var med os. – da det store uvejr kom, drejede det lige uden om os og vi fik »kun« en kort haglbyge.

10

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

Da vi ankom, blev værelserne hurtig fordelt hvorefter vi gik en tur på området for at se alle mulighederne. Børnene var meget begejstret og det var svært at finde ud af, hvor man skulle starte med at udforske. Vi har gået nogle dejlige ture i området og bl.a. fået set de vilde heste, vi har hoppet en masse på hoppepuden, leget skattejagt og selvfølgelig haft Sankt Hans bål, hvor vi sendte heksen af sted til Bloksbjerg. Vi har også benyttet os af swimmingpoolen trods det lidt kolde gys det gav, når man kom ned i vandet.


UDTALELSER FRA LEJRDELTAGERE Vi har ikke haft det store behov for at udforske Langeland, da Søgårds muligheder har været tilstrækkelig dækkende til vores behov. Men vi nåede da en strandtur til Rislinge strand hvor børnene badede og fandt en masse muslingeskaller. Nogle af børnene nåede også en tur til Rudkøbing hvor de shoppede og spiste aftensmad. Vi er rigtig glade for at har fået muligheden for at komme til Langland og håber det kan lade sig gøre igen. Mange Hilsner fra Børn og voksne på Glostrup observations og behandlingshjem Vi, børn og voksne fra Blæksprutten – det kulturelle børnehus i Silkeborg TAKKER MANGE GANGE for nogle fantastiske dage på Søgård i april. Vi nød de mange muligheder og fantastiske omgivelser rigtig meget. For mange af os børn var det første gang, vi var ude ved havet og oplevede

at hoppe væk fra bølgerne og kaste sten i vandet. Vi nød at lege på gården både ude og inde – især hoppepuden og svævebanen var et hit. En tur til Langelandsfortet med kanoner, U-båd og meget andet, som man gerne må pille ved er en stor oplevelse. Sidst, men ikke mindst, holdt vi vores tradition med at spise på Bagenkop Kro i hævd. Det er en stor oplevelse at komme til et stort, fint dækket bord og blive betjent af søde tjenere. Ikke mindst »gør det noget ved børnene« og de modnes efter en sådan oplevelse. For mange er det første gang, at de sover væk fra mor og far eller er på »ferie« i det hele taget. Vi håber meget, at få mulighed for også at give de kommende skolebørn i 2017 den samme store oplevelse. Mange hilsner fra »Rokketænder« og personale i Blæksprutten – det kulturelle børnehus i Silkeborg

RUDI LARSEN STENHUGGERI ASKHAVEVEJ 4 • 4621 GADSTRUP TLF.: 33 21 47 81 www.rudilarsen.dk Mail: rudilarsen@mail.dk VI HUGGER NÆSTEN ALT... Afd. i Hvidovre Høvedstensvej 66 – kun udstilling

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

11


FORELØBIGE LEJRE I 2017

FORELØBIGE LEJRE I 2017 Uge 12: Elever i alderen 6-11 år (indskolingen) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socioemotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Uge 14: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socioemotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socioemotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud, hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 13: Børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder fra Skolen MIR 1 i Lyngby Dagskolen MIR 1 er for børn og unge med specielle behov under kategorien socio-emotionelle vanskeligheder. De har brug for særlig støtte til at danne relationer med andre og forstå de sociale spilleregler. Vores målgruppe omfatter med andre ord de børn, som har svært ved at trives i folkeskolens rammer.

12

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

Uge 15: Børn med psykiske, sociale og/eller følelsesmæssige problemer fra Paideiahuset i Hårlev Paideias målgruppe er normaltbegavede børn med et anbringelsesbehov, hvor perspektivet for anbringelsen har længerevarende karakter, eller hvor anbringelsen er for hele barne- og ungdommen. Børnene har psykiske, sociale og/eller følelsesmæssige problemer og har ofte været udsat for omsorgssvigt fra deres tidlige barndom. Formålet med opholdet er at give børnene og de unge spændende oplevelser med de voksne og hinanden og sikre dem en dejlig ferie i trygge rammer. Det at børnene er sammen på en anden måde end de er i hverdagen, vil være med til at skabe en fælles følelse, hvilket bidrager til et stærkere fællesskab og samhørlighed.


FORELØBIGE LEJRE I 2017 Uge 17: Elever i modtagelsesklassen på Kildevældsskolen på Østerbro kommer oftest fra ressourcesvage familier

Uge 19: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l.

Børnene går i modtagelsesklasse på Kildevældsskolen i København. Børnene er mellem 9 og 13 år gamle. Det er børn der er kommet til Danmark indenfor det sidste halvandet år. De kommer fra mange forskellige lande: Nepal, Singapore, Syrien, Irak, Polen, Grønland (de børn har som regel en alvorligt syg mor eller far), etc. Kildevældsskolen modtager løbende børn, som skal gå på skolen i ca. to år, hvilket betyder at børnene udsluses til danske klasser løbende. Samlet for børnene er dog at deres familier, som oftest, er ressourcesvage. De venter på opholdstilladelse og har et meget lille kendskab til Danmark, dansk kultur, muligheder, skolegang, fritid o. lign. Børnene er, som udgangspunkt, normalt fungerende.

Børnene og de unge fra Specialcenter Sigrid Undset har generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af børnene har en del diagnoser udover deres generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan nævnes: ADHD, angst, autisme, infantil autisme, Tourettes syndrom, shakingbaby-syndrom, forskellige genbetingede syndromer som Downs syndrom, Williams syndrom, Wolf-Hirschorn-syndrom. Her er også børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, selvskadende adfærd, børn med et meget mangelfuldt sprog så som svære udtalevanskeligheder, mangelfuldt ordforråd eller slet intet verbalt talesprog.Andre har epilepsi, nedsat syn og/eller nedsat hørelse, ligesom her også er børn med spasticitet og andre dysfunktioner i bevægeapparatet.

Uge 18: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socioemotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Uge 20: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem

Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier.

Blæksprutten – det kulturelle børnehus er en 0-6 års institution i Silkeborg. Blæksprutten modtager børn med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Deriblandt børn fra familier i udsatte positioner som dækker over bl.a. økonomiske og social udsat position. I Blæksprutten arbejder vi bl.a. på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, samt at tilbyde dem oplevelser udenfor deres nærmiljø. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, der starter skole sommeren 2017. SøgårdPOSTEN 7 • 2016

13


FORELØBIGE LEJRE I 2017 Uge 21: Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socioemotionelle vanskeligheder På Marielundskolen i Kolding er der ca. 100 elever og ca. 50 medarbejdere. Skolen er et resultat af en sammenlægning af Rådhusskolen i Vamdrup, og Specialcenter Christiansfeld. Eleverne fra mellemtrinnet (10-12år) glæder sig til et ophold og vi håber, at opholdet på Søgård vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden, samt en god oplevelse, væk fra den daglige trummerum.

Uge 22: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune. Alle eleverne i klassen har indlæringsvanskeligheder og flere af eleverne har diagonosen ADHD. Eleverne er meget højrøstet, og har et meget højt aktivitetsniveau. Samtidig er eleverne meget sårbare, og har brug for tydelig struktur og trygge rammer. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give eleverne en stor oplevelse væk fra hjemmet.

Uge 23: Børn med socioemotionelle udfordringer fra skolen MIR 2 i Gentofte. MIR 2 skolen i Gentofte er et skoletilbud til børn i alderen 11-13 år med socio-emotionelle udfordringer, ADHD samt diagnoser som autisme, Aspergers og Tourette og mange har dårlige familiære baggrunde. På MIR skolen tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs po-

14

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

tentialer og særlige styrker og giver vores elever de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og træning til det samfund, som de er en del af. De er alle nogenlunde normal begavet og generelt for dem alle er, at de er rigtige dejlige børn, som kræver lidt ekstra.

Uge 24: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune hvor alle elverne har nogle udfordringer der kræver ekstra støtte og en særlig tilrettelagt skoledag. Flere af eleverne er diagnosticeret med autisme og flere har komorbide diagnoser i form af ADHD, ADD og Tourette. Det er rart for eleverne at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der er minimal trafik, er stille og roligt og hvor der er gode faciliteter og mulighed for udendørs aktiviteter.

Uge 24 fredag-søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Skovgården i Fuglebjerg Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytnings-forstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7-15 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give forældrene og børnene en weekend, hvor de får fælles gode oplevelser. Styrker familiens fællesskab, men også styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold, således at de også bruger hinanden udenfor Skovgårdens regi. Børnene


FORELØBIGE LEJRE I 2017 er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 26: Børn og unge fra Bülowsvej – for børn og familier på Frederiksberg Bülowsvej – for børn og familier er for børn og unge i alderen 0-14 år, der er anbragt væk fra hjemmet af mange forskellige årsager. Formålet med opholdet er at give børnene og de unge spændende oplevelser med de voksne og hinanden og sikre dem en dejlig ferie i trygge rammer.

Uge 27: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Stensagergården i Højbjerg Stensagergården tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De er i alderen 0-18 år. Stensagergården lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et »hjemligt« fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra. Formålet med lejeren er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater.

Uge 28: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus Sølyst, Toften og Solbrinken er tre døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer

fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution.

Uge 29: Hostruphøj i Hobro er for børn med diverse problematikker Hostruphøj er en døgninstitution for anbragte børn, nogen på tvang og andre frivilligt. De er alle i den skolepligtige alder og går i den interne skole. Det er børn der alle kommer fra socialt belastede familier og som derfor har diverse problematikker, det kan være den manglende tillid til voksne, tidligt skadede eller adfærdsvanskelige.

Uge 30: Udsatte børn fra Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for 16 udsatte børn og unge i alderen 3-18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til 8 unge i alderen 14-18 år, og i børnegruppen er der plads til 8 børn i alderen 3-14 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen, og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

15


FORELØBIGE LEJRE I 2017 Uge 31: Børn og unge med sociale vanskeligheder fra Opholdsstedet Havmågen i Løkken Opholdsstedet Havmågen i Nordjylland har plads til 9 børn og unge fra 7 til 17 år ved indskrivningen og mulighed for efterværn til og med det 22. år. Vi er specialiseret i omsorgssvigtede børn/ unge med massive følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, herunder diagnoser som ADHD og lignende. Havmågen tilbyder trygge, forudsigelige og strukturerede rammer med et familielignende miljø og nære relationer med omsorgsfulde voksne.

Uge 32: Villa Kokkedal i Hørsholm er for børn med psykiatriske lidelser Specialinstitutionen Villa Kokkedal er en døgninstitution hvor der bor børn mellem 4-14 år som har svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder. De kan f.eks. have ADHD, ADD, OCD, Tourettes og Aspergers Syndrom. Mange af børnene har tilknytning og personlighedsforstyrrelser som gør det vanskeligt for dem at kunne socialiserer med andre og udvikle et almindeligt børne-

liv. De går i internskole med specialundervisning tilknyttet. Formålet med opholdet er at kunne skabe bedre relationer mellem barn/ barn og voksne imellem, så børnene på sigt får bedre mulighed for at kunne udvikle sig følelsesmæssigt og personligt.

Uge 33: Børn med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling fra Hillerød Akaciehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 7-12 år og har generelt være udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom. Som følge heraf har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 34: Børne- og Familiehuset i Lemming er for børn med bl.a. diagnoser som ADHD og asperger Børne- og Familiehuset i Lemming ved Silkeborg, er et dagbehandlingstilbud for børn, der af forskellige grunde ikke kan fungere i den almindelige folke-

Løsninger: Vi leverer løsninger inden for følgende: • Totalentreprise • Hovedentreprise

Hedebo A/S • Lucernevej 79 • 8920 Randers NV Tlf. 87 10 09 77 • Telefax 87 10 1 09 71 E-mail: post@hedeboas.dk • www.hedeboas.dk

16

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

• Fagentreprise – Betonarbejde – Murerarbejde – Tømrerarbejde


FORELØBIGE LEJRE I 2017 skole. Det er både børn der har følelsesmæssige vanskeligheder, sociale vanskeligheder og udfordringer af forskellig karakter. Der er børn, der kan være udad reagerende, samt elever der er indad reagerende. Det er børn, der har brug for tæt voksenkontakt og guidning i forhold til at indgå i socialt samspil med andre jævnaldrende, samt børn med diagnoser typisk ADHD, asperger. Aldersmæssigt spænder elevgruppen fra 1-8/9.klasse trin.

Uge 35: Børn med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg VIKASKU fra Frederiksberg er et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 6 år og 17 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i Folkeskolen.

Uge 36: Børn og unge med særlige behov fra Finderup Efterskole i Skjern Finderup Efterskole er en specialefterskole, hvor målgruppen er elever med særlige behov, sent udviklede unge, som kommer fra mange forskellige baggrunde. Omsorgssvigtede, tidligt skadede, børn med diagnoser, sociale vanskeligheder, dårlig begavelse, etc. Pædagogerne arbejder for, at eleverne lærer at få gode kammerater, får nok hvile, god og nærende kost, daglig motion og undervisning på det niveau, de er kommet til. Formålet er at give børnene et ophold med fokus på fælles-

skab, natur, ude liv, kultur og gode fælles oplevelser, da børnene er fattige på oplevelser.

Uge 42: Viborg Børn og Unge er en døgninstitution for anbragte børn og unge Viborg Børn og Unge i Viborg er en døgninstitution med to funktioner. Den ene er observation, hvor barnet/den unge bliver anbragt midlertidigt til pædagogisk og psykologisk udredning pga. omsorgssvigt, overgreb eller pga., at barnet/den unge mistrives i deres familie. Den anden er behandling, hvor det besluttes, at barnet/den unge skal blive i et længerevarende behandlingsophold.

Uge 43: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland og deres forældre. Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Vi ser en mulighed for at tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med deres skolekammerater i de langelandske skoler. Vi inviterer også forældrene med, så de kan få muligheden for at deltage i de gode oplevelser, få et bedre kendskab til hinanden, til de andre børn på Møllehuset samt til alle medarbejderne på Møllehuset.

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

17


Fra alle disse byer har Børnelejren haft dårligt stillede børn og unge på et finansieret ophold på Søgård Hovedgård Foreningen Børnelejren på Langeland blev stiftet i efteråret 2002. Vi forsøger at nå ud i alle kroge af Danmark med tilbudet om finansierede ophold for dårligt stillede børn og unge. Som det ses på kortet, har Børnelejren haft besøg af børn fra stort set hele landet (+ Grønland), siden vi afholdt den første børnelejr i sommeren 2003.

Grønland Aalborg

Vi har givet 3964 børn en god oplevelse, de ikke havde fået uden din hjælp. Bare de to sidste år har vi haft 1023 børn på lejr.

Struer

I alt 280 lejre på 14 år

Vemb

Viborg

Lemming Silkeborg

Ringkøbing

Hørsholm Kokkedal Hornbæk Skodsborg Nærum Hillerød

Aarhus

Skjern

Viby J Ikast Højbjerg Hundslund Vejle Kolding

Vamdrup

Værløse

Hornsyld

Roskilde

Middelfart

Egernsund

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

Odense SV Odense M Aarup Flemløse Nørre Åby

Vedbæk Hellerup Lyngby

Kalundborg Fredericia

Christiansfeld Haderslev

18

2010: 28 lejre 2011: 28 lejre 2012: 29 lejre 2013: 26 lejre 2014: 24 lejre 2015: 24 lejre 2016: 36 lejre

2003: 2 lejre 2004: 5 lejre 2005: 11 lejre 2006: 13 lejre 2007: 15 lejre 2008: 15 lejre 2009: 24 lejre

Kerteminde Ullerslev

Ringsted Jystrup Sj. Tappernøje

Kastrup

Greve Lille Skensved

Glostrup

Køge

København N København NV Østerbro Hårlev Frederiksberg Fuglebjerg Glamsbjerg Rødovre Ringe Næstved Amager Sandved København SV Brønshøj Vanløse Vordingborg Rudkøbing Bornholm


ØNSKELISTEN

ØNSKELISTEN Ønsker til børnene:

Ønsker til huset:

Computerspil Computer med styresystem PlayStation3 Spil til PlayStation 3 og 4 Fugleredegynge Cykler, bagagebærere, pumper, lygter, kurve m.v. Cykelstativ til 20-25 cykler Petanque-spil Rulleskøjter/udstyr Lastbiler/maskiner til sandkassen Udendørs træningsmaskiner (fitness) Gammel båd til legepladsen Romaskine Xylofon Trommestikker Musikinstrumenter (Må gerne være brugte ting)

Musemåtter Parasoller Grill / starter / børster Køkkenur hvidt/blåt Viskestykker, lagner Solide hyndebokse Håndmixer Dybe tallerkner Maling til køjesengene metal/træ Bro over voldgraven i haven

Børnegaver Alle børn får en velkomstgave, når de ankommer til Børnelejren. Må gerne være reklameartikler, bare de er nye: Fodbolde, lygter, caps, spil, kosmetik, Tshirts, smykker, DVD’er, smykker, nøgleringe, kuglepenne osv.

SøgårdPOSTEN 7 • 2016

19


Profile for Børnelejren

SøgårdPOSTEN #7  

7. udgave af SøgårdPOSTEN.

SøgårdPOSTEN #7  

7. udgave af SøgårdPOSTEN.

Profile for lejren
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded