Page 1

Inspirationsguide til læring inden for vikingetid og tidlig middelalder på Sjælland .

1


2


Indhold 5

Danmark bliver til

6

I Hvideslægtens fodspor

7

TÆT på Valdemarerne

8

Roskilde Domkirke

9

Roskilde Museum

10

Kalundborg Museum – en del af Museum Vestsjælland

11

Besøg os. Kulturbussen

12

Vikingeborgen Trelleborg

13

Holbæk Museum – en del af Museum Vestsjælland

14

Naturpark Åmosen

15

Vikingeskibsmuseet

16

Museum Odsherred – en del af Museum Vestsjælland

17

Middelaldercentret

18

Sagnlandet Lejre

19

Lejre Museum

21

Historie i LIVE

21

SkoleTube

22

Udforsk Videre!


1 Roskilde Museum 2 Naturpark Åmosen / Formidlingscenter Fugledegård 3 Lejre Museum 4 Sagnlandet Lejre 5 Viking Tours 6 Vikingeborgen Trelleborg 7 Roskilde Domkirke 8 Vikingeskibsmuseet 9 Ulvsborg Historisk Værksted 10 Sankt Laurentii Kirkeruin 11 Sorø Klosterkirke 12 Fjenneslev Kirke 13 Antvorskov Klosterruin 14 Knud Lavards Kapel 15 Sct. Bendts Kirke 16 Holbæk Museum – en del af Museum Vestsjælland 17 Tveje Merløse Kirke 18 Dragsholm Slot 19 Kalundborg Museum – en del af Museum Vestsjælland 20 Vordingborg Slot 21 Middelaldercentret og Den Gyldne Svane 22 Museum Odsherred - en del af Museum Vestsjælland

Rute 1: I Hvideslægtens fodspor Rute 2: Tæt på Valdemarerne 4


Danmark bliver til Vi går på den samme jord som vores forfædre. Monarkiet blev skabt for 1200 år siden af vikingekongerne. Den kristne kirke blev grundlagt af kristne missionærer på udrejse, og revolutionære religiøse ideer, og politiske alliancer blev bragt til Danmark af vikinger på togt. Danmark er blevet til, gennem udsyn til omverdenen, stærke konger og dronninger, og et flittigt folk, som den dag i dag, stadig bygger videre på Danmark, på grundstenene af vores forgængeres bedrifter. Kom tæt på vores fælles historie og mød vikingetidens krigere og middelalderens munke i Danmark bliver til. På Midt- og Vestsjælland finder du de bedste fortællinger fra vikingetiden og middelalderen. I hjertet af et af verdens ældste kongeriger kan du hver dag opleve disse fantastiske fortællinger blive genopdaget og ­udfoldet.

I projektet Da Danmark blev til vil vi i de kommende år, i tæt samarbejde med Skoletjenesten, gøre disse fortællinger og historier mere tilgængelige for børn og unge samt gøre oplevelsen af historien både nutidig og relevant. Vi har i denne inspirationsguide samlet de bedste attraktioner, som beskæftiger sig med vikingetiden og middelalderen i regionen, med et fælles udgangspunkt: Læring sker ved at føle historien på egen krop, man skal kunne lugte den, smage den, lytte til den, tale om og med den, og lege med den…

Lige nu kan man på en række attraktioner deltage i undervisningsforløb med eleverne, og inspirere dem gennem sanselige oplevelser og leg med historien. Undervisningstilbuddene ved attraktionerne spænder over en lang række af folkeskolens fag bl.a. historie, kristendomskundskab, dansk og natur/teknik. Læs mere om dette på de næste sider og få inspiration til at bringe undervisningen ad nye veje…

5


I Hvideslægtens fodspor Følg i Biskop Absalon, Skjalm Hvide og Esbern Snares fodspor gennem det sjællandske landskab. Hvideslægtens fodspor tager sit udgangs­punkt fra magtens centrum i Fjenneslev – hvor Hvideslægten havde deres hovedsæde. Herfra blev støbt vigtige alliancer, i en tid med krig og bedrag. Valdemar (den senere Kong ­Valdemar den Store) var en af bejlerne til tronen og var vokset op ved Hvideslægtens stormandsgård i Fjenneslev. Efter et attentat flygtede Valdemar såret til stormandsgården, hvor han var i sikkerhed. Hvideslægtens magt var stor på Sjælland, og de var klar over vigtigheden af at være på god fod med både kirken og paven. Nær Holbæk ligger den meget flotte, karakteristiske to-tårnede Tveje Merløse Kirke, opført af Hvideslægten. 6

I 1199 skænkede Biskop Absalon Tveje Merløse Kirke til Sorø Klosterkirke. Sorø Klosterkirke var den magtfulde Hvideslægts gravkirke. Hvideslægten talte store personligheder i dansk historie – bl.a. Biskop Absalon og Esbern Snare. Hvideslægtens stamfader var Skjalm Hvide, den tids mest magtfulde mand på Sjælland. Klosteret spillede desuden en afgørende rolle i den skrevne danske historie. Absalon antog skriveren Saxo, der skrev værket Danernes Bedrifter ­ – vores vigtigste kilde til den ­tidlige middelalder i Danmark. Biskop ­Absalon mindede Saxo om, at de bøger, han havde lånt i Sorø, skulle leveres tilbage – også efter Biskop Absalons egen død.

Fjenneslev Kirke. Antvorskov Klosterruin. Munk ved ruinerne af pilgrimsmålet, Knud Lavards Kapel.


TÆT på Valdemarerne Som bejler til den danske trone frygtede den unge Valdemar for sit liv. Hans egen far Hertug Knud Lavard var også et emne til tronen. Men Knud var mindre heldig og blev på voldsom vis hugget ned i et lumsk baghold. Et af de mest populære sjællandske pilgrimsmål i middelalderen var den danske helgen Knud Lavards kapel nær Ringsted. Kapellet er opført, hvor Knud Lavard blev dræbt. Efter at Knud Lavard blev helgenkåret af paven, valfartede pilgrimme til stedet for at opnå frelse, bede for mirakler og råde bod på synder. Fundamentet af sten er alt, hvad der er tilbage af kapellet. Men området indbyder til en kort pilgrimstur i skoven og langs vejene i det flotte landskab. Valdemar den Store stiftede ­Antvorskov Kloster som et johanniterkloster. Pilgrimsfærden var en farlig rejse gennem mange kulturer og lande, men Johanniterordenen, også kaldet Korsbrødre, var en orden

stiftet til beskyttelse af pilgrimme på pilgrimsfærd. Denne orden udviklede sig også til at være en korsridder­ orden, der deltog i korstog efter pavens forskrifter. Johanniterklostrene var i middelalderen desuden kendt som gode hospitaler, hvor munkene behandlede syge og døende. Den legendariske konge, Valdemar Sejr, især kendt som kongen bag slaget i Estland ved Lyndanisse i 1219, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt fra himlen, hviler også i Sct. Bendts Kirke. Kong Valdemar Sejrs sarkofag står i Sct. Bendts Kirke, flankeret af de to dronninger, som kongen nåede at være gift med. De magtfulde slægter måtte hele tiden indgå alliancer for at opretholde vigtige magtforhold. Sct. Bendts Kirke og Ringsted Museum og Arkiv skaber de bedste rammer om en vandring gennem den tidlige middelalder. Her genoplives middelalderens mennesker, der har

befundet sig helt tæt på magtens centrum: kongemagten. Oplev og indgå i en levende samtale med et menneske fra det blomstrende 1100tal. Den storslåede kroningsfest for Valdemar den Store blev holdt i Sct. Bendts kirke i 1170 som tegn på den stærke alliance mellem Hvide­ slægten og kongeslægten. Ringsted Museum og Arkiv er en del af Museum Vestsjælland. Kom tæt på Valdemarerne i ­ Sct. Bendts Kirke i Ringsted. Find ­undervisningstilbud under ­Museum Vestsjælland på: www.skoletjenesten.dk/dbt

7


Roskilde Domkirke I Roskilde Domkirke ligger rigets ­konger og dronninger begravet. Træd ind i kongerækken og tag stilling til de store og vigtige spørgsmål om magtfordeling, krig og fred. Roskilde Domkirke var oprindelig en lille trækirke, men den voksede sig stor og blev udnævnt til domkirke i middelalderen. I dag kan kongernes voldsomme historier opleves på helt tæt hold på Domkirkemuseet. Her er også direkte adgang til kongernes måske vigtigste allierede: dronningerne. 8

På Domkirkemuseet udfoldes mere end 1000 års medrivende kirke­ historie med smukke genstande og fantastiske fortællinger. Find Roskilde Domkirkes undervisningstilbud og bookingoplysninger under Roskilde Museum på www.skoletjenesten.dk/dbt

Absalonbuen set indefra i Roskilde Domkirke, bygget omkring år 1200.


Roskilde Museum Mød middelalderens spændende og fascinerede historier helt tæt på. På Roskilde Museum fortæller vi ­historien, om dengang Roskilde var middelalderens pulserende storby og centrum for både kongemagt, international handel og lærdom. Vi tager dig med på opdagelse i museets f­ antastiske samlinger, eller en tur med ned i dybet i Sankt Laurentius, hvor du kan se ruinerne fra middelalder­kirken vokse frem af jorden.

Find Roskilde Museums undervisningstilbud og bookingoplysninger på www.skoletjenesten.dk/dbt

Det smukke, oprindelige mosaikgulv fra Sankt Laurentii Kirke.

Den majestætiske Roskilde Domkirke – set udefra.

9


Kalundborg Museum - en del af Museum Vestsjælland Kalundborg by var et af omdrejnings­ punkterne for de store korstog i middelalderen. Soldater og fodfolk drog af sted fra Kalundborg, og byen var altid præget af de udenlandske kulturer.

højbyen genopdages de vigtigste steder i Kalundborgs middelalder. En tur til Kalundborg giver kendskab til middelalderens levevis, byens ­historie og den nærværende stemning af fortidens fodspor.

Byen var i rivende udvikling i middel­ alderen, og den dag i dag står den middelalderlige højby stadig omkranset af den majestætiske Vor Frue Kirke. På Kalundborg Museum, og i Vor Frue Kirke kan stemningen fra korsriddertiden genopleves, og i

Kalundborg Museum er en del af Museum Vestsjælland.

10

Find Kalundborg Museums undervisningstilbud og bookingoplysninger under Museum Vestsjælland på www.skoletjenesten.dk/dbt

Korsriddere ved middelalderkirken Vor Frue Kirke i Kalundborg.


Besøg os Kulturbussen Museum Vestsjælland lancerer til skoleåret 2014/2015 Kulturbussen i samarbejde med Museet for Samtidskunst i Roskilde og Sorø Kunstmuseum. Hvis du er lærer i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Ringsted, Odsherred, Sorø eller Kalundborg Kommune kan du booke bussen gratis til at køre til en af de tre kulturinstitutioner, du ønsker at besøge. Du kan i forbindelse med besøget booke et af institutionernes undervisningsforløb

eller besøge museerne på egen hånd. Kulturbussen er et treårigt projekt, der er støttet af Nordea-fonden. For mere info om Kulturbussen, kontakt Kathrine Noes Sørensen, Museum Vestsjælland på kns@vestmuseum.dk eller tlf. 41 37 92 53.

11


Vikingeborgen Trelleborg Røg i næsen og sværd i hånd. Kong Harald Blåtand samlede for første gang det danske rige i 900-tallet. Det blev ikke let for ham eller de næste mange konger op gennem middel­alderen at holde styr på riget. Der var konstant risiko for krig, og det gjaldt om at have sine mænd parat. På Vikingeborgen Trelleborg leves vikingelivet som i Harald Blåtands storhedstid. Her står husene som dengang, og danner rammerne for håndværk, kriger- og våbentræning. Når mørket falder på, er det buld­ rende ildsted i langhuset centrum for 12

fortællinger, madlavning og fest. Find Vikingeborgen Trelleborgs under­ visningstilbud og bookingoplysninger på www.skoletjenesten.dk/dbt

Vikingeborgen Trelleborg.


Holbæk Museum

- en del af Museum Vestsjælland Lad historien udfolde sig gennem ­arkæologien og kom ind under huden på kristendommen. Med spade eller pensel og iført arkæologens arbejdstøj udforskes resterne fra vikingetiden og middelalderen. Der åbnes for nye fortolkninger af ­historien, og måske skal genstandene tillægges helt nye betydninger? Middelalderens mange pilgrimme kom langt omkring i den kendte verden og bragte pilgrimsmærker med hjem, som nogle fik med sig i graven. Oplev middelalderens religiøse liv, og se hvordan Holbæk var en del af den store verden.

Holbæk Museum er en del af Museum Vestsjælland. Find Holbæk Museums undervisningstilbud og bookingoplysninger under Museum Vestsjælland på www.skoletjenesten.dk/dbt

Skelettet fra munk i Holbæk. Fundet med fem pilgrimsmærker, såkaldte ibsskaller.

13


Naturpark Åmosen Rundt om på Sjælland er levn efter ældgamle skikke og den hedenske, nordiske tro. Ved den store sø Tissø var der et hedensk kultcentrum. Her tilbad vores forfædre vikingetidens guder – aserne. Tissø er opkaldt efter krigsguden Tyr i nordisk mytologi. Tissøs store betydning i vikingetiden understreges også af Danmarks største guldfund fra vikingetiden, nemlig Tissø Guldringen på 1,83 kg guld. Ved Naturpark Åmosen kan man starte turen ved Formidlingscenter Fugledegård. På vestbredden af Tissø danner naturen og historien 14

rammen om friluftaktiviteter og formidling. Overnat i shelter, lav mad over bål og oplev vikingehistorien på tætteste hold. Besøg udstillingen ‘Kongsgård og Kultsted - Vikingerne ved Tissø’ hvor vikinger og guder udforskes. Lån bålgrej, fiskenet og kikkerter og brug de store udearealer til aktivitet.  For booking og mere info besøg hjemmesiden www.naturparkaamosen.dk  

Tissø-ringen, holdt frem ved Tissøs søbred.


Vikingeskibsmuseet Vikingernes verden var global. Deres imponerende skibe bragte dem vidt omkring. Med skibene i centrum sætter Vikingeskibsmuseet vikinge­ tiden i perspektiv. Skibene repræsenterer vikingetidens absolutte højteknologi, hvor design og form er nøje tilpasset skibets funktion. De fem Skuldelevskibe røber historier om krige og togter, om handel og rejser til fjerne egne og om livet ved og med havet. Skibet var forudsætningen for de store forandringer, der kendetegner vikingetiden: Byernes opståen i Norden, rigets samling og erobringen af nyt land.

Oplev de fem originale skibsvrag fra 1000-tallet, kom ombord i modellerne af den store Knarr og Langskibet og deltag i vores værksteder. Mærk bølgeskvulp på kinden og vinden i håret på en rigtig vikingesejlads på fjorden.

Vikingeskibe på togt, fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Find Vikingeskibsmuseets undervisningstilbud og bookingoplysninger mm. på www.skoletjenesten.dk/dbt

15


Museum Odsherred

- en del af Museum Vestsjælland Forud for vikingernes handelsrejser, ligger vigtige tidsaldre, hvor man lærte at specialisere og finpudse håndværk. Man lærte at forarbejde jernet til mere effektive våben og arbejdsredskaber, mens smykkerne blev stadig smukkere ornamenteret. På Museum Odsherred er der ­mulighed for at gå på opdagelse og udforske vikingetidens arbejdsmetoder, der trækker tråde gennem jernalderen og helt tilbage til stenalderen. 16

Lad materialet forme sig i hænderne og skab måske nye fortolkninger af redskabers brug eller betydning. Museum Odsherred er en del af Museum Vestsjælland. Find Museum Odsherreds undervisningstilbud og bookingoplysninger under Museum Vestsjælland på www.skoletjenesten.dk/dbt

To smede demonstrerer vikingetidens håndværk.


Middelaldercentret På Middelaldercentret kan du se ­nogle af Europas flotteste rekonstruktioner af middelalderlige krigsmaskiner, og flere gange om ugen kan man opleve en ridderturnering med stejlende heste og splintrende lanser. Snus rundt på opdagelse i byens stræder og kringelkroge, hvor byens indbyggere altid er friske på en snak med gæsterne. Hør om livet i en dansk middelalderkøbstad – og kig inden for hos nogle af byens håndværkere, se nærmere på deres huse, og hør lidt om deres arbejde.

I Teknologiparken, i skoven ved ­siden­ af middelalderbyens havn, er der bygget en række af middelalderens store opfindelser – i fuld størrelse, og forsynet med håndsving så man kan afprøve maskinerne og se, hvordan de virker. Kontakt Middelaldercentret for nærmere information og undervisningstilbud på tlf. 54 86 19 34 eller se mere på www.middelaldercentret.dk, hvor undervisningsmateriale kan downloades.

Middelaldercentrets købstad: ”Sundkøbing”. Middelalderskibet Agnete ankommer med fremmede handelsvarer til Middelaldercentrets genskabte ­middelalderlige havn. Den dødelige Blide, en af middel­ alderens frygtede krigsmaskiner, er i fuld funktion i Middelaldercentret. 17


Sagnlandet Lejre I Sagnlandet Lejres storslåede landskab med den genskabte skibssætning, langhuse og offermose fornemmer man tydeligt, hvordan landskabet emmer af kraft, monumenter og fortællinger. I Sagnlandet kan du møde vikingerne ansigt til ansigt og opleve både det almindelige liv med madlavning, håndværk samt andre dagligdagsaktiviteter, men også stridskunst, leg og gudedyrkelse. Sagnlandet Lejres vikinge­område Ravnebjerg består af Gården og Markedspladsen. Her begiver man sig på en tidsrejse til årene omkring 920 18

en brydningstid før Jellingstenen blev rejst, og danerne blev kristne. Der er en begyndende statsdannelse og en verden, der åbner sig fra nær og fjern. Find Sagnlandet Lejres undervisningstilbud på www.skoletjenesten.dk/dbt

Den genskabte skibssætning i Sagnlandet Lejre.


Lejre Museum I Lejre begynder historien om Danmarks fødsel. Her levede – ifølge sagn og krøniker – kongeslægten ”Skjoldungerne” i den tidlige vikingetid. I dag findes der stadigvæk masser af spor fra dengang. Spor som kan opleves på Lejre Museum – måske er sagnene om Skjoldungerne ikke kun historier! Gå også på opdagelse efter vikingerne i området omkring museet og mærk vinden i ansigtet ligesom de gjorde. Her kan opleves kongegrave og vikingernes mægtige haller, og måske kan du stadigvæk fornemme den

forsvundne kongeslægt i det smukke bølgede landskab. Find Lejre Museums undervisningstilbud og bookingoplysninger under Roskilde Museum på www.skoletjenesten.dk/dbt

19


20


Historie i LIVE ”Hvor er Harald – Kongen?” – sværdet bliver hårdt slået ned i bordet, og vikingen nedstirrer vredt eleverne i klasselokalet… På klassens Smartboard fremtoner vikingen ophidset, selvom han ellers lige har forklaret klassen, hvordan han bruger sværdet og overmander fjenden, som man gjorde for godt 1100 år siden – i vikingetiden. Da Danmark blev til er i gang med udviklingen af projektet Historie i LIVE, hvor vikingen, korsridderen og pilgrimsmunken kommer på virtuelt

besøg i klasseværelset via Skype-opkald. På Smartboardet i klasseværelset får eleverne besøg af en historisk karakter, som fortæller om historiske begivenheder, dagligdagen i vikingetiden og middelalderen, alt sammen set fra fortidsmenneskets perspektiv. Eleverne kan aktivt stille spørgsmål til karakteren og får derved direkte unik adgang til en masse viden. Det virtuelle besøg foregår fra attraktionerne med deltagelse af fagligt dygtige formidlere, som med ud-

gangspunkt i attraktionens historie udfolder det historiske tema, som attraktionen arbejder med. Det er derved tanken, at klassen kan bruge Historie i LIVE, som en start i klasseværelset, før klassen besøger attraktionen. Følg med i udviklingen på www.dadanmarkblevtil.dk

Vikingen er klar til at indtage klasselokalet!

SkoleTube Da Danmark blev til har i samarbejde med SkoleTube udviklet en SkoleTube-kanal, hvor man kan komme helt tæt på fortællingerne om, hvordan Danmark bliver til. Med SkoleTubes fantastiske digitale værktøjer kan eleverne selv være med til at skabe fortællingerne, både i arbejdet med det lokale og nationale perspektiv på historien i regionen, både før, under og efter besøget i attraktionen. På SkoleTube kan eleverne uploade, fremstille, dele og vise deres medieproduktioner til hinanden. Det er en

hjemmeside med et væld af verdens førende online-værktøjer, som man kan bruge til en lang række aktiviteter og forløb. På kanalen vil man kunne finde forskellige aktiviteter og elementer, som undervisningen kan tage udgangspunkt i. Følg Danmark bliver til’s kanal hvor historierne fra vores fortid bliver fortalt og levendegjort af eleverne. Log ind på Danmark bliver til’s kanal: www.skoletube.dk/group/danmarkblivertil

21


Udforsk videre ! I attraktionerne for vikingetid og tidlig middelalder i Kulturregion Midt -og Vestsjælland findes mange arrangementer, hvor god historieformidling er i fokus, oplev fx:

Vikingefestival

12. - 20. juli 2014 Vikingeborgen Trelleborg byder ­velkommen til vikingefestivalen 2014. www.vikingeborgen-trelleborg.dk

I korsets tegn – Ringsted Middelalder Festival

15. - 17. august 2014 Temaet for festivalen 2014 er Valdemar Sejrs korstog, det store slag i Estland ved Lyndanisse i 1219 og sagnet om Dannebrog, der faldt fra himlen. Arrangeret af Ringsted Museum og Arkiv - en del af Museum Vestsjælland. www.ringstedmiddelalderfestival.dk

Tissø Vikingemarked

4. - 5. oktober 2014. Kl. 10-16 Vikingemarked hvor tilrejsende ­vikinger fra nær og fjern skaber ægte markedsstemning med boder. www.vikingemarked.dk

Ret og Råd på Ravnebjerg 7. - 11. juli 2014 Oplev vikingernes tingshandlinger og markedsstemning i Sagnlandet Lejre www.sagnlandet.dk

Billedmateriale er bearbejdet af We Love People. Billeder af: Anders Graver, Humbug Film (side 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14, 17 og 20/21) Middelaldercentret (side 17) Naturpark Åmosen (side 4/5) Roskilde Museum (side 9) Sagnlandet Lejre (side 18/19) Vikingeborgen Trelleborg (side 12/13 og side 16) © Vikingeskibsmuseet i Roskilde (side 15) 22


23


Inspirationsguiden er produceret af Da Danmark blev til – fra vikingekonger til valdemarer, et 4-årigt kulturprojekt (2011-2014) med fokus på vikingetid og middelalder, i regi af ­Kulturregion Midt- og Vestsjælland. I samarbejde med Skoletjenesten vil projektet øge kend­skabet til læringstilbud i Region Sjælland, og i særdeleshed til Kulturregion Midt- og Vestsjælland, og dermed udfolde regionens unikke kulturhistorie. Projektets sekretariat er forankret i Lejre Kommune I samarbejde med:

Tilgangen for inspirationsguiden tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets nye folkeskolereform, som træder i kraft ved skolestart 2014, og har til overordnet formål at inspirere til læring, i klasselokalet, såvel som at invitere til læring gennem den undervisning som varetages ude ved regionens attraktioner. I henhold til fx indsatsområdet omkring Den åbne skole i reformen, er det ligeledes formålet at bane vejen for attraktionernes fantastiske fortællinger, og regionens unikke historie, helt ind i klasselokalet.

Da Danmark blev til er finansieret af:

24

Danmark bliver til