Page 1

Lejerbo har boliger i hele Danmark Storkøbenhavn

Hvem kontakter jeg for at høre mere?

Dit ejendomskontor har en fast træffetid, og din afdelingsbestyrelse kan også hjælpe dig med råd og vejledning. Spørg på dit ejendomskontor, hvis du er i tvivl om, hvem der sidder i bestyrelsen i din afdeling.

Lejerbos hovedkontor

Bornholm

Lejerbos hovedkontor: Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 10 57 www.lejerbo.dk Mail: lejerbo@lejerbo.dk Regionskontorer:

Danmark

Administration og regionskontorer

Lejerbos hovedkontor ligger i Valby ved København, mens der er regionskontorer spredt ud over hele Danmark. Hvor de ligger og hvordan du kontakter dem kan du se på kontaktlisten. Regionskontorerne er Lejerbos lokale administration, som følger med i, hvad der sker i de lokale afdelinger, administrerer ind- og fraflytninger og hjælper de beboervalgte afdelingsbestyrelser. Opbygningen med en central administrations­ organisation og lokale regionskontorer betyder, at du som lejer har let ved at komme i kontakt med administrationen.

Lokalkontor Brøndby – Brøndby Boligselskab Nygårds Plads 27, 1 2605 Brøndby Telefon 38 12 13 53 Fax 38 12 13 55 Mail: bb@lejerbo.dk Lokalkontor Hillerød Huginsvej 1c 3400 Hillerød. Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 14 93 Mail: hilleroed@lejerbo.dk Holbæk Kasernevej 75 4300 Holbæk Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 13 76 Mail: holbaek@lejerbo.dk Holstebro Thorsvej 96 7500 Holstebro Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 14 16 Mail: holstebro@lejerbo.dk

Kolding Pakhustorvet 4 6000 Kolding Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 14 40 Mail: kolding@lejerbo.dk København/Nordsjælland G. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 10 98 Mail: kbh@lejerbo.dk Storkøbenhavn Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon: 70 12 13 10 Fax: 38 12 10 91 Mail: kbh@lejerbo.dk Udlejning Hovedstaden Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon: 70 12 13 10 Fax: 38 12 11 45 Mail: udlejning@lejerbo.dk Næstved Brogade 6 4700 Næstved Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 13 97 Mail: naestved@lejerbo.dk Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 70 12 13 10 Fax 38 12 14 74 Mail: aalborg@lejerbo.dk

Velkommen i Lejerbo


Velkommen i Lejerbo!

Vi håber, at din nye bolig er, som du havde forventet, og at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Lejerbo er en almen boligorganisation med boliger rundt om i hele Danmark. Selvom vi er store og landsdækkende gør vi alt, hvad vi kan for at være til stede lokalt, så du og dine naboer har det godt, der hvor I bor. Det betyder, at vi gerne vil have, at så mange beslutninger som muligt træffes ude i den enkelte afdeling, det vil sige af beboerne selv. Vi vil derfor også gerne byde dig velkommen som aktiv deltager i Lejerbos beboerdemokrati. I denne folder fortæller vi mere om beboerdemokratiet og Lejerbo, og giver dig til sidst en liste over, hvor du finder Lejerbos kontorer rundt om i Danmark.

Afdelingen bestemmer selv

Lejerbos afdelinger består som oftest af enkelte bebyggelser eller en samling af boliger, der ligger tæt på hinanden. Hver afdeling står alene rent økonomisk, og ingen skal tjene penge på afdelingens drift. Afdelingens økonomi skal med andre ord hvile i sig selv, så indtægterne (huslejen) passer med udgifterne. Stiger udgifterne til fx rengøring eller oprydning efter hærværk, så stiger huslejen også.

Aktive beboere får indflydelse

I hver afdeling vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, der består af en formand og minimum to medlemmer. Sammen med administrationen laver afdelingsbestyrelsen et budget, der er grundlaget for næste års husleje. Bestyrelsen følger også løbende afdelingens økonomi og deltager i behandling af det årlige regnskab og budget. Det er også afdelingsbestyrelsens opgave at sørge for, at der er god orden i afdelingen, at føre tilsyn med vedligeholdelsen og er med til at træffe beslutninger om renoveringer og anlæg af nye ting, fx nye legepladser eller boldbaner.

Mindst en gang om året er der beboermøde for hele afdelingen. På mødet kan alle afdelingens beboere være med til at godkende næste års budget og få indflydelse på forskellige forhold i afdelingen. Det er også på beboermødet, at den nye afdelingsbestyrelse bliver valgt. I mange afdelinger har beboerne startet forskellige fritidsaktiviteter, klubber og udvalg, hvor beboerne kan deltage. Snak med din afdelingsbestyrelse for at få mere at vide om, hvad der sker i din afdeling.

Hvem er Lejerbo?

Lejerbo bygger og administrerer boliger og institutioner. Lejerbo blev stiftet i 1944 og er i dag blandt de største boligorganisationer i Danmark med ca. 40.000 boliger rundt om i landet. Lejerbo er opbygget sådan, at den består af en administrationsorganisation og en række selvstændige organisationer, der de fleste steder følger kommunegrænserne. Inden for hver organisation er der et antal afdelinger, som fx den du nu har fået en bolig i. Hver organisation ledes af en organisationsbestyrelse, der kan bestå af repræsentanter for lejerne, kommunen og forretningsførerorganisationen. Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for afdelingerne i organisationen og for nybyggeri og udlejning.

Velkommen i Lejerbo  

Lille folder til nye beboere i Lejerbo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you