Page 1

kursusprogram 2009


Indhold Indhold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kurserne i 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Grundkursus for beboervalgte (weekend)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Grundkursus for beboervalgte (hverdage)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Grundkursus for beboervalgte (aftenkursus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Konference for ”gamle” beboerdemokrater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Budgetkursus 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Budgetkursus 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Præsentation – brug teknikken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Personlig udvikling – bliv bedre til at kommunikere  . . . . . . . . . . . 14 Bedre beboermøder – hvordan det?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sikker personlig fremtræden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Lejerbo hjemmesider  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Fyraftensmøder i 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teamwork – for bestyrelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Introduktionsdag for nyansatte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Arbejdsmiljøet i Lejerbo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kurser for Lejerbos nyansatte ejendomsfunktionærer  . . . . . . . . . 25 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnerimaskiner  . . . . . 26 Sommerbeskæring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Syn ved fraflytning og indflytning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Legepladssikkerhed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 VM2 kursus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Vintertjeneste – sti og fortov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Asfaltlapning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kalender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Praktiske oplysninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Lokale kurser – et godt alternativ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


Kurserne i 2009 Lejerbos kursusafdeling arrangerer og gennemfører kurser og efteruddannelse både for vore beboervalgte og for ejendomsfunktionærer og disses umiddelbare foresatte – lokalinspektører og driftschefer.

De beboervalgte Hvis vi tager de beboervalgte først, så vil det umiddelbart fremgå af programmet her, at kursusafdelingen ikke i 2009 har forsøgt at genopfinde den dybe tallerken i form af nye og fancy kurser. Måske lige bortset fra, at vi både i 2008 og i 2009 satser mere på det, man bredt formuleret kunne kalde kurser i ”selvudvikling”. Altså kurser hvor de beboervalgte via viden om konfliktløsning, samarbejde, kommunikation, teamwork og lignende redskaber lærer sig selv bedre at kende. Og alt dette naturligvis for at de skal blive bedre til dels at få samarbejdet i bestyrelserne til at fungere optimalt og dels at blive bedre til at komme i positiv kontakt med de beboere, som har valgt dem. Naturligvis fortsætter vi med at udbyde vores sædvanlige række af nyttige værktøjskurser om beboerdemokrati, mødeteknik, økonomi og udvikling af hjemmesider.

Der vil herudover som sædvanlig blive tilbudt andre kurser i løbet af året. Kurser om aktuelle emner og om emner, som I rundt omkring i landet måtte ønske jer.

Ejendomsfunktionærerne For ejendomsfunktionærernes vedkommende er der i samarbejde med landsklubben og Hovedbestyrelsen truffet den beslutning, at alle nyansatte skal gennemføre en række kurser, som kort vil blive omtalt i programmet. Vi starter op her i efteråret 2008 med 3 hold. Emnet har hovedoverskriften ”Konflikthåndtering”. Kursusrækken gennemfører vi for en stor dels vekommende i samarbejde med Viborg Tekniske Skole. Det er desuden planen, at alle vore ”gamle” ejendomsfunktionærer skal deltage i et kursus om konflikthåndtering i løbet af 2009. Her vil der blive lagt stor vægt på at tage nogle af de arbejdsmiljømæssige problemer, som blev afdækket i vores store trivselsundersøgelse i 2007 – 08, op. Herunder ikke mindst problemerne med mobning på arbejdspladsen. Nogle af de kurser, som de nye ejendomsfunktionærer skal gennemføre, vil desuden blive tilbudt alle de øvrige ejendomsfunktionærer i Lejerbo – men altså her på frivillig basis.

5

Mellemlederne Lejerbos mellemledere – det vil sige lokalinspektører, driftschefer og nogle af de ansatte i administrationen – vil blive tilbudt en egentlig lederuddannelse, som strækker sig over ca. 2 år med i alt ca. 25 – 30 kursusdage. Uddannelsen bliver planlagt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Niels Brock, og første hold forventes at starte ca. d. 1. oktober 2008. Lederuddannelsen vil ikke blive omtalt yderligere i dette program, idet målgruppen vil blive informeret nærmere via andre kanaler Med alle disse tilbud til de ansatte forsøger vi her i kursusafdelingen at leve op til Lejerbos ambitiøse vision om at yde ”Branchens bedste efteruddannelsestilbud” til de ansatte, og ønsker hermed alle en masse god læring i 2009.

Erling Zimmermann, Lejerbos kursusafdeling


Grundkursus for beboervalgte (weekend) Deltagerkreds

Undervisningsform

Deltagerantal

Grundkursus for beboervalgte henvender sig primært til nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser og repræsentantskaber.

Kurset er en blanding af oplæg og diskussioner i plenum samt gruppearbejde, hvor deltagerne får lejlighed til at udveksle holdninger og erfaringer.

Maksimalt 25 deltagere

Andet vedrørende kurserne

Erling Zimmermann, kursusafdelingen

Der vil på kurset blive lagt særlig vægt på, hvordan loven om beboerdemokrati er skruet sammen. Hvilken indflydelse har afdelingsbestyrelsen og beboerne, og hvad kan vi gøre for at få beboerne med i det beboerdemokratiske arbejde. Desuden på samarbejdet mellem afdelingsbestyrelse, ejendomsfunktionærer og administration

Indhold

beboervalgte

• Boligorganisationens opbygning. Hvem bestemmer hvad? • Hvor kan du hente hjælp, når det ikke fungerer? • Afdelingsmødet – hvad har beboerne indflydelse på, og hvordan får vi demokratiet til at fungere bedre? • Afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver og muligheder • Afdelingsbestyrelsen som ideskaber og igangsætter • Afdelingsmødet – indkaldelse, dagsorden m.m. • Dirigentens vanskelige rolle • Afstemningsregler – herunder om urafstemning

Kursus nr. 5. Kurset er et weekendkursus og begynder 1. dag kl. 17.30 med ankomst, hvorefter der er middagsmad 2. dag kl. 09.00 og slutter kl. ca. 21.00 3. dag kl. 09.00 og slutter kl. 12.00 med frokost, hvorefter der er hjemrejse Kursus nr. 26 Kurset er et weekendkursus og begynder 1. dag kl. 17.30 med ankomst, hvorefter der er middagsmad 2. dag kl. 09.00 og slutter kl. ca. 21.00 3. dag kl. 09.00 og slutter kl. 12.00 med frokost, hvorefter der er hjemrejse Naturligvis med indlagte spise-, kaffe- og rygepauser. Se i øvrigt nærmere i det detaljerede program, du får tilsendt ca. 1 måned før kursusstart. Der vil i forbindelse med kurset blive udleveret en del materiale – en slags værktøjskasse – til deltagernes brug i det daglige arbejde hjemme i boligafdelingen.

6

Underviser

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 5 Den 13. – 15. marts 2009 Kursuscenter Klinten, Rødvig Bemærk – kurset er et weekendkursus. Stedet er handicapvenligt Efterår - Kursus nr.: 26 Den 23. – 25. oktober 2009 Hornstrup Kursuscenter, Vejle Bemærk – kurset er et weekendkursus Stedet er handicapvenligt


Grundkursus for beboervalgte (hverdage) Deltagerkreds

Andet vedrørende kurset

Kurset henvender sig til afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der har tid og lyst til at deltage i et kursus, der strækker sig over 4 hverdage. Et kursus som når hele vejen rundt om arbejdet i afdelingsbestyrelsen.

Kursus nr. 2. 1. dag kl. 11.30 med ankomst, hvorefter der er frokost 2. dag kl. 09.00 og slutter kl. ca. 18.00, hvorefter der er middag og fælles hygge 3. dag kl. 09.00 og slutter kl. ca. 18.00, festmiddag og fælles hygge 4. dag kl. 09.00. Afslutning kl. 12.00, hvorefter der er frokost og afrejse

Indhold • Hvad er det for en opgave, du påtager dig, når du bliver valgt ind i afdelingsbestyrelsen? • Og så noget om alt det der ikke står i lovgiv­ ningen…. • Hvordan får vi arbejdet i afdelingsbestyrelsen til at fungere bedst muligt? • Afdelingsbestyrelsen som ideskaber og igangsætter • Afdelingsmødet – hvad har beboerne indflydelse på, og hvordan får vi demokratiet til at fungere bedre? • Afdelingsmødet – indkaldelse, dagsorden, dirigentens rolle m.m.

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 2 Den 23. – 26. februar 2009 Vejlefjord Kursuscenter, Vejle Stedet er handicapvenligt

Naturligvis med indlagte kaffe- og rygepauser. Se i øvrigt nærmere i det detaljerede program, du får tilsendt ca. 1 måned før kursusstart. Der vil i forbindelse med kurset blive udleveret en del materiale – en slags værktøjskasse – til deltagernes brug i det daglige arbejde hjemme i boligafdelingen.

Deltagerantal Maksimalt 25 deltagere

Kurset er en blanding af oplæg og diskussioner i plenum samt gruppearbejde, hvor deltagerne får lejlighed til at udveksle holdninger og erfaringer.

Underviser Erling Zimmermann, kursusafdelingen

7

beboervalgte

Undervisningsform


Grundkursus for beboervalgte (aftenkursus) Deltagerkreds

Andet vedrørende kurserne

Disse 3 aftenkurser har næsten det samme indhold som Grundkursus for afdelingsbestyrelser, men altså her fordelt over 3 aftener. Kurset henvender sig primært til nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser og repræsentantskaber.

Kursus nr. 19 De 3 aftener starter alle kl. 17.30 og slutter kl. 21.00 med aftenbuffet kl. 19.00

Indhold

beboervalgte

• Boligorganisationens opbygning. Hvem bestemmer hvad? • Afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver og muligheder • Afdelingsmødet – hvad har beboerne indflydelse på, og hvordan får vi demokratiet til at fungere bedre? • Afdelingsbestyrelsen som ideskaber og igangsætter • Afdelingsmødet – indkaldelse, dagsorden, dirigentens rolle, afstemningsregler m.m.

Der vil i forbindelse med kurset blive udleveret en del materiale – en slags værktøjskasse – til deltagernes brug i det daglige arbejde hjemme i boligafdelingen.

Deltagerantal Maksimalt 25 deltagere

Underviser Erling Zimmermann, kursusafdelingen

Undervisningsform

Tid og sted

Kurset er en blanding af oplæg og diskussioner i plenum samt gruppearbejde, hvor deltagerne får lejlighed til at udveksle holdninger og erfaringer.

Efterår - Kursus nr.: 19 Den 16.9.09 + den 23.9.09 + den 30.9.09 2009 DSB Kursuscenter Østerport, København Stedet er handicapvenligt

8


Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde Deltagerkreds

Andet vedrørende kurset

Kurset henvender sig til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, som ønsker mere kvalitet og styr på tingene i afdelingsbestyrelsesarbejdet.

Kurset er et weekendkursus og begynder 1. dag kl. 17.30 med ankomst og indkvartering. Middag fra kl. 18.00 og undervisning kl. 19.30 – 21.00 2. dag undervisning kl. 09.00 – 18.00 3. dag undervisning 09.00 – 12.00, herefter frokost og hjemrejse

Indhold Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen Forretningsorden for afdelingsmødet Fordeling af opgaverne Urafstemninger – hvad er reglerne? Tavshedspligten Afdelingsbestyrelsens økonomiske råderum Kommunikationen med beboerne Målsætning for afdelingsbestyrelsens arbejde

Deltagerantal Maksimalt 25 deltagere

Underviser Erling Zimmermann, kursusafdelingen

Undervisningsform Kurset er en blanding af oplæg og diskussioner i plenum samt gruppearbejde, hvor deltagerne får lejlighed til at arbejde med nogle af de ovenstående problemstillinger

9

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 11 D. 17. – 19. april 2009 Hornstrup Kursuscenter, Vejle Bemærk, at kurset er et weekendkursus. Stedet er handicapvenligt beboervalgte

• • • • • • • •


Konference for ”gamle” beboerdemokrater Deltagerkreds

Andet vedrørende kurset

Kurset henvender sig til alle beboervalgte, som har deltaget i arbejdet i nogle år og nu ønsker ny inspiration sammen med andre beboervalgte i Lejerbo

Kurset er et weekendkursus og begynder 1. dag kl. 17.30 med ankomst og indkvartering. Middag fra kl. 18.00 og undervisning kl. 19.30 – 21.00 2. dag undervisning kl. 09.00 – 18.00 3. dag undervisning 09.00 – 12.00, herefter frokost og hjemrejse

Indhold Kursets indhold vil først blive fastlagt i løbet af foråret og sommeren 2009, men vil bestå dels af boligpolitisk relevante emner – herunder aktuel lovgivning og dels af emner, hvor vi er inde og røre ved forhold som kommunikation, strategi, teamsamarbejde og fremtidens almene boliger. Forslag til emner på denne konference modtages meget gerne. Måske har du deltaget på et kursus, en konference eller lignende og tænkt ”halløjsa, det her burde andre beboervalgte også høre…” Så ring eller skriv ind til Lejerbos kursusafdeling.

Undervisningsform

beboervalgte

Kurset er en blanding af oplæg og diskussioner i plenum.

10

Deltagerantal Maksimalt 25 deltagere

Kursusledelse Erling Zimmermann, kursusafdelingen

Tid og sted Efterår - Kursus nr.: 30 D. 13. – 15. november 2009 Vejlefjord Kursuscenter, Vejle Bemærk at kurset er et weekendkursus Stedet er handicapvenligt


Budgetkursus 1 Deltagerkreds

Kurset stiller ingen krav til forudgående viden om budgetlægning, men stiller krav til aktiv medvirken fra deltagernes side. Kurset koncentrerer sig om at lave et budget for en almen boligafdeling, og der vil blive lagt særlig vægt på den del, der handler om afdelingens vedligeholdelse.

Indhold • Budgettets opbygning – gennemgang af hovedgrupperne • Gennemgang af de relevante poster i budgettet – herunder de påvirkelige og variable udgifter • Almindelig og planlagt vedligeholdelse i boligafdelingen • Markvandring i boligafdelingen – afdelingens vedligeholdelsesstandard • Den ”rullende” vedligeholdelsesplanlægning • Beboernes indflydelse på budgettet

Undervisningsform Kurset er en blanding af oplæg og en hel del gruppearbejde, hvor deltagerne bliver sat til at lave et budget for en boligafdeling.

Deltagerantal: Der vil være PC ére til rådighed for grupperne til indtastning af deres resultater og evt. viderebearbejdning. Resultaterne skal fremlægges for de andre deltagere - gerne som power point show, hvis nogle af deltagerne behersker denne teknik.

Andet vedrørende kurserne Kursus nr. 1 Kurset begynder 1. dag kl. 17.30 med ankomst, hvorefter der er middag. Undervisning til kl. ca. 21.00 2. dag kl. 09.00 til ca. 21.00 eller når grupperne har færdiggjort deres opgave. 3. dag kl. 09.00 – 12.30, hvorefter der er frokost og hjemrejse Kursus nr. 23 Kurset begynder 1. dag kl. 17.30 med ankomst, hvorefter der er middag. Undervisning til kl. ca. 21.00 2. dag kl. 09.00 til ca. 21.00 eller når grupperne har færdiggjort deres opgave. 3. dag kl. 09.00 – 12.30, hvorefter der er frokost og hjemrejse. Du må meget gerne medbringe din egen afdelings budget, hvis der er ting heri, du er i tvivl om og gerne vil have svar på. Der vil på kurset blive uddelt et kompendiemateriale til brug dels på kurset og dels hjemme i din boligafdeling.

11

Maksimalt 25 deltagere

Underviser Erling Zimmermann, kursusafdelingen

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 1 Den 6. – 8. februar 2009 Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg Bemærk at kurset er et weekendkursus. Efterår - Kursus nr.: 23 Den 2. – 4. oktober 2009 Hornstrup Kursuscenter, Vejle Bemærk at kurset er et weekendkursus. Stedet er handicapvenligt

beboervalgte

Budgetkursus 1 er for beboervalgte, men kan også være til nytte for ejendomsfunktionærer og andre ansatte, der har brug for at være orienteret om afdelingsbudgettet i sin helhed.


Budgetkursus 2 Deltagerkreds Budgetkursus 2 er for beboervalgte og ansatte, der kan komme i den situation, at de skal fremlægge hele eller dele af budgettet for beboerne på afdelingsmøderne. Kurset forudsætter, at deltagerne har et vist kendskab til boligafdelingens budget – ved f.eks. at have deltaget i Budgetkursus 1 eller tidligere budgetkurser eller ved på anden måde at have beskæftiget sig med budgetter i boligafdelingen.

Indhold • Repetition af nogle vigtige poster i budgettet • Hvilke poster er det især vigtigt at beskæftige sig med • Den planlagte vedligeholdelse og fornyelse – en vigtig brik i afdelingens budget • Fremlæggelse af budgettet – pædagogisk og forståeligt

Underviser anvende de redskaber, der findes i enhver boligafdeling: Farvetusser, flipoverpapir, overheadtransparenter og lignende simple redskaber – men grupperne er naturligvis også velkomne til at fremlægge deres resultater i power point eller lignende – der vil være PCére til rådighed.

Andet vedrørende kurset Kurset er et weekendkursus og begynder 1. dag kl. 17.30 med ankomst, hvorefter der er middag. Undervisning til kl. ca. 21.00 2. dag kl. 09.00 til 18.00 3. dag kl. 09.00 – 12.00, hvorefter der er frokost og hjemrejse

Deltagerantal Maksimalt 25 personer

Undervisningsform

beboervalgte

Kurset kræver stort engagement og som sagt en vis forudgående viden, idet deltagerne efter relativt korte indlæg fra underviserne vil blive sat til at lave et budgetoplæg for de andre deltagere. Der skal her tænkes i pædagogik og fremlægning i gruppearbejdet. Til brug for fremlæggelsen vil grupperne kunne

12

Erling Zimmermann

Tid og sted Efterår - Kursus nr. 32 Den 27. – 29. november 2009 Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg Bemærk: Kurset er et weekendkursus.


Præsentation – brug teknikken

Forår - Kursus nr.: 15 Den 15. – 17. maj 2009 Sted: Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg Bemærk: Kurset er et weekendkursus.

Deltagerkreds

Undervisningsform

Nu er de tekniske hjælpemidler efterhånden kommet så langt ned i pris, at alle afdelinger har mulighed for at anskaffe sig de nødvendige værktøjer til en rigtig flot – og mere forståelig – fremlæggelse af f.eks. afdelingens budget, beretning, planer for renoveringer og moderniseringer osv. Men det er naturligvis nogle redskaber, som du skal lære at bruge rigtigt, så derfor tilbyder vi dette kursus til bestyrelsesmedlemmer, der kan komme i den situation at skulle fremlægge noget for deres beboere – f.eks. på det årlige afdelingsmøde.

Der veksles mellem oplæg og øvelser. Der er naturligvis Pc´ere til rådighed, men hvis du selv har en bærbar, så er det en god ide at tage den med. Den Power Point version der undervises i er 97-2003.

Indhold • Hvis du vælger at bruge overhead-transparenter, hvilke muligheder og begrænsninger er der så i dette medie? • Power Point – her kan du lære at lave en rigtig prof præsentation • Fremlæggelser af resultaterne for hinanden i plenum Det vil øge dit udbytte af kurset betydeligt, hvis du tager en beretning eller din afdelings budget/regnskab eller lignende med, som du kan bruge som udgangspunkt for din præsentation

13

Andet vedrørende kurset Kurset begynder 1. dag med ankomst kl. 17.30. Indkvartering – herefter middag. Undervisning til ca. 21.00 2. dag fra kl. 09.00 – 18.00 3. dag fra kl. 09.00 – 12.00, hvorefter der er frokost og hjemrejse

Deltagerantal Maksimalt 16 deltagere.

Underviser Cand. mag. Nina Kanstrup Kjær. Erling Zimmermann fra Lejerbos kursusafdeling er kursusleder beboervalgte

Tid og sted


Personlig udvikling – bliv bedre til at kommunikere Deltagerkreds Kurset henvender sig til beboervalgte på alle niveauer.

Indhold • Hvad er det for mennesker, det er besværligt at kommunikere med? Lær at identificere de forskellige typer af besværlige. Se deres faresignaler, inden jeres kommunikation bliver ubehagelig. Lær noget om dig selv og din egen personlighed – og om hvorfor du kan risikere at ramle sammen med ”de besværlige”

beboervalgte

• Din plan for håndtering af mennesker Vær opmærksom overfor de mennesker du omgås – især de besværlige. At turde tabe – er at vinde. Giv ros og anerkendelse. Vend din irritation til noget brugbart. Få hjernehalvdelene til at virke sammen. Brug aktiv lytning. • Aktiv kommunikation – en nøglefaktor i dialogen med mennesker Lær noget om hjernens struktur og opbygning og om, hvordan denne er med til at skabe besværlige og firkantede holdninger. Kend de signaler, du sender, og hvordan de opfattes. Bliv bevidst om din egen og de andres situation. Bliv bevidst om – især - de besværlige menneskers teknik og virkemidler.

Deltagerantal • Motivation – strategisk og konstruktiv anvendelse Find dit indre ståsted – stå fast, selv under stærk påvirkning. Styr og reguler din motivation. Overfør din viden om motivationens betydning til dit beboerarbejde og dit øvrige liv. Lær om effektive indgangsvinkler til håndtering af forskellige typer mennesker. • Pres, stress og sygdom – undgå at det rammer dig Lær hvordan negativ stress kan undgås. Hvordan påvirker stress os, og hvilken dynamik er der i stress?

Undervisningsform Foredrag og diskussioner i plenum samt øvelser

Andet vedrørende kurset Kurset begynder 1. dag med ankomst kl. 17.30. Herefter indkvar- tering og middag. Undervisning kl. 19.30 – 21.00 2. dag fra kl. 09.00 – 18.00. 3. dag fra kl. 09.00 – 12.00.

14

Maksimalt 25 deltagere

Underviser Jens Fisker Carlsbæk, INNOVATOR. Erling Zimmermann fra kursusafdelingen er kursusleder

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 8 D. 20. – 22. marts 2009 Sted: Kursuscenter Klinten, Rødvig Bemærk: Kurset er et weekendkursus. Stedet er handicapvenligt


Bedre beboermøder – hvordan det? Deltagerkreds

Andet vedrørende kurset

Det kan være svært at arrangere et rigtig godt møde. I hvert fald kræver det viden og omhyggelig forberedelse. Alle der kan komme ud for at skulle planlægge og gennemføre møder bør tilegne sig den viden, som dette kursus tilbyder. Det gælder formænd for bestyrelser, sekretærer, kommende dirigenter, og hvem der nu ellers måtte interessere sig for, hvordan vi får vores mange møder til at blive en positiv ressource og ikke bare mere eller mindre spild af tid.

Kurset er et weekendkursus og begynder 1. dag fra kl. 17.30 med ankomst, hvorefter der er middag. Undervisning til kl. ca. 21.00. 2. dag fra kl. 09.00 til 19.00 3. dag fra kl. 09.00 til kl. 12.30, hvorefter der er frokost og hjemrejse

Deltagerantal Maksimalt 25 deltagere

Indhold • Hvordan vi indkalder til møde • Hvad skal deltagerne have at vide forud for mødet? • Krav til dagsordenen • Dirigentens rolle og opgaver • Regler vedrørende afstemninger • Urafstemning – hvornår og hvordan? • De særlige regler i.f.m. budgettet og vedligeholdelsesarbejderne • Hvordan får vi flere beboere til at møde frem til møderne?

Underviser Erling Zimmermann, som også er kursusleder

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 12 D.24. – 26. april 2009 Comwell Rebild Bakker, Skørping Bemærk: Kurset er et weekendkursus.

Der vil være oplæg fra kursets underviser samt gruppearbejde

15

beboervalgte

Undervisningsform


Sikker personlig fremtræden Deltagerkreds

Andet vedrørende kurset

Dette er et kursus i talerteknik, men meget mere end det. Kursets 2 undervisere – en skuespiller og en konsulent med en masse andre talenter i bagagen – vil lære deltagerne rigtig meget om sig selv og deres styrker og svagheder. En nyttig viden, når du skal optræde i forskellige forsamlinger, det være sig enten det er foran dine beboere på afdelingsmødet eller til dit barns konfirmation, hvor du skal holde festtalen. Kort sagt, hvis du gerne vil blive mere sikker på dig selv i den slags situationer, så er kurset her lige noget for dig.

Kurset er et weekendkursus, og vi vil prøve at gennemføre en fortsættelse i 2010. Hensigten med det er, at deltagerne skal bruge den mellemliggende periode til at reflektere over det tillærte og måske endda bruge det i praksis. På den måde får man det maksimale udbytte.

Indhold

Deltagerantal

• Kropssproget – en afgørende del af din frem­ træden • Struktur på dit oplæg eller tale • Hvordan får jeg tilhørernes opmærksomhed – og fastholder den? • Lær at improvisere • Lav en tale i en fart • Hvad med de kritiske tilhørere? • Billeddannelse: Hvor kommer billederne fra? • Dine personlige mål

Undervisere beboervalgte

Kurset starter om fredagen kl. 17.30 med ankomst og indkvartering og slutter kl. 12.00 om søndagen med frokost. Og du skal være klar over, at der er tale om nogle ret intensive dage, men selvfølgelig med plads til diverse pauser og gode grin.

Lars H. Johansen, socialrådgiver, gestaltterapeut, boligsocial konsulent m.m. og Sven Ole Schmidt, skuespiller m.m.

16

Maksimalt 16 deltagere

Tid og sted Efterår - Kursus nr.: 17 D. 4. – 6. september 2009 Kursuscenter Klinten, Rødvig Efterår - Kursus nr.: 33 D. 20. – 22. november 2009 Kursuscenter Klinten, Rødvig Bemærk: Der er tale om weekendkurser Stedet er handicapvenligt


kurser for dig - 2009

kurser for dig - 2009


Undertegnede melder sig hermed til nedenstående Lejerbo-kursus: Kursus nr. Kursus nr. r r

Kursus nr. Kursus nr.

Jeg ønsker ikke overnatning Gangbesværet

Afdelings nr.

Organisation

Sæt kun ét kryds af hensyn til betaling r Organisationsbestyrelse r r Afdelingsbestyrelse r Navn Adresse Postnr. Telefon

Repræsentantskab Suppleant

By E-mail

Underskrift

Formandens underskrift

Undertegnede melder sig hermed til nedenstående Lejerbo-kursus: Kursus nr. Kursus nr. r r

Kursus nr. Kursus nr.

Jeg ønsker ikke overnatning Gangbesværet

Afdelings nr.

Organisation

Sæt kun ét kryds af hensyn til betaling r Organisationsbestyrelse r r Afdelingsbestyrelse r Navn Adresse Postnr. Telefon

Repræsentantskab Suppleant

By E-mail Underskrift

Formandens underskrift

Yd e r lig e re b la n k e t te r k a n rek v ireres i k ursusa fd eling en eller k o pieres selv

Kursustilmelding for beboervalgte

Yder ligere blank e t te r k an re k vi re re s i k u rsu safde l i ng e n e lle r k o p ie re s s e lv

Kursustilmelding for beboervalgte

Lejerbo Kursusafdelingen Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby

Lejerbo Kursusafdelingen Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby


Lejerbo hjemmesider Deltagerkreds Alle beboervalgte – der stilles ikke krav om forudgående IT færdigheder, men erfaring med at bruge internettet på brugerniveau er en fordel

til at tage den med. Hvis du har ideer/materiale vedrørende din egen afdelings hjemmeside, er det en god ide at medbringe det.

Tid og sted

Indhold

Andet vedrørende kurset

Efterår - Kursus nr.: 20 D. 19. september 2009 kl. 09.00 – 17.00 Lejerbos domicil, Gl. Køge Landevej 26, Valby

• Adgang til hjemmesiden – herunder om adgangskoder • Ændring af hjemmesiden – herunder om faste menupunkter, personlige indstillinger og hjemmeside – indstillinger • Indholdsmarkører • Editering af tekst – herunder kopiering af tekst fra Word, oprettelse af tekstside og oprettelse af indholdsside • Billeder og andre medier • Indsættelse af forskellige typer links • Tabeller og tabel – funktioner • Mail og kalender (Desk Now) – herunder om e-mail håndtering, om mail oversigt og kalender oversigt

Kurset starter kl. 09.00 med ankomst og en kop kaffe – undervisning fra kl. 09.30 – 17.00 afbrudt af frokost kl. 12.00 og kaffepause kl. 14.30

Efterår - Kursus nr.: 28 D. 31. oktober 2009 kl. 09.00 – 17.00 Hornstrup Kursuscenter, Vejle

Deltagerantal

Bemærk: Kurserne er lørdagskurser. Stederne er handicapvenlige

beboervalgte

Maksimalt 16 deltagere

Undervisere m.m. Terkel Kunding, Kommunikationskonsulent i Lejerbo. Erling Zimmermann er kursusleder Der er naturligvis pc ´ere til rådighed for kursisterne. Har du selv en bærbar, er du velkommen

21


Fyraftensmøder i 2009 I 2009 vil fyraftensmøderne handle om vores boligers indeklima – herunder problemet med skimmelsvamp. Til den ende har vi hyret en rigtig god underviser – Ole Munck, Protox – som i 2007 og 2008 har undervist så godt som alle vores ejendomsfunktionærer. Glæd dig til en rigtig interessant og relevant aften!

Deltagerkreds m.v. Medlemmer af afdelingsbestyrelser, bestyrelser og repræsentantskaber – kort sagt alle beboervalgte.

Andet vedrørende fyraftensmøderne Aftenen begynder kl. 17.00 med ankomst til kursusstedet. Der er sat kaffe/te og lidt mundgodt frem ved ankomsten.Oplæg og diskussioner begynder kl. 17.30 og varer frem til kl. 22.00 afbrudt af middagsmad kl. 19.00 – 20.00.

Deltagerantal Maksimalt 40 deltagere.

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 7 D. 19. marts 2009 kl. 17.00 – 22.00 Sted: Scandic Regina, Herning Forår - Kursus nr.: 10 D.2. april 2009 kl. 17.00 – 22.00 Sted: Scandic Hotel, Ringsted Forår - Kursus nr.: 14 D. 30. april 2009 kl. 17.00 – 22.00 Sted: Aalborg Kongres- og kulturcenter Efterår - Kursus nr.: 18 D. 9. september 2009 kl. 17.00 – 22.00 Sted: Scandic Hotel Sydhavnen, København Efterår - Kursus nr.: 25 D. 8. oktober 2009 kl. 17.00 – 22.00 Sted: Pharmakon, Hillerød Efterår - Kursus nr.: 29 D. 5. november 2009 kl. 17.00 – 22.00 Sted: Scandic Hotel Kolding

beboervalgte

Undervisere og kursusledelse Ole Munck, Protox. Erling Zimmermann er kursus­ leder.

22


Teamwork – for bestyrelser Deltagerkreds

Andet vedrørende kurset

Teamwork handler om at blive bedre til at samarbejde. Det handler om at gruppen – enten det nu er i bestyrelsen eller på arbejdspladsen, eller hvor du nu indgår i en gruppe, der yder et eller andet i fællesskab – består af mennesker med forskellige egenskaber. Vi har forskellige styrker og svage sider, som alle sammen indgår som ressourcer i samarbejdet, og det handler dette kursus om. Det er med andre ord velegnet for alle beboervalgte på alle niveauer.

Kurset er et weekendkursus med følgende forløb: 1. dag starter med ankomst kl. 17.30, hvorefter der er middag. Undervisning 18.30 – 21.00 (ca.) 2. dag undervisning kl. 09.00 – 21.00 3. dag undervisning kl. 09.00 – 12.00, hvorefter der er frokost og hjemrejse

Indhold

Deltagerantal

• • • • •

Maksimalt 25 deltagere

Undervisere Niels Goldschmidt fra HURT (Human Ressource Training) samt en mere fra HURT Erling Zimmermann er kursusleder.

23

Tid og sted Efterår - Kursus nr. 22 D. 25. – 27. september 2009 Sted: Kursuscenter Klinten, Rødvig Bemærk: Der er tale om et weekendkursus Stedet er handicapvenligt beboervalgte

Kulturen i grupper Status og normer i grupper Hvordan opfatter andre mig i et team? Hvad er mine styrker og begrænsninger? Hvordan kommer jeg bedst igennem med mine budskaber • …og meget andet

Kurset er intensivt og kræver aktivitet af deltagerne, men alle kan være med!


Introduktionsdag for nyansatte

Arbejdsmiljøet i Lejerbo

Deltagerkreds

Deltagerantal

Deltagerkreds

Kurset henvender sig til nyansatte ejendomsfunktionærer og administrativt personale i Lejerbo. Deltagelse er obligatorisk.

Maksimalt 20 personer

Alle nyansatte gårdmænd og varmemestre i Lejerbo vil blive indkaldt til dette kursus ca. 1 måned efter, at de har deltaget i Introduktionsdag for nyansatte. Deltagelse er obligatorisk.

Indhold

Palle Adamsen, administrerende direktør i Lejerbo, Steffen Boel Jørgensen, forretningsfører i Kbh., Mette Møllerhøj, Lejerbos HR funktion, Erling Zimmermann, kursusafdelingen og Mette Lauridsen, konsulent – sidstnævnte er kursusleder.

• • • •

Lejerbos visioner og målsætninger Lejerbo som arbejdsplads Regionskontorernes arbejdsopgaver Hvem bestemmer hvad i Lejerbo – om beboerdemokratiet

Undervisningsform

ejendomsfunktionærer

Kurset vil bestå af diverse oplæg og diskussioner/ svar på spørgsmål i plenum. Der er tale om en helt generel introduktion til Lejerbo og den almene boligsektors mange regler, og alle er naturligvis meget velkomne til at stille spørgsmål til kursets oplægsholdere.

Andet vedrørende kurset Introduktionsdagen begynder kl. 09.00 og slutter kl. 16.00

Undervisere

Indkaldelsen til disse introduktionsdage vil blive sendt direkte til målgruppen i takt med, at vi får ansat 20-25 nye medarbejdere. Introduktionsdagene vil finde sted i Lejerbos domicil Indkaldelsen vil blive udsendt ca. 1 måned inden, kurset løber af stabelen.

Indhold • • • • • • • • •

Sikkerhedsorganisationen og lovgivningen Arbejdsstedets indretning Arbejdspladsvurderinger (APV) Personlige værnemidler Faremærkede stoffer og materialer og vaskerier Maskiner, værktøj og lignende Varmecentral Renovation Anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser

Undervisningsform Oplæg fra dagens 3 undervisere. Der kan naturligvis stilles spørgsmål undervejs.

Tid og sted Indkaldelsen vil blive udsendt ca. 1 måned inden, kurset løber af stabelen. Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

Se i øvrigt i det program, du får tilsendt ca. 1 måned før kursusstart

24


Kurser for Lejerbos nyansatte ejendomsfunktionærer Ankomst kl. 09.00 undervisning 09.30 – 16.00 De nyansatte ejendomsfunktionærer vil blive indkaldt til dette kursus ca. 1 måned efter at de har deltaget i Introduktionsdag for nyansatte. Kurserne finder sted i Lejerbos domicil Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

Deltagerantal Maksimalt 20 deltagere

Undervisere Rolf Rasmussen – driftschef i København & Erik Zoega – driftschef i Kolding. Mette Lauridsen, konsulent i Lejerbo er underviser og kursusleder.

Tid og sted Ca. 1 måned efter at du har deltaget i Introduktionsdag for nyansatte. Kurserne finder sted i Lejerbos domicil

Lejerbo har, som også nævnt i forordet til dette kursusprogram, en ambitiøs målsætning om at tilbyde sine medarbejdere branchens bedste efteruddannelse. Derfor har kursusudvalget for ejendomsfunktionærer besluttet at arrangere en række kurser for de nyansatte – kurserne er arrangeret i samarbejde med Viborg Tekniske Skole. Lejerbos kursusudvalg består af repræsentanter for driftscheferne, forvaltningskonsulenterne, landsklubben, de administrative medarbejdere og så naturligvis kursusafdelingen. Kursusrækken har til hensigt at give medarbejderne et nogenlunde all round overblik over alle de mange opgaver, man kan blive udsat for i sin karriere som ejendomsfunktionær i Lejerbo. Kurserne er obligatoriske, men naturligvis ikke mere, end at hvis medarbejderen kan dokumentere et indgående kendskab til det emne, som han eller hun bliver indkaldt til, så skal man naturligvis ikke deltage. Vi forventer f.eks. ikke, at medarbejderen der er udlært gartner, skal deltage i et 3 dages kursus om plantekendskab – selvfølgelig ikke. Men ellers er det hensigten, at ejendomsfunktionærerne skal gennemføre den valgte række kurser – også selvom der måtte være nogen af emnerne, der ikke er helt relevante for den enkelte lige her og nu. Vi lægger ud med kurser allerede i efteråret 2008, emnet her er Konfliktløsning. De enkelte medarbejdere vil få besked om tid og sted for kursets afholdelse så lang tid som muligt forud for, at deres kursus løber af stabelen. Men altid med mere end 1 måneds varsel. Kurset Konfliktløsning vil blive gennemført af underviser(e) fra LeaderLab, og det

25

vil naturligt være præget af de arbejdsforhold, der hersker på en arbejdsplads som Lejerbo – der vil f.eks. blive taget udgangspunkt i den trivselsundersøgelse, som vi gennemførte blandt ejendomsfunktionærerne i 2007-2008. Den planlagte kursusrække forventes at strække sig over 2 – 3 år, dette ikke mindst ad hensyn til de afdelinger, som må undvære deres medarbejdere i de korte perioder, hvor de er ude og blive dygtiggjort. Kurserne gennemføres for langt de flestes vekommende med VEU tilskud (VoksenEfterUddannelse). Det vil sige, at de koster lige godt 150 kr. om dagen pr. medarbejder, samtidig med at afdelingen får udbetalt en godtgørelse på 703 kr. om dagen som kompensation for måtte undvære medarbejderen i den tid, kurset varer. Den obligatoriske kursusrække kommer til at indeholde følgende elementer: • introduktionsdag til arbejdspladsen Lejerbo (1 dag) • Arbejdsmiljøet i Lejerbo (1 dag) • Konflikthåndtering, samarbejde og mobning (3 dage) • Plantekendskab, ”biologiske forhold” og plantning (3 dage) • Belægninger (asfalt, fliser), trapper og kantsten (2 dage) • Maskiner – mindre reparations. og vedligeholdelsesarbejder (2 dage) • Vedligehold af indvendiger tekniske installationer (4 dage) • Sikkerhed (brand m.m.) og livreddende nødhjælp (2 dage, evt. 3)

ejendomsfunktionærer

Andet vedrørende kurset


Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnerimaskiner

Sommerbeskæring

Deltagerkreds

Deltagerantal

Deltagerkreds

Kurset henvender sig til ejendomsfunktionærer.

Maksimalt 18 deltagere

Gårdmænd og varmemestre der passer de grønne udearealer

Indhold

Underviser

Der arbejdes i teori og praksis med de forskellige motortypers og redskabers opbygning, vedligeholdelse og reparationer, ligesom redskaberne – afhængigt af sæsonen – bruges til praktiske opgaver. Der fokuseres på kurset på sikkerheden ved arbejdet med redskaberne. Maskintyperne er mindre havetraktorer med tilhørende udstyr, havefræsere, klippere, pladevibratorer, hækkeklippere, buskryddere, trimmere, motorsave m.m.

Om kurset

Lærer fra Teknisk Skole

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 4 Den 10. – 12. marts 2009 Teknisk Skole i Ulfborg

Deltagerne er velkomne til – i et vist omfang – selv at medbringe de maskiner, som de bruger i hverdagen.

Der arbejdes endvidere med kendskab til de mest almindelige planter i sommertilstand med henblik på genkendelse og anvendelse, men også med hensyn til krav til beskæring, vækstforhold og vækstformer.

Undervisningsform

Undervisningsform ejendomsfunktionærer

På kurset arbejder deltagerne med almindeligt forekommende udtyndings-, beskærings-, og opbindingsopgaver af urter, slyngplanter og vedplanter i planternes vækstperiode, vurderet ud fra de forskellige arters behov og i forhold til kravene i en plejeplan.

Oplæg fra underviseren, diskussioner i plenum og praktik

Undervisning samt øvelser

Andet vedrørende kurset

Andet vedrørende kurset

Kurset er et 3-dages forløb med overnatning. Hvis du kommer langvejs fra, arrangerer vi gerne overnatning for dig natten inden kurset starter.

Kurset er et 3-dages forløb med overnatning. Hvis du kommer langvejs fra, arrangerer vi gerne overnatning for dig natten inden kurset starter.

26


Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse Deltagerantal

Deltagerkreds

Deltagerantal

Maksimalt 18 deltagere

Kurset henvender sig til ejendomsfunktionærer, der arbejder med udearealernes pasning

Maksimalt 18 deltagere

Underviser

Indhold

Lærer fra Teknisk Skole

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 13 Den 21. – 23. april 2009 Teknisk Skole i Ulfborg

Lærer fra Teknisk Skole Der arbejdes med identifikation af kulturplanter og skadevoldere. På kurset arbejder deltagerne med at lave plejeanvisning og udføre konsekvensberegninger ved brug af de bedst egnede ikke kemiske bekæmpelsesmetoder i eksisterende anlæg, samt ved etablering af nye anlæg. Herudover foretages valg af bekæmpelsesmetoder.

Undervisningsform

Tid og sted Efterår - Kursus nr.: 27 Den 27. – 29. oktober 2009 Teknisk Skole i Ulfborg

Undervisning samt øvelser

Andet vedrørende kurset Kurset er et 3-dages forløb med overnatning. Hvis du kommer langvejs fra, arrangerer vi gerne overnatning for dig natten inden kurset starter.

27

ejendomsfunktionærer

Underviser


Syn ved fraflytning og indflytning Deltagerkreds

Undervisningsform

Kurset er for ejendomsfunktionærer og andre ansatte, der beskæftiger sig med syn ved fraflytning og istandsættelse i forbindelse med fraflytningen. På kurset skal vi ud og syne en lejlighed, og deltagerne vil i grupper blive sat til at udfylde en fraflytningsrapport, som efterfølgende vil blive gennemgået i fællesskab.

Der vil dels være oplæg om lovgivningen på området dels om Lejerbos forretningsgange på området. Herudover en øvelse i udfyldning af fraflytningsrapport samt fælles opsamling og gennemgang.

ejendomsfunktionærer

Indhold • Vedligeholdelsesordningerne – vægten vil blive lagt alt efter, hvilke ordninger deltagerne arbejder med – primært på A-ordningen • Syn af lejligheden ved indflytning og fraflytning • Misligholdelse samt slid og ælde • Vedligeholdelsesreglementet i den enkelte boligafdeling • Forretningsgang ved syn af lejligheder • Forretningsgang ved dødsboer • Forretningsgang ved inddrivelse af gæld • Forretningsgang vedrørende afregning med fraflytter • Tidsfrister og andre formelle krav • Aftaler med håndværkere og syn af det udførte arbejde • Hvilke udgifter i forbindelse med istandsættelsen hører til konto 115, 117 og (evt.) 116? • Udfyldning af fraflytningsrapport

Andet vedrørende kurset 1. dag 2. dag

kl. 09.30 og slutter kl. 18.30 med middag og fælles hygge. kl. 09.00 og slutter kl. 12.00, hvorefter der er frokost og hjemrejse

Deltagerantal Maksimalt 25 personer.

Undervisere Lars Schmidt, driftschef i Hillerød, samt Per Hellmann, driftschef i København. Kursusledelse og undervisning: Erling Zimmermann, kursusafdelingen.

28

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 3 Den 2. – 3. marts 2009 Scandic Hotel, Hvidovre Efterår - Kursus nr.: 16 Den 1. – 2. september 2009 Hornstrup Kursuscenter, Vejle


Legepladssikkerhed

Kurset henvender sig til ejendomsfunktionærer, der har opsyn med legepladserne som arbejdsopgave

Indhold • Gennemgang af nogle af de vigtigste regler vedrørende legepladsers indretning og vedligeholdelse • Vedligeholdelse – hvad skal du især være opmærksom på? • Besigtigelse af legepladser i almene boligom­ råder

Undervisningsform Undervisning, diskussioner og ekskursion

Tid og sted

Andet vedrørende kurset

Efterår - Kursus nr.: 24 Den 6. oktober 2009 Scandic Hotel, Kolding

Kurset varer 1 dag fra kl. 09.30 – 15.30. Hvis du kommer langvejs fra, arrangerer vi gerne overnatning for dig natten inden kurset starter.

Deltagerantal Maksimalt 20 deltagere

Underviser Søren Randeris, Lars Laj Legepladser. Erling Zimmermann fra kursusafdelingen er kursusleder.

29

ejendomsfunktionærer

Deltagerkreds


VM2 kursus

Vintertjeneste – sti og fortov

Deltagerkreds

Andet vedrørende kurset

Deltagerkreds

Kurset henvender sig til ejendomsfunktionærer, der skal benytte VM2 i det daglige arbejde

Kurset varer 1 dag fra kl. 09.00 – 15.30. Hvis du kommer langvejs fra, arrangerer vi gerne overnatning for dig natten inden kurset starter.

Kurset henvender sig til ejendomsfunktionærer, der arbejder med snerydning og saltning

Indhold

Indhold

Deltagerantal

Gennemgang af systemet og dets muligheder – alt efter deltagernes behov

Maksimalt 16 deltagere

Undervisningsform

Underviser

Undervisning og øvelser

Per Hellmann, driftschef i København og Lone Brask Holm fra Kbh. forvaltning. Erling Zimmermann fra kursusafdelingen er kursusleder.

Efter denne kursusdag kan deltageren selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning med traktor med kost/plov. Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med saltning af stier og fortove og anvende de korrekte saltningsmetoder.

Undervisningsform Undervisning samt øvelser

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 6 Den 17. marts 2009 Gl. Køge Landevej 26 Efterår - Kursus nr.: 21 Den 22. september 2009 Gl. Køge Landevej 26

30


Asfaltlapning Andet vedrørende kurset

Deltagerkreds

Deltagerantal

Kurset varer 1 dag fra kl. 08.00 – 15.00. Hvis du kommer langvejs fra, arrangerer vi gerne overnatning for dig natten inden kurset starter.

Kurset henvender sig til ejendomsfunktionærer, der kan blive udsat for denne type af opgaver.

Maksimalt 18 deltagere

Maksimalt 18 deltagere

Underviser

Lærer fra Teknisk Skole På kurset gennemgås forskellige asfalttyper, ligesom vi kort gennemgår forskellige asfaltarbejder. Der repareres i praksis forskellige skadetyper – bl.a. slaghuller og revnedannelser. Efter kurset kan du bedømme en skades omfang og årsag samt vælge de rigtige materialer til en given reparation.

Lærer fra Teknisk Skole

Undervisningsform Tid og sted Efterår - Kursus nr.: 31 Den 18. november 2009 Teknisk Skole i Ulfborg

Tid og sted Forår - Kursus nr.: 9 Den 24. – 26. marts 2009 Teknisk Skole i Ulfborg

Undervisning samt øvelser

Andet vedrørende kurset Kurset er et 3-dages forløb med overnatning. Hvis du kommer langvejs fra, arrangerer vi gerne overnatning for dig natten inden kurset starter.

31

ejendomsfunktionærer

Deltagerantal

Underviser

Indhold


Kalender DE BEBOERVALGTE

Dage

Grundkursus for beboervalgte (weekend)

3 (weekend)

6

Grundkursus for beboervalgte (hverdage)

4 (hverdage)

7

Feb

Marts

April

Maj

Sept

13.-15.

Okt

Nov

23.-25.

23.-26.

Grundkursus for beboervalgte (aftenkursus)

3 (aften)

8

Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde

3 (weekend)

9

Konference for ”gamle” beboerdemokrater

3 (weekend)

10

Budgetkursus 1

3 (weekend)

11

Budgetkursus 2

3 (weekend)

12

Præsentation - brug teknikken

3 (weekend)

13

Personlig udvikling - bliv bedre til at kommunikere

3 (weekend)

14

Bedre beboermøder - hvordan det?

3 (weekend)

15

Sikker personlig fremtræden

3 (weekend)

16

4.-6.

Lejerbo hjemmesider

1 (lørdag)

21

19.

31.

Fyraftensmøder i 2009

1 (aften)

22

9.

8.

5.

Teamwork - for bestyrelser

3 (weekend)

23

Okt

Nov

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Dage

Introduktionsdag for nyansatte

1

Arbejdsmiljøet i Lejerbo

1

Kurser for Lejerbos nyansatte ejendomsfunktionærer

kalender

Se side

Se side

16. + 23. + 30. 17.-19. 13.-15. 6.-8.

2.-4. 27.-29. 15.-17. 20.-22. 24.-26.

19.

2. + 30.

20.-22.

25.-27. Feb

Marts

April

Maj

Sept

24

Nyansatte bliver informeret om dato ca. 1 måned før kurset

24

Kurset afholdes ca. 1 måned efter ”Introduktionsdag for nyansatte”

25

Læs mere på side 25

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnerimaskiner

3

26

Sommerbeskæring

3

26

Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse

3

27

Syn ved fraflytning og indflytning

2

28

Legepladsikkerhed

1

29

VM2 kursus

1

30

Vintertjeneste - sti og fortov

1

30

Asfaltlapning

3

31

10.-12. 21.-23. 27.-29. 2.-3.

1.-2. 6.

17.

22. 18.

24.-26

32


Praktiske oplysninger Tilmelding

Hvem kan deltage?

Ejendomsfunktionærer og andre ansatte

Tilmelding til kurserne skal ske på særlige postkort, som sidder i midten af kursusprogrammet. Ekstra postkort kan rekvireres i kursusafdelingen.

En forudsætning for at deltage på Lejerbos kurser er, at man er valgt/udpeget til medlem af en organisationsbestyrelse, et repræsentantskab eller en afdelingsbestyrelse. Også suppleanter kan naturligvis deltage. På enkelte af vores kurser kan også ikke-valgte beboere deltage, hvis de arbejder med de emner, der bliver taget op på kurset. Også her kræves afdelingsbestyrelses- eller organisationsbestyrelses-formandens underskrift. Herudover har også ansatte i administrationen samt ejendomsfunktionærer adgang til at deltage på Lejerbos kurser. Det fremgår af beskrivelsen af det enkelte kursus, hvem det er henvendt til.

For varmemestre og gårdmænds vedkommende sker tilmelding til kurserne via deres driftsleder.

Tilmeldingerne ekspederes i den rækkefølge, de indgår. Bemærk, at man ikke er optaget på et kursus, før man har modtaget en bekræftelse fra kursusafdelingen. Denne fremsendes ca. 1 måned før kursets afholdelse. For at være rimelig sikker på at få plads på det ønskede kursus, bør din tilmelding sendes hurtigst muligt og senest 2 måneder før kursets afholdelse. Man kan imidlertid altid ringe til kursusafdelingen og høre, om der skulle være enkelte ”restpladser” på et ønsket kursus. Hvis kurset er optaget eller aflyst, vil du få meddelelse om det, straks efter kursusafdelingen har modtaget din tilmelding. På Lejerbos hjemmeside – www.lejerbo.dk – vil du kunne finde en opdateret kursusliste – listen opdateres én gang om ugen. Her kan du altså følge med i, hvilke kurser der er aflyst, og hvilke der stadigvæk er plads på.

Har man tidligere deltaget på det samme kursus, kan man kun regne med at blive optaget, såfremt der på datoen for sidste tilmeldingsfrist stadig er plads på kurset. Der kan på visse kurser, specielt hvor deltagerantallet er lavt sat, blive indført en begrænsning på, hvor mange der kan deltage fra samme afdeling.

Handicapvenlige kursussteder Kursusafdelingen bestræber sig for at finde kursussteder, hvor også handicappede beboere kan deltage. Det vil af beskrivelsen af det enkelte kursus fremgå, om kursusstedet er indrettet handicapvenligt.

33

Medarbejdere i administrationen drøfter deltagelse med deres chef.

Afbud Ønsker du at trække din tilmelding tilbage, skal du være opmærksom på, at der skal være tid til at finde en afløser eller aflyse dit ophold på hotellet. Du bedes derfor hurtigst muligt melde afbud til kursusafdelingen, hvis du af en eller anden grund ikke kan deltage i kurset. Kursusafdelingen opkræver ved afbud et gebyr på 1.000 kr. Får vi ikke dit afbud senest 1 måned, inden kurset afholdes, kommer din afdeling til at betale hele kursusafgiften. Dette af hensyn til kursusstedernes afmeldingsregler.

Hvad koster det? De samlede udgifter i forbindelse med det enkelte kursus til ophold og forplejning vil blive fordelt mellem deltagerne, hvilket eksempelvis betyder, at et 3-dages weekendkursus uden deltagelse af ekstern underviser koster typisk mellem 4.500 og 5.500 kr. – heri er også inkluderet gebyr til Lejerbo, underviser fra Lejerbo og kursusmaterialer. På kurser med ekstern underviser bliver prisen naturligvis højere.

praktiske oplysninger

Kursustilmeldingen skal for de beboervalgte og andre beboere, som ønsker at deltage, underskrives af formanden for bestyrelsen, og for de ansatte af den nærmeste foresatte.


Din boligafdeling betaler udover kursusafgiften dine transportudgifter, eventuel tabt arbejdsfortjeneste samt lommepenge, der efter de gældende takster for staten udgør p.t. 107 (skattefrie) kr. pr. fuldført kursusdøgn.

Rejseafregningen skal bruges, hvis du har udgifter til tog, færge, taxi, bus eller lignende. Den udfyldte blanket sendes til Lejerbo, sammen med de originale billetter, kvitteringer for taxi og lignende efter kursets afholdelse. Beløbet vil så blive overført d. 27 i måneden til din bankkonto.

Afregningsblanketter

Dags dato blanketten vedrører lommepenge, tabt arbejdsfortjeneste og kørsel i egen bil. Også denne sendes til Lejerbo efter kursets afholdelse og udbetales på samme måde som ovenfor anført.

Sammen med bekræftelsen på, at du er optaget på kurset, sender vi 2 afregningsblanketter.

praktiske oplysninger

Hvis der skal betales godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, skal blanketten attesteres af arbejdsgiveren.

34

Originalt bikort (ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste) eller (helst) kopi heraf skal vedlægges, ellers vil der blive trukket 60 % i skat. Beløbet vil blive sendt til dig d. førstkommende 27. efter kursets afholdelse. Afregningsblanketten vedrørende kilometerpenge og tabt arbejdsfortjeneste skal inden indsendelse til kursusafdelingen underskrives af bestyrelsens formand. For ejendomsfunktionærer gælder, at begge blanketter udfyldes og returneres hurtigst muligt. Udbetaling vil så finde sted sammen med førstkommende lønudbetaling.


Dette kursusprogram er sendt i 5 eksemplarer til samtlige formænd for organisations- og afdelingsbestyrelser. Desuden i 1 eksemplar til alle varmemestre. Det vil herudover blive lagt ud på Lejerbos hjemmeside. Det forventes, at formændene uddeler programmet til samtlige medlemmer af bestyrelsen. Yderligere eksemplarer kan rekvireres i kursusafdelingen.

Programmet vil også blive omdelt i alle de administrative afdelinger Er der noget, du er i tvivl om, så kontakt kursusafdelingen

beboervalgte

De ledende ejendomsfunktionærer skal orientere om indholdet af dette katalog til de øvrige funktionærer på arbejdspladsen.


Lokale kurser – et godt alternativ Har du og dine kollegaer i bestyrelsen ikke lyst til at rejse til den anden ende af landet for at lære noget? Eller har du ikke tid til at bruge flere dage på at blive klogere? Hvorfor så ikke benytte jer af vores tilbud om at afholde lokale korte kurser, der hvor I bor. Kurser hvor I selv bestemmer emnet og varigheden af kurset. I skal bare selv finde et egnet undervisningslokale – mange beboerhuse er særdeles velegnede – og selv sørge for at indkalde deltagere samt sørge for at disse får lidt at spise og drikke, så hjernen er klar til at blive fyldt op med ny viden.

underviser til rådighed – heri er ikke inkluderet kursusmaterialer. Der kan være tale om kurser om alt mellem himmel og jord indenfor vores emnekreds f.eks. pasning og brug af udearealerne, arbejdsmiljø, daglig drift m.m., men også helt almindelige værktøjskurser for de beboervalgte om budget, beboerdemokrati, fraflytning/indflytning, råderet, mødeteknik o.lign. Har du en ide til et lokalt arrangement, så kontakt kursusafdelingen på telefon 38 12 12 99 (Joan Weischer) eller 38 12 12 98 (Erling Zimmermann) eller på mail – zim@lejerbo.dk eller jow@lejerbo.dk

Prisen for sådan et kursus er 200 kr. pr. deltager, når det er Lejerbo, der stiller

Lejerbo Kursusafdeling Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 38 12 12 99

Kursuskatalog 2009  

Lejerbos samlede kursuskatalog for 2009