Page 1

| LEJERBOS NYHEDSBREV | NR. 10 | DECEMBER 2006 |

Lejlighedsvis

Politisk aftale Gør det selv i Kalundborg Vandet blev vores Valgkreds møder Aktiviteter i børnehøjde Varm hjemmet op til jul Det brænder ! Indvielse af ny legeplads i Munkebo i Kolding Goddag og farvel


POLITISK AFTALE om anvendelse af den almene boligsektors midler og den fremtidige styring

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november en aftale, som får stor betydning for økonomien og den fremtidige styring af den almene sektor. Regeringens finanslovs udspil var, at der de kommende fire år skulle anvendes 3,1 mia. kr. fra Landsbyggefonden til at aflaste statens udgifter. Landsbyggefonden skulle hermed betale 50 af statens ydelsesstøtte. I aftalen, som er indgået, er Landsbyggefondens bidrag bestemt til 25 i årene 2007-2010. Det svarer til, at vi må forvente, at der bruges omkring 400 mio. kr årligt fra de fremtidige indbetalinger i Landsbyggefonden. Aftalen indeholder en forstærket indsats til renovering. Landsbyggefonden kan fra 2007 til 2012 give tilsagn indenfor en investeringsramme på 2,4 mia. kr. årligt. Heraf skal mindst 150 mio. kr. anvendes til bedre tilgængelighed i bebyggelserne. I de problemramte boligområder kan Landsbyggefonden yde tilskud til aktiviteter og initiativer som led i en social og forebyggende indsats indenfor en samlet ramme på årligt 400 mio. kr. i perioden fra 2007 til 2010.

2

I aftalen indgår også, at der med virkning fra 1. januar 2008 bliver ændret på indbetalingerne fra de udløbne prioriteter. Fra det tidspunkt skal 2/3 af disse midler overføres fra den lokale dispositionsfond til Landsbyggefonden. Denne forhøjelse respekterer indgåede aftaler om hjemfaldsklausuler og de fritagelser, som allerede er givet af Landsbyggefonden. Der bliver nu nedsat et udvalg med Kommunernes Landsforening, en række ministerier og Boligselskabernes Landsforening, som medio 2008 skal fremlægge et forslag til ændrede styreformer i den almene sektor. Den almene sektor skal fortsat løse den boligsociale opgave, og der skal fortsat være offentlig indflydelse på sektoren. Men inden for disse ramme skal udvalget foreslå ændringer om boligorganisationernes struktur, beboerdemokratiet, anvendelse af egenkapital, finansiering af nyt byggeri, udlejning, sideaktiviteter og det kommunale tilsyn. Med andre ord – alle de områder som betyder noget i det daglige. Når vi ved, hvor stort behovet er for at gøre boligerne konkurrencedygtige til fremtidens boligmarked, og når vi ved, at det kræver store


investeringer at løfte opgaverne i de afdelinger, som har sociale problemer, så er det skuffende at der også fremover skal hives penge ud af Landsbyggefonden til at aflaste statens udgifter. Der bliver hverken mere eller billigere byggeri af de penge – det er alene den statslige husholdningskasse, der får glæde af de godt 1,5 mia. kr. Der kommer ikke mere byggeri af den grund. På plussiden står, at vi nu forhåbentligt kan komme videre med nogle af de mange Lejerbo afdelinger, som står i kø hos Landsbyggefonden til enten renoveringsstøtte eller tilskud til sociale aktiviteter. Og ændringer i vores arbejdsbetingelser, dem vil vi gå konstruktive ind i debatten om.

Af Palle Adamsen, adm. direktør i Lejerbo

3


4


GØR DET SELV GØR DET SELV I KALUNDBORG Lejerbos afdeling 197 fejrede 25 års jubilæum med pigegarde og hestevognskørsel

Der var dækket op med lækre snitter, fadølsanlæg og Gammel Dansk og meget mere, da omkring 100 beboere, gæster og byens borgmester lørdag den 28. oktober mellem kl. 10 og 13 var indbudt til 25 års jubilæum på Klosterparkvej i Kalundborg.

Musik og vrinsk Mens kaffekopperne klirrede, og morgenmaden stadig var på vej ned, lød der pludselig et ”træd an” uden for fælleshuset, og det var signal til, at beboere og gæster gik en rundtur i boligområdet med Bjergsted Garden og en tamburmajor i spidsen. Døre til de små rækkehuse blev forsigtigt åbnet, og alle hilste og smilede til hinanden. Ingen var i tvivl om, at endnu et vellykket arrangement på Klosterparkvej var ved at løbe af stabelen. ” Vi har planlagt arrangementet, så der er lidt for enhver smag. Ofte er sådanne arrangementer kun for voksne, men der skal jo også være noget for børn,” fortæller afdelingsformand Niels Krøyer. Og ganske rigtigt. Kort efter at pigegarden var trådt af, kørte en hestevogn ind i boligområdet. Endnu en rundtur i området kunne tage sin begyndelse. Formiddagen sluttede med cykelartisteri af børn fra Cirkus Olaiski, der efterfølgende viste nysgerrige og interesserede børn og unge, hvordan de kunne holde balancen på de en-hjulede cykler.

5


I lokalavisen Lejerbo-jubilæet gav også genlyd i byen, idet afdelingen fik flot mediedækning i anledning af jubilæet. I ugen op til jubilæet skrev Kalundborg Folkeblad fire historier, der fyldte hele to avis-sider med positive historier om Lejerbos afdeling 197, der er så aktiv, og derfor har mange gode historier at byde på. Der fortælles fra den første tid, om beboernes opførelse af garager og fælleshus med plads til fællesspisning, billard, bordtennis og dart. Ligeledes historier om beboernes byggeri af maskinhus, parkeringsplads, containergård og syv petanquebaner til de 60 familier. Det hele er stort set bygget på arbejdsweekender, hvor der er mødt så mange frem, at det ofte har knebet med at finde skovle og spader nok. Niels Krøyer er en ildsjæl, der hele tiden får ideer, og som ikke er bange for at spørge beboerne, om de vil lege med. Og det vil de for det meste. Da skurene skulle males for nyligt, tog 20 beboere fat og malede dem alle sammen på en weekend. Beboerne har et godt fællesskab, og de snakker meget sammen. Flere hjælper hinanden med indkøb. Nogle af

6

beboerne, kaldet ”madkonerne”, laver maden til fællesmiddagene den første torsdag i måneden, hvor der i gennemsnit deltager 40 mennesker. Boligområdet har mange traditioner, såsom fastelavnsfesten, Sankthansaften og rundbolddagen for børn og voksne.

Gør det selv Niels Krøyer vil gerne løfte lidt af sløret for, hvordan det kan lade sig gøre at skabe en aktiv boligafdeling og et godt fællesskab. ”Man skal arbejde for at få så mange som muligt med, når der skal laves noget. Men det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke der er nogle drivkræfter i bestyrelsen, der smøger ærmerne op og går i gang. Når der indkaldes til arbejdsdage, skal alt være godt forberedt, fortæller Niels. ”Når folk møder op, skal arbejdet fordeles, så alle hurtigst muligt kan komme i gang. Vi starter kl. 9.00, og på sådan en hel lørdag er der kun tre øl- og kaffepauser - ikke flere! Til frokost byder bestyrelsen på øl og smørrebrød, og koner og kærester inviteres med til spisning i fælleshuset kl. 18.”


Alt mad bestilles udefra, så der ikke bruges tid på det. Når aftensmaden er serveret, kan folk drikke alt det de vil, fortæller Niels. Men så har de heller ikke så megen energi tilbage… måske kan de lige løfte en pilsner og sige skål!

Stor interesse Niels Krøyer fortæller, at han dagligt får henvendelser fra folk, der gerne vil skrives op til bebyggelsen. Der står i dag ca. 270 på venteliste til de 60 lejemål, og de kommer til at vente længe, da det er sjældent at folk flytter. Meget af sucessen skyldes varmemester Stig Larsen, der er meget fleksibel, og som Niels kalder ”verdens bedste”. Hver morgen står Niels op og går over på ejendomskontoret for at sætte kaffemaskinen i gang. Der skal dufte af friskbrygget kaffe, når Stig åbner døren til sit kontor. Også gårdmand Arne Hansen og maleren Hugo, der er ansat på deltid, skal nævnes som nøglepersoner, der er med til at holde boligområdet i pæn stand.

Af Kim Tverskov

7


Vandet blev vores Beboerne i Lejerbo 204 ved Christianshavns Kanal holdt fest for at fejre afslutningen af flere års arbejde med at renovere bolværker, få en ny aftale om bolværkerne og efter 27 år endelig oprette egen bådklub

Jazz-orkester og dans, buffet, flødebollemaskine, børnequis med fine bøger som præmier, uddeling af diplomer og gaver – det nåede beboerne på en smuk sensommerdag i slutningen af september. Og den nye bådklub fik både kajak og svømme-veste til at starte på. Ud på eftermiddagen og til de sene nattetimer blev samværet og grillpølserne nydt sammen med fadøl og sodavand i afdelingens flotte festlokaler og på kajen.

Årets brave beboere Bestyrelsen benyttede lejligheden til at give diplom og vingave til beboere, som tager en tørn for fællesskabet. Årets beboer - som altid er hjælpsom

8

og rydder op efter andre, årets hundeven, blomstervandere og årets udlejere blev således beæret og begavet

Kajak og svømmeveste Festen blev holdt sammen med Trangraven Marina, som nu lejer bolværkerne af afdelingen og for første gang i bebyggelsens historie giver den lidt penge i kassen til vedligholdelsen. Marinaen forærede gavmildt den nystiftede Trangraven Bådklub en fuldt udstyret kajak, og bestyrelsen gav klubben svømmeveste til at starte på. Der har været tale om at lave en bådklub og være aktive på vandet siden afdelingen blev stiftet for 27 år siden, men først nu har aktive beboere oprettet en klub.

Nu kigger beboerne altså ikke mere bare på livet på vandet – de deltager selv. Først på sommeren lånte de en enkelt kajak og en plasticbåd og fik adgang til en garage, hvor der kunne stå et stativ til kajakkerne. Snart kom flere private kajakker til, og nu er klubben kommet op at stå, blandt andet med penge til flere kajakker fra Fritidsrådet.

Trængte til fest Det har været en lang og trang - og ikke mindst dyr kamp at renovere bolværk og finde en god, ny lejer. En stor del af kajen og græsplænen har ligget som enten håndværkerby eller mudderpøl flere år, og der har været stor splittelse blandt beboerne omkring udlejningen af bolværkerne,


plads til husbåde samt antal og størrelse af lystbådene. Ikke alle beboere synes lige godt om at se - i stedet for på vandet i kanalerne - lige ind i siden på store både fra kajen, som så mange her bruger som fristed til at grille og sole sig om sommeren. Men tingene kom så småt på plads, omgangstonen ved kajen er god igen, og tiden til at feste var inde. Og det blev muligt takket være Lejerbos aktivitetspulje.

Af Ulla Bo Skovvart formand i afdeling 204

9


VALGKREDSMØDER I ÅRSLEV OG MOGENSTRUP Efterårets møder i valgkredsene blev holdt i Årslev den 16. november og på Mogenstrup kro den 24. og 25. november. Omkring halvdelen af repræsentantskabets medlemmer har deltaget i de to møder. I Årslev hos valgkreds 3 var næstformand Kenneth Høfler vært, og i valgkreds 1 og 2 var Gunnar Sørensen vært.

10


På begge møder blev der orienteret om det daglige arbejde i Lejerbos hovedbestyrelse og det kommende kommissorium for demokratiudvalget blev også forelagt. Begge steder var der stor debatlyst, og specielt et emne som rekruttering af nye beboere til de lokale afdelings- og organisationsbestyrelser gav mange kommentarer. Mange steder synes beboerdemokratiet at have vanskelige vilkår, fordi det bliver sværere og sværere at få nye til at deltage. Rita fra Hadsund kunne f.eks.oplyse, at i Lejerbo Hadsund har organisationsbestyrelsen nærmest overtaget også at være afdelingsbestyrelse. Fra administrationen orienterede administrerende direktør Palle Adamsen om nyheder, og om boligaftalen mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Det Radikal Venstre.

I Årslev deltog Anni Petersen fra Herning kommune med et spændende indlæg om Kommunernes Landsforenings holdninger til den fremtidige struktur i den almene sektor. KL foreslår at boligorganisationerne skal være større og at samarbejdet med kommunerne skal ændres fra at være regelstyret til at handle om kontrakter og aftaler mellem kommune og boligorganisation. I Mogenstrup holdt Michael Christiansen, som er tidligere spindoktor for Anders Fogh Rasmussen, oplæg og debat om hvordan den almene sektor kan profilere sig skarpere i medierne og den offentlige debat. I både Årslev og Mogenstrup var deltagerne enige om, at møderne var gode.

11


12


Aktiviteter i børnehøjde Lejerbos bestyrelse på Blegdamsvej får børneog ungdomspris for et forbilledligt arbejde

”Blegdamsvej er et af de boligområder, der gør noget helt særligt for børn og unge. Vi vil gerne give bestyrelsen denne påskønnelse, fordi I på en spændende måde gør så meget for de 250 børn i bebyggelsen.” Sådan begrundede tidligere boligminister og medlem af Nørrebro Børne- og Ungdomskomité (NØBU), Jytte Andersen, overrækkelsen af årets NØBU-pris. I år gik den til Lejerbos afdelingsbestyrelse på Blegdamsvej i København. Prisen blev overrakt til Mana (Erzumana Samardic) fra afdelingsbestyrelsen torsdag den 26. oktober i Medborgerhuset på Nørre Allé i København.

Med i fællesskabet Afdelingen på Blegdamsvej på Nørrebro indeholder 111 boliger og er opført

i 1994. Her er stort set ingen graffiti, og affaldet ligger i affaldscontainerne. Bestyrelsen har i gennem nogle år fået godt styr på tingene og har skabt fine rammer for de mange børn, der spiller bordtennis, billard og bordfodbold i det store fælleshus, hvor de også to gange om ugen går til lektiehjælp - godt hjulpet af ca. 25 frivillige fra Dansk Flygtningehjælp. Jytte Andersen fortalte om sit besøg på Blegdamsvej tidligere på året, der gjorde et dybt indtryk på hende. ”I støtter jeres børn gennem de mange børneaktiviteter og den lektiehjælp, som gennemføres i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Hermed støtter I børnene til at gennemføre en uddannelse, så de ikke falder fra undervejs, men kommer med i fællesskabet.”

Betyder meget Afdelingsformand på Blegdamsvej, Ole Rask, er glad og beæret over, at bestyrelsen har fået NØBU-prisen. ”Det betyder utroligt meget for os at få sådan en pris. Det er jo en anerkendelse og en påskønnelse af det arbejde, vi har lavet.” Ole Rask har været formand for bestyrelsen i de sidste fem år, og han optræder som en meget markant person i boligområdet. Han og bestyrelsen har skabt plads til aktiviteter og har søgt fonde og private virksomheder om penge til bordtennis- og billardborde, bordfodbold og meget andet.

Vær konsekvent Ole Rask har tidligere haft eget firma og har igennem mange år arbejdet i udlandet. Han flyttede fra Brasilien

13


til Blegdamsvej for ca. 12 år siden og oplevede igennem nogle år, at bebyggelsens oprindelige beboere flyttede. Han kendte intet til almene boliger, men er i dag en varm fortaler for den almene tanke. I dag er 80 procent af beboerne af anden etnisk baggrund end dansk. Ole Rask bruger sine erfaringer som erhvervsmand og leder, kombineret med erfaringer fra sin militærtid, fortæller han. ”Når man arbejder med indvandrerbørn, er man nødt til at være konsekvent. Hvis nogle overtræder reglerne, skal der være konsekvenser. Hvis et barn ikke opfører sig ordentligt, kan det blive sendt hjem eller få en dags karantæne fra fælleshuset. Det er noget, de har respekt for. Mit princip er, at hvis du vil undgå de store problemer, så er du nødt til at kontrollere de små ting, så de ikke vokser sig til store problemer.”

14

Ansvar for hinanden

Mange visioner

Bestyrelsen har besluttet at fælleshuset skal bruges så meget som muligt. Derfor er dagene i vinterhalvåret delt op i tidsperioder, så der bliver plads til de små, de mellemstore og de voksne. Der er en fiskeklub, en musikklub, en børneklub, en billardklub og en kvindeklub, der alle bruger fælleshuset, fortæller Mana.

En del af møblementet og legeredskaberne i fælleshuset er indkøbt af midler, der er bevilget af private fonde, private virksomheder og beløb fra Københavns Kommune og Lejerbos aktivitetspulje.

Afdelingen fik i 2004 en ny legeplads, som børnene selv har været med til at vælge og sammensætte. ”Vi har det princip at børnene skal have et medansvar for området. Får de det, passer de også bedre på tingene. De store børn skal hjælpe med til at holde øje med de små,” fortæller Ole. ”Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis du selv går foran i projekterne. Det nytter ikke, at du sidder og udstikker regler fra et afdelingskontor. Du skal selv gå foran og vise vejen.”

NØBU-prisen på 5.000 kr. løser ikke afdelingens økonomiske behov, men på Blegdamsvej arbejder man ufortrødent videre for at få etableret et computerrum til børnene i fælleshuset. Når det er færdigt, vil bestyrelsen etablere en vinterhave i forlængelse af fælleshuset, hvor handicappede og ældre kan sidde og glæde sig over grønne planter og blomster.

Af Kim Tverskov


Pas godt på børnene! Det er velfortjent, at bestyrelsen på Blegdamsvej i dag får denne pris. I både Mjølnerparken og på Blegdamsvej er afdelingsbestyrelserne meget optaget af integrationsbestræbelserne og de vilkår, vi byder vores børn. I Mjølnerparken har vi de dejligste og sødeste børn i alle farver og fra 38 forskellige lande. Det er mig altid en stor glæde at være sammen med disse børn, men det er meget uhyggeligt, når jeg efter nogle år møder nogle af dem i selskab med kriminelle. Så spørger jeg: Hvad er det, der er gået galt? For et barn er det en forvirret verden at vokse op i. De ser deres forældre som ambassadører for det, der er rigtigt. Men når far og mor ikke har arbejde, er de ikke længere gode modeller. Mennesker kan - ligesom dyrene – optræde som flokdyr. Træder man lidt ved siden af eller går i det ”forkerte” tøj, kan man blive udstødt. Så skal de unge finde andre ting, de kan hævde sig med, og som flokken kan acceptere. Ting som kan hævde én, så man kan genvinde æren. Desværre skal der ofte et butikstyveri til for at få denne ære. Mohammed Aslam, beboerformand Mjølnerparken (uddrag af tale i forbindelse med uddeling af NØBU-prisen)

15


VARM HJEMMET OP Vi skutter os, når vi er ude. Tager det varme tøj på og glæder os til at komme indendørs igen. Når julen nærmer sig, er der endnu en grund til at hygge sig derhjemme. Og måske invitere venner og familie?

Jul med enkle midler Det skal være sagt med det samme, at det ikke behøver at koste en formue at pynte op i stuerne. Faktisk kan man med meget enkle midler gøre boligen ekstra hyggelig op mod højtiden. Man kan sagtens lave en masse julepynt selv, og man behøver altså ikke være super fingernem for at det skal lykkes. Og der gemmer sig sikkert noget i julekassen fra sidste år, som sagtens tåler et gensyn. Eller som ligefrem bliver smukkere år efter år.

Sanselig jul Allerede ved indgangen til boligen kan man signalere julens komme med en smuk krans, som man enten kan købe eller flette selv – selv en helt enkel krans på døren

16

skaber forventning og god stemning i opgangen eller på vejen. Og den gode stemning er i fokus nu, for julen appellerer til sanserne. Vi ser med glæde på alt det, der lyser op på denne ellers mørke årstid. Og vi smager med glæde på julebag, konfekt og hvad der ellers bliver bliver budt på. Og hvorfor ikke også skrue op for julens dufte, som er med til at skabe stemning og glæde. Klassikeren er appelsiner eller mandariner, som man stikker nelliker i og vikler rødt silkebånd om. Derefter er de lige til at hænge op i vindueskarme, i køkkenet, i loftet, eller hvor de nu ellers pynter.

Farven rød Det er en god idé at satse på to varme farver, der klæder hinanden godt. Det kunne fx være rødt og guld – der harmonerer fint – også med alt det grønne, der hører julen til. Så frem med det røde tilbehør – svøb dig i din lune, røde plaid, dæk op på den røde juledug og pynt vinduet med en stor, gylden stjerne, der vidner om den kommende højtid, og som børnene kan vinke til og glæde sig over, når de kommer hjem.


TIL JUL De røde pigeoner koster heller ikke en formue, og de bliver til en smuk dekoration, når de arrangeres på yndlingsfadet, og står fremme til fri afbenyttelse. Og så er der jo bånd i alskens røde nuancer; stofbånd, silkebånd, bånd af de fineste blonder. De pynter altid, og er lige prikken over i´et! Flag er også altid festlige, og der behøver ikke nødvendigvis at være fødselsdag, før man finder dem frem. Man kan stikke små flag i æblerne, pynte spisebordet med dem eller bruge dem som en enkel dekoration i en hvid vindueskarm.

Komsammen med de nærmeste En af adventssøndagene er det oplagt at invitere venner og familie. Det behøver ikke være et stort arrangement. Starter du forberedelserne et par dage i forvejen, kan der snildt være plads til forskellige aktiviteter. Hvis der er børn, er det oplagt at lade dem bage småkager i forskellige faconer og pynte dem med sølvkugler og glasurer i forskellige farver. Børnene elsker det, og bagningen fylder huset med liflige dufte. Et godt tip er at anvende så enkle bageopskrifter som muligt.

Rum for liv Mens børnene bager, kan de voksne klippe julepynt eller lave flotte jule- eller nytårskort. Det er altid underholdende, og alle deltagere prøver at overgå hinanden med dekorative eksperimenter. Bed eventuelt dine gæster om at medbringe noget specielt papir eller glimmer, eller hvad de ellers har i gemmerne. Når børnene er færdige i køkkenet, kommer de stolt med en kæmpe skål farvestrålende småkager og stiller den midt på bordet. Så kan gløggen sættes over, og du kan glæde dig over, at din bolig summer af liv. Når gæsterne er gået, sænker der sig en forunderlig stilhed over huset, og du kan med god samvittighed nyde dine stuer, høre adventsmusik og kaste glade blikke rundt i de julepyntede stuer. Måske er det også nu, at misteltenen skal hænges op og invitere til spontane julekys .

af Karen Widding

17


DET BRÆNDER ! Den 25. november var der et kursus om brandforebyggelse og brandbekæmpelse for Lejerbos ejendomsfunktionærer. Kurset var arrangeret i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som har arbejdet meget med at udvikle sådanne kurser specielt rettet til ansatte i de almene boligafdelinger. Kurset startede med en opfriskning af reglerne for livreddende 1. hjælp, og så handlede det ellers om brand. Det vil selvfølgelig være alt for omfattende at komme ind på alle kursets mange detaljer, men som det fremgår af billederne, lærte deltagerne f.eks. de forskellige brandslukningsredskaber og –teknikker at kende. På kurset blev vi præsenteret for en rigtig god film ”Det brænder!” som jeg kun kan anbefale alle vores ejendomsfunktionærer at se. Filmen, der er 19 minutter lang, kan ses på www. trygfonden.dk eller bestilles som DVD ved henvendelse til TrygFondens

18

sekretariat 45 26 08 00 – en rigtig god film at vise også vore beboere på et afdelingsmøde eller ved en lignende lejlighed. Ved kursets afslutning fik deltagerne en brandmanual til at hænge op på et centralt sted. En manual hvor alle de gennemgåede regler er forklaret i klart og tydeligt sprog og med gode instruktive tegninger. Et rigtig godt kursus ifølge deltagerne – som gentages til næste år den 27. februar i Frederikshavn og d. 8. november i Hvidovre – begge gange i DBIs kursuslokaler. Skynd dig at blive tilmeldt, der er kun plads til 16 deltagere på hvert kursus.

Af Erling Zimmermann


19


20


INDVIELSE AF NY LEGEPLADS I MUNKEBO I KOLDING Trods efterårsrusk og regn var der godt fyldt op med glade børn ved indvielse af en den nye legeplads i Lejerbos afd. 101-0 i Kolding. Savnet efter legemuligheder har også været stort i afdelingen, der har 1500 beboere hvoraf godt 1/3 børn og unge er under 18 år. I foråret måtte flere legeredskaber i afdelingen nemlig fjernes, da de ikke længere kunne opfylde kravene til sikkerhed. Altså måtte der en ny legeplads til, med hoppepude, gynger, vipper og tarzan-

bane. Hoppepuden blev taget i brug i begyndelsen af september, men først nu er hele legepladsen klar. Samtidig kunne afdelingen også fejre et positivt resultat af afstemningen på et ekstraordinært afdelingsmøde aftenen før omkring renoveringen af badeværelser og brug af den kollektive råderet til renoveringen af køkkener. Sidste år blev der ellers stemt nej til en omfattende renovering af køkken og bad efter måneders arbejde i arbejdsgrupper med beboere, rådgivere og

administrationen i Lejerbo. Huslejestigningen ville blive for høj. Derfor blev der udarbejdet et nyt forslag til renovering, som giver en mindre huslejestigning – dels pga. tekniske ændringer, dels fordi Lejerbo Kolding yder et ekstraordinært tilskud til afdelingen og dels fordi køkkenerne bliver et individuelt valg. Køkkenerne vil dog blive udskiftet løbende i flyttelejligheder. Renoveringen forventes påbegyndt i august 2007.

Af Karen Sommer Møller

21


Personaleinfo Personaleinfo Administrative medarbejdere

Ejendomsfunktionærer

Tillykke til: • Torben Krogh, forretningsfører på regionskontoret i Kolding, 10 års jubilæum den 1. januar 2007

Tillykke til: • Peter Vagn Kousgaard, varmemester i afd. 102-0 m.fl., Næstved fylder 50 år den 17. december 2006 • Britta Mette Frederichsen, gårdmand i afd. 603-0 BKB, fylder 50 år den 22. december 2006 • Bjarne Jensen, gårdmand i afd. 491-0 m.fl. Odder fylder 50 år den 28. december 2006 • Flemming Mølby Nielsen, varmemester i afd. 86-0 Herning 25 års jubilæum den 1. januar 2007 • Kjeld Stenmann Mortensen, gårdmand i afd, 68-0, Nyborg 10 års jubilæum den 1. januar 2007 • Mikael Sørensen, gårdmand i afd. 603-0, BKB fylder 60 år den 11. januar 2007 • Kjeld Stenmann Mortensen gårdmand i afd. 68-0, Nyborg fylder 60 år den 13. januar 2007 • Jan Gerhard Hylleborg, varmemester i afd. 61-0, Taastrup fylder 60 år den 29. januar 2007

Goddag til: • Lissi Kristiansen, servicemedarbejder i Kristianiagade pr. 1. november 2006 • Mette Lützhøft Jensen, sagsbehandler i Udlejning Hovedstadsområdet pr. 1. december 2006 • Hanne Nielsen, servicemedarbejder i call-centret i Hillerød pr. 1. december 2006 • Ejner Pihl, driftsleder i Forvaltningsgruppen København/Nordsjælland pr. 1. januar 2007 • Henrik Engstrøm, regnskabschef i regnskabsafdelingen pr. 1. januar 2007 Farvel til: • Berit Koch Olsen, sagsbehandler i Udlejning Hovedstadsområdet pr. 26. november 2006 • Jonas Andersen, regnskabsassistent i regnskabsafdelingen pr. 30. november 2006 • Line Anderskov Jensen, sagsbehandler i Udlejning Hovedstadsområdet pr. 30. november 2006 • Anja Lindahl Pedersen, sagsbehandler i Udlejning Hovedstadsområdet pr. 30. november 2006 • Annette Andersson, økonomidirektør pr. 31. december 2006 • Inger S. Kjær, sagsbehandler i Udlejning Hovedstadsområdet pr. 31. december 2006 • Birgit Plambøck, overassistent i forbrugsafdelingen pr. 31. december 2006 • Britt Teslak, sagsbehandler/kontorassistent i Forvaltningsgruppen København/Nordsjælland pr. 31. december 2006

22

Goddag til: • Martin Skov, varmemester i afd. 270-0, København pr. 15. november 2006 • Henrik Sørensen, gårdmand i afd. 193-0 m.fl., Fladså pr. 15. november 2006 • Frank Nielsen, varmemester i afd. 20-0 m.fl., Hvidovre pr. 1. december 2006 • Lars Riis, gårdmand i afd. 123-0 m.fl., Holbæk pr. 1. december 2006 • Dan Pedersen, gårdmand i afd. 187-0, Søllerød pr. 1. december 2006 • Cai Strand Nielsen, gårdmand i afd. 90-0 m.fl., Brøndby pr. 1. december 2006 • Poul Knudsen, varmemester i afd. 603-0, BKB pr. 1. december 2006 • Poul Erik Larsen, gårdmand i afd. 78-0 m.fl., Hillerød pr. 1. januar 2007


INFO

Farvel til: • Nils Stivang Rasmussen, gårdmand i afd. 91-0 m.fl., Haslev pr. 31. oktober 2006 • Henrik Jørgensen, gårdmand i afd. 45-0, Farum pr. 24. november 2006 • Henning Rohde, varmemester i afd. 208-0 m.fl., Kolding pr. 31. december 2006 • Anders Bertelsen, varmemester i afd. 50-0, København pr. 31. december 2006 • Carsten Andersen, varmemester i afd. 248-0 m.fl., København pr. 31. december 2006 • Torben John Fehrn, varmemester i afd. 47-0 og 52-0, Sognegården pr. 31. december 2006

I nye job: • Mogens Nielsen,varmemester i afd. 157-0, Brøndby pr. 1. november 2006 også varmemester i afd. 90-0 og 94-0, Brøndby • Gert A. Sørensen, varmemester i afd. 90-0, Brøndby til gårdmand i afd. 90-0, 94-0 og 157-0 Brøndby • Glenn Bodholdt Jakobsen fra gårdmand i afd. 259-0 m.fl., København til varmemester i afd. 142-0 m.fl., København pr. 1. november 2006 • Ib Hansen, varmemester i afd. 142-0 m.fl. København til gårdmand i afd. 128-0, København pr. 15. november 2006 • Michael Barnes, varmemester i afd. 603-0 til gårdmand i afd. 604-0 pr. 1. december 2006 • Erling Chr. Hove, gårdmand i afd. 61-0, Taastrup til gårdmand i afd. 235-0 m.fl., Frederiksberg pr. 1. december 2006 • Per Thim Jørgensen, gårdmand i afd. 61-0, Taastrup til gårdmand i afd. 90-0 m.fl., Brøndby pr. 1. december 2006 • Niels Valdsgaard, varmemester i afd. 20-0 m.fl., Hvidovre til gårdmand i afd. 49-0, Hvidovre pr. 1. december 2006

BLINFO Nr. 55 BL Forvaltningsrevision Nr. 54 Tilbud fra Udviklingsafdelingen Nr. 53 Ny energimærkningsordning: EMO Nr. 52 Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder Nr. 58 Moms- og lønsumsafgift Nr. 57 Bekendtgørelse om ændring af udbudsdirektivet Nr. 56 Ny vejledning om salg af almene familieboliger Nr. 58 Moms- og lønsumsafgift Meddelelserne kan læses på BL’s hjemmeside www.bl.dk

23


NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Seneste møde var den 8. november 2006. Næste møde holdes den 5. december 2006.

24

Landsretsdom om lejernes køb af deres boliger.

Kommissorium for demokratiudvalget.

Østre Landsret har truffet afgørelse i sagen, hvor en boligafdeling i Farum og kommunen i forening mod boligorganisationens ønske har besluttet, at afdelingen skal med i forsøgsordningen om lejernes mulighed for at købe deres boliger. Landsretten mener ikke, der er tale om ekspropriation, selvom beslutningen er truffet hen over hovedet på boligorganisationen. Boligorganisationen (AAB) har besluttet, at dommen skal ankes til Højesteret.

Der vil i 2006 være færre indtægter fra byggesagerne end oprindeligt forventet. Det skyldes, at igangsætning af renoveringssagerne trækker ud, således at indtægterne først kommer næste år. P.g.a. de færre indtægter vil driftsunderskuddet blive 9,5 mio. kr. mod tidligere forventet 6,5 mio. kr.

Demokratiudvalget har hidtil især beskæftiget sig med konkrete enkeltopgaver. I forskellige sammenhænge er der rejst forslag om nye emner for demokratiudvalget, såsom rekruttering og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer og følgerne af kommunesammenlægningerne. Yderligere er der på Hovedbestyrelsens visionsseminar i september opstillet en række visioner, som det vil være naturligt at videre-bearbejde og konkretisere i demokratiudvalget. Der er derfor formuleret et udkast til et ret bredt kommissorium med afsæt i styrkelse af den lokale sammenhængskraft samt uddannelse og kommunikation på tværs af afdelinger og bestyrelser. Udkastet vil blive drøftet på de kommende valgkredsmøder, hvorefter demokratiudvalget vil gå i gang med en konkretisering og prioritering af de opgaver, udvalget skal i gang med.

Det nye domicil.

Landsbyggefondens 600 mio. kr. pulje.

Ved godkendelsen af budgettet i 2005 var anskaffelsessummen sat til knap 70 mio. kr. På baggrund af prisudviklingen samt indgåede aftaler om ekstra ydelser, f.eks. større kælderareal og ændret facade-udformning, trægulve i hele stueetagen og opfyldelse af øgede sikkerhedskrav, er anskaffelsessummen nu opgjort til 76 mio. kr.

Landsbyggefondens foreløbige udmelding om puljen til social og forebyggende indsats foreligger nu. Lejerbo- og BKB-afdelinger har fået i alt 52 mio. kr. To afdelinger har herudover fået tilsagn om støtte til huslejenedsættelser. Ingen ansøgere har fået tilsagn om det fulde ansøgte beløb, og fonden har ydermere stillet krav om, at der i alle sager skal stilles en egenfinansiering på 25 . Det kan for mange afdelinger være et problem at skaffe egenfinansieringen. Fondens tilsagn er kun foreløbige og angiver ikke, hvilke aktiviteter, der er givet tilsagn til. Når der er kommet flere oplysninger fra fonden, kan planlægning af aktiviteterne gå i gang i samarbejde med afdelinger og organisationsbestyrelser.

Budgetopfølgning.

God presseskik.

På baggrund af henvendelse fra Lejerbo Københavns bestyrelse har Hovedbestyrelsen godkendt retningslinier for god presseskik i Lejlighedsvis. Retningslinierne angiver bl.a., at rigtigheden af oplysninger, der gives til og viderebringes i Lejlighedsvis, skal kontrolleres, at der ikke må bringes oplysninger, der kan Det strategiske samarbejde. være skadelige eller krænkende, at angreb og De tre boligorganisationers formandskaber svar herpå skal bringes i sammenhæng og på har holdt møde. Der er formuleret fire fælles samme måde, og at redaktionen skal berigtige ”Fyrtårns-projekter”: Fælles indkøb af nyt lønsyfejlagtige oplysninger på eget initiativ, så snart stem, fælles udbud af kapitalforvaltning, fælles kendskab til fejl af betydning konstateres. indkøb og fælles boligportal på Internettet. Den administrerende direktør er ansvarshaProjekterne er beskrevet i et nyhedsbrev, kaldet vende redaktør, og Hovedbestyrelsen skal hvert ”Fyrtårnet”. Herudover er der igangsat år i december måned evaluere den redaktiomasser af erfa-udveksling på alle nelle linie. niveauer i de tre organisationer.


KURSUSPROGRAM 2007 Kursusprogrammet for 2007 udkommer en måned senere end sædvanligt, og det beklager jeg – men her er det så endelig. Programmet er som sædvanligt fyldt med tilbud om værktøjskurser for de beboervalgte og for ejendomsfunktionærerne. Som noget nyt har vi i år valgt også at udbyde kurser til de administrative medarbejdere i programmet. Kun nogle få ganske vist, men de vil blive suppleret med andre tilbud i løbet af 2007. Men det afgørende nye er, at vi nu indleder et samarbejde mellem FSB, Boligkontoret Danmark og Lejerbo på kursusfronten. Jeg citerer fra forordet til programmet:

Det strategiske samarbejde – kan vi lave fælles kurser? D. 1. juni 2006 indledte de 3 boligorganisationer FSB, Boligkontoret Danmark og Lejerbo et strategisk samarbejde. Forud havde der været mange drøftelser om, hvilke dele af de 3 organisationers daglige virke, der skulle være omfattet af dette samarbejde. Her og nu og på længere sigt. Her melder kursus- og uddannelsesvirksomheden sig som et naturligt område, hvor der kan samarbejdes. Den lovgivning, som sætter rammerne for det beboerdemokratiske og det administrative arbejde er jo fælles. Det gælder også mange af de problemer og udfordringer, som vi slås med i det daglige. Det kan være problemer af juridisk og administrativ art, problemer omkring integration i visse bebyggelser, omkring vedligeholdelse af bygninger og udearealer, omkring kommunikationen til alle beboerne, omkring udvikling af relevante IT værktøjer osv. osv.

Vi er forskellige

Vores forskellige organisatoriske opbygninger gør, at vi griber opgaven med at uddanne de beboervalgte og de ansatte an på forskellige måder, og her kan vi naturligvis lære meget af hinanden på længere sigt.

Du kan være heldig Det betyder med andre ord, at du på nogle af vore kurser kan være heldig at støde ind i andre beboervalgte og ansatte, end dem du plejer at støde ind i. Og det tilbud håber jeg, at rigtig mange af jer vil benytte. Det fremgår af kursusprogrammet, hvilke af kurserne der er fælles.

Og så lige et par ord om billederne De fotografier, der er bragt i programmet, ligner noget fra en gammel middelalderby, der har fået lov til at sove tornerosesøvn i hundreder af år. Men synet bedrager. Der er tale om en splinterny bebyggelse, Jakriborg, beliggende mellem Lund og Malmø. Den er lavet med forbillede i Hansestaden – både hvad angår de krogede gader og husenes arkitektur. Selv det afskallede puds på nogle af husene er nyt. Og svenskerne elsker det. De står i kø for at købe sig en bolig i dette frilandsmuseum. Måske en ide for den danske almene boligbevægelse??? Hvorom alting er, så går en del af den ekskursion, som er et af årets tilbud til både de administrativt ansatte og til de beboervalgte til Jakriborg og til et ægte svensk slot, hvor vi spiser frokost, men alt det og meget mere kan du læse om i programmet. Vi ses – også i 2007!

Af Erling Zimmermann, Lejerbos kursusafdeling

Men der er naturligvis også en række forhold, der gør de 3 organisationer forskellige. Traditioner og normer, der er bygget op gennem mange år, lader sig ikke sådan uden videre forene uden problemer. Hver organisation har sin helt egen ”kultur” – ikke mindst i forhold til det beboerdemokratiske arbejde.

25


Kursusoversigt 2007 Kursusoversigt Du kan læse mere om vore kurser i kursusprogrammet 2007. Har du ikke modtaget kursusprogrammet, kan du bestille det hos Joan Weischer i kursusafdelingen, tlf. 35 25 85 21.

KURSUS

DATO

STED

41

Budgettets driftskonti, for adm.medarb

16. januar

Kristianiagade 9

4

1

Budget 1

26.-28. januar

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

10

2

Syn v/fraflytning og indflytning

1.-2. februar

Hornstrupcentret, Vejle

13

3

Fyraftensmøde

22. februar

Ingeniørforeningens Mødecenter, KBH

39

4

Brandbekæmpelse og sikkerhed

27. februar

DBI, Frederikshavn

14

5

Afdelingsbest. daglige arbejde

2.-4. marts

Golfhotel, Viborg

23

6

Grundkursus for nyansatte

6. -7. marts

Sørup Herregaard, Ringsted

25

7

Lejerbos servicemedarbejder

12.-13. marts

DSB Kursuscenter Knudshoved, Nyborg

19

8

Grundkursus for beboervalgte

16.-18. marts

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

23

9

Fyraftensmøde

21. marts

Hotel Jacob Gade, Vejle

40

10

Ergonomi for ejendomsfunktionærer

27.-28. marts

Sørup Herregaard, Ringsted

19

42

Introkursus for nye beboervalgte

10. april

Hotel Eyde, Herning

40

11

Livreddende 1. hjælp

12. april

DSB Kursuscenter, Østerport

14

12

Boligafdelingens daglige drift

17.-18. april

Sørup Herregaard, Ringsted

24

43

Introkursus for nye beboervalgte

19. april

Hotel Vinhuset, Næstved

40

13

Tale- og præsentationsteknik

21.-22. april

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

25

14

“Besværlige kunder” for ejd.funk.

24. april

DSB Kursuscenter, Østerport

23

15

Personlig udvikling - kommunikation

28.-29. april

Sørup Herregaard, Ringsted

25

44

Introkursus for nye beboervalgte

8. maj

Ingeniørforeningens Mødecenter, KBH

40

48

Indendørs tekniske hjælpemidler

8.-10. maj

Københavns Tekniske Skole, Glostrup

13

16

Ekskursion til Malmø - adm.medarb.

12. maj

Mødested: FSB, Rådhuspladsen

66

17

Arbejdsmiljø for rengøringspersonale

22. maj

Scandic Hotel, Kolding

19

18

Udearealernes planlægning

30.-31. maj

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

21

19

Ekskursion til Malmø - beboervalgte

2. juni

Mødested: FSB, Rådhuspladsen

97

20

Konference for gamle beboerdemokrater

31. aug.-2.sept.

DSB Kursuscenter Knudshoved, Nyborg

21

3. - 5. september

Strandgårdens Kursuscenter, Solrød

11

26

26

LEDIGE PLADSER

NR

“Besværlige kunder” for adm.medarb.


KURSER

LEDIGE PLADSER

KURSUS

DATO

STED

45

Introkursus for nye beboervalgte

5. september

Ingeniørforeningens Mødecenter, KBH

40

22

Lejerbos servicemedarbejder

13.-14. september

DSB Kursuscenter Knudshoved, Nyborg

25

23

Budget 1

14.-16. september

Hornstrupcentret, Vejle

25

46

Introkursus for nye beboervalgte

18. september

Holbæk Vandrerhjem, Holbæk

40

24

Fyraftensmøde

19. september

Pharmakon, Hillerød

40

25

Tale- og præsentationsteknik

25. sept. + 2. okt.

DSB Kursuscenter. Østerport

25

40

“Besværlige kunder” for ejd.funk.

27. september

Scandic Hotel, Kolding

25

49

Indendørs tekniske hjælpemidler

2.-4. oktober

Københavns Tekniske Skole, Glostrup

16

27

Rum for liv i Lejerbo

5.- 7. oktober

DSB Kursuscenter Knudshoved, Nyborg

25

28

Ergonomi for ejendomsfunktionærer

9.-10. oktober

Sørup Herregaard, Ringsted

20

29

Afdelingsbest. daglige arbejde

12.-14. oktober

Sørup Herregaard, Ringsted

25

47

Introkursus for nye beboervalgte

23. oktober

Hotel Hvide Hus, Aalborg

40

30

Arbejdsmiljø for rengøringspersonale

24. oktober

Scandic Hotel, Hvidovre

19

31

Arbejdet i organisationsbestyrelsen

26.-28. oktober

Radisson Hotel, Silkeborg

22

32

Grundkursus for nyansatte

30.-31. oktober

Sørup Herregaard, Ringsted

35

33

Syn v/fraflytning og indflytning

1.-2. november

Scandic Hotel, Hvidovre

24

34

Fyraftensmøde

6. november

Hotel Hvide Hus, Aalborg

40

35

Brandbekæmpelse og sikkerhed

8. november

DBI, Hvidovre

13

36

Boligafdelingens daglige drift

13.-14. november

Golfhotel, Viborg

25

37

Grundkursus for beboervalgte

16.-18. november

Hornstrupcentret, Vejle

30

38

Livreddende 1. hjælp

20. november

DSB Kursuscenter, Østerport

16

39

Budget 2

23.-25. november

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

19

Kurser for beboervalgte

Kurser for ejendomsfunktionærer

Opdateret den 29.november 2006

NR

Kurser for ansatte

27


GODDAG OG FARVEL Den 9. november fik bestyrelser, beboere, kollegaer og samarbejdspartnere mulighed for at sige farvel til Mogens Nielsen som siden juni 1985 har været Lejerbos forretningsfører i sydsjælland med base i Næstved. Det siger sig selv at der skabes mange kontakter over en så lang og flot periode. Ved samme lejlighed var der også mulighed for at sige goddag til Michael Keis, som nu er ny forretningsfører i Sydsjælland. Michael er et kendt ansigt såvel i regionen som i resten af Lejerbo. Han har været ansat i regnskabsafdelingen, og de seneste år har han været på regionskontoret. Omkring 180 valgte at lægge turen forbi Lagkagehuset, hvor receptionen blev holdt. Og det blev en overvældende dag for både Mogens og Michael, som gav hånd, knus og kram til alle.

Lejlighedsvis udgives i 3.300 eksemplarer af: Lejerbo - Kristianiagade 9 - postboks 2719 - 2100 København Ø - Tlf.: 70 12 13 10 - Fax: 35 25 85 35 - E-mail: kommunikation@lejerbo.dk Redaktion - Ansv. Palle Adamsen (Adm. direktør) - Jean-Pierre Sandberg (Kommunikationschef) - Trine Askløf (Grafiker) - Trykt af Eks-Skolens Trykkeri ApS

Lejlighedsvis december 2006  

Denne udgave med artikler om kursusprogrammet for 2007, legepladsindvielse i Kolding og meget andet.

Lejlighedsvis december 2006  

Denne udgave med artikler om kursusprogrammet for 2007, legepladsindvielse i Kolding og meget andet.

Advertisement