Page 1

Ulla Ugle har boet i sin lejlighed i nogle år og er for første gang valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Hun har valgt pakke 1A, da hun har aftenarbejde og derfor bedre har mulighed for at afsætte en weekend til at tage på kursus. Ursula Ugle har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og er for nylig flyttet ind i sin lejlighed. Hun er ved samme lejlighed valgt ind i afdelingsbestyrelsen og vil gerne sætte sig ind i både budget og arbejdet i bestyrelsen generelt. Derfor har hun valgt pakke 1B. Ulf Ugle har boet i sin afdeling i mere end 20 år. De sidste 3 år har han været med i afdelingsbestyrelsen og har godt styr på det grundlæggende. Nu er han blevet nysgerrig efter at vide mere om, hvad der foregår, så derfor vælger han pakke 2. Ulrik Ugle har været formand i sin afdeling i mange år og har altid interesseret sig for det almene. Han har været på mange kurser gennem årene. Nu er han valgt ind i den lokale organisationsbestyrelse, og derfor vælger han at følge pakke 3. Per Ugle har beskæftiget sig med det almene i mange år og sidder både med i sin afdelingsbestyrelse og i organisationsbestyrelsen. Han er stadig nysgerrig efter at få ny viden, og derfor følger han pakke 4. ☞ Se de foreslåede forløb på side 45.

KURSER 2018


Maj

Juni

September

Oktober

November

December Skræddersyede kurser Mini: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

9.+10.+31. 2.-4.

Maxi: Introduktion til bestyrelsesarbejdet Erfagrupper Modul 1: Grundlæggende budget og regnskab

UDGIVER

Lejerbo Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby

Modul 2: Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan...

15.

Modul 3: Budgetopfølgning og afdelingens...

Tlf. 3812 1299 kursus@lejerbo.dk www.lejerbo.dk

Modul 4: Fremlæggelse af økonomi på afdelingsmødet Bygge- og renoveringssager – beboerdemokratiets... Bæredygtigt byggeri – DGNB-certificeret byggeri

REDAKTION

Ansvarshavende Kursusleder Susanne Frelsvig

22.

Husorden og vedligeholdelsesreglement Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat Inddragelse af beboere – planlægning af...

Kursuskonsulent Anna Sellebjerg Møller Kursuskonsulent Anders Berg Petersen

Kommunikation med beboerne og... 7.

25.

20.

Mentor

Grafisk designer Rikke Lyholmer

Boligjura for organisationsbestyrelser De nye – nogle gange svære – naboer

TRYKKERI

Organisationsbestyrelsen som bygherre

Eks-Skolens Trykkeri ApS 6.+25.

OPLAG

2.000 eksemplar

Brug af afdelingens hjemmeside 6. 23.-24.

PAPIR

Kurser 2018 er trykt på Scandia White, som har Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

Kursusforløb for organisationsbestyrelser og...

13.

IPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet Afdelingsmødet og dirigentrollen Råderet


Kære bestyrelsesmedlem, Velkommen til endnu et spændende kursusår, hvor vi igen har lagt os i selen for at sikre relevant og kvalificeret uddannelse til både nye og rutinerede beboerdemokrater. Kursusprogrammet bliver altid til i et samarbejde mellem kursusudvalget og kursusafdelingen. På den måde sikrer vi os, at vi både imødekommer demokraternes ønsker og på forskellig vis får nye regler og ny viden indarbejdet. Skulle der alligevel være nogle behov, vi har overset, er du som altid velkommen til at kontakte kursusafdelingen for at høre, om vi kan arrangere noget særligt for

beboerdemokratiet i dit område. Det kan også være, at I ønsker et af de kurser, vi allerede har i kataloget, men som måske er placeret et andet sted i landet eller ikke er fastlagt med sted og dato. Som noget nyt har vi i år valgt at udarbejde et tilbud til repræsentantskabsmedlemmer. De kan med fordel tilmelde sig til introduktionen til organisationsforløbet. Det kan du læse mere om på side 28. Vi introducerer også muligheden for erfagrupper, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer lokalt. Er I nysgerrige på, hvem vi er i udvalget og afdelingen? Så kan I se os alle præsenteret på side 48 i kataloget.

Vi glæder os til at se jer på kursus!

Susanne Frelsvig, kursusleder

Bjarne S. Hansen, Formand for Lejerbos kursusudvalg


INDHOLD Skræddersyede kurser Skræddersyede kurser

7

Introkurser Mini: Introduktion til bestyrelsesarbejdet Maxi: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

10 12

Erfagrupper

13

Erfagrupper Økonomi og drift Modul 1: Grundlæggende budget og regnskab Modul 2: Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport samt konto 115 og 116 Modul 3: Budgetopfølgning og afdelingens opsparing (henlæggelse til konto 120, 121 og 123) Modul 4: Fremlæggelse af økonomi på afdelingsmødet Bygge- og renoveringssager – beboerdemokratiets opgave Bæredygtigt byggeri – DGNB-certificeret byggeri

16 17 18 19 20 21

Beboerdemokrati i praksis Husorden og vedligeholdelsesreglement Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer og åbne bestyrelsesmøder Kommunikation med beboerne og konfliktforebyggelse

24 25 26 27


Særligt for organisationsbestyrelsesmedlemmer Kursusforløb for organisationsbestyrelser og introduktion for repræsentantskabsmedlemmer Mentor Boligjura for organisationsbestyrelser De nye – nogle gange svære – naboer Organisationsbestyrelsen som bygherre

30 32 33 34 35

Hjemmeside- og iPadkurser Brug af afdelingens hjemmeside IPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

38 39

Afdelingsmødet og dirigentrollen Råderet

41 42

Det praktiske Bestil et skræddersyet kursus Pakkeforslag til uddannelsesforløb for forskellige beboerdemokrater Skema: "Kompetence- og uddannelsesplan" Køb muleposer, lommeposer eller lakridser Lejerbos kursusudvalg Lejerbos kursusafdeling Kalender

43 44

Det formelle

Det praktiske

45 46 47 48 49 50


SKRÆDDERSYEDE KURSER

"Det var rigtig spændende, og vi fik mange ting at vide. Fx hvordan Lejerbo hænger sammen, og hvordan demokrati virker. Det er godt at vide, når man bor i et område, hvem der bestemmer, og hvad man selv kan være med til at bestemme. Susanne brugte også ting, vi møder i hverdagen, til at forklare os, hvad demokrati er.” Ismail Ahmad, medlem af klubrådet i Klub 101 i afdeling 101-0, Munkebo. Deltager på demokratikursus for unge i september 2016.

6


SKRÆDDERSYEDE KURSER Målgruppe

Afdeling eller organisation, der enten har behov for specifik viden om et bestemt emne, eller hvor rejseomkostningerne gør, at det er billigere at få kursusafdelingen til at rykke ud end at sende mange deltagere til et kursus i den anden ende af landet. Eksempler på skræddersyede kurser/kursusforløb Visionsseminar for organisationer Uddannelse af miljøambassadører Kompetenceudvikling for frivillige Kommunikation med beboerne Budget og regnskab i flere varianter Kurser i brug af afdelingens hjemmeside Temadag om udearealer

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Mad og drikke

I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for det hele – eller om I selv vil tage jer fx af fortæring og udsendelse af invitation.

Undervisere

Efter aftale – det kan enten være interne eller eksterne undervisere.

Pris

I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uanset deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS DAGSKURSUS FREDAG - LØRDAGSKURSUS TID OG STED Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan være enten i et festlokale i en afdeling eller på et kursuscenter nær jer. Omfanget af kurset aftales også individuelt.

7


8


INTROKURSER Som ny i afdelingsbestyrelsen kan det være svært at overskue de mange arbejdsopgaver og forventninger. For hvad er egentlig afdelingsbestyrelsens opgaver? Hvem bestemmer, hvad afdelingsbestyrelsen skal lave? Hvad forventer beboerne? Hvad forventer administrationen? Hvad kan organisationsbestyrelsen blande sig i? Hvad står der i loven? Og i vedtægterne? Og hvad er alle de nye begreber om afdelingstjek, budgetmøde, husorden mm., der fyger gennem luften? Et introkursus giver dig en indledende indsigt i opgaverne, og vi tilbyder introduktionen på to niveauer, så du kan vælge det, der passer dig bedst. Erfarne bestyrelsesmedlemmer er velkomne, og vores erfaring er, at også de kan have glæde af en grundlæggende gennemgang.

"Jeg fik et godt indtryk af, hvad man skal lave som bestyrelse, og også hvad man ikke skal lave. Jeg har været i bestyrelsen i nogle år efterhånden, men det var rart at få bekræftet, at det fx er godt at lave sociale ting og fælles arrangementer i afdelingen, og også at man ikke skal være politibetjent eller gøre alt arbejdet selv. Og så var det rart at møde bestyrelsesmedlemmer fra andre steder og høre om deres afdelinger, og hvordan de arbejder." Søren Worm Brøndsted, medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 163-0, Store Ravnsbjerg, og medlem af repræsentantskabet for Lejerbo, Århus. Deltager på introkursus MIDI i april 2017.

9


MINI INTRODUKTION TIL BESTYRELSESARBEJDET Indhold

Pris

¬ Hvad vil det sige at bo alment? ¬ Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation og administration? ¬ Afdelingsbestyrelsens kompetence og råderum ¬ Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrelsesarbejdet

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, at nogle organisationer giver tilskud til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regionskontor og læs mere på side 43.

Målgruppe

Kursussteder

Kurset er primær t henvendt til nyvalgte beboerdemokrater, der har brug for at kende de væsentligste regler og arbejdsgange i bestyrelsesarbejdet. ’Gamle’ beboerdemokrater er bestemt også velkomne. Det kan være udmærket at få repeteret og opdateret sin basisviden. Eller måske tage kurset sammen med nye bestyrelsesmedlemmer for på den vis at sikre et godt fælles udgangspunkt for det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere

Ditte Bjarnild, Anna Sellebjerg Møller eller Susanne Frelsvig fra kursusafdelingen samt så vidt muligt en repræsentant fra det lokale Lejerbo-kontor.

10

Holbæk

Fælleshuset ligger i Lejerbos afdeling 123-0 Havevang/ Agervang i Holbæk. Der er mulighed for gratis parkering i afdelingen. Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Valby

Hovedkontoret ligger på Gammel Køge Landevej 26 i Valby. Der er 800 meter til Valby Station og 900 meter til Ny Ellebjerg Station og bus-stop tæt ved hovedkontoret. Det er også muligt at parkere i området. Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.


Næst ved

Hotel Kirstine ligger centralt i Næstved. Der er mulighed for parkering i forbindelse med hotellet. Der vil være max. 4 trin op til mødelokalet.

Kolding

Restaurant Grønningen ligger centralt i byen og er nem at nå med offentlig transport. Der er mulighed for parkering ved restauranten. Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Aalborg

Restaurant Orkideen har egen parkeringsplads og ligger 5 km fra Aalborg Banegård og Rutebilstation. Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Holstebro

Regionskontoret i Holstebro ligger på Thorsvej 96. Bygningen er i ét plan. Der er mulighed for parkering. Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

TID OG STED Kurset er et fyraftenskursus, der afvikles fra kl. 17.00 til kl. 20.30. Kurset afholdes seks gange i løbet af 2018. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i det kursus, der afholdes i din region, er du velkommen til at melde dig til et kursus i en anden region.

Forår: Valby – kursus nr. 5 Onsdag den 21. marts 2018 på Lejerbos hovedkontor i Valby Holstebro – kursus nr. 6 Tirsdag den 10. april 2018 på regionskontoret på Thorsvej i Holstebro Næstved – kursus nr. 9 Tirsdag den 17. april 2018 på Hotel Kirstine i Næstved

Efterår: Aalborg – kursus nr. 15 Tirsdag den 9. oktober 2018 på Restaurant Orkideen i Aalborg

FYRAFTENSKURSUS

Kolding – kursus nr. 16 Onsdag den 10. oktober 2018 på Restaurant Grønningen i Kolding

KURSUS NR. 5, 6, 9, 15, 16 OG 17

Holbæk – kursus nr. 17 Onsdag den 31. oktober 2018 i Fælleshuset i Lejerbos afdeling Havevang/Agervang i Holbæk

11


MAXI INTRODUKTION TIL BESTYRELSESARBEJDET Indhold

¬ Beboerdemokratiets opbygning ¬ Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde ¬ Grundlæggende budget og regnskab ¬ Afdelingstjek og vedligeholdelse ¬ Det gode bestyrelsesmøde ¬ Afdelingsmødet Målgruppe

Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gennemgang af arbejdet i afdelingsbestyrelsen frem for flere aften- og dagskurser. Kurset er primært rettet mod nye bestyrelsesmedlemmer, men mere erfarne beboerdemokrater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at få genopfrisket gammel viden eller måske deltager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmedlemmer.

WEEKEND-KURSUS

KURSUS NR. 19

TID OG STED Fredag den 2. november 2018 kl. 17.00 – søndag den 4. november 2018 kl. 13.00. Hotel Hesselet ved Nyborg.

12

Mad og drikke

Fredag serveres en sandwich i den første pause og middag efter endt kursusprogram. Fredag aften er til fri disposition. Lørdag er der fuld forplejning og fælles hygge efter middagen. Søndag serveres frokost før hjemrejse.

Undervisere

Kursusleder Susanne Frelsvig og forretningsfører i Holbæk Mariane Toft-Dallgaard.

Pris

Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

Kursusstedet

Hotel Hesselet ligger udenfor Nyborg i skønne omgivelser ud til Storebælt. Der er mulighed for at parkere i forbindelse med hotellet.


ERFAGRUPPER Erfa er en forkortelse for erfaringsudveksling. Det er en disciplin, der gennem de senere år er blevet mere og mere værdsat. De fleste af os oplever det værdifuldt at udveksle erfaringer og på den led at få ny inspiration og undgå at begå samme fejl som andre. Mange steder er man kommet frem til, at det kan være svært at holde dampen oppe i en erfagruppe. Det kræver typisk en projektleder – en såkaldt facilitator – at sikre, at møder bliver indkaldt, at der kommer noget relevant på dagsordenen, at få enten deltagere eller eksterne til at holde oplæg og få opsamlet de væsentlige pointer i et referat. I modsætning til et kursus er her altså ikke undervisning fra start til slut, men korte oplæg fra deltagere eller fagfolk og så efterfølgende erfaringsudveksling og diskussion. Alt dette vil Lejerbo Kursus gerne hjælpe med. Kontakt os, hvis I har ønsker eller idéer – så vil vi gerne etablere og facilitere erfagrupper. Emnet bestemmer I. Et par forslag kunne være ”Det sociale liv i afdelingerne”, ”Effektiviseringer”, ”Indretning af afdelingens grønne områder” – alt efter, hvad I interesserer jer for. Prisen afhænger af omfang og serviceniveau.

13


14


ØKONOMI OG DRIFT Økonomien fylder meget i bestyrelsesarbejdet, hvad enten det foregår i afdelingsbestyrelsen eller organisationsbestyrelsen. Som ny kan det forekomme ret uoverskueligt, når kontonumrene fyger gennem luften. For hvad kan det egentlig forventes, at man som helt almindelig beboer kan byde ind med? Og hvad er overhovedet bestyrelsens opgave i forhold til budgetter og regnskaber? Vi udbyder kurser på flere niveauer og vil anbefale, at man som afdelingsbestyrelsesmedlem deltager på modul 1 i løbet af sit første år i afdelingsbestyrelsen. Har man interesse for og mod på at komme mere i dybden, er der mulighed for det på modulerne 2, 3 og 4.

"Det var alletiders kursus! Det var rart at blive undervist af to eksperter, der kunne vise sammenhængene i budgettet. Hvis man ikke er økonomiuddannet, kan man godt få flimmer for øjnene af regnskaber i Lejerbo, men Susanne og Mariane er begge utroligt kompetente undervisere. Det var en fornøjelse at opleve. Når man ikke kender sammenhængene i budgettet, kan man godt have visioner for dit eller dat, men man ved ikke, hvad der kan lade sig gøre. Efter kurset kan jeg se de sammenhænge i økonomien, jeg har brug for i mit bestyrelsesarbejde." Erik Gotfredsen, medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 766-0, Humlekærgård, og suppleant i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Køge Bugt. Deltager på økonomikursus i januar 2017.

15


MODUL 1 GRUNDLÆGGENDE BUDGET OG REGNSKAB Indhold

¬ Budget og regnskab – hvad er forskellen og hvordan spiller de sammen? ¬ Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse og administration i forbindelse med budget og regnskab ¬ Opbygningen af budget og regnskab – hovedgrupperne ¬ Hvor har afdelingsbestyrelsen indflydelse på budgettet? ¬ Styringsværktøjer til opsparing ¬ De mange dokumenter i budgetprocessen Målgruppe

Kurset er primært henvendt til beboerdemokrater med begrænset erfaring og behov for et helt overordnet indblik i de økonomiske styringsredskaber. ’Gamle’ beboerdemokrater er bestemt også velkomne. Det kan være udmærket at få repeteret og opdateret sin basisviden, men vær venligst opmærksom på, at kurset fokuserer på de grundlæggende budget- og regnskabsudfordringer og ikke egner sig til detaljerede spørgsmål og diskussioner.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere

Økonomikonsulent Rikke Daugstrup og kursuskonsulent Anna Sellebjerg Møller.

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

16

Kursusstederne

København Hovedkontoret ligger på Gammel Køge Landevej 26 i Valby. Der er 800 meter til Valby Station og 900 meter til Ny Ellebjerg Station og bus-stop tæt ved hovedkontoret. Det er også muligt at parkere i området. Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere. Aarhus Beboerlokalet i Store Ravnsbjerg ligger i Viby ved Aarhus. Der er gode busforbindelser fra Aarhus Hovedbanegård. Der er mulighed for gratis parkering i afdelingen Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

FYRAFTENSKURSUS KURSUS NR. 3 OG 7 TID OG STED Kurset er et fyraftenskursus, der afvikles fra kl. 17.00 til kl. 20.30. Kurset holdes både på Sjælland og i Jylland. København Tirsdag den 27. februar 2018. Lejerbos hovedkontor i Valby Kursus nr. 3 Aarhus Onsdag den 11. april 2018. Beboerlokalet i Store Ravnsbjerg i Viby, Aarhus Kursus nr. 7

16


AFDELINGSTJEK, VEDLIGEHOLDELSESPLAN, MODUL 2 TILSTANDSRAPPORT SAMT KONTO 115 OG 116 Indhold

¬ Hvad er et afdelingstjek? ¬ Beboernes forpligtelse til at vedligeholde ejendommen ¬ Organisationens rolle i afdelingens vedligeholdelse ¬ Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket ¬ Budgettering af den langsigtede vedligeholdelse af afdelingen ¬ Vedligeholdelsesplanen, og hvordan hænger den sammen med afdelingstjekket og budgettet? ¬ Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt vedligeholdelse ¬ Energirapporter

Kursusstederne

København Beboerlokalet på Bodenhoffs Plads ligger 750 meter fra metrostationen på Christianshavns Torv, og bus 9A stopper lige uden for afdelingen. 9A kører fra Glostrup Station og kommer forbi Hovedbanegården og Vesterport Station. Det er også muligt at parkere i gaderne omkring afdelingen. Aarhus Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

Målgruppe

Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der har deltaget på Modul 1, Grundlæggende budget og regnskab enten i 2016 eller 2017, eller har erhvervet sig en tilsvarende viden ved i praksis at have været gennem budgetprocessen flere gange. Men også mere erfarne beboerdemokrater, der har en god forståelse for afdelingens økonomi, kan deltage på kurset.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Underviser

Kursusleder Susanne Frelsvig

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

FYRAFTENSKURSUS

KURSUS NR. 11

TID OG STED Kurset er et fyraftenskursus, der afvikles fra kl. 17.00 til kl. 20.30. Kurset er allerede planlagt i København og kan herudover rekvireres i Jylland eller på Sjælland udenfor København. København Tirsdag den 15. maj 2018. Beboerlokalet Bodenhoffs Plads Kursus nr. 11

17


BUDGETOPFØLGNING OG AFDELINGENS OPSPARING MODUL 3 (HENLÆGGELSE TIL KONTO 120, 121 OG 123) Indhold

¬ Hvorfor følge løbende med i afdelingens udgifter? ¬ Hvad er en budgetopfølgning – og hvordan gør man? ¬ Hvad er bestyrelsens opgave i forhold til budget­opfølgning? ¬ Henlæggelser – afdelingens opsparing Målgruppe

Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der har deltaget på Modul 1, Grundlæggende budget og regnskab og Modul 2, Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan mm. Men også mere erfarne beboerdemokrater, der har en god forståelse for afdelingens økonomi og ønsker indsigt i budgetopfølgning, kan deltage på kurset.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere

Kursuskonsulent Anna Sellebjerg Møller underviser sammen med erfarent driftspersonale.

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

FYRAFTENSKURSUS

KURSUS NR. 23

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus. Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

18


MODUL 4 FREMLÆGGELSE AF ØKONOMI PÅ AFDELINGSMØDET Indhold

¬ De formelle krav til udarbejdelse, uddeling,

præsentation og vedtagelse af regnskab og budget på afdelingsmødet Håndtering af spørgsmål og kommentarer til budgettet på mødet Øvelser i præsentation Evt. præsentation af værktøj til på egen hånd at ’lege’ med budgettet

¬ ¬ ¬

Målgruppe

Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der har mod på selv at fremlægge budget og regnskab på et afdelingsmøde. Det er en forudsætning, at man har deltaget på Modul 1, Grundlæggende budget og regnskab, Modul 2, Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan mm. og Modul 3, Budgetopfølgning eller har en viden svarende til indholdet på de tre kurser.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere FYRAFTENSKURSUS

KURSUS NR. 24

Medlem af hovedbestyrelsen Bjarne S. Hansen og kursuskonsulent Anna Sellebjerg Møller.

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

19


BYGGE- OG RENOVERINGSSAGER – BEBOERDEMOKRATIETS OPGAVE Indhold

¬ Beboerdemokratiets rolle i bygge- og renoveringssager ¬ Det lange forløb for en byggesag – og vigtigheden af at få de gode ideer frem så tidligt i processen, at de kan lade sig gøre Værktøjet ’Byggeven’ – hvad er det, og hvordan kan I bruge det undervejs?

¬

Målgruppe

Kurset henvender sig til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der står foran mindre bygge- og renoveringssager, og som har behov for i første omgang – og på et overordnet plan – at få indsigt i byggeprocessen og beboerdemokratiets opgaver i den forbindelse. OBS: Kursusafdelingen tilbyder i samarbejde med Lejerbos byggeafdeling målrettede kursusforløb til byggeudvalg i konkrete bygge- og renoveringssager. Hør mere hos kursusafdelingen.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Underviser

Konsulent fra udviklings- og byggeafdelingen.

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

FYRAFTENSKURSUS

KURSUS NR. 25

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

20


BÆREDYGTIGT BYGGERI – DGNB-CERTIFICERET BYGGERI Indhold

Målgruppe

Lejerbos hovedbestyrelse har vedtaget en vision om, at Lejerbos boliger skal være attraktive, bl.a. ved at Lejerbo er førende indenfor udviklingen af bæredygtigt byggeri og nye boligformer. Kurset er koncentreret om, hvordan organisationerne kan være med til at leve op til denne vision via DGNB-certificeret byggeri.

Kurset henvender sig til beboerdemokrater, der er interesserede i udviklingen af Lejerbos bæredygtige boliger, og til medlemmer af organisationsbestyrelser, hvor man står over for større renoveringer og/eller byggerier og er interesseret i at høre mere om DGNB-certificering.

Kurset er et redskabskursus, der kommer omkring potentialerne ved et DGNB-certificeret byggeri, herunder eksempelvis energiforbrug og regnvandsopsamling.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Kurset inkluderer en studietur, der viser, hvordan bæredygtigt byggeri konkret kan tage sig ud.

Undervisere

FYRAFTENSKURSUS

En projektleder i Lejerbos udviklings- og byggeafdeling og en konsulent fra kursusafdelingen.

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

KURSUS NR. 26

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

21


22


BEBOERDEMOKRATI I PRAKSIS Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det skal være at bo i den enkelte boligafdeling. Og som bestyrelsesmedlem er det din opgave at komme med gode initiativer og oplæg – og sikre de bedst mulige rammer for afdelingens liv. På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer med beboerne.

"Det var godt at få genopfrisket, hvordan tingene hænger sammen, fx hvordan Brøndby Boligselskab og Lejerbo er bygget op i forhold til hinanden. Vi fik også ideer til bedre at håndtere ting og sager i bestyrelsen. Jeg er efterfølgende blevet formand, og jeg har anbefalet de nye bestyrelsesmedlemmer også at tage på kursus." Shahbaz Chauhan, formand i Brøndby Boligselskabs afdeling 608-0, Dyringparken. Deltager på kurset Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetencer i oktober 2016.

23


HUSORDEN OG VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Indhold

¬ Hvad er vedligeholdelsesreglementet, og hvad skal det regulere? ¬ Hvad er en husorden, og hvad skal den regulere? ¬ Hvordan kan man få beboerne til at interessere sig for husordenen? ¬ Hvordan håndteres beboere, der har svært ved at respektere husordenen? ¬ Det juridiske omkring en husorden ¬ Erfaringer fra Servicebesøg i Lejerbo København

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.450 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

Kursusstedet

Wittrup Motel i Albertslund er Danmarks eneste hotel bygget i stil med de amerikanske moteller. Hotellet er i ét plan, og der er nem adgang med bil samt mulighed for parkering ved hotellet.

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer der har behov for større viden om afdelingens vedligeholdelsesreglement, og som overvejer at få revideret afdelingens husorden. Eller som oplever, at den eksisterende husorden ikke fungerer optimalt. Før kurset vil kursisterne blive bedt om at indsende deres egen husorden og vedligeholdelsesreglement.

Mad og drikke

LØRDAGSKURSUS

Der serveres morgenmad fra kl. 09.30 og frokost i løbet af dagen.

KURSUS NR. 13

Underviser

TID OG STED

Kursusleder Susanne Frelsvig.

24

22. september 2018 fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Wittrup Motel i Albertslund


DET GODE BESTYRELSESMØDE OG DET GODE REFERAT Indhold

¬ Forberedelse af bestyrelsesmødet, herunder udarbejdelse af dagsorden ¬ Styring af bestyrelsesmødet ¬ Beslutningsprocesser ¬ Sikring af, at alle deltager aktivt og kommer til orde ¬ Udarbejdelse af beslutningsreferat ¬ Præsentation af skabelon til dagsorden og referat

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer der ønsker konkrete værktøjer til at gennemføre ’det gode bestyrelsesmøde’, herunder at få formuleret en effektiv dagorden og et godt referat.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Underviser

Kursuskonsulent Ditte Bjarnild.

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

FYRAFTENSKURSUS

KURSUS NR. 27

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

25


INDDRAGELSE AF BEBOERE – PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER OG ÅBNE BESTYRELSESMØDER Indhold

¬ Hvordan planlægger man et større arrangement? ¬ Rekruttering og ’pleje’ af frivillige ¬ Hvordan får man flere beboere til at deltage i arrangementer og afdelingsmøder? ¬ Erfaringer fra åbne bestyrelsesmøder ¬ Afdelingsmødet set som arrangement ¬ Evaluering og opfølgning på arrangementer

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at styrke afdelingens sociale liv ved at inddrage og engagere afdelingens beboere enten gennem planlægning af sociale aktiviteter og/eller via åbne bestyrelsesmøder.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Underviser

Kursuskonsulent Ditte Bjarnild.

Pris FYRAFTENSKURSUS

KURSUS NR. 28

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

26

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.


KOMMUNIKATION MED BEBOERNE OG KONFLIKTFOREBYGGELSE Indhold

¬ Hvad er man som bestyrelse forpligtet til at informere beboerne om? ¬ Hvilke medier er velegnede til pligtinformationen? ¬ Hvad kan man herudover med fordel kommunikere til beboerne? ¬ Hvor vil I gerne ændre beboernes adfærd? ¬ Konfliktforebyggelse ¬ Fordele og ulemper ved medier som Facebook, hjemmeside, beboerblad, opslag, flyers mm.

Målgruppe

Bestyrelser som ønsker at få bedre dialog med afdelingens beboere. For den gode kommunikation kan ofte virke konfliktforebyggende og styrke trivslen i afdelingen, hvad enten det drejer sig om affaldssortering, knallertkørsel eller at skabe interesse for beboerdemokratiet.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Underviser

Kursuskonsulent Anna Sellebjerg Møller.

Pris FYRAFTENSKURSUS

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

KURSUS NR. 29

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

27


28


SÆRLIGT FOR ORGANISATIONSBESTYRELSESMEDLEMMER Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er det egentlig, der forventes af medlemmerne? Selvom man har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig godt være lidt uklare. For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organisationsøkonomi sammen? Hvad kan man få ud af samarbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at administrationen foregår efter reglerne? Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i forløbet for organisationsbestyrelsesmedlemmer, som vi denne gang udbyder i København. Flere organisationer har indført mentorordninger, hvor hver afdelingsbestyrelse bliver tildelt en mentor fra organisationsbestyrelsen. Både for at hjælpe afdelingsbestyrelserne på vej og for at organisationen får en bedre føling med, hvad der foregår lokalt. Her udbyder vi kurser i både Aarhus og København for at klæde mentorerne så godt som muligt på til opgaven.

"Kurset er en stor hjælp til at hjælpe andre. I Lejerbo København har alle afdelingsbestyrelser tilknyttet en mentor fra organisationsbestyrelsen, og jeg fik rigtig mange værktøjer på kurset til mit mentorarbejde. Det var et rigtig godt kursus, og jeg vil helt sikkert anbefale det til andre." Flemming Vibo Granddal, næstformand i organisationsbestyrelsen for Lejerbo København. Deltager på mentorkursus 2017

29


KURSUSFORLØB FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER OG INTRODUKTION FOR REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER Indhold Introduktionsmodul: Introduktion til boligorganisationen Hvad er en boligorganisation egentlig for en størrelse? Få viden om rollefordeling og opgaver i såvel repræsentantskab som organisationsbestyrelse. Og lær om baggrunden for den almene boligbevægelse og hvilke rammer den opererer indenfor i dag.

Modul 1: Rammer og fakta Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar Samarbejdet med kommunen, herunder styrings dialogen og dens krav til organisationsbestyrelsen Udlejning og organisationens opgaver i den forbindelse

¬ ¬ ¬

Modul 2: Organisationens økonomi Organisationernes budget og regnskab Organisationernes økonomiske råderum Dispositionsfond, trækningsret og Landsbyggefonden Udvikling af organisationernes økonomi

¬ ¬ ¬ ¬

Modul 3: Organisationen som igangsætter Udvikling og evaluering af organisationsbestyrelsen At arbejde med målsætninger og visioner – kom op i helikopteren

¬ ¬

Modul 4: Opsamling Erfaringsudveksling

¬

30

Målgruppe

Introduktionsmodulet er henvendt til både repræsentantskabs- og organisationsmedlemmer. Er man ny i organisationsbestyrelsen, er det en god ide at starte med introduktionsmodulet. Dette modul kan tages separat. Modul 1- 4 er forbeholdt medlemmer af organisationsbestyrelser, og tilmeldingen gælder det samlede forløb. Her er fokus på organisationsbestyrelsens opgaver i forhold til kommune, økonomi, udvikling, og hvad deltagerne i øvrigt efterspørger. En vigtig del af deltagelsen er erfaringsudvekslingen. Hertil kommer oplæg og opgaver.

Undervisere

Kursusleder Susanne Frelsvig og Bjarne S. Hansen, medlem af Lejerbos hovedbestyrelse og formand for Lejerbo Taastrup.

Mad og drikke

På introduktionsmodulet ser veres morgenmad kl. 9.30 – 10.00 og frokost midt på dagen. På modul 1, 2, 3 og 4 serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Pris

Prisen for at deltage i introduktionskurset er ca. 1.450 kr. Deltagergebyret for de resterende 4 moduler er ca. 6.000 kr. Kurserne betales af organisationen. Du skal derfor aftale din deltagelse med din lokale organisation. Læs mere på side 43.


Kursusstederne MBK MBK ligger 500 meter fra Nørreport Station. Der er mulighed for at parkere i parkeringskælder mod et gebyr. Parkering skal bestilles via kursusafdelingen, og det vil være først til mølle. Bodenhoffs Plads Beboerlokalet på Bodenhoffs Plads ligger 750 meter fra metrostationen på Christianshavns Torv, og bus 9A stopper lige uden for afdelingen. Tivoli Restaurant Gemyse ligger i Tivoli med udsigt over Tivoli Søen. Der er gratis adgang til haven i forbindelse med kurset.

1 LØRDAGSKURSUS + 4 FYRAFTENSKURSER KURSUS NR. 1 OG 10

TID OG STED Kursus nr. 1 Introduktion – Lørdag den 3. februar 2018 kl. 10.00 – 14.00 – MBK Kursus nr. 10 Modul 1 – Tirsdag den 24. april 2018 kl. 17.00 – 20.30 – Bodenhoffs Plads Modul 2 – Torsdag den 7. juni 2018 kl. 17.00 – 20.30 – Bodenhoffs Plads Modul 3 – Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17.00 – 20.30 – Bodenhoffs Plads Modul 4 – Tirsdag den 20. november 2018 kl. 17.00 – 20.30 – Tivoli

31


MENTOR Indhold

Mentorskabet er et udviklende samarbejde mellem to mennesker (mentor og mentee), som har forskelligt erfaringsgrundlag, hvor begge parter kan opnå ny læring, nye indsigter og personlig vækst. På kurset kommer vi omkring følgende emner:

¬ Hvad er en mentor? ¬ Hvad er en mentor ikke? ¬ Hvad er en mentee? ¬ Hvad forventer din mentee af dig? ¬ Hvad kan du forvente af din mentee? ¬ Den gode samtale ¬ Kom i gang med mentorarbejdet ¬ Planlægning af et længere mentorforløb ¬ Erfaringsopsamling og -udveksling på det efterfølgende

På modul 2 serveres der velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Underviser

Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris

Deltagergebyret for begge moduler er ca. 4.750 kr., som betales af organisationen. Du skal derfor aftale din deltagelse med din lokale organisation. Læs mere på side 43.

aftenkursus.

Målgruppe

Organisationsbestyrelsesmedlemmer eller erfarne afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der skal til at fungere eller allerede fungerer som mentorer for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer – mentees. Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og praktiske øvelser. Det løber over to moduler og en tilmelding gælder til begge moduler.

Mad og drikke

På modul 1 serveres der fredag velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 20. Efter spisning er der fælles hygge med kaffe og et glas vin. Lørdag serveres frokost samt eftermiddagskaffe og te før hjemrejse.

32

FREDAG - LØRDAGSKURSUS + FYRAFTENSKURSUS KURSUS NR. 30

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.


BOLIGJURA FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Indhold

Det almene område er reguleret meget detaljeret i love og bekendtgørelser. Og helt nemt er det ikke at hitte rede i. Derfor har vi i Lejerbo specialiserede jurister, der hjælper os med at forstå og tolke, hvad de mange regler betyder for os i praksis. Som bestyrelsesmedlem har du altså ikke behov for selv at ’kunne’ loven. Alligevel kan det være rart at have det overordnede kendskab til, hvordan vi reguleres. På kurset her får du et overordnet indblik i:

Målgruppe

Erfarne beboerdemokrater, primært medlemmer af organisationsbestyrelser.

Underviser

En jurist fra Lejerbos administration.

¬ Love og bekendtgørelser på det almene område ¬ Lejeretten, herunder ind- og fraflytninger ¬ Ansvar og forsikringer ¬ Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskataloger

AFTENKURSUS

KURSUS NR. 31

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

33


DE NYE – NOGLE GANGE SVÆRE – NABOER Indhold

Gennem de sidste mange år har vi i Danmark og de almene boligafdelinger modtaget borgere fra hele verden. Mange glider uden problemer ind i dansk hverdag og livet i en almen boligafdeling. Andre har sværere ved at finde sig til rette, kender ikke baggrunden for det almene og kan på forskellig vis give anledning til misforståelser og dårlige oplevelser for de øvrige lejere i boligafdelingen. Hvordan møder man bedst sine nye (eller ’gamle’) lejere og hjælper dem godt til rette? Hvordan kan man gøre beboerdemokratiet tilgængeligt for disse lejere? Er der noget, man med fordel kan være særligt opmærksom på i forskellige kulturer? Hvor kan man få hjælp, og hvad kan man forvente, at kommunen håndterer?

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer fra afdelinger, hvor der er udfordringer med integration og sameksistens med grupper af beboere, primært af anden etnisk oprindelse end dansk.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Underviser

Susanne Frelsvig – om muligt i samarbejde med kommunal medarbejder fra det område, hvor vi holder kurset.

Kurset arrangerer vi i samarbejde med medarbejdere fra den lokale kommune og andre lokale videnspersoner. Vi lover ingen lette løsninger, men redskaber og viden, der forhåbentlig kan løse eller lette nogle af udfordringerne.

KURSUS NR. 32

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

34


ORGANISATIONSBESTYRELSEN SOM BYGHERRE Indhold

I og med, at organisationsbestyrelsen er den formelle juridiske ejer af alle organisationens afdelinger, har organisationsbestyrelsen bygherreopgaven i forbindelse med nybyggeri og store renoveringer. Det kan være en stor opgave, og på kurset kommer vi omkring:

¬ Overblik over beslutnings- og byggeprocessen ¬ Hvem har indflydelse på hvad? ¬ Hvordan og hvornår er afdelingsbestyrelsen involveret? ¬ Ansvarspådragelse og bestyrelsesforsikring ¬ Hvornår fanger bordet? ¬ Økonomi i et byggeprojekt ¬ Beboerkommunikation ¬ Håndtering af byggefejl

Målgruppe

Organisationsbestyrelsesmedlemmer i organisationer, der enten er i gang med eller planlægger nybyggeri eller store renoveringer. Holder vi kurset lokalt i en organisation, vil det give god mening, at også den relevante afdelingsbestyrelse deltager.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Underviser

En konsulent eller projektleder fra Lejerbos udviklingsog byggeafdeling.

KURSUS NR. 33

TID OG STED Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

35


36


HJEMMESIDE- OG IPADKURSER Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres bestyrelsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og bestyrelsesmedlemmer. Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsentligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm. Lær hvordan på hjemmesidekurset. Og få på iPad-kurset inspiration til at klare dig uden papir i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter på din iPad.

"Hvis man vil lave en god hjemmeside, har man brug for de rigtige værktøjer, og det fik jeg på kurset. Det er svært materiale, og det kommer meget an på, hvor meget man har haft at gøre med computere før. Vi stillede en masse spørgsmål, som Britt og Lise svarede rigtig godt på. Jeg vil absolut anbefale til andre at tage et hjemmesidekursus." Henning Telin, formand i afdeling 4-0, Møllebakken, og suppleant i organisationsbestyrelsen for Lejerbo, Frederiksborg. Deltager på hjemmesidekursus i april 2017.

37


BRUG AF AFDELINGENS HJEMMESIDE Indhold

¬ Hvordan afdelingernes hjemmesider er sat op ¬ Hvilke tekster du kan rette, og hvordan du gør det ¬ Hvordan du uploader referater fra jeres møder ¬ Hvordan du sætter billeder ind ¬ Hvordan du laver nyheder på siden ¬ Hvordan du opretter nye sider.

Til sidst på kurset er der mulighed for at arbejde med din lokale hjemmeside.

Målgruppe

Beboerdemokrater, der skal opdatere de lokale hjemmesider. Desuden skal du være fortrolig med at arbejde på computer og også meget gerne have siddet med hjemmesider i andre sammenhænge.

Holstebro

UCH Holstebro ligger på Døesvej. Der er mulighed for parkering i forbindelse med skolen.

Kolding

IBC Kolding ligger på Birkemosevej. Der er mulighed for parkering i forbindelse med skolen. Der er på alle tre kursussteder nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

DAGS- ELLER AFTENKURSUS KURSUS NR. 2, 4A, 4B, 12, 14A OG 14B

Mad og drikke

På dagskurserne serveres en sandwich en halv time inden kursusstart, og kaffe, te og kage i løbet af eftermiddagen. På fyraftenskurserne serveres velkomstkaffe, te og kage en halv time inden kursusstart og en sandwich omkring kl. 18.00.

Undervisere

Webkonsulent i Lejerbo Britt Rosenstand Hansen og kommunikationsmedarbejder Lise Larsen Sodborg.

TID OG STED Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 17.00 – 20.30 Lejerbos hovedkontor i Valby Kursus nr. 2 Torsdag den 8. marts 2018 kl. 12.00 – 15.30 Uddannelsescenteret i Holstebro Kursus nr. 4a

Pris

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00 – 19.30 Uddannelsescenteret i Holstebro Kursus nr. 4b

Kursusstederne

Torsdag den 6. september 2018 kl. 17.00 – 20.30 Lejerbos hovedkontor i Valby Kursus nr. 12

Hovedkontoret ligger på Gammel Køge Landevej 26 i Valby. Der er 900 meter til Valby Station og til Ny Ellebjerg Station og busstoppested tæt ved hovedkontoret. Det er også muligt at parkere i området.

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 12.00 – 15.30 IBC – International Business College, Kolding. Kursus nr. 14a

Deltagergebyret er i størrelsesordenen 2.200 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

Valby

38

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 16.00 – 19.30 IBC – International Business College, Kolding. Kursus nr. 14b


IPAD SOM VÆRKTØJ I BESTYRELSESARBEJDET Indhold

¬ IPad som værktøj i bestyrelsen ¬ Downloade og gemme dokumenter på egen iPad ¬ Tilføje egne noter og bemærkninger i dokumenter, som man læser ¬ Skrive i tomt dokument, fx tage referat ¬ Gemme dokument ’i skyen’ så andre har adgang til det, fx i Dropbox eller tilsvarende program

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at varetage en stor del af deres skriftlige bestyrelsesarbejde på egen iPad. Det er en forudsætning for deltagelse, at man er fortrolig med sin iPad og indstillet på at bruge den både til at læse og skrive på. Deltagerne skal medbringe egen iPad og vil før kurset selv skulle købe og installere et antal apps, som beskrives kort før kurset. Deltagerens iPad må maksimalt være 2 år gammel og skal have kamera.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Kursusstederne Valby

Lejerbos hovedsæde ligger på Gammel Køge Landevej 26 i Valby. Der er 900 meter til Valby Station og til Ny Ellebjerg Station og gode parkeringsforhold. Der er nem adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Herning

Kursusstedet fastlægges på et senere tidspunkt.

FYRAFTENSKURSUS KURSUS NR. 8 OG 18 TID OG STED

Underviser

Onsdag den 11. april 2018 kl. 17.00 – 20.30 Lejerbos hovedkontor i Valby Kursus nr. 8

Pris

Onsdag den 6. november 2018 kl. 17.00 – 20.30 Herning Kursus nr. 18

Studentermedhjælper og studerende i Digital Innovation and Management Astrid Buus-Nielsen.

Deltagergebyret er ca. 2.000 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

39


DET FORMELLE Som beboerdemokrat er det en styrke at kende de mere formelle aspekter af arbejdet i en afdelings- og/eller organisationsbestyrelse. Vi udbyder derfor løbende kurser i råderet, så I bedst muligt kan vejlede jeres beboere om mulighederne eller evt. igangsætte kollektive råderetsarbejder i afdelingen. Herudover fortsætter vi arbejdet med at uddanne dirigenter, der har helt styr på reglerne for god mødeafvikling. Kurset her er tænkt til erfarne bestyrelsesmedlemmer, der enten allerede har dirigenterfaring, eller som påtænker at tage dirigentopgaver i den nærmeste fremtid.

"Vores afdeling har aldrig haft et råderetskatalog, men med Susannes hjælp har vi både fået opdateret vores vedligeholdelsesreglement og fået udarbejdet et råderetskatalog. Før vi gik i gang, var vi på kursus i råderet, og her fik vi et indblik i, hvor kompliceret et område, det er. Vi er blevet meget klogere på tingene undervejs, og jeg vil absolut anbefale forløbet til andre." Ejvind Nielsen, medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl., samt formand for organisationsbestyrelsen for Lejerbo, Norddjurs. Organisationen fik opdateret vedligeholdelsesreglement og udarbejdet råderetskatalog i forår og sommer 2017.

40


AFDELINGSMØDET OG DIRIGENTROLLEN Indhold

¬ Afdelingsmødet – den øverste myndighed ¬ De formelle regler om afholdelse af afdelingsmødet ¬ Dirigentens myndighed ¬ Afstemningsregler ¬ Tilrettelæggelse af beslutningsproces ¬ Urafstemning Målgruppe

Relativt erfarne beboerdemokrater – måske organisationsbestyrelsesmedlemmer – der overvejer selv at påtage sig dirigentrollen og derfor ønsker en grundig gennemgang af afdelingsmødet og dirigentrollen. Ca. et halvt år efter kurset mødes deltagerne igen til en opfølgningsdag med mulighed for erfaringsudveksling.

FREDAG - LØRDAGSKURSUS + FYRAFTENSKURSUS

Mad og drikke

Fredag serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 19. Efter spisning er der fælles hygge med kaffe og et glas vin. Lørdag serveres frokost samt eftermiddagskaffe og te før hjemrejse. På opfølgningskurset sørges også for forplejning.

Underviserre

Kursusleder Susanne Frelsvig og formand for Lejerbos hovedbestyrelse og organisationsformand i Kolding Bent Jacobsen

Pris

Deltagergebyret er ca. 5.100 kr. og dækker alle omkostninger i forbindelse med kurset i november samt undervisning på opfølgningsdagen. De, der deltager på opfølgningsdagen, dækker de ekstra udgifter til lokale og fortæring. Beløbet dækkes af din afdelings konto 119 eller evt. af din organisation. Læs mere på side 43.

Kursusstedet

KURSUS NR. 21

Hotel Hesselet ligger udenfor Nyborg i skønne omgivelser ud til Storebælt. Der er mulighed for at parkere i forbindelse med hotellet.

TID OG STED Fredag den 23. november kl. 17.00 til lørdag den 24. november 2018 kl. 15.00 Hesselet i Nyborg. Opfølgningsdagen aftales senere med deltagerne.

41


RÅDERET Indhold

¬ Hvad er råderetten – kort om lovgivningen, der ligger bag ¬ Vedligeholdelsesreglementet og dets sammenhæng med råderetten ¬ Den kollektive råderet – hvad kan gøres her, og hvad er bestyrelsens opgave? ¬ Den individuelle råderet – hvem tager initiativet, hvor dan foregår det, og hvad er bestyrelsens opgave? ¬ Råderetskatalog – hvad må gøres uden for boligen? ¬ Kvaliteten i arbejdet – hvordan sikres den? ¬ Samarbejdet med Lejerbos administration om råderetten ¬ Gruppearbejde om råderetskatalog og vedlige holdelsesreglement

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil vide mere om råderet og de omfattende muligheder for at udføre såvel kollektive som individuelle forbedringer på de enkelte boliger – også selv om afdelingen ikke har en stor opsparing. Det er en fordel, hvis flere fra samme bestyrelse kan deltage, da man i gruppearbejdet kan få arbejdet konkret med egen afdelings dokumenter og regler.

Mad og drikke

Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Underviser

Kursusleder Susanne Frelsvig.

FYRAFTENSKURSUS

Pris

Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på side 43.

KURSUS NR. 20

TID OG STED Tirsdag den 13. november 2018 kl. 17.00 – 20.30 Kurset afholdes i Taastrup. Kursusstedet fastlægges på et senere tidspunkt.

42


DET PRAKTISKE Tilmelding online

Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjemmeside. Læs mere på www.lejerbo.dk/da/bestyrelse/kurser

Tilmelding pr. mail

tantskaber kan deltage på kurserne. I visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, indgår i arbejdsgrupper eller af anden grund har behov for ny viden.

Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i afdelingsbudgettet. Jo før vi har din tilmelding, jo større er chancen for, at du får den ønskede plads. Du er altid velkommen til at ringe på 3812 1299 eller skrive til kursus@lejerbo.dk og høre, om der er ledige pladser.

Afbud

Mange kursussteder opererer med, at vi to måneder før kurset skal oplyse antal deltagere. Så jo før du melder dig til, jo bedre. Din tilmelding er bindende.

Det er din afdelings konto 119, der dækker kursusbetalingen. I enkelte tilfælde er det din organisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles om de samlede udgifter til ophold, forplejning, materialer og eventuel deltagelse af eksterne undervisere (ansatte i Lejerbo modtager ikke honorar for at undervise på kurserne). Den endelige pris kender vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.

Bekræftelse

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, vi modtager dem. 2-4 uger før kursusstart modtager du en kursusindkaldelse med program, deltagerliste og afregningsblanket.

Hvem kan deltage?

Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, dvs. medlemmer af afdelingsbestyrelser (herunder også suppleanter), organisationsbestyrelser og repræsen-

Hvis du melder fra senere end to måneder før kurset, skal du/din afdeling betale det fulde kursusgebyr. Det skyldes, at vi hæfter for deltagerantallet i forhold til kursusstederne efter dette tidspunkt. Du er dog altid velkommen til at sende en anden i dit sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse os om det.

Pris

Dækning af rejseomkostninger

Du kan få dækket dine rimelige udgifter til transport, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), taxa fra nærmeste »

43


station til kursusstedet samt kørsel i egen bil. Deltager I flere fra samme afdeling/by henstiller vi til, at I kører sammen, for på den måde at tilgodese afdelingernes økonomi. Vær opmærksom på, at det ofte er væsentligt billigere at flyve/tage toget end at køre i egen bil mellem landsdelene. Rejseafregningsblanketterne modtager du sammen med kursusindkaldelsen 2-4 uger før kurset. Det er din afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Tabt arbejdsfortjeneste

Mad og drikke

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere

Der er fuld forplejning på kurserne. Til aftensmåltiderne serveres 1-2 glas vin eller tilsvarende. På kurser med overnatning er der fælles hygge med lidt vin og øl om aftenen. Dog kun den ene aften, hvis der er flere overnatninger. Drikkevarer og mad herudover betaler deltagerne selv. Lejerbo udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at oplyse os om dette ved tilmelding.

Enkelte afdelinger/organisationer dækker tabt arbejdsfortjeneste, hvis du er nødt til at tage fri for at deltage på et kursus. I så fald skal du udfylde en afregningsblanket og sikre dig underskrifter fra såvel arbejdsgiver som afdelingsformand. Vi har også brug for en kopi af din seneste lønseddel. Det er din afdeling eller organisation, der dækker udgiften.

Som udgangspunkt er der adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere de steder, hvor det er angivet i beskrivelsen af kursusstedet. Det er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet direkte og høre om forholdene, hvis du har særlige behov.

BESTIL ET SKRÆDDERSYET KURSUS Ønsker I et lokalt kursus i enten et af de emner, vi tilbyder her i kataloget – eller i noget helt andet – så kontakt os. For vi kommer gerne til jer eller skræddersyr et kursus, der passer til netop jeres behov. Det er ikke nødvendigvis dyrere at få et lokalt kursus – og serviceniveauet aftaler vi. Som en tommelfingerregel skal I samle 15-20 deltagere. På side 7 i kataloget kan I læse mere om skræddersyede kurser.

44


PAKKEFORSLAG TIL UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1 Forslag a) Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

¬

Forslag b) Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI Grundlæggende budget og regnskab

¬ ¬

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2 Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116 Husorden og vedligeholdelsesreglement Kommunikation med beboere og konfliktforebyggelse Råderet

¬ ¬ ¬ ¬

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3 Introduktion til boligorganisationen Kursusforløb for organisationsbestyrelser

¬ ¬

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4 Afdelingsmødet og dirigentrollen Mentorordning for organisationsbestyrelsen Kursusforløb for organisationsbestyrelser

¬ ¬ ¬

45


Kompetence- og uddannelsesplan for: Kompetence

Person

Kursus

bestyrelsens navn Tidsplan

Økonomi

Ansvarlig

Overvejelser: Tænk over, hvad en bestyrelse bør have af kompetencer, og hvilke af dem, I så mangler i bestyrelsen. Det er også vigtigt at afgøre, hvilke kompetencer det er nødvendigt, at alle har, og hvilke kompetencer blot enkelte af bestyrelsesmedlemmerne behøver. Kompetencer kan være meget specifikke og redskabsorienterede, som budget og regnskab, vedligeholdelsesplaner, dirigentrollen og bygge- og renoveringsopgaver. De kan også være mere generelle som kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

46


Lækre Lejerbo-lakridser, 6 kr. pr. æske, minimum 30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

KØB MULEPOSER, LOMMEPOSER ELLER LAKRIDSER Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

Kraftige, lyse kanvasposer med lille broderet Lejerbologo, 35 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

47


LEJERBOS KURSUSUDVALG BJARNE S. HANSEN

Jeg har været aktiv i Lejerbo i de sidste 21 år i min lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen i 14 år og har været medlem af kursusudvalget de seneste 16 år. Jeg har arbejdet i mange år i Dansk Sygeplejeråd, hvor jeg har haft med vedligehold af bygninger at gøre.

HELLE JENSEN

Jeg er kontorassistent og har i de sidste 14 år siddet med i afdelingsbestyrelsen i Elmebo. De sidste 3 år som formand. Desuden er jeg med i Lejerbo Koldings organisationsbestyrelse, hvor jeg har siddet siden 2011. Der har jeg mange opgaver, bl.a. tovholder for mentorordning og grønt udvalg. Derudover er jeg udpeget til at sidde med i kursusudvalget.

HELLE WORM

Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 2007. Derudover har jeg også fungeret som formand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slangerup fra 1999, og siden 2017 som næstformand for Lejerbo Frederiksborg. Til dagligt arbejder jeg som regnskabsfører og laver også regnskaber for mindre virksomheder som selvstændig.

48

ERIK GEMMER

Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 1971, er i organisationsbestyrelsen i Hvidovre samt i hovedbestyrelsen og i kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i transport, et arbejde der har bragt mig rundt til det meste af Europa.

ANNE SAKARIASSEN

Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse siden 1997 herunder 14 år i organisationsbestyrelsen i Holstebro og 3 år i hovedbestyrelsen i Lejerbo, hvor jeg er blevet næstformand, og i kursusudvalget. Jeg har en lang erfaring med at undervise i kommunikationsformer bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg har været leder af en privat hjemmepleje i de sidste 9 år.

NICHOLAI HOLST JAKOBSEN

Jeg har været afdelingsformand for ungdomsboligerne på Heraklesvej i Randers siden 2014, og samme år blev jeg valgt ind i organisationsbestyrelsen for Lejerbo Randers. Kursusudvalget har jeg været medlem af siden 2017. Til daglig læser jeg datalogi på Aarhus Universitet.


LEJERBOS KURSUSAFDELING SUSANNE FRELSVIG

Jeg har været kursusleder i Lejerbo siden 2010. Jeg underviser både beboerdemokrater og ansatte – og udfører herudover en del konsulentarbejde bl.a. i form af visionsseminarer samt udarbejdelse og opdatering af råderetskataloger, vedligeholdelsesreglementer og husordener. Hertil kommer opgaver i samarbejde med HR-afdelingen. Jeg er uddannet cand.mag. i Nordisk og Anvendt Visuel Kommunikation og har i mit arbejdsliv været vidt omkring i bl.a. pensions-, film- og reklamebranchen.

ANDERS BERG PETERSEN

Jeg er barselsvikar i Lejerbo, hvor jeg, ud over kursusarbejdet, arbejder som arbejdsmiljøleder. Jeg har mange års erfaring med at undervise på aftenskole. Jeg er uddannet cand. mag. i engelsk.

ASTRID HELENE BUUS-NIELSEN

Jeg er studentermedhjælper i kursusafdelingen, og har været ansat siden 2013. Jeg står for administrative og praktiske opgaver i forbindelse med kurserne og hjælper med diverse opgaver for HR-afdelingen. Jeg har en bachelor i Klassisk Arkæologi og en i Kommunikation og it fra Københavns Universitet. Jeg læser nu Digital Innovation and Management på IT-Universitetet.

ANNA SELLEBJERG MØLLER

Jeg kom til kursusafdelingen i 2013 og har erfaringer fra boligsocialt arbejde i Lejerbo København med i bagagen. Jeg underviser på kurser for både beboerdemokrater og ansatte og har administrative opgaver i forbindelse med kurserne. Jeg står desuden for personalearrangementer og er tovholder på et netværk for vores boligsociale medarbejdere. Som elevkoordinator har jeg endvidere ansvaret for vores elever inden for både kontor- og ejendomsserviceteknikerfaget. Jeg er uddannet antropolog.

DITTE BJARNILD

Jeg har været ansat i kursusafdelingen siden 2012. Jeg underviser beboerdemokrater og ansatte og har administrative opgaver i forbindelse med kurserne. Jeg er også arbejdsmiljøleder for alle ansatte og står for diverse personalearrangementer. Jeg blev i 2011 cand.mag. i Etnologi og Anvendt Kulturanalyse og har tidligere fungeret som konsulent for den boligsociale koordinator i Lejerbo Købehavn. Jeg er på barsel indtil sommeren 2018.

JOY GUNDEL

Jeg er studentermedhjælper i kursusafdelingen og har været ansat siden 2016. Jeg står for administrative og praktiske opgaver i forbindelse med kurser, og jeg hjælper til med udarbejdelse af nye vedligeholdelsesreglementer og råderetskataloger. Jeg har en professionsbachelor i offentlig administration og læser nu Digital Innovation and Management på IT-Universitetet.

49


KALENDER

Varighed

Side

Dag, fyraften, weekend

7

Mini: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Fyraften

10

Maxi: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Weekend

12

Skræddersyede kurser

Erfagrupper Fyraften

16

Modul 2: Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan...

Fyraften

17

Modul 3: Budgetopfølgning og afdelingens...

Fyraften

18

Modul 4: Fremlæggelse af økonomi på afdelingsmødet

Fyraften

19

Bygge- og renoveringssager – beboerdemokratiets...

Fyraften

20

Bæredygtigt byggeri – DGNB-certificeret byggeri

Fyraften

21

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Lørdag

24

Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat

Fyraften

25

Inddragelse af beboere – planlægning af...

Fyraften

26

Kommunikation med beboerne og...

Fyraften

27

Lørdag, fyraften

30

Fredag-lørdag, fyraften

32

Boligjura for organisationsbestyrelser

Fyraften

33

De nye – nogle gange svære – naboer

Fyraften

34

Organisationsbestyrelsen som bygherre

Fyraften

35

Dag, fyraften

38

Fyraften

39

Fredag-lørdag, fyraften

41

Fyraften

42

Mentor

Brug af afdelingens hjemmeside IPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet Afdelingsmødet og dirigentrollen Råderet

50

Februar

Marts

April

21.

10.+17.

13

Modul 1: Grundlæggende budget og regnskab

Kursusforløb for organisationsbestyrelser og...

Januar

27.

11.

3.

24.

6.

8. 11.


Maj

Juni

September

Oktober

November

December Skræddersyede kurser Mini: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

9.+10.+31. 2.-4.

Maxi: Introduktion til bestyrelsesarbejdet Erfagrupper Modul 1: Grundlæggende budget og regnskab

UDGIVER

Lejerbo Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby

Modul 2: Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan...

15.

Modul 3: Budgetopfølgning og afdelingens...

Tlf. 3812 1299 kursus@lejerbo.dk www.lejerbo.dk

Modul 4: Fremlæggelse af økonomi på afdelingsmødet Bygge- og renoveringssager – beboerdemokratiets... Bæredygtigt byggeri – DGNB-certificeret byggeri

REDAKTION

Ansvarshavende Kursusleder Susanne Frelsvig

22.

Husorden og vedligeholdelsesreglement Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat Inddragelse af beboere – planlægning af...

Kursuskonsulent Anna Sellebjerg Møller Kursuskonsulent Anders Berg Petersen

Kommunikation med beboerne og... 7.

25.

20.

Mentor

Grafisk designer Rikke Lyholmer

Boligjura for organisationsbestyrelser De nye – nogle gange svære – naboer

TRYKKERI

Organisationsbestyrelsen som bygherre

Eks-Skolens Trykkeri ApS 6.+25.

OPLAG

2.000 eksemplar

Brug af afdelingens hjemmeside 6. 23.-24.

PAPIR

Kurser 2018 er trykt på Scandia White, som har Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

Kursusforløb for organisationsbestyrelser og...

13.

IPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet Afdelingsmødet og dirigentrollen Råderet


Ulla Ugle har boet i sin lejlighed i nogle år og er for første gang valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Hun har valgt pakke 1A, da hun har aftenarbejde og derfor bedre har mulighed for at afsætte en weekend til at tage på kursus. Ursula Ugle har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og er for nylig flyttet ind i sin lejlighed. Hun er ved samme lejlighed valgt ind i afdelingsbestyrelsen og vil gerne sætte sig ind i både budget og arbejdet i bestyrelsen generelt. Derfor har hun valgt pakke 1B. Ulf Ugle har boet i sin afdeling i mere end 20 år. De sidste 3 år har han været med i afdelingsbestyrelsen og har godt styr på det grundlæggende. Nu er han blevet nysgerrig efter at vide mere om, hvad der foregår, så derfor vælger han pakke 2. Ulrik Ugle har været formand i sin afdeling i mange år og har altid interesseret sig for det almene. Han har været på mange kurser gennem årene. Nu er han valgt ind i den lokale organisationsbestyrelse, og derfor vælger han at følge pakke 3. Per Ugle har beskæftiget sig med det almene i mange år og sidder både med i sin afdelingsbestyrelse og i organisationsbestyrelsen. Han er stadig nysgerrig efter at få ny viden, og derfor følger han pakke 4. ☞ Se de foreslåede forløb på side 45.

KURSER 2018

Lejerbos kursuskatalog 2018  
Lejerbos kursuskatalog 2018  

Lejerbos kursuskatalog 2018

Advertisement