Page 1

Fuldmagt Undertegnede Boende

Giver herved Lejernes Landsorganisation, Reventlowsgade 14, 1561 København V, fuldmagt til på mine vegne at kræve tilbagebetaling/overførsel til LLO af kr. opkrævet den

af (et eller flere af følgende navne) Lejernes LO-medlemskonto/

Lejernes Fælles Medlemskonto/Lejernes NMS Kontingenindbetaling, Nordbanevej 1C, 7800 Skive, samt i nødvendigt omfang at benytte den af Lejernes Landsorganisations tilknyttede eksterne advokat til at indkræve beløbet ved retslig inkasso.

Dato og underskrift:

H

Fuldmagt%20%20dobbeltkontingenter  

http://llo.dk/Files/Images/PDF-filer/Fuldmagt%20%20dobbeltkontingenter.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you