Page 1

Prinsevinkenpark 17 Exclusieve villa-appartementen

De Archipel-Den Haag


Appartementsrecht

Prinsevinkenpark

Het gebouw wordt bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten. Onder een

De vergadering moet de begroting van kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren

appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat

en dient haar fiat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het

de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.

afgelopen boekjaar van de vereniging. Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is

Dit aandeel, dat in de regel afhankelijk is van de grootte van het appartement, vormt

bepaald, beslist de vergadering van eigenaars over alle zaken, die de eigenaars gemeenschap-

met het daarbij behorende gebruiksrecht het appartementsrecht. Alle appartements-

pelijk aangaan. Dat beslissen gebeurt in de bijeenkomst van eigenaars, tenminste één maal

eigenaars zijn tesamen eigenaar van het hele gebouw.

per jaar of zoveel meer als nodig is. In deze vergadering kan iedere eigenaar zelf of via een

Hieruit volgt, dat een appartementseigenaar op grond van zijn mede-eigendomsrecht

gemachtigde het woord voeren en zijn stem uitbrengen over op de agenda geplaatste

alles wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, met zijn huisgenoten, mag

onderwerpen en wat eventueel op de vergadering verder ter tafel komt. Hoeveel stemmen

gebruiken. Het gedeelte, waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik

een appartementseigenaar in de vergadering kan uitbrengen, wordt bepaald door het

heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte.

reglement van splitsing.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is vermeld voor welk gedeelte een

Voor de dagelijkse gang van zaken kan de vereniging een derde benoemen, die het geld van

eigenaar is gerechtigd in het gemeenschappelijke eigendom en voor welk gedeelte hij moet

de vereniging beheert, toeziet op de uitvoering van reparaties, regelmatig onderhoud laat

bijdragen in de gemeenschappelijke lasten en kosten. Voorts bevat de akte ‘Het reglement

plegen en dergelijke.

van splitsing’, de gedragsregels voor de eigenaars/bewoners.

Een zeer belangrijke taak van de beheerder is het opstellen van een begroting voor het komende boekjaar van de vereniging en het klaar maken van het exploitatieoverzicht over

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars van

het afgelopen boekjaar. Op basis van de begroting - een overzicht waarop alle te verwachten

het gebouw. Het doel van de vereniging van eigenaars is de behartiging van de gemeen-

kosten staan vermeld, zoals schilder-werk, tuinonderhoud, verzekering van het gebouw e.d.

schappelijke belangen van de eigenaars. Wat zijn dan die gemeenschappelijke belangen?

- wordt de bijdrage per maand in de servicekosten voor elke appartementseigenaar bepaald.

In de eerste plaats het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de daarbij

De beheerder zorgt voor de inning en verrekening van deze bijdrage.

behorende technische installaties. Dus bijvoorbeeld het bijhouden van het binnen- en

17 Exclusieve villa-appartementen

buitenschilderwerk, het repareren van het dak, het schoonhouden van de trappen,

gangen, liften, de parkeergarage en het onderhoud van het buitenterrein. De vereniging

van eigenaars heeft - net als andere verenigingen - een bestuur en een ledenvergadering. Dit zijn de zogenaamde organen van de vereniging.

De vergadering van appartementseigenaars vertegenwoordigt de hoogste macht in de vereniging. Met de vergadering van eigenaars wordt dus zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering van eigenaars neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen [de helft + één] tenzij het reglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht wordt gegeven.

Een introductie 1


Een stad van en voor fijnproevers Voor wie van het goede leven houdt, moet Den Haag een stad naar zijn hart zijn. La Dolce Vita achter de duinen, zo u wilt. Op een zonnige voorjaarsdag flaneren over het Lange Voorhout met de antiekmarkt in Parijse sfeer. Lunchen bij café De Posthoorn of in het chique Hotel Des Indes. Exclusief winkelen bij Maison De Bonneterie, de gerestaureerde Passage en in De Hoogstraat.

Buitenlandse gasten laat u in het Mauritshuis de meesterwerken van Vermeer zien. ’s Avonds naar een wervelende voorstelling van het NDT in het Danstheater of naar de nieuwste musical in het Circustheater. Heerlijk Indisch tafelen bij Garoeda of Tampat Senang. Allemaal iconen van Den Haag. Net als het Binnenhof, de Pasar Malam, café Dudok, de Denneweg … . Een stad van en voor fijnproevers.

2 | Voorwoord


Voorwoord | 3


Parken, bossen en duinen Den Haag is ook ruimte en rust. Nergens zoveel historische parken, landgoederen en klassieke tuinen. U vergeet de stad als u wandelt in het ommuurde park Sorghvliet, de Scheveningse bosjes of over landgoed Clingendael met de Japanse Tuin. Welgestelde Hagenaars lieten in de 17e en 18e eeuw prachtige landgoederen aanleggen die nu openbaar toegankelijk zijn.

En dan het voorrecht om op tien minuten afstand van zee en duinen te wonen. ’s Zomers de zon in zee te zien zakken. Het ultieme vakantiegevoel, zomaar in eigen stad. De Hagenaar kent de mooiste plekken van het maar liefst elf km lange strand.

Den Haag Wereldstad Den Haag is een stad van ambassades, hoofdkantoren en internationale instituten. Zo’n 40.000 diplomaten en andere expats waarderen deze stad om de kwaliteit van leven Ên de kleinschaligheid. Voor hen zit de charme vooral ook in de menselijke maat. Expats kiezen hun domicilie bij voorkeur in de klassieke wijken met tijdloze architectuur zoals het Statenkwartier en de Archipelbuurt.

4 | Den Haag


Den Haag | 5


De Archipelbuurt, echo’s uit Indië Sumatra, Borneo, Bali, Malakka, Celebes, het zijn eilanden uit de Indonesische archipel, voormalig Nederlandsch Indië. Het zijn ook de namen van straten in de Haagse Archipelbuurt. Deze wijk werd eind 19e eeuw gebouwd met het oog op Indiëgangers die terugkeerden naar het vaderland. Ze hadden een voorkeur voor wonen op droge duingrond, want dat gold in die tijd als gezond voor lijf en leden.

De hoge ambtenaren, officieren en andere repatrianten hadden genoeg fortuin gemaakt om in Den Haag hun luxe levensstijl voort te zetten. De herenhuizen in de Archipelbuurt leenden zich daar uitstekend voor.

Op de bel-etage ontving men zijn gasten en werden soirees en soupers gegeven. Louis Couperus heeft dit mondaine leven scherp geportretteerd in zijn Haagse romans. De Archipelbuurt wordt ook wel de Couperusbuurt genoemd.

De wijk heeft nog altijd het oorspronkelijke karakter met de lange brede straten en hoge herenhuizen. De Bankastraat is een sfeervolle winkelstraat met vooral speciaalzaken, enkele galeries en restaurants.

Op het monumentale Bankaplein is de oude fontein in ere hersteld. Het exclusieve karakter van de wijk kreeg in de jaren ’90 een impuls met de klassieke woongebouwen van de Spaanse architect Ricardo Bofill aan het De Monchyplein.

6 | Archipelbuurt


Tussen stad en Scheveningen

De Archipelbuurt ligt tussen de binnenstad van Den Haag en Scheveningen. In de 19e eeuw hield hier de bebouwing op en begon een uitgestrekt duingebied. Ook nu kunt u nog grotendeels door bos en parken naar Scheveningen wandelen. Aan de overzijde van de Scheveningseweg ligt de ambassadewijk en het idyllische park Sorghvliet. Dit is de 17e eeuwse buitenplaats van staatsman/dichter Jacob Cats met het Catshuis.

Wie vanuit de Archipelbuurt in de richting van de stad wandelt, komt al snel bij de Zeestraat en het Noordeinde, de entree van historisch Den Haag.

Archipelbuurt | 7


Het vorstelijke Prinsevinkenpark Het Prinsevinkenpark is een opmerkelijk eiland tussen de Archipelbuurt en het Scheveningse Bos, gevormd door een ensemble vrijstaande villa’s en herenhuizen van grote allure. Ze staan aan een gebogen laan en ovaalvormig plein. Neo-renaissance is de dominerende stijl. Sierankers, speklagen en topgevels verwijzen naar de Hollandse bouwkunst uit de 17e eeuw. Een uitzondering is de modernere villa van Berlage op nummer 42.

Begin 19e eeuw was het Prinsevinkenpark nog een duingebied in eigendom van het Koninklijk Huis. Hier had een prins van Oranje een vinkenbaan laten aanleggen. In het najaar tijdens de vogeltrek liet hij vinken, lijsters en andere zangvogels vangen met behulp van een vinkentouw (slagnet). Ze verdwenen in de koninklijke keuken en werden opgediend als een delicatesse.

8 | Het Prinsevinkenpark


Het Prinsevinkenpark | 9


Klassiek-modern woongebouw in de Archipel De transformatie van de vroegere kantoorpanden Prinsevinkenpark 17 en 19 gebeurt in twee fasen. In 2009 kwamen al vijf luxe appartementen gereed in het monumentale herenhuis op nummer 19. Een algehele renovatie heeft dit pand in de oude luister hersteld. De belangstelling van kopers voor de appartementen was groot. Dat laat zich verklaren door de combinatie van luxe woningen op een toplocatie in een zeer geliefde wijk. Hetzelfde geldt voor de tweede fase. Het naastgelegen kantoor op nummer 17 wordt gesloopt. Op de fundamenten verrijst een klassiek-modern woongebouw met villa-appartementen en penthouses.

Het Haagse bureau WK Architecten heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door de klassieke bouwstijl in de Archipelbuurt. Dit komt tot uitdrukking in de rode baksteen, de lichtgekleurde gevelbanden (speklagen), robuuste dakranden en houten erkers en kozijnen. Tegelijkertijd heeft het gebouw ook eigentijdse elementen, zoals de gevelhoge ramen en de balustrades van de balkons en dakterrassen. Stijlvolle architectuur gaat hier samen met maximaal wooncomfort. Uiteraard gelden bij de keuze van de materialen en de afwerking hoge standaards.

Bewoners parkeren hun auto in de garage aan de achterzijde van het gebouw. Hier zijn ook de ďŹ etsenstalling en bergingen. Een groene daktuin onttrekt de garage aan het zicht.

10 | Project Prinsevinkenpark


Project Prinsevinkenpark | 11


U ontwerpt uw eigen appartement Deze brochure laat uitgewerkte plattegronden zien van alle appartementen en penthouses. De getoonde indelingen zijn te beschouwen als weloverwogen suggesties. De architect heeft optimale plattegronden ontworpen voor comfortabel wonen, koken, ontspannen, studeren of het ontvangen van gasten. Kortom, appartementen voor ‘het goede leven’. De tekeningen worden aangevuld met gestileerde interieursuggesties, die de ruimtelijke mogelijkheden visualiseren.

Maar toch, voor u persoonlijk betekent optimaal wooncomfort waarschijnlijk net iets anders dan voor uw toekomstige buren. Vandaar de grote indelingsvrijheid bij deze appartementen. De architect heeft een bouwkundige constructie uitgewerkt die het mogelijk maakt om met tussenwanden te ‘schuiven’ en zo de woningplattegrond naar uw hand te zetten. De initiatiefnemers van het project stellen u graag een architect ter beschikking die de alternatieve mogelijkheden kent en deze desgewenst kan uittekenen.

Deze appartementen zijn door de ruime maten flexibel te gebruiken. Ze lenen zich uitstekend voor het hectische huishouden van jonge tweeverdieners, maar ook als domicilie voor jonge senioren die kiezen voor comfort en onthaasten. Het appartement laat zich aanpassen aan uw wensen, nu en in de toekomst.

Aan de straatzijde ligt de hoofdentree en daarachter de centrale hal met de lift en het trappenhuis. Bezoekers kunnen zich melden via een videofooninstallatie. In de gemeenschappelijke ruimten liggen natuurstenen vloeren. De centrale hal wordt voorzien van een sfeervolle verlichting en een lambrisering in stijl. De interne trappen en bordessen worden gestoffeerd opgeleverd. Voor liefhebbers van een extra royaal appartement bestaat de mogelijkheid om een appartement van type A of C te combineren met een type B, waardoor er een woonoppervlakte van ca. 300m2 ontstaat.

12 | Project Prinsevinkenpark


Project Prinsevinkenpark | 13


Uitzicht op andere tijden Scala aan woningtypen

van Den Haag. De appartementen kijken aan de achterzijde uit op het groen

Het gebouw telt slechts enkele identieke appartementen, maar toch is er een

van de twee historische begraafplaatsen. Aan de voorzijde ligt het park met de

indeling te maken in hoofdtypen. Op de linkervleugel liggen vijf appartementen

monumentale villa’s en herenhuizen. De appartementen aan de linkerzijde

van het type A, in het midden vijf van type B en rechts vijf van type C.

van het gebouw kijken deels uit op het Scheveningse Bos. Een prachtig uitzicht

De topverdieping bestaat uit de twee penthouses D en E. Op de volgende pagina’s

op een omgeving waar de tijd lijkt stil te staan. Louis Couperus zou zich hier

vindt u tekeningen en omschrijvingen van de afzonderlijke woningtypen en tevens

nog altijd thuis kunnen voelen.

een aantal interieursuggesties.

Kerkhoflaan

Prinsevinkenpark

14 | Project Prinsevinkenpark

Riouwstraat

Het Prinsevinkenpark biedt u een uiterst rustige woonomgeving in het hart


Prinsevinkenpark

17 Exclusieve villa-appartementen

De appartementen Project Prinsevinkenpark | 15


d.

Verdiepingen

01

02

03

Begane grond

04

05

Eerste verdieping

16 | Verdiepingsoverzichten

06


2e etage

08

09

Tweede verdieping

13

14

Vierde verdieping

10

11

12

3e etage

Derde verdieping

15

16

Verdiepingen

07

17

Penthouses

Verdiepingsoverzichten | 17


Type A: Vrij om te wonen als in uw dromen Een atelier? Fitnessruimte? Bibliotheek? Aan u de keuze. Maximale indelingsvrijheid is het uitgangspunt bij het ontwerp van woningtype A. De architect heeft als startpunt enkele basisindelingen getekend. Deze indeling is aan te passen aan persoonlijke wensen en voorkeuren. Wellicht verkiest u een kookeiland boven een wandopstelling van de keuken. In deze appartementen zijn vele ideeën uitvoerbaar. De woningen hebben een drie-zijdige oriëntatie. Vanuit de zijgevel kijkt u uit op het Prinsevinkenpark en Scheveningse bos.

De ruime living kijkt uit op het mooie Prinsevinkenpark. Het is mogelijk in de woonkamer

Appartementen type A

een openhaard te realiseren. De luxe masterbedroom is voorzien van een eigen badkamer. Voor de gasten is er een tweede badkamer. Aan de ruime hal en gang liggen verder nog de garderobe en een afzonderlijk toilet. Ook is er een inpandige berging.

Het grote verschil tussen deze vijf boven elkaar gelegen appartementen is de ligging van de buitenruimten en de erkers. Hier volgt een overzicht: begane grond

serre en terras aan de voorzijde, terras aan achterzijde

1e verdieping

balkons aan de voor- en achterzijde

2e/3e verdieping

balkons aan voor- en achterzijde erkers met gevelhoge ramen aan de zijgevel

4e verdieping

terras aan voorzijde, balkons aan zijgevel en achterzijde

Appartementen A • woonoppervlakte van ca. 185 m² tot ca. 207 m² • ruime hal en gang met garderobe • riante living aan de straatzijde • mogelijkheid voor (gas) open haard • brede gevelhoge ramen • elektrische zonneschermen • masterbedroom met eigen badkamer • logeerkamer en gastenbadkamer • inpandige bergruimte • parkeren en berging in de kelder garage 18 | Appartementen type A

A


Appartementen type A | 19


< ca.750 >

terras

< 300 >

slaapkamer 1

eetkamer

< 450 >

< 610 >

< 450 >

< 330 >

< 479 >

slaapkamer 2 badkamer 1

keuken

Bwnr. 1

toilet boiler

badk. 2

berging

cv-ruimte

< 577 >

hal

vent. pl.

eventueel openhaard

schaal 1:75 oppervlakte 209m2

< 904 >

< 749 >

woonkamer

d.

terras

01

Begane grond 20 | Appartementen type A


balkon

eetkamer

< 300 >

slaapkamer 1

< 450 >

< 610 >

< 450 >

< 330 >

< 479 >

slaapkamer 2 badkamer 1

keuken

badk. 2

toilet

Bwnr. 4

berging

cv-ruimte

< 577 >

hal

vent. pl.

eventueel openhaard

< 904 >

schaal 1:75 oppervlakte 197m2

< 749 >

woonkamer

04

balkon

Eerste verdieping Appartementen type A | 21


Bwnr. 7 & 10

Interieursuggestie

22 | Appartementen type A


balkon

< 280 >

badkamer 1

< 450 >

bibliotheek / slaapkamer 3

< 339 >

< 290 >

< 330 >

< 300 > < 450 >

< 460 >

slaapkamer 1

slaapkamer 2

badk. 2

hal

< 447 >

< 320 >

berging

boiler cv

toilet

Bwnr. 7 & 10

keuken

cv ruimte / berging pl. vent.

eventueel openhaard

schaal 1:75 oppervlakte 196m2

woonkamer

< 749 >

< 632 >

< 1049 >

< 904 > 07 & 10

balkon

Tweede & derde verdieping

Appartementen type A | 23

2e etage


balkon

eetkamer

< 300 >

slaapkamer 1

< 450 >

< 610 >

< 450 >

< 330 >

< 479 >

slaapkamer 2 badkamer 1

keuken

badk. 2

berging

cv-ruimte

Bwnr. 13

< 577 >

hal

toilet

vent. pl.

evt. openhaard

schaal 1:75 oppervlakte 185m2

< 904 >

balkon < 749 >

woonkamer

terras

13

Vierde verdieping

24 | Appartementen type A

4e etage


Een atelier? Een kantoor aan huis? Of toch een bibliotheek, aan u de keuze. Appartementen type A | 25


Type B: Wonen met een prinselijk uitzicht Een zonnig balkon en een living met uitzicht op het Prinsevinkenpark. Het is één van de highlights van woningtype B. De vijf appartementen liggen in het midden van het gebouw. Aan de straatzijde bevindt zich de living met rechts en links daarvan een (slaap)kamer. Het zijn bijzonder lichte vertrekken dankzij de gevelhoge raampartijen. De masterbedroom geeft toegang tot de badkamer en het balkon.

Een half separate keuken grenst aan de living met in het verlengde daarvan ruimte voor een grote eettafel. De zithoek komt uiteraard het best tot z’n recht aan de voorzijde

Appartementen type B

zodat u optimaal van het uitzicht geniet. Verder beschikt u over een ruime hal met een afzonderlijk toilet en een berging met ruimte voor de wasmachine en wasdroger.

Het appartement op de begane grond heeft een iets andere indeling. Hier ontbreekt een tweede slaapkamer. Wel heeft dit appartement een groot terras aan de voorzijde.

• woonoppervlakte van ca. 85m² (bg) en ca. 109 m² • riante living aan Prinsevinkenpark • gevelhoge ramen • elektrische zonneschermen • masterbedroom met badkamer en balkon • slaap- of studeerkamer • ruime hal • afzonderlijk toilet • inpandige bergruimte • parkeren en berging in de kelder

26 | Appartementen type B

B


Appartementen type B | 27


d.

02

Begane grond

toilet

vent. pl.

cv-ruimte berging

schaal 1:75 oppervlakte 87m2

woonkamer

slaapkamer < 488 >

< 794 >

Bwnr. 2

keuken

hal

< 506 >

< 294 >

terras

28 | Appartementen type B

badkamer


Klassiek? Modern? Alle ruimte voor uw woonwensen. Appartementen type B | 29


Bwnrs. 5, 8, 11 & 14

Interieursuggestie

30 | Appartementen type B


5, 8, 11 & 14

Eerste, tweede, derde & vierde verdieping

toilet

badkamer

cv

Bwnrs. 5, 8, 11 & 14

schaal 1:75 oppervlakte 109m2

boiler

hal

cv-ruimte

< 243 >

< 505 >

< 543 >

keuken

< 644 >

< 541 >

slaap- of studeerkamer

woonkamer

slaapkamer 1 < 724 >

< 300 >

< 312 >

balkon

1e etage bouwnummer 05 Appartementen type B | 31


Type C: De luxe van veel ruimte Pronkstuk van de appartementen C is de zeer royale living met een terras of een balkon aan de Prinsevinkenparkzijde. Indelingsvarianten genoeg, bijvoorbeeld een openhaard met een zithoek of een eetkamer met annex een kookeiland. De overvloedige ruimte maakt het mogelijk flexibel te wonen. Veel kan tegelijkertijd gebeuren, zonder elkaar in de weg te zitten.

De architect tekende twee varianten voor het appartement: de eerste heeft een langgerekte living met de woonkamer, keuken en eethoek in elkaars verlengde en de tweede een gevelbrede living. In de eerste variant ligt de masterbedroom aan de straatzijde en de twee

Appartementen type C

overige (slaap)kamers aan de achterzijde met toegang tot het balkon.

De riante masterbedroom is voorzien van een eigen badkamer en een inloopkast. Aan de ruime hal liggen verder de tweede badkamer, een afzonderlijk toilet en de berging met een aansluiting voor wasmachine en wasdroger.

Aan de straatzijde heeft u een zonnig balkon met uitzicht op het fraaie Prinsevinkenpark. Op de begane grond heeft het appartement een brede erker met aan beide zijden een terras in de voortuin.

• woonoppervlakte van ca. 190 m² tot ca. 215 m² • riante living aan straatzijde met balkon of terras • dubbele gevelhoge ramen • mogelijkheid voor (gas) openhaard • elektrische zonneschermen • masterbedroom met badkamer en inloopkast • twee extra kamers • gastenbadkamer • ruime hal • afzonderlijk toilet • inpandige bergruimte • parkeren en berging in de kelder

32 | Appartementen type C

C


Appartementen type C | 33


<ca.750>

terras

< 443 >

slaapkamer 2

eetkamer

< 450 >

bibliotheek / slaapkamer 3

< 300 >

schaal 1:75 oppervlakte 217m2

< 300 >

hal keuken badk. 2 < 432 >

cv-ruimte

toilet

Bwnr. 3

berging

badkamer 1

< 475 > eventueel openhaard

< 520 >

< 764 >

woonkamer

slaapkamer 1

< 682 >

d.

terras

34 | Appartementen type C

03

Begane grond


balkon

< 300 >

slaapkamer 3

slaapkamer 1

< 610 >

< 450 >

slaapkamer 2

< 442 >

< 450 >

< 300 >

schaal 1:75 oppervlakte 206m2

inloopkast hal badk. 2

toilet

badkamer 1

berging

Bwnr. 6

cv/mv berging

keuken

< 1167 >

woonkamer

< 799 >

< 899 >

eventueel openhaard

06

balkon

Eerste verdieping

Appartementen type C | 35


Bwnrs. 9 & 12

Interieursuggestie

36 | Appartementen type C


< 300 >

schaal 1:75 oppervlakte 199m2

bibliotheek / slaapkamer 3

eetkamer

< 610 >

slaapkamer 2

< 450 >

< 450 >

balkon

< 443 >

< 300 >

hal

badk. 2

< 432 >

berging

badkamer 1

woonkamer

eventueel openhaard

< 520 >

< 764 >

< 475 >

slaapkamer 1

< 682 >

09 & 12

balkon

Tweede & derde verdieping

Appartementen type C | 37

Bwnrs. 9 & 12

keuken

cv-ruimte

toilet


Interieursuggestie Hoofdslaapkamer aan de achterzijde, hier getoond als indelingssuggestie bouwnummer 6 echter ook

Bwnr. 15

van toepassing op bouwnummers 3 en 9.

09 & 12

Tweede & derde verdieping

38 | Appartementen type C


Inloopdouche of stoomcabine? Een badkamer voor maximaal welbehagen. Appartementen type C | 39


Interieursuggestie Beide impressies tonen een voorbeeld van een samenvoeging van twee appartementen. In dit voorbeeld zijn bouwnummers 8 & 9 gecombineerd tot ĂŠĂŠn groot appartement.

Bwnrs. 8 & 9 combi

Tekeningen zijn niet op schaal 1:75 afgebeeld.

40 | Appartementen type C


Bwnrs. 8 & 9 combi Appartementen type C | 41


Penthouses type D & E: Heel Den Haag aan uw voeten De penthouses D en E op de topverdieping bieden zo’n 200 m² vrijheid om te wonen zoals u dat wilt. Ze hebben een brede living aan de zonnige voorzijde. Overvloedig daglicht treedt binnen door de gevelhoge glaswanden. U kijkt hier ver weg over de stad Den Haag, het Vredespaleis en richting Scheveningen. Twee schuifpuien geven toegang tot het dakterras. ’s Zomers kunt u heerlijk buiten van de zon en het uitzicht genieten. De keuken en eethoek bevinden zich in de zonnige zijvleugel van de living. U dineert als het ware op het dak van de Archipel.

Penthouse type D & E

Zo’n grote lichte ruimte biedt de kans om een uitgesproken woonsfeer te creëren, van warm klassiek tot strak modern. De living laat zich opdelen in een relaxt zitgedeelte, een grote gezellige eettafel, de keuken half separaat en ruimte voor bijvoorbeeld een vleugel en een afzonderlijke tv-hoek.

De masterbedroom is voorzien van een eigen badkamer met ligbad en een diepe inloopkast. Verder beschikt u over nog twee (slaap)kamers die dienst kunnen doen als logeerkamer of wellicht als kantoor aan huis. Aan de ruime hal en gang liggen de garderobe, een afzonderlijk toilet, de tweede badkamer en de inpandige berging.

• woonoppervlakte ca. 201 m² (D) en ca. 192 m² (E) • zonnig en royaal dakterras • glaspui over volle breedte; glazen schuifpuien • half separate keuken • mogelijkheid (gas) openhaard • masterbedroom met badkamer en inloopkast • twee (slaap)kamers en/of studeerkamer • gastenbadkamer • ruime hal en gang met garderobe • afzonderlijk toilet • inpandige bergruimte • parkeren en berging in de kelder • optioneel: parkeren in afgesloten parkeerbox 42 | Penthouses type D & E

D

E


E

Penthouses type D & E | 43


slaapkamer 2

< 367 >

< 367 >

< 367 >

slaapkamer 3

< 508 >

< 363 >

< 427 >

schaal 1:75 oppervlakte 201m2

badk. 2

berging

Bwnr. 16

keuken

cv-ruimte

< 1080 >

hal

toilet

vent. pl.

badkamer 1

woonkamer

< 568 >

< 258 >

< 1053 >

< 490 >

slaapkamer 1

< 530 >

terras

44 | Penthouses type D & E

5e etage


Hoofdslaapkamer, kledingkamer en een logeerkamer? Ruimte genoeg voor uzelf en uw gasten. Penthouses type D & E | 45


Bwnr. 17

Interieursuggestie

46 | Penthouses type D & E


< 290 >

< 352 >

slaapkamer 2

schaal 1:75 oppervlakte 192m2

cv / berging

< 505 >

< 427 >

< 310 >

bibliotheek / slaapkamer 3

slaapkamer 1

inloopkast

badk. 2

hal

Bwnr. 17

boiler

toilet

< 415 >

badkamer

woonkamer

< 591 >

< 608 >

< 498 >

< 530 >

keuken

< 427 >

terras

5e etage Penthouse

< 592 >

Penthouses type D & E | 47


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IN- / UITRIT

V

V

V

ENTREE

Gevels

Voorgevel

V

Achtergevel

48 | Gevels

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Rechter zijgevel Gevels

Linker zijgevel

V

Dwarsdoorsnede

Langsdoorsnede

Gevels | 49


Parkeren Uw auto kunt u parkeren op uw prive-parkeerplaats in de ondergrondse garage aan de achterzijde van het gebouw. Een groene daktuin onttrekt de garage aan het zicht.

De ingang cq. toerit van de parkeergarage bevindt zich aan het Prinsevinkenpark links van het gebouw. Alleen bewoners hebben hier toegang middels een veilige en electronische

Kerkhoflaan

Prinsevinkenpark

se in Pr k ar np ke

n vi

50 | Parkeren

Riouwstraat

Parkeren

toegangscontrole. Via de parkeergarage zijn ook de bergingen en ďŹ etsenstalling bereikbaar.


Parkeren

containerruimte

Parkeren | 51


52 | Project Prinsevinkenpark


Project Prinsevinkenpark | 53


Technische omschrijving Prinsevinkenpark

Beglazing De buitenkozijnen hebben een isolerende HR ++ beglazing. Waar nodig krijgt één van de twee ruiten een gelaagde uitvoering. Daar waar vereist wordt een beveiliging tegen ‘doorvallen’ geplaatst.

Hoofdconstructie Het te bouwen appartementengebouw komt op de plaats van het te slopen kantoorgebouw op enkele meters afstand van de reeds gerealiseerde eerste fase aan de rechterzijde.

Schilderwerk De te schilderen elementen worden opgeleverd volgens het kleuradvies van de architect.

Het appartementencomplex wordt gedeeltelijk gebouwd op de fundering van het gesloopte kantoorgebouw.

Erfafscheidingen, hekken en toegang parkeergarage Aan de straatzijde wordt een hek geplaatst. De parkeergarage is afgesloten aan het einde van

Skelet

de afrit met een draaideur en een speed gate.

Het gebouw krijgt een cascoconstructie van gemetselde kalkzandsteen wanden met betonnen verdiepingsvloeren. Om te zorgen voor een optimale indelingsvrijheid lopen de kolommen en balken in het midden evenwijdig aan de voorgevel. De kolommen hebben een ranke stalen uitvoering. Bij de penthouses wordt gebruik gemaakt van een staalconstructie met een lichtbetonnen dak.

Tuinen De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd t.b.v. bestrating en beplanting door de kopers. Op de terrassen aan de achterzijde en op de erkers kan men planten- of boombakken plaatsen (tot een bepaald maximum gewicht). De gemeenschappelijke delen van de tuin aan de voorzijde en van het terras aan de

A) Buitenzijde

Dak De platte daken zijn geïsoleerd en voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De balkons en terrassen van de appartementen worden voorzien van hardhouten vloerdelen. In overleg met de koper is eventueel een andere vloer mogelijk.

achterzijde worden voorzien van beplanting.

Balkonhekken Het grootste deel van de balkonhekken aan de voorzijde is uitgevoerd in helder glas. Een aantal hekken is voorzien van spijlen en staanders (zie de bouwtekeningen).

B) Binnenzijde algemeen

Gevels Alle gevels hebben spouwmuren met de vereiste isolatiewaarde. Aan de buitenzijde zijn ze gemetseld van roodbruine gevelstenen en aan de binnenzijde van kalkzandsteen blokken.

Entree, centrale hal en trappenhuis De algemene entree bevindt zich aan de voorzijde in het midden van het gebouw. Hier wordt een bellentableau aangebracht met namen en huisnummers en tevens een videofooninstallatie. De brievenbussen zijn te vinden in de hal achter de voordeur.

Het ontwerp heeft verwijzingen naar de architectuur van de Archipelbuurt zoals de licht gekleurde banden (speklagen), de robuuste dakrand en houten kozijnen.

Kozijnen, ramen en deuren Alle kozijnen worden uitgevoerd in geschilderd hardhout. Alle draaiende delen, deuren en ramen zijn van gemoffeld en geïsoleerd aluminium. Het hoogwaardige hang- en sluitwerk is inbraakwerend. De entreedeuren van de appartementen en de buitendeuren naar tuinen, terrassen en balkons zijn voorzien van gelijksluitende veiligheidscilinders.

De 2e deur die permanent gesloten is, geeft toegang tot de centrale hal met de lift en het trappenhuis.

De vloer en plinten van de entree en de hallen van de afzonderlijke woningen worden afgewerkt met natuursteen. De centrale hal wordt voorzien van een stucplafond met sfeervolle verlichting. De wanden en plafonds worden gestuct en geschilderd. Op de betonnen trappen en bordessen komt tapijt. Het overblijvende betonwerk wordt geschilderd met lichte latex. De leuningen en hekwerken zijn vervaardigd van gemoffeld staal, volgens een ontwerp van de architect.

54 | Technische omschrijving


Liftinstallatie

voorbehandelde ‘vlakke stompe volwanddeur.’ Deurhoogtes 2315 mm. De kozijnen

Het gebouw wordt voorzien van een lift, die alle verdiepingen aandoet en tevens op twee

worden afgetimmerd met vlakke koplatten.

niveau’s een stopplaats heeft in de parkeerkelder. De lift is voorzien van RVS deuren met een luxe binnenafwerking en een vloer van natuursteen.

Vloer-, wand- en plafondafwerking De vloeren in het appartement zijn afgewerkt met zwevende dekvloeren. De wanden

C) Installaties algemeen

worden behangklaar opgeleverd. De appartementen hebben gestucte gipsplaten plafonds die dekkend wit worden afgewerkt met latex.

Riolering De afvoeren, standleidingen en rioleringen zijn van dikwandig PVC en voorzien van

Keuken, sanitair en tegelwerken

beluchtingsleidingen en ontstoppingsstukken. Het geheel wordt uitgevoerd als een

De keukenruimte is standaard voorzien van aansluitingen voor:

gescheiden systeem en aangesloten op het vuilwatersysteem.

• kooktoestel (gas of elektrisch) • koel/vriescombinatie

Elektrische installaties

• vaatwasmachine

De gemeenschappelijke ruimten hebben wand- en plafondarmaturen voor de verlichting

• magnetron en oven

en om vluchtwegen te markeren. De elektrische installatie voor de gemeenschappelijke

• close-in boiler

voorzieningen is aangesloten op een collectieve meter in een meterkast met daarin de

• mengkraan

diverse groepen en een aardlekschakelaar. De installatie voldoet aan de eisen zoals gesteld

• afzuigkap

in het Bouwbesluit en de geldende voorschriften uit de NEN 1010.

• spoelbak

Water

De plaats van de aansluitingen wordt bepaald door het indelingsplan van de koper.

Een drukverhogingsinstallatie (hydrofoor) zorgt voor een adequate waterdruk in de

De aanschaf en montage van keuken, sanitair en tegels is aan de koper.

appartementen.

De toiletten zijn standaard voorzien van aansluitingen voor: • een wandcloset met inbouwreservoir

D) Appartementen

• een fontein

Flexibele indelingsmogelijkheden

De badkamers zijn voorzien van aansluitingen voor:

In de projectdocumentatie zijn suggesties gedaan voor de indeling van de appartementen.

Hoofdbadkamer:

Bij het maken van het ontwerp is veel zorg besteed aan flexibele indelingsmogelijkheden.

• wandcloset met inbouwreservoir

Desgewenst kan dus een alternatieve indeling worden gemaakt. Van de zijde van verkoper

• (dubbele) wastafelcombinatie

wordt daarvoor graag een architect ter beschikking gesteld die kopers kan informeren over

• douchemengkraan

de mogelijkheden en indelingstekeningen kan maken.

• bad • badmengkraan

Binnenwanden

• bad- en doucheafvoer

De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen en de binnenwanden in VHP-panelen (gips). De wanden zijn voorzien van een klassieke hoge plint.

Kleine badkamer: • wastafel

Binnenkozijnen en deuren

• douche

De binnenkozijnen worden uitgevoerd als houten kozijnen en voorzien van een

Er is per appartement een stelpost beschikbaar voor de aanschaf en plaatsing van sanitair en tegels in de (twee) badkamer(s) en het toilet. Technische omschrijving | 55


-Diversen:

centraal- en montagedozen worden opgenomen in de wanden, vloeren en plafonds.

• De appartementen met een terras en tuin hebben een buitenkraan.

De wandcontactdozen en het schakelmateriaal zijn van het type inbouw in de kleur crème.

• De berging in de woning beschikt over een aansluiting voor een wasmachine.

De hoogte van de aansluitpunten gerekend vanaf de bovenkant van de vloer: • schakelaars 1,05 m

Gasinstallatie

• wandcontactdozen 0,3 m

Van de gasmeter in de meterkast lopen gasleidingen naar de keuken voor een kooktoestel

• aansluitpunten t.b.v. telefoon, TV en UTP 0,3 m

en naar de berging voor de cv- en warmwaterinstallatie. De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de koopsom opgenomen.

De woningen zijn uitgerust met een videofooninstallatie met een deuropener op afstand. De appartementen hebben één of meer rookmelders, conform geldende richtlijnen.

Waterinstallatie

De aanleg- en aansluitkosten van de electrische installatie zijn in de loopsom opgenomen.

De waterleidingen worden vanaf de meterkasten uitgevoerd in kunststof. Een indirect gestookte boiler met de hoogste comfortklasse CW6 zorgt voor warm water. De aanleg- en

Ventilatievoorzieningen

aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koopsom opgenomen.

Elk appartement heeft ventilatiesysteem met een natuurlijke luchttoevoer (overwegend boven de buitenkozijnen) en een mechanische luchtafvoer in elke ruimte. Ieder afzuig-

Verwarmingsinstallaties

punt heeft een eigen kanaal. De intensiteit van de luchtafvoer wordt bepaald door een

In de bergingen bevindt zich een gasgestookte HR combiketel. Warm tapwater wordt

geïntegreerde sensor.

geleverd door een indirect gestookte boiler. De woningen zijn standaard voorzien van vloerverwarming.

In de gevel bevinden zich zelfregelende ventilatieroosters. De ventilatiebalans van alle

In de badkamers is een aansluiting voor een handdoekradiator opgenomen.

ruimten is conform de geldende voorschriften.

De binnentemperatuur wordt geregeld met een klokthermostaat in de woonkamer. Als alle vertrekken gelijktijdige worden verwarmd kunnen onderstaande temperaturen

In de keuken worden 2 aansluitingen opgenomen waarvan 1 voor de motorloze afzuigkap

worden gehaald en gehandhaafd (bij een windsnelheid van 8 m/sec en een minimum-

of de Itho HR wasemkap.

temperatuur van -10 graden Celsius): Binnenschilderwerk Verblijfsruimten

De binnenzijde van de buitenkozijnen, de binnendeuren, koplatten en plinten worden

woonkamer en keuken

22º C

slaapkamers

20º C

dekkend geschilderd in een lichte kleur.

Zonwering Verkeersruimten zoals:

Aan de voorgevel worden elektrisch bedienbare zonneschermen gemonteerd.

gang/entree en hal

18º C

toiletten

18º C

Open haard

douche- en badruimten

24º C

Tegen meerprijs kan in de grote appartementen een gasgestookte openhaard worden ingebouwd. De plaats is aangegeven op de bouwtekeningen. In de penthouses zijn diverse

Elektrische installatie

mogelijkheden.

De installatie in de meterkast is voorzien van de benodigde groepen, een aardlekschakelaar en een meter. Het geheel voldoet standaard aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit

Algemeen

en de geldende voorschriften uit de NEN 1010. Per slaapkamer worden er 4 dubbele

Behalve als met de koper andere afspraken worden gemaakt, worden de appartementen

stopcontacten, 1 TV en 1 UTP ( data ) aansluiting aangelegd. In de woonkamer zijn in

geleverd volgens de bouwtekeningen in de brochure. Deze gelden tevens als leidraad voor

totaal 8 dubbele stopcontacten, 2 TV en 2 UTP ( data ) aansluitingen. De leidingen,

de verrekening van een door koper gewenste andere indeling.

56 | Technische omschrijving


Appartementsrecht Het gebouw wordt bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten. Onder een

De vergadering moet de begroting van kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren

appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat

en dient haar fiat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het

de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.

afgelopen boekjaar van de vereniging. Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is

Dit aandeel, dat in de regel afhankelijk is van de grootte van het appartement, vormt

bepaald, beslist de vergadering van eigenaars over alle zaken, die de eigenaars gemeenschap-

met het daarbij behorende gebruiksrecht het appartementsrecht. Alle appartements-

pelijk aangaan. Dat beslissen gebeurt in de bijeenkomst van eigenaars, tenminste één maal

eigenaars zijn tesamen eigenaar van het hele gebouw.

per jaar of zoveel meer als nodig is. In deze vergadering kan iedere eigenaar zelf of via een

Hieruit volgt, dat een appartementseigenaar op grond van zijn mede-eigendomsrecht

gemachtigde het woord voeren en zijn stem uitbrengen over op de agenda geplaatste

alles wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, met zijn huisgenoten, mag

onderwerpen en wat eventueel op de vergadering verder ter tafel komt. Hoeveel stemmen

gebruiken. Het gedeelte, waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik

een appartementseigenaar in de vergadering kan uitbrengen, wordt bepaald door het

heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte.

reglement van splitsing.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is vermeld voor welk gedeelte een

Voor de dagelijkse gang van zaken kan de vereniging een derde benoemen, die het geld van

eigenaar is gerechtigd in het gemeenschappelijke eigendom en voor welk gedeelte hij moet

de vereniging beheert, toeziet op de uitvoering van reparaties, regelmatig onderhoud laat

bijdragen in de gemeenschappelijke lasten en kosten. Voorts bevat de akte ‘Het reglement

plegen en dergelijke.

van splitsing’, de gedragsregels voor de eigenaars/bewoners.

Een zeer belangrijke taak van de beheerder is het opstellen van een begroting voor het komende boekjaar van de vereniging en het klaar maken van het exploitatieoverzicht over

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars van

het afgelopen boekjaar. Op basis van de begroting - een overzicht waarop alle te verwachten

het gebouw. Het doel van de vereniging van eigenaars is de behartiging van de gemeen-

kosten staan vermeld, zoals schilder-werk, tuinonderhoud, verzekering van het gebouw e.d.

schappelijke belangen van de eigenaars. Wat zijn dan die gemeenschappelijke belangen?

- wordt de bijdrage per maand in de servicekosten voor elke appartementseigenaar bepaald.

In de eerste plaats het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de daarbij

De beheerder zorgt voor de inning en verrekening van deze bijdrage.

behorende technische installaties. Dus bijvoorbeeld het bijhouden van het binnen- en buitenschilderwerk, het repareren van het dak, het schoonhouden van de trappen, gangen, liften, de parkeergarage en het onderhoud van het buitenterrein. De vereniging van eigenaars heeft - net als andere verenigingen - een bestuur en een ledenvergadering. Dit zijn de zogenaamde organen van de vereniging.

De vergadering van appartementseigenaars vertegenwoordigt de hoogste macht in de vereniging. Met de vergadering van eigenaars wordt dus zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering van eigenaars neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen [de helft + één] tenzij het reglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht wordt gegeven.


Het project Prinsevinkenpark is een ontwikkeling van: Prins van Archipel BV Laan van Waalhaven 273-1 2497 GL Den Haag

Informatie en verkoop:

Architectuur: WK Architecten, Den Haag

Concept, vormgeving en productie: Leitmotiv Advertising BV, Den Haag

Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag Telefoon: 070 342 01 01 E-mail: nieuwbouw@frisiamakelaars.nl

Nassauhuis Makelaardij o.g. Nassaulaan 19 2514 JT Den Haag Telefoon: 070 324 50 50 E-mail: info@nassauhuis.com

Prinsevinkenpark  

project brochure 2011

Prinsevinkenpark  

project brochure 2011

Advertisement