Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

IZENA: Leire Gonzalez, Izar Otter eta Mikel Iraola

Irakurketa-galderak Monereo, C.; Fuentes, M. (2007). Aprender a buscar y seleccionar en Internet. In: Internet y competencias básicas. Barcelona: Graó. • Lehenengo artikulu osoa irakurri eta gero erantzun galdera hauek. • Koadroen barruan idatzi ordenagailuarekin. • Bukatzean Internetera igo. Gero zuen blogean Irakurketa 3 ekarpena egin eta esteka txertatu. 1. Zergatik gaur egun da inportantea informazioa bilatu, aukeratu eta interpretatzen ondo jakitea? (Hiru arrazoi gutxienez) •

Gaur egun, informazio asko eta asko daukagu. Baina informazio hori bilatu eta aurkitu ondoren, garrantzitsua da, interpretatzea, informazio hau nolabait “kutsatua” egon baitaiteke.

Interneten esaterako, informazio ugaria eduki

dezakegu baina interpretatzea egokiagoa da eta horregatik ikasketak asko aldatzen ari dira.

Interpretatzeaz gain, informazio horretatik garrantzitsua edo erabilgarria zein den jakin behar dugu. Hau ondo eginez gero asko ikasi dezakegu.

Bestalde, gure ezagutza era konstantean eraberritzen ari da, eta horretarako komenigarria da eguneratua egotea. Eguneratua egoteko, bakoitza autoformatu egin behar da, eta behar duen informazioa nahi duenean eta behar duenean aurkitzeko gai izan behar da bakarrik. Izan ere, ezin da horrenbeste informazio buruan gorde.

Aurrekoarekin lotuz, honako esaera hau daukagu: “no les des un pez, enséñales a pescar”. Informazioa askotan eskura ematen zaigu, eta benetan behar dugunean ez dakigu nor joan, horregatik garrantzitsua da, informazio bila nora jo jakitea. Azken finean dena biraka dabilen gurpil bat da.

1


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

2. Zer da euskarri hipertestuala? Zergatik definitzen da Internet “hipermercado hipermedia” bezala? Euskarri hipertestuala esaterakoan, erabiltzailea era erraz eta garden batean internetetik informazio bila ibiltzea ahalbidetzen duela esan nahi dugu. Orrialde batetik bestera ibili gaitezke informazioa desberdina izanda ere. Beste alde batetik, Internet “hipermercado hipermedia” bezala definitzen da, hau da, izugarrizko hipermerkatu interaktibo bat da. Sarean gaudela, toki batetik bestera aurrera egin ahala, iraganean erabili ditzakegun produktuak (argazkiak, testuak, orrialde interesgarriak…) gordetzen joan gaitezke, supermerkatuan izango bazina bezala. Azken finean dena erlazionatuta dago eta formatu guztietan aurki dezakegu.

3. Egileak aipatzen ditu Interneten arrisku batzuk. Zure ustez zein da arrisku handiena? Informazio gehiegi dago eta ez dago batere kontrolik hau eskegitzerako garaian. Honela informazio zaborra oso erraz aurki dezakegu. Horretaz gain, informazio hori era desordenatuan antolaturik dago. 4. Informazioa era estrategikoan bilatzerakoan kontuan izan beharreko faktore batzuk aipatzen dira. Zeintzuk dira?

2

-

Bilaketaren amaierako helburua

-

Aurretikako ezagutza gaiarekiko

-

Informazioaren zuzentasuna

-

Informazioa bilatzeko interes pertsonala

-

Arrakastarako daukagun hasierako aurreikuspena

-

Erabiltzen ditugun tresnak

-

Erabiltzen dugun hizkuntza bilaketarako

-

Erabiltzailearen ezaugarri informatikoak

-

Konektatzen garen garaia


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

5. Zergatik uste duzu esaten duela hau “ llevar a termino un proceso de planificación-revisión-regulación y evaluación sistemático puede compensar la falta de conocimientos temáticos previos”? Informazioaren gurpila ondo antolatuz gero, ( informazioa toki egokian bilatu, garrantzitsuena aukeratu eta hori ondo interpretatu) gaiarekiko ezagutza falta hori ez litzateke nabaria izango. Zu ondo informatua bazaude arlo batean, adibidez; krisi ekonomikoaren arloan, nahiz eta gutxi jakin, informatuta egoteak gai horrekin zertxobait moldatzea ahalbidetzen digu. 6. Artikuluan ikasle askok egiten duten bilaketa desegokia deskribatzen da. Horietatik, aipatu zuk maiz egiten dituzun hiru jarduera eta azaldu zure ustez zergatik egiten dituzun. Nahi dugun informazioa aurkitzen ez dugunean, bilaketa amaitutzat jotzen dugu. Hori pazientzia faltagatik izateaz gain, informazio hori ezkutatuta izatea izan liteke, interneten dagoen antolamendu faltagatik. Horretaz gain, antolamendu falta izugarria da nahasten gaituena. Hasieratik ongi antolatuz gero, gauzak ongi egin daitezke eta zuzenean harira joan. Azkenik, sarean aurki daitezken aisialdiko beste webguneek despistatu gaitzakete. 7. Zer esan nahi du “las revisiones deben ser constantes a lo largo de todo el proceso hasta concluir en una selección critica de la información encontrada”? Behin informazioa aurkituta, errebisatu egin beharra dago modu konstantean, informazio hori baliagarria den ala ez esateko. Baliagarria ez bada, bilatzen jarraitu behar da, daukagun informazioa guztiz egokia dela ziurtatu arte.

8.

Aztertu 2. Koadroa, bilaketa-estrategiaren ingurukoa. “Condiciones” atalean dauden hiru puntuak zer esan nahi dute?

3


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Demanda: Eskaintzen denaz datza, ahalik eta zehaztasun gehienarekin bilatzea guk nahi dugun informazio espezifikoa. Sujeto: Erabiltzen dugun informazioan datza, jada hautatu duguna. Entorno: Informazio hori mugituko duzun orrialde mota, hau da, iturria. Eta ea hori fidagarria edo benetakoa den ala ez. 9.

Informazioa bilatu aurretik inportantea da jakitea zenbat informazio behar duzun? Zergatik?

Garrantzitsua da informazioa bilatu aurretik zein den behar duzun hori, zure bilaketa

zehatzagoa

izateko;

bestela,

nahi

eta

behar

dugun

ez

informazioarekin topo egingo dugu, gu nahastuz. Hasieratik zein nahi dugun erabakiz gero, zuzenean jotzen dugu behar dugunera. 10. Informazioa bilatu aurretik zergatik da inportantea jakitea ze informazio eta ze kalitateko informazioa behar duzun? Garrantzitsua da informazioa bilatu aurretik zein den behar duzun hori, zure bilaketa zehatzagoa izateko; bestela, nahi eta behar dugun informazioarekin topo egingo dugu, gu nahastuz. 11. Ze ezberdintasun da “aprendiz permanente” eta “aprendiz autonomo” artean? “Aprendiz permanente” bizitza osoan zehar ikasten doana eta teknologia berrietara ohitzen dena da. “Aprendiz Autonomo” aldiz, bakarrik ikasi duena da. 12. Ze erlazio dago informazioan-konpetente izatea eta “aprendiz estrategico” artean? Egoera desberdinetan informazio egokia aukeratzen jakitea. Bai ordenagailu aurrean, bai museo batean edo baita prentsan. “Aprendiz estrategico” batek egoera bakoitzean modu desberdinetan artzen du informazioa, badaki egoera horietara egokitzen.

4

Irakurketan interneten  

irakurketa interneten

Irakurketan interneten  

irakurketa interneten