Page 1

1

O CLIMA DE LUGO COMO XURDE A TAREFA? No pasado mes de decembro do presente curso (2010-2011) propúxosenos aos alumnos de 1º da E.S.O. a posibilidade de facer un estudio do clima de Lugo a partir dos coñecementos adquiridos, sobre a atmosfera, no presente curso aproveitando as posibilidades do espazo ABALAR, implantado no centro. A boa acollida pola nosa parte fixo que planificaramos a tarefa coa axuda do noso profesor de Ciencias da Natureza.

PLANIFICACIÓN A planificación da mesma, levounos a dar os seguintes pasos: buscar un título, unha finalidade e facer unta proposta de traballo na que apareza o estímulo, as actividades a realizar e a temporalización da mesma.  Título: O CLIMA DE LUGO.  Finalidade: Presentar no periódico mural, blog, web,… do Centro unha descrición de como cambiou o clima en Lugo dende a década dos 70 do pasado século.  Estímulo: Obter o maior número posible de datos, acerca das precipitacións, temperaturas e néboas, dos últimos 40 anos, e recoller os datos do clima actual de Lugo, diariamente, durante o mes de febreiro de 2011.  Actividades: o 1. Recoller datos no seu entorno familiar e social, mediante unha enquisa, do clima de Lugo no pasado. o 2. Recoller datos a través da rede, organismos oficiais, históricos,… acerca das precipitacións, néboas e temperaturas nos últimos 40 anos. o 3. Durante o mes de febreiro de 2011 recoller e anotar diariamente os datos de temperaturas máxima e mínima, precipitacións diarias e días de néboa para poder utilizar a posteriori. o 4. Elaborar o climograma do mes de febreiro de 2011 cos datos da Actividade 3 e facer unha comparativa cos datos obtidos nas Actividades 1 e 2. o 5. Extraer conclusións.  Temporalización: Tendo en conta que algunhas das actividades os alumnos realízanas fora do horario lectivo, establécense 10 sesións de 50 minutos para a realización da tarefa.


2

O CLIMA DE LUGO

Actividade 1: Recoller datos no seu entorno familiar e social, mediante unha enquisa, do clima de Lugo no pasado. Elaboramos unha enquisa de dez preguntas, que lle fixemos aos nosos pais, avós, tíos, demais parentes, amigos e coñecidos, segundo o caso. RESULTADOS DA ENQUISA AS DEZ PREGUNTAS: 1.

2.

3.

No inverno, facía máis ou menos frío?

5.

As estacións eran como agora?

Facía máis frío:

80%

Eran como agora:

Facía menos frío:

20%

Veráns mais longos:

9%

As xeadas eran máis ou menos intensas?

Primaveras máis curtas:

9%

Máis intensas:

90%

Outonos máis curtos:

9%

Menos intensas:

10%

7.

frío?

tellados,...?

Facía máis frío: 100%

Había máis ou menos néboa? Había máis:

80%

Había menos:

20%

Facía menos frío: 8.

92% 8%

En xeral, o longo de todo o ano, chovía máis ou menos? Chovía máis:

9.

73%

En xeral, o longo de todo o ano, facía máis ou menos

Víanse máis ou menos carámbanos de xeo nos

Víanse máis: 4.

6.

100%

En xeral, o longo de todo o ano, nevaba máis ou menos?

Os veráns eran máis ou menos calorosos?

Nevaba máis:

85%

Máis calorosos:

75%

Nevaba menos:

15%

Menos calorosos:

25%

10. O Sol, era máis ou menos prexudicial para a saúde? Menos prexudicial:

Actividade 2: Recoller datos a través da rede, organismos oficiais, históricos,… acerca das precipitacións, néboas e temperaturas nos últimos 40 anos.

100%


3

Para a realización desta actividade, fixemos unha procura pola rede, pero non atopamos moitos lugares que nos deran toda a información necesaria para a realización desta actividade. Finalmente decidimos traballar a partir dos datos acadados en http://www.tutiempo.net/clima/LUGO_ROZAS/80080.htm, que aínda que non ten datos de tódolos anos si é a máis completa polo que a Lugo se refire. Nela, atopamos os datos climáticos históricos de LUGO/ROZAS con medias anuais, medias mensuais,… correspondentes a estación meteorolóxica: 80080, Latitude: 43.11, Lonxitude: -7.45, Altitude: 446 m, sita no aeródromo de Rozas (Lugo). Atopamos datos dende o ano 1973 ata o ano 2007 e en pescudas posteriores tamén atopamos datos ata o ano 2010. Algúns dos anos están incompletos e outros carecen de todos ou case tódolos datos, aínda así o número de datos que acadamos e importante e significativo, polo que decidimos repartilos por anos entre nos e trasladalos posteriormente a unha táboa de datos que nos permita traballar con eles con facilidade. Estes datos permitíronnos elaborar un total de 69 climogramas distintos e repartidos do seguinte xeito:

39 climogramas, indicativos das precipitacións e temperaturas medias mensuais dende o ano 1973 ao ano 2011. 26 climogramas do mes de febreiro, indicativos das precipitacións e temperaturas medias diarias dende febreiro do ano 1973 ata febreiro do ano 2011. 1 climograma, indicativo das precipitacións e temperaturas medias anuais dende o ano 1973 ata o ano 2010. 1 climograma, indicativo dos días de néboa anuais dende o ano 1973 ata o ano 2007. 1 climograma, indicativo das precipitacións e temperaturas medias anuais do mes de febreiro dende o ano 1973 ata o ano 2011. 1 climograma, indicativo das precipitacións, temperaturas máxima e mínima diarias do mes de febreiro do ano 2011.

Por outra banda, aproveitamos para definir o clima de Lugo:

En Lugo o clima é de tipo oceánico de transición, unha variante do clima oceánico que se diferenza por presentar unha amplitude térmica importante, tanto diaria como anual debido a súa gran distancia do mar e non recibir o seu efecto suavizante. Así é que, nalgunhas ocasións, pode haber nevadas suaves. A temperatura media anual está en torno aos 12ºC. Os invernos soen ser fríos, con unha temperatura mínima media de 6ºC en decembro - xaneiro. Os veráns son suaves, con medias de 19ºC no mes de agosto, sendo as temperaturas de xullo de soamente un grao menos. As precipitacións anuais non son tan abundantes como no resto de Galicia, e roldan los 1.000 litros, con máximas medias de 143 mm no mes de decembro, e mínimas en xullo con 33 mm. A cidade de Lugo, por atoparse no val do río Miño, ten abundante humidade, ambiente que favorece la presenza de néboas.


RESUMO DOS DATOS OBTIDOS EN http://www.tutiempo.net/clima/LUGO_ROZAS/80080.htm PARA “O CLIMA DE LUGO”

4 ANO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media

Xaneiro P T 101,34 4,2 125,75 6,8 77,21 5,6 41,4 3,5 163,58 5 207,20 5,4 146,82 5,4 102,62 6,4 56,38 5,5 47,99 7,6 18,55 5,5 189,47 6 116,07 3.2 191 5,5 51,56 5,1 80,26 8,5 32,77 4,4 --------- ------------ ---41,65 4 34,56 7,9 167,41 6,8 111,76 7,5 164,35 7,8 --------- ---48,02 8,9 16,51 7,8 --------- ------------ ------------ ---117,59 5,7 --------- ---39,11 6,9 10,67 5,4 66,29 7,3 --------- ---162,6 8,3 137,4 6 114,2 6,5 96,2 6,1

Febreiro P T 86,11 5,2 129,3 5,8 43,7 7,7 43,43 6,6 222,49 7,9 207,27 7 222,26 7,3 61,48 7,2 85,35 4,9 67,58 7,3 95,75 6 82,3 5 133,6 7,4 171,96 5,5 70,35 7,2 23,87 7,3 91,44 6,9 --------- ------------ ---22,87 6,8 27,94 6,3 62,49 7,6 134,11 8,5 139,19 6,1 --------- ---29,71 9 42,25 4 --------- ------------ ------------ ---43,17 6,6 --------- ---18,8 4,4 73,41 5,1 63,24 9,1 --------- ---62 6,5 115,8 5,8 68,4 8,1 88,4 6,6

Marzo P T 32,26 6,8 68,08 7,2 125,21 5,7 70,6 7,2 132,84 8,5 98,81 8 136,66 6,5 112,52 7,2 76,43 9,6 36,57 7,3 55,37 8,5 115,07 5,7 146,31 6,8 60,44 7,1 58,43 9,7 47,75 8,5 101,34 10,7 --------- -------------- -----60,71 8,9 17,78 9,7 9,65 11,3 44,47 9,7 73,14 9,7 --------- -----57,4 11,2 81,3 9,9 --------- -------------- -------------- -----41,4 11,7 --------- -----41,9 10,2 105,67 10,3 56,14 8,4 --------- -----12,8 9,7 0 8,2 --------- -----68,2 8,7

P = Precipitacións.

Abril P T 46,72 8,3 14,49 8,4 34,78 8,4 45,71 8,1 53,09 8,9 100,59 8.1 88,41 8,5 31,23 8,3 61,21 9,6 3,8 9,8 215,66 8,1 92,72 11,7 72,14 10,1 81,02 7,1 98,56 12,2 52,83 11,7 122,95 8,8 --------- ----51,56 9,8 56,66 10,9 204,97 9,8 72,14 10,1 19,05 12,5 68,57 11,9 19,82 13,7 264,14 8,6 111,24 11,9 --------- ------------- ------------- ----46,24 11,9 --------- ----51,04 11,9 23,87 10 37,35 12,5 --------- ----49,8 9,1 38,8 12 --------- ----72,8 10,1

Maio P T 116,32 12 89,41 10,7 85,11 10,8 7,63 12,1 99,31 10,2 78,49 11 142,24 11,3 61,72 10,9 117,11 10,9 48,27 11,7 153,64 10 134,36 8,6 57,65 10,5 43,43 13,6 54,88 12,7 63,5 13,2 74,43 16,5 --------- ----20,33 13,1 59,69 15,3 124,19 12,9 87,13 13,7 83,56 15,5 114,81 12,8 131,58 14,6 71,13 14,2 66,27 14,9 --------- ----71,13 14,2 --------- ----18,54 15 --------- ----81,27 14,9 14,73 15,4 49,79 14,9 --------- ----16,4 13,4 12 12,7 --------- ----74,2 12,8

Xuño P T 19,04 14,8 56,91 14,2 43,44 15,1 11,18 16,9 78,75 12,6 55,12 13,1 8,38 14,5 66,29 13,8 22,86 15,1 108,97 15,1 11,69 15,4 58,4 14,2 59,46 14,5 18,79 16 64 15,8 21,59 15,5 23,36 17,5 --------- ----27,18 16,2 89,18 14,4 74,18 16,7 4,32 16,7 17,79 16,7 12,96 18,1 70,38 15 20,58 17,4 55,88 16,1 --------- ----21,33 18,1 --------- ----25,66 18,9 --------- ----24,13 18,9 7,62 19,1 70,36 16,5 --------- ----52,6 16,8 63,8 15,8 --------- ----41,4 15,9

T = Temperaturas.

Xullo P T 14,99 15,6 46,43 16 8,13 16,9 45,46 17,9 68,85 14,9 7,12 16,4 11,17 17,3 21,61 15,1 2,8 16,3 53,34 16,5 52,58 17,3 14,73 17,2 29,72 17 0 18,3 26,92 18 25,4 16,5 23,88 20,6 ----------19,56 19,4 7,11 19,6 23,12 18 53,09 18,9 51,32 19,4 23,38 19,1 15,24 17,6 57,66 18,5 17,28 19,9 ----------90,42 18,2 ----------31,49 18,1 14,73 19 7,62 20,3 9,39 21,2 26,67 18,2 ----------39,6 17,4 21,2 18,5 ----------28,2 17.9

Agosto P T 1,27 18,6 4,57 15,8 30,99 17 53,61 17,1 55,43 15,4 3,66 16,5 3,82 15,7 12,71 18,3 2,78 17,4 10,41 16,5 55,1 16,7 78,24 16,6 10,43 16,2 34,8 17,4 29,47 19 5,34 18,1 20,83 19,6 ----------38,61 20,4 83,32 18,8 50,55 18,5 24,38 19,2 15,24 19,8 8,7 19,3 60,7 18,8 3,05 20,4 55,13 19,5 ----------60,45 19,7 ----------15,75 21,7 77,22 18,4 29,46 19,6 18,29 19,7 14,98 17,7 ----------5,6 18,8 2,6 19 -------- ----28,7 18,3

Setembro P T 66,03 16 69,09 13,4 218,94 14,4 64,53 13,8 31,5 15,8 27,69 15,6 54,86 15,7 30,73 16,4 95 15,3 84,34 15,8 31,49 16,2 33,53 14,7 1,53 17,2 108,48 17 106,44 19,3 1,27 16,8 15,75 16,4 --------- ------113,79 18,3 82,8 15,8 119,87 14,5 87,89 14,6 142,49 14,9 --------- ------24,39 18 86,62 17,4 166,14 17,2 --------- ------74,68 16,1 --------- --------------- ------56,91 17,4 8,63 17 40,64 18,8 6,1 16,5 --------- ------0 16,4 7,2 16,6 ------------64,3 16,2

En vermello: P e T máximas.

Outono P T 153,43 11,2 72,41 8,7 81,53 12,8 200,91 10,9 103,38 12,3 9,4 12,2 133,09 11,4 116,33 12,2 103,63 11,6 138,69 11,4 29,48 12,3 147,32 11,8 7,11 12,1 39,38 12,9 229,38 11,9 91,42 13,9 74,67 15,2 --------- -----74,92 11,4 144,52 10,4 134,38 10,5 86,11 13,8 75,19 14,4 --------- -----105,42 15,7 58,95 12,9 135,38 12,5 --------- -------------- -------------- -------------- -----97,54 12,4 86,11 14,8 177,02 15,3 27,68 14,3 --------- -----60,6 10 98,8 13 ------------101,4 12,4

Novembro P T 18,29 8 105,9 7,7 117,11 8,5 129,49 7,5 45,21 8,2 40,91 8,5 99,32 7,8 163,06 7,5 1,02 9 154,68 8,8 87,63 11,2 182,63 8,5 91,18 7,1 105,67 8,2 78,49 8,6 26,67 9,7 128,02 10,6 --------- ------153,7 9 89,65 11,3 49,54 7,7 90,69 10,3 107,7 10,4 --------- ------220,47 10,8 77,97 9,1 73,91 8,2 --------- --------------- ------230,38 9,7 --------- ------23,11 7,8 42,93 11,2 86,61 11,2 --------- --------------- ------357,2 10,1 113,8 8,9 -------------106,2 9,1

Decembro P T 57,15 5,1 16,77 6,5 84,57 3,4 199,39 6 171,69 8,8 167,37 7,4 180,31 7,4 88,13 5 313,95 7,8 168,9 6,1 148,84 6,1 193,31 6,3 136,9 6,8 71,38 7,4 18,79 9,1 25,66 5,3 184,9 10,2 --------- -----1,77 5,9 92,97 7,4 83,32 8,9 179,57 8,4 181,89 9,2 --------- -----165,12 8 44,45 6,5 111,75 7,9 --------- -------------- -----151,13 9,6 --------- -----80,27 5,5 88,4 4,6 66,3 6,8 --------- -----80,2 5.6 333 6,2 86,7 5,3 --------- ----122,4 6,9

En verde: P e T mínimas.

Anual P T 712,95 10,5 799,41 10,1 950,72 10,5 910,34 10,7 1230,12 10,7 1003,63 10,8 1227,34 10,7 868,43 10,7 938,56 11,1 923,54 11,1 955,78 11,2 1322,08 10,5 862,10 10,8 926,35 11,3 887,27 10,8 465,56 12,1 894,34 13,1 ---------- --------------- -----831,13 12,0 944,4 11,8 924,87 12,6 938,57 13,2 ---------- --------------- -----819,68 12,8 933,04 12,5 ---------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----519,4 12,9 634,22 13,2 ---------- --------------- -----1152,2 11,9 668,1 11,8 ------------897,9 11,5


Os datos recollidos na táboa anterior, permitíronnos elaborar diversos climogramas como os dos seguintes exemplos:

Climograma Lugo 2010

5

Decembro

Novembro

Outono

Setembro

Xullo

Meses

Agosto

0

40

14 12 10 8 6 4 2 0 -2

35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Días

Temperaturas

Febreiro 1973

Precipiracións Temperaturas

Temperatura

10

Xaneiro

Decembro

Novembro

Outono

Agosto

Setembro

Xullo

Xuño

Meses

Precipitacións

Maio

Abril

Marzo

Febreiro

0

15

Xuño

5

Temperatura

20

Abril

10

Precipitacións

25

Marzo

15

375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Febreiro

20

Precipitacións

25

Temperatura

375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Xaneiro

Precipitacións

Climograma Lugo 1973

Maio

5

Precipitacións Temperatura


6

14 12 10 8 6 4 2 0 -2

Temperaturas

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Temperaturas

Precipitaci贸ns Tempetatura

2011

2009

2006

2003

1996

Anos

1994

1992

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1973

Precipitaci贸ns

Climograma Febreiro 1973 - 2011

CLIMOGRAMA ANUAL 1973 - 2010 1400 1000 800 600 400 200

2010

2006

1999

1995

1993

1989

Anos

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

0 1973

Precipitaci贸ns

1200

Precipitaci贸ns Tempetatura


7

Actividade3: Durante o mes de febreiro de 2011 recoller e anotar diariamente os datos de temperaturas máxima e mínima, precipitacións diarias e días de néboa para poder utilizar a posteriori. Durante os 28 días do mes de febreiro, recollemos os datos que aparecen na táboa, maioritariamente consultamos http://meteo.aerolugo.com/lugo/ e unha minoría utilizou a prensa ou pequenas estacións meteorolóxicas que teñan na súa casa. Os datos obtidos son os seguintes:

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LUGO (MES DE FEBRERO DE 2011) T. Máxima T. Mínima T. Media Precipitacións 9,9 0,4 3,1 0 14,9 -3 4 0 11,9 0,6 5,2 0 14,9 2,3 6,6 0 21,1 -2,2 7,4 0 19,5 -0,3 7,6 0 16,3 1,8 8 0 16,6 1,4 8 0 16,6 1,4 8 0 18,4 9,1 11,7 0 15 8,1 10,5 0,8 16,7 6,6 10 1 12,3 5,9 8,1 9,6 11,7 3,7 5,7 4,2 11 4,4 6,7 8,6 10,1 2,5 6,3 19,4 13,2 4,6 7,9 10,2 9,8 6,2 6 1 19,1 9 12,1 1,8 12,7 7,6 9,3 8 12,2 7,5 8,8 1,8 15,1 11,3 11,2 0,2 19,9 6,8 11,3 0 23,8 1,9 10,8 0.2 24,1 2,4 10,2 0,2 20,8 7,3 11,3 0 18,6 4,3 9,4 0,4 16,7 3,3 7,9 1

Néboa N S S S S N N N N N N S N N N N N N N N N N N S S N N N


Actividade 4: Elaborar o climograma do mes de febreiro de 2011 cos datos da Actividade 3 e facer unha comparativa cos datos obtidos nas Actividades 1 e 2. Dos datos da táboa da actividade anterior elaboramos dous climogramas, o primeiro representa as precipitacións e as temperaturas máximas e mínimas diarias e o segundo as precipitacións e as temperaturas medias diarias.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4

Temperaturas

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

14 12 10 8 6 4 2 0 -2

Temperaturas

Precipotacións

Febreiro 2011

Precipitacións Tmáxima Tmínima

28

Días

Febreiro 2011 40 35

Precipitacións

8

30 25 20 15 10 5 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Días

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Precipitacións Temperaturas


9

Dado que na enquisa da Actividade 1 unha das preguntas referíase a néboa, tamén acadámo-los datos que puidemos acerca dos días de néboa anuais dende 1973 e cos datos obtidos fixemos a correspondente gráfica:

125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Anos

2007

1998

1997

1995

1994

1993

1992

1991

1989

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

Días de néboa

1973

Días de néboa

Néboas


Dada a cantidade de datos acadados e que deron lugar a 69 climogramas distintos e tendo en conta que é, por cuestión de espazo, imposible publicalos todos, fixemos uns resumos de medias por anos e tamén de medias do mes fe febreiro por anos, o que nos presentará a comparativa a unha simple ollada. Nestes casos tamén incluiremos a liña de tendencia. Comezamos polas precipitacións e temperaturas medias anuais:

1400

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Precipitacións

1200 1000 800 600 400 200

Precipitacións Tempetatura Lineal (Precipitacións)

2010

2006

1999

1995

1993

1989

Anos

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

0

Temperaturas

CLIMOGRAMA ANUAL 1973 - 2011 CON LIÑA DE TENDENCIA DE PRECIPITACIÓNS

1400

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1200 1000 800 600 400 200

2010

2006

1999

1995

1993

1989

Anos

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

0

Temperaturas

CLIMOGRAMA ANUAL 1973 - 2010 CON LIÑA DE TENDENCIA DE TEMPERATURAS

Precipitacións

10

Precipitacións Tempetatura Lineal (Tempetatura)


A comparativa dos meses de febreiro dos distintos anos consultados, en canto a precipitación e temperaturas, deunos os seguinte resultados:

Precipitacións Tempetatura Lineal (Precipitacións)

2011

2009

2006

2003

1996

1994

1992

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

14 12 10 8 6 4 2 0 -2

Temperaturas

225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1973

Precipitacións

CLIMOGRAMA FEBREIRO 1973 - 2011 CON LIÑA DE TENDENCIAS DAS PRECIPITACIÓNS

Anos

225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

Anos

2011

2009

2006

2003

1996

1994

1992

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

14 12 10 8 6 4 2 0 -2

Temperaturas

CLIMOGRAMA FEBREIRO 1973 - 2011 CON LIÑA DE TENDENCIA DE TEMPERATURAS

Precipitacións

11

Precipitacións Tempetatura Lineal (Tempetatura)


Por último para rematar esta Actividade, pareceunos importante incluír a tendencia das néboas.

NÉBOAS 1973 - 2007 CON LIÑA DE TENDENCIA

125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Días de néboa

Anos

1998

1995

1993

1991

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

Lineal (Días de néboa)

1973

Días de néboa

12


13

Actividade 5: Extraer conclusións. Segundo os datos que nos aportan as últimas gráficas podemos concluír que en LUGO:   

   

As precipitacións medias anuais, están descendendo. A tendencia indica unhas precipitacións medias de 800 mm/ano, cando a media dos últimos 40 anos é de 897,9 mm/ano. As temperaturas medias anuais, están ascendendo. o o A tendencia indica unhas temperaturas medias de 12,8 C/ano, cando a media dos últimos 40 anos é de 11,5 C/ano. Vistos estes datos e se comparamos cos da enquisa feita na Actividade 1, referentes as precipitacións, o 100% dos preguntados na enquisa afirmaban que chovía máis antes que agora e un 85% tamén afirma que nevaba máis. Polo que se refire as temperaturas, facendo unha análise máis polo miúdo dos datos que obtivemos, vemos que nos invernos as temperaturas mantéñense máis ou menos igual que anos atrás, pero están a subir a media nas outras tres estacións do ano, o que fai que a temperatura media anual está aumentando; estes datos coinciden cos da enquisa xa que o 92% dos preguntados responderon que o longo do ano facía máis frío. As precipitacións nos meses de febreiro, están descendendo. A tendencia indica unhas precipitacións medias de 60 mm/febreiro, cando a media dos últimos 40 anos é de 88,4 mm/febreiro. As Temperaturas nos meses de febreiro, mantéñense case igual. o o A tendencia indica unhas temperaturas medias de 6,7 C/febreiro, cando a media dos últimos 40 anos é de 6,6 C/febreiro. As néboas, o mesmo que as precipitacións, tenden a baixa pero neste caso non é tan significativa. O mes de febreiro, foi o mes máis irregular en canto a precipitacións e variacións de temperatura dos últimos 40 anos.

Para rematar, preguntámonos: TERÁ QUE VER ESTE SIGNIFICATIVO AUMENTO DA TEMPERATURA CO EFECTO INVERNADOIRO E O QUENTAMENTO GLOBAL? ESTÁ A TERRA REALMENTE EN PERIGO? Damos as grazas a tódolos que participaron na enquisa o mesmo tempo que desexamos que conserven a súa boa memoria, xa que atinaron ao 100% nas súas opinións sobre o tempo pasado en Lugo.

Os alumnos de 1º da E.S.O. do I.E.S. Leiras Pulpeiro Lugo, a 26 de abril de 2011

O clima de Lugo  

Tarefa que forma parte dun proxecto interdisciplinar denominado "Facer Lugo", a través do que o alumnado do IES Leiras Pulpeiro achégase á r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you