Page 1

u Om Grupputveckling . . .

1

u Förslag på upplägg . . .

2

u Om Ledarcentrum 67oN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moderna

2

Utveckla

arbetsgrupper

o r g a n i s at i o n e r ä r h e lt b e r o e n d e av

välfungerande arbetsgrupper. m ä n n i s k o r s o m i n f o r m at i o n o c h b e s l u t f at ta s .

Det är i möten mellan utbyts, diskussioner förs

Förbättra arbetsklimatet och stärk lagandan! För att medarbetarna ska kunna prestera maximalt krävs väl fungerande grupper som ser och tar tillvara varje medlems yttersta potential. Ibland känns det som om gruppen står still och trampar vatten, eller springer i ett ekorrhjul. Det är just då man ska satsa på grupputveckling. Dysfunktionella grupper kostar nämligen mycket tid och i slutändan pengar eftersom de fokuserar på fel saker och därmed blir ineffektiva. Är det dessutom så illa att gruppen inte arbetar i en atmosfär av trivsel och välmående kan det få stora konsekvenser för medarbetarna och företaget. Vi hjälper grupper att blir mer kreativa och effektiva. Ofta innebär det att skapa relationer

i gruppen, att tydliggöra och konkretisera mål och roller, att ge gruppen kunskap och verktyg för effektivare kommunikation och inte minst att stärka samhörigheten i gruppen.

Vårt arbete präglas alltid av professionalitet och seriositet. Inget flams och trams med andra ord. Men vi vet också hur otroligt viktigt det är att ni får skratta och ha roligt tillsammans!

copyright 2010


O rganisationer

växer med sina medarbetare Här presenteras ett antal områden som är viktiga för välmående grupper eller arbetslag och som kan ingå i en grupputveckling från Ledarcentrun 67oN. Vi har möjlighet att tillsammans med Er skräddarsy ett uppdrag där vi plockar ihop de områden som Ni upplever är viktigast för just Er grupp eller Ert arbetslag.

Investera för framtiden

Mål

Grupputveckling •

ad har verksamheten för mål? Vad har vi för mål V med grupputvecklingen?

i pratar om vad målen innbär för gruppen och för V var och en av medlemmarna i gruppen

Självinsikt • • •

Ledarcentrum 67oN Ledarcentrum 67oN stärker ledare, grupper och organisationer med hjälp av utvecklingsinsatser och utbildning som gör skillnad på riktigt. Vi vet att alla ledare vill utvecklas. Både sig själva, sina medarbetare och sina verksamheter. Vi vet också att ledare är kräsna när det gäller sin egen kompetensutveckling. Därför är det av yttersta vikt att den tid Du som ledare spenderar på din egen utveckling präglas av professionalism och kvalitet. Det är en självklarhet för oss.

Vem är jag? Vilka är mina styrkor? H ur uppfattas jag av andra? Vad tillför jag gruppen? Vad tillför gruppen mig?

Vi pratar om hur en grupp utvecklas, vilka faser en grupp kan befinna sig i, vad som kännetecknar de olika faserna, vilken fas ni är i just nu och vad som krävs för att ni ska komma vidare.

Grupptillhörighet och samhörighet •

Vi gör flera olika övningar i syfte att stärka gruppkänslan och öka tilliten bland medlemmarna i gruppen. Övningarna kan vara både inomhus och utomhus, de kan vara fysiska likväl som kluriga tankenötter.

Kommunikation • • • •

Har vi ett öppet diskussionsklimat? P ratar vi så att vi förstår varandra? U ppmuntrar vi varandra? Vågar alla i gruppen vara sig själva? Feedback

Normer och spelregler •

Vilka regler gäller på vår arbetsplats och i vår grupp? Vad har vi för jargong och är den accepterad av alla?

När vi arbetar med grupputveckling försöker vi alltid blanda ”allvar” med skratt. Det är värdefullt att deltagarna förstår varför ni arbetar med grupputveckling, varför det är viktigt att de arbetar effektivare osv. Samtidigt är det minst lika viktigt att gruppen har roligt i processen. Skratt förlöser och binder samman. Därför blandar vi små teori-, och diskussionspass med mycket roliga övningar. Vi kan vara inomhus eller utomhus. Det kan växla mellan aktiviteter med syfte att skapa större tillit mellan gruppens medlemmar och aktiviteter som skapar sammanhållning bara för att de är roliga!

www.ledarcentrum.se info@ledarcentrum.se +46 (0)70 - 692 60 80 copyright 2010

Grupputveckling  

Grupputveckling från Ledarcentrum 67 grader N

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you