Page 1

2010-06-10

Socialdemokraterna i Oskarshamn ”Moderaterna vill privatisera Hälsocentraler i Oskarshamn” Debatten om att slå ihop Oskarshamns Hälsocentraler eller inte fortsätter. Idag går Peter Wretlund (S) ut och menar att moderaterna har en dold agenda: – Jag är övertygad att moderaterna vill försämra landstingets primärvård för att därigenom bana väg för en ökad privat efterfrågan, säger han. – Officiellt pratar partiets företrädare om samordningsvinster och rekryteringsmöjligheter. Jag tror att skälet är något helt annat. Jag är övertygad att moderaterna vill försämra landstingets primärvård för att därigenom bana väg för en ökad privat efterfrågan. Alla som följer den politiska debatten vet att moderaterna har privatisering överst på sin politiska dagordning, säger Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun. Han menar att det som kännetecknar landsting där moderaterna har makten är utförsäljning och privatisering av sjukvården. I Stockholm har moderaterna genom ”vårdvalet” privatiserat stora delar av den gemensamma primärvården. – På sina håll i landet har moderaterna realiserat ut offentliga verksamheter för en spottstyver. Moderaterna ser inte till patienternas bästa, utan främst till de privata vårdgivarnas intressen. – Jag är bergfast motståndare till att privatiseringen ska ske genom att den offentliga vården nedrustas och därmed tvingas att kliva åt sidan. – Skulle vi mot förmodan få politiskt majoritetsskifte i landstinget lever primärvården i Oskarshamn farligt. Min och Socialdemokraternas uppfattning är att primärvården ska finnas nära medborgarna, inte på långa avstånd. Vi säger nej till sammanslagning och stordrift. Vi vill bygga en ny hälsocentral i Kristineberg, inte lägga ned den, säger Peter Wretlund. För ytterligare kommentarer ring Peter Wretlund, 070-523 38 85.

www.socialdemokraterna.se/oskarshamn

Hälsocentraler  

Pressmeddelande ”Moderaterna vill privatisera Hälsocentraler i Oskarshamn”

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you