Page 1

Białystok

Faktura VAT

miejsce wystawienia

2012-10-27

Nr: 1/2012

data wystawienia

2012-10-27

ORYGINAŁ

pieczęć sprzedawcy

Sprzedawca: Magdalena Romanowska ul. Chrobrego 3E/16, 15-057 Białystok

data sprzedaży

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

NIP: 111-111-22-22 Forma płatności:

Przelew

Bank: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Termin płatności:

2012-11-10

Konto: 11 1111 1111 1111 0000 0000 1111

Lp.

1.

2. 3. 4. 5.

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL->ENG "Wdrożenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej na obszarach przyujściowych i w strefach przybrzeżnych" (110 926 znaków; 1 800 znaków=1 szt.) Tłumaczenie pisemne POL->ENG "Kwestie społeczne w zakupach" (134 973 znaki; 1 800 znaków=1 szt.) Tłumaczenie pisemne POL->ENG "OBWE" (7 305 znaków; 1 800 znaków=1 szt.) Tłumaczenie pisemne POL->ENG "Konstytucja RP" (102 141 znaków; 1 800 znaków=1 szt.) Tłumaczenie pisemne POL->ENG "Traktaty unijne" (529 724 znaki; 1 800 znaków=1 szt.)

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

J.m.

ilość

szt.

61.63

24,53

1 511,78

23

347,71

1 859,49

szt.

74.99

24,53

1 839,50

23

423,09

2 262,59

szt.

4.06

24,53

99,59

23

22,91

122,50

szt.

56.75

24,53

1 392,08

23

320,18

1 712,26

szt.

294.29

24,53

7 218,93

23

1 660,35

8 879,28

Razem

12 061,88

X

2 774,24

14 836,12

W tym

12 061,88

23

2 774,24

14 836,12

Razem do zapłaty złotych: 14 836,12 Słownie: czternaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy

Wystawca:

Druk: www.fajnafaktura.pl

Odbiorca:

Strona 1/1

Faktura VAT  

Wykonana przeze mnie faktura VAT. Przyznam, że było to dla mnie jedno z trudniejszych zadań w czasie tych praktyk. Mam tylko nadzieję, że ni...