Page 1

Arbejdsmarkedscenter Midt CENTRUM

VEST

• Fredens Torv • Vestergade • Vester Allé

• Holmstrupgårdvej • Klokkerbakken/Ryvej

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Lønningslisten Ledelse

Medarbejdere (74)

• Centerchef • Souschef • Administrations- og økonomichef • Konstitueret leder

• • • • •

• Afdelingsleder/EGU

Teamkoordinatorer (7) Vejledere (49) Værkstedsledere (3) Værkstedsassist. (3) Administrativt/teknisk personale (12)

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Kerneopgaver 1 • • • •

Vejledning & opkvalificering for match 3-5 Straksafklaring for unge Straksaktivering Åbne tilbud (rådighedsafklaring) Aktive deltagere 421 Aktivitetsbevilling 29.631.927 Budgetforudsætning 466 pladser / 63.588 gn.pris Grundbevilling 5.154.131

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Kerneopgaver 2 • EGU • Ekstraordinære lære- og praktikpladser EGU, bevilling

12,1 mio.

(incl. 2,5 mio. fra budgetforliget)

”Sæt skub i EGU!”, bevilling Undervisningsmin. & KL

0,5 mio.

Ekstraordinære lære- og praktikpladser, bevilling

9 mio.

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Kompetencecenter • • • • • • •

EU-støttede seniorprojekter Modtagelse af kvoteflygtninge Integrationsforløb Kulturel Kompetence Konflikthåndtering PAS-test (pædagogisk afdæknings system) Testcenter PC-kørekort

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Ungeindsatsen

Ă…rhus Kommune

BeskĂŚftigelsesforvaltningen


Tilbud/forløb Straksafklaring

Fredens Torv • 1500 personer i 2008 • 2 ugentlige indtag

EGU

Vestergade • 150 uddannelsespladser årligt • 7 holdindtag om året

Ungetilbud Jobværksted f. unge & Mandag morgen Fredens Torv

Café Monroe

Kulturhus Århus • 44 helårspladser pt. 66 tilmeldte kursister

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Straksafklaring • forløb op til 3 uger • under 30-årige, matchgruppe 2-4

Mål • flest muligt i selvforsørgelse uden anden indsats • alternativt lægges målrettet job-/uddannelsesplan med start på første trin i plan

Indhold • • • •

job- og uddannelsesvejledning afdækning af kvalifikationer CV og ansøgning aktiv jobsøgning

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


EGU • • • • •

erhvervsfaglig grunduddannelse 2-3 årig praktisk erhvervsuddannelse ca. 20-40 ugers undervisning over hele perioden krav om stabilitet i fremmøde samt brancheafklaring lærlingeløn under praktik – skoleydelse i undervisningsperiode

2008-09: Udviklingsaktivitet ”Sæt skub i EGU”

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Ungetilbud • • • •

3 mdrs. vejlednings- og opkvalificeringsforløb (VOP) 18-30 årige, matchgruppe 3-4 Mål: job- og uddannelse igangsættelse af første trin i konkret og realistisk job/uddannelsesplan

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Ungetilbud - resultatopgørelse 2007 I alt 68 unge afsluttet i Jobværksted f. Unge samt Mandag Morgen Job & uddannelse Løntilskud

34 9

Virksomhedspraktik Vejledning & opkvalificering Sygdom

3 3

17

2

Udeblevet

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Ungetilbud - vejledning

individuelle samtaler - ressourceafdækning - barriereafdækning - handleplan

gruppevejledning - temadiskussion - branche/uddannelsesintroduktion

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Ungetilbud - opkvalificering faglig - dansk og matematik - sprogundervisning - hygiejnecertifikat - PC-kørekort

personlig - ansvarlighed - mønsterbrydning

social - samarbejde - konflikthåndtering

supplerende indsats - sociallægesinst. - misbrugscenter, lokalpsykiatri, mødre-hjælpen, UU - behandling - døgn-backup

praktik - brancheafklaring - arbejdstræning

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Ungetilbud - metoder SMTTE-model den løsningsfokuserede samtale

PAS-test

mønsterbrydning mentorordning

mesterlæring

anerkendende tilgang (appreciative inquiry)

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Dilemmaer/udfordringer Profil

• ca. 75 % af deltagerne har et - ofte uerkendt misbrugsproblem • 70 % af unge mødre (Café Monroe) har massive sociale og personlige problemer • ca. 30% af deltagerne har diagnosticerede psykiske lidelser

Krav

• realitet versus politiske krav • virksomhedsrettet indsats tids- og ressourcekrævende • praktikpladser afgørende for virksomhedsrettet indsats – målgruppen kan ofte ikke matche praktikkrav

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen


Udplaceringsaktiviteter

Ă…rhus Kommune

BeskĂŚftigelsesforvaltningen


Udplacering • jobbutikken • opbygning af jobkonsulent-korps • forlagt VOP-forløb (inspiration fra Makkerskabsprojekt)

Århus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen

Directors Meeting  

Management document