__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Herlev Sogns Kirkeblad 41.책rg. - nr. 3 Aug - sept - okt - nov 2014


Vores kreative Gud Vi kan snart sige et vemodigt farvel til sommeren, de lyse sommeraftener. Blomster står stadig i fuld flor, men sådan kan det ikke blive ved. Vi nærmer os efteråret, dagene bliver kortere, og de lyse nætter forsvinder, men vi skal ikke være forknytte. Selv om vi måske ønsker os et evigt forår, kan det ikke blive ved. Der venter os et smukt efterår, med de smukke farver, brune og gule ja, mange flere. Vi kan nok ikke tælle dem alle, men vi kan igen nyde Guds natur. Han har skabt alt så smukt, at vi må nyde hver årstid. Gå en tur i skoven, hvis der er kræfter til det, for der er så smukt. Vi har så meget at takke vores skaber for, ikke bare de smukke farver, også de mange fugle og dyr, der færdes i naturen. Gud har skabt de 4 årstider, netop for at vi kan nyde alt det skabte.

Der er en tid, hvor blomster og blade bryder frem for igen til at visne og dø. Alle blomster har et lille fint blad, som man kalder hjertebladet. Det er der for at værne om planten. Rives det ud, vil planten til sidst dø. Vi mennesker kan sammenlignes med sådan en plante. Vi har også et hjerteblad. Det er troen på Jesus. Rives det ud, vil vi også dø. Kristus har brudt dødens magt og vist, at der er en opstandelse. Trods storm og død venter os engang et evigt forår. Lad gulne hvert et blad på kvist, lad falme alle strå, Guds kærlighed, jeg ved for vist, omskiftes ikke så. (Fra Dybt hælder året i sin gang) Menighedsrådsformand Bente Gydesen


Aktuelt i sognet Nyt fra menighedsrådet Fredagsmøder i sogneDer afholdes offentlige menigheds- huset rådsmøder kl.19.00 i sognehuset, 2.sal: Onsdag, d.6.8. Onsdag, d.17.9. Onsdag, d.15.10. Onsdag, d.26.11.

Gudstjenester på "Herlevgård"

Fredag, d.5.9. kl.14 - høstfest Fredag, d.3.10. kl.14 Fredag, d.7.11. kl.14 Fredag, d.5.12. kl.14: Adventsmøde

Morgenandagt med fællesbøn

Sædvanligvis den 1. og 3. lørdag i hver måned kl.9.00-9.30 i kirken. Vi mødes to tirsdage hver måned kl.14.30. Den ene gang er der alter- 2.8. 16.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11. 15.11. gangsgudstjeneste. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 7.10. 4.11. Sogneaftener 18.11. Onsdag, d. 8.10. kl. 19.30 får vi besøg af pianist og musikpædagog Aksel Skjoldan og klassisk fløjteMøde i Bjælkestuen nist Søren Juhl, der med levende mandag, d.6.10. kl.14 musik og stort digitalt billedshow formandag, d.3.11. kl.14 tæller historien om Martin Luther mandag, d.15.12. kl.14 - fælles- mennesket & musikken. møde med Danmission-kredsen Reformationens menneskelige ansigt skildres gennem fortællingen Danmission-kredsen om mennesket Luther. Vi ser et stort Møde i Bjælkedigitalt billedshow fra de steder, Lustuen ther levede og virkede, hører musik mandag, d.22.9. kl.14 fra Luthers samtid, heriblandt til mandag, d.13.10. kl.14 hans salmer med mere. mandag, d.17.11. kl.14 mandag, d.15.12. kl.14 - fælles- Onsdag, d. 12.11, kommer Cecilie møde med Sømands-kredsen Vestergaard Raaberg, som er teoSømands– og Danmissionskred- logisk medarbejder i Bibelselskabet sene: Kontakt Bente Kjøllerog fortæller om Bibelselskabets arRasmussen, 44 94 00 52 bejde. I 200 år har Bibelselskabet arbej-

Sømandskredsen


det for at udbrede kendskabet til Bibelen og få så mange som muligt til at åbne den. Meget har ændret sig, og i dag bruger man også apps, tegneserier, popmusik og nye oversættelser som bibelåbnere!

Kernen er stadig den samme - at gøre Bibelen tilgængelig og nærværende. Få et indblik i Bibelselskabets arbejde både her i landet og blandt forfulgte og udsatte kristne i andre dele af verden.

Bliv minikonfirmand i Herlev kirke! Går du i 4. klasse, så se her: Vi går på opdagelse i kirkens univers 7 torsdage i efteråret fra 15.00-16.30, første gang 2. oktober. Nærmere oplysninger: Jette Krastins tlf. 44 91 64 76 E-mail: jk@herlevkirke.dk Joakim Hansen tlf: 38 11 84 11 Email: joah@km.dk

Kirkens Børne– og Juniorklub i sognehuset Børneklubben og juniorklubben mødes onsdage fra 15.45 til 17.00. Opstart onsdag, d.10.september foran Kirken Ring og hør nærmere hos Bente KjøllerRasmussen tlf. 44 94 00 52 eller Jette Krastins tlf. 44 91 64 76

Børnegudstjeneste

Alle børn, der bliver døbt i Herlev kirke, får en dåbshilsen fra kirken en gang om året i 4 år. For dem, der blev døbt for 5 år siden inviterer vi til en særlig børnegudstjeneste lørdag, d.23.august kl.11.00. Vi taler sammen om dåben i Herlev Kirke og hvad det betyder, at være døbt til at være et Guds barn. Alle børn og deres forældre er velkomne


Kirkekoncert

Mandag d. 10. november kl. 19.00 er der koncert i kirken med talentfulde elever musikskole og deres lærere. Vi skal høre flere forskellige ensembler og solister.

På sporet af Jesus

Velkommen til en festlig dag, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvem Jesus var, og hvad han egentlig foretog sig dengang han vandrede rundt på de støvede veje i Israel. Skolernes 4. klasser er inviteret til at være med! Tirsdag d. 16. september kl. 9-12.30. Tilmelding senest d. 21. august til: Johnny Oslo Tidemand, tlf.: 2071 5122


Høstgudstjeneste Søndag, den 5.10. kl.10 er der høstgudstjeneste. Vi pynter op til fest med blomster, korn og frugter. Børn og unge går i procession med frugt og grønt. Med vore dejlige høstsalmer siger vi tak til Gud, som hvert år giver en god høst. Der bliver lejlighed til at give en gave til forskellige gode kirkelige og sociale formål. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Fælleskirkeligt udvalg

DSUK-dag

Søndag, d.23. november holder vi igen Aftenåbent i Herlev Kirke, fredag d. 29. 8. kl. 19-22.15 DSUK-dag i Der vil i løbet af aftenen være muHerlev, hvor alle lighed for samtale, for at skrive en fra nær og fjern bøn, og for at tænde et lys. Hver er velkomne. time vil der være indslag. Kl. 19.00-19.30: Velkomst og stille- DSUK står for: Danske Sømands– og Udlandskirker gudstjeneste med fællessang. Kl. 20.00-20.25: Sange ved Herlev Dagens program: Kl.10.00 kirkes kor og organist gudstjeneste i Herlev Kirke, Kl. 21.00-21.30: Meditation kl.11.30 kirkefrokost og lotteKl. 22.00-22.15: Bøn og velsignelri i Sognehuset til fordel for se DSUK. Derefter vil redaktør af ***** NYT og informationsmedarbejFællesspisning og fest! Lørdag, d.8.11. fra 18-21.30 er der der Bo Nygaard Larsen holde fællesspisning og fest i Birkholm foredrag og vise billeder om Sognehus. Medbring en ret til buf”DSUK i 10 år”. Der vil være feten - drikkevarer kan købes. lotteri til fordel for DSUK.


Sogneaftner i Herlev Kirkes Sognehus


Herlev Kirkes Menighedsråd indbyder til en række sammenkomster i

20142015

Herlev Kirkes Sognehus Herlev Bygade 38B.1.sal (skråt over for kirken) ♦ Sogneaftnerne er stedet, hvor aktuelle emner belyses og debatteres på folkekirkens grund. ♦ Sogneaftnerne er åbne for alle ♦ Der er hver aften god tid til at hygge sig ved kaffen og teen. ♦ Sogneaftnerne er tilrettelagt af menighedsrådet: Bente Gydesen Ole Strømfeldt Ane-Mette Kamstrup-Jørgensen Birgit Drøidahl Larsen Leif Kjøller-Rasmussen

Robert Lund Kaj Gydesen Rie Thomsen Joakim Hansen

Vel mødt i Herlev Kirkes Sognehus!


Sogneaftener 2014-2015 Onsdag, d. 8.10.14 kl.19.30: Aksel Skjoldan og Søren Juhl: Martin Luther — Mennesket og musikken Onsdag, d.12.11.14 kl.19.30: Cecilie Vestergaard Raaberg: 200 år som affyringsrampe for Bibelen Onsdag, d.11.2.15 kl.19.30: Helen Berhane: Nattergalens sang - Om tro og forfølgelse i Eritrea

Onsdag, d.11.3.15 kl.19.30: Foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst: Lise og Kaj Munk i Vedersø


Kirkelig aktivitetsvejviser Herlev Kirke Gudstjeneste - søn- og helligdage kl.10.00 Morgenandagt - den 1. og 3. lørdag hver måned kl.9.00 Herlevgård Gudstjeneste - normalt den 1. og 3. tirsdag hver måned kl.14.30 Sognehuset Sogneaften - normalt den anden onsdag i måneden kl.19.30 Fredagsmøder - den 1. fredag hver måned kl.14-16 Børneklub og juniorklub onsdage kl.15.45-17.15 Kirkekaffe efter gudstjenesten ca. en gang hver måned Om Sømandskredsen, Danmission-kredsen, bibelkreds, Indre Mission og Bethanias Unge giver præsterne eller menighedsrådets medlemmer oplysninger. Sognepræst Leif Kjøller-Rasmussen Herlev Bygade 31 Tlf. 44 94 00 52 lkr@km.dk

Sognepræst Joakim Hansen Tlf. 44 91 64 78 eller 38 11 84 11 joah@km.dk


Menighedsplejen Adventsmarked

Lørdag, den 29.november kl.11-15 holder Herlev Sogns Menighedspleje sit årlige, traditionelle adventsmarked. Der vil som sædvanlig være salg af julegaver og dekorationer, ligesom man kan nyde en veltillavet portion flæskesteg med rødkål og en kop kaffe eller gløgg med æbleskiver. Desuden er der tombola og lotteri og underholdning. Overskuddet går naturligvis til Menighedsplejen i sognet.

Julehjælp

Også i år uddeler Herlev sogns menighedspleje julehjælp til mennesker med bopæl i Herlev sogn. De indkomne ansøgninger bliver behandlet, og der kommer skriftlig besked om afslag eller om dato for afhentning af julehjælpen. Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret, Herlev Bygade 38B i dettes åbningstider fra den 10.11. og skal være afleveret senest den 20.11.


Menighedsplejen Herlev Festuge

Fredag, d.29.8. og lørdag, d.30.8. deltager Herlev Menighedspleje i Festugen med cafeteria, loppemarked og fiskedam. Kig ind i teltet ved præsteboligen.

Torsdagsspisning

Hver anden torsdag er der spisning i sognehuset. Vi begynder præcis kl.12. Maden koster kun 35 kr. Kom og få et godt måltid mad og mød andre mennesker. Se opslag ved kirke og sognehus.

Herlev Kirkes telefonkæde

En god tryghed i hverdagen. Du kan eventuelt kontakte sognemedhjælperen for at høre om muligheden for at komme med i telefonkæden.

Løvfaldstur

Den årlige løvfaldstur afholdes lørdag den 11. oktober. Bussen afgår fra biblioteket kl.10.30! Vi kører en tur ad grønne veje, spiser et rart sted og får også eftermiddagskaffe. Billetsalget finder sted hos sognemedhjælper Jette Krastins, tirsdag, den 2. september kl. 10.00-11.00 og derefter i sognemedhjælperens træffetider. Det er ikke muligt at bestille billetter før billetsalgets start. Turen er primært for folk, der bor i Herlev sogn eller folk med en naturlig tilknytning til Herlev Kirke.


Bethania Indre Mission i Herlev Herlevgårdsvej 28

Kontaktperson: Erik Eriksen, tlf. 44 91 83 93 Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl.19.00. Der er bedemøde kl.18.30. August: Ti.d.5.: Bibelundervisning v/ sognepræst Søren Isak Nolsøe. Emne: Salme 25 Ti.d.12.: Rejsesekretær Poul Arne Nyborg, Kristeligt Arbejde Blandt Blinde Ti.d.19: Bibelaften med recitation af Markus Evangeliet v/Klaus Laursen - v/ Evangelisk Alliance, Herlev Ti.d.26.: Bethania-aften. Daniel Kongshavn. Emne: ”Dronning Ester”

Oktober: Ma.d.29.9.-ons.d.1.10: Møderække v/ sognepræst Samuel LethLarsen Ti.d.7.: Bibelundervisning v. Inger Margrethe Kofod-Svendsen Ti.d.14.: Møde v. rektor Børge Haahr Andersen, Dansk BibelInstitut Fr.d.17.kl.14: Eftermiddagsmøde v/ Bodil og Henning Christiansen Ti.d.21.: Møde ved stud.teol. Simon Poulsen Ti.d.28.: Bethaniaaften. Caféaften

November: Fr.d.31.10.-sø.d.2.11.: Bethanialejr, September: Hvidekilde. Kagerupstationsvej 35, Ti.d.2.: Bibelundervisning v/ Samuel Kagerup, 3500 Helsinge, v.ungRoswall. Emne: ”Salme 42” domsmedarbejder Johnny Oslo Ti.d.9.: Møde v. missionær Bjarne Tidemand, Herlev Ti.d.5.: Bibelundervisning v/ DBIHvidbjerg. IM’s fødselsdag lærer Carsten Elmelund Ti.d.16.: Møde v. sekretær Simon Ti.d.11.: Møde v. sømandsmissioHollti, Åbne Døre - Om forfulgte nær Jørgen Erik Larsen kristne Ti.d.18.: Møde v.fhv. sekretær Fr.d.19.kl.14: Eftermiddagsmøde v/ Per Weber, Ordet og Israel Bodil og Henning Christiansen Fr.d.21.kl.14: Eftermiddagsmøde v/ Ti.d.23.: Lovsangs– og forbønsBodil og Henning Christiansen Ti.d.25.: Adventsfest v/ stud.teol. gudstjeneste i Herlev Kirke Jesper Sundgaard. Sø.d.30.: Adventshygge kl.15.


Bethanias Unge - fra 15 år Mødes hver onsdag, kl.19.00. Formand: Anna Offersgaard, tlf. 28 18 30 08 Bibelkredse Rundt i forskellige hjem Kontaktperson: Søren Madsen, tlf. 44 92 80 03 Fredagsmøder - for alle Normalt 3. fredag i måneden kl.14. Leder: Bodil og Henning Christiansen, tlf. 44 98 12 91

Kollekter marts - juni 2014 Danmarks folkekirkelige søndagsskoler 447,00 Folkekirkens nødhjælp 1.595,00 Brødremenigheden 287,00 Kristelig Handicapforening 480,00 Dansk Bibel-Institut 475,00 Danske Sømands– og Udlandskirker 325,50 Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 160,50 Kirkefondet 325,50 KFUM/K i Danmark 235,50 Folkekirkens Ungdomskor 185,50 Ethiopermissionen 360,00 Israelsmissionen 308,00 I alt

5.184,50

Bibelkreds

Vi mødes i bibelkredsen i præsteboligen, Herlev Bygade 31 en række onsdage. Ring og hør, hvornår vi mødes - tlf. 44 94 00 52. Bente og Leif Kjøller-Rasmussen

Københavns Nærradio

Kristen radio på Evangelisk Luthersk grund sender 24 timer om ugen, til både børn, unge, voksne og ældre. Vi sender andagter, bibelundervisning, debatprogrammer, musikprogrammer m.m. Vi kan høres på 90,4 Mhz - 89,6 Mhz eller på netradio - www.knr.dk Mandag til fredag, kl.14-15 & 21-23 (fredag dog til kl 01) Lørdag kl.10-11 & 21-23 - Søndag kl. 8-10 & 21-23 Yderligere oplysninger fås på tlf. 32 58 80 80


Vejviser Herlev Kirke

Herlev Bygade 29. Kirken er normalt åben for andagtssøgende hverdage kl.9-13 Sognepræst Leif KjøllerRasmussen (kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Herlev Bygade 31, tlf. 44 94 00 52 e-mail: lkr@km.dk. Træffes bedst ti og to-fr kl.12-13, samt onsdag kl.1718. I øvrigt efter aftale. Sognepræst (50%) Joakim Hansen - træffes bedst på Herlev Bygade 38B.2 efter aftale, tlf. 44 91 64 78 eller tlf. 38 11 84 11. e-mail: joah@km.dk Kordegn Eva Mølgaard træffes på Kirkekontoret, Herlev Bygade 38B.2. Kontoret er åbent mandagfredag 9.30-13, torsdag tillige 15.3018. Tlf. 44 94 04 32 e-mail: herlevkirke@herlevkirke.dk eller: herlev.kirke@km.dk Sognemedhjælper Jette Krastins tlf. 44 91 64 76, Træffes bedst i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. ti12-14 og on.11-12. e-mail: jk@herlevkirke.dk Organist Bjarne Kiel, Nyvej 12, 3230 Græsted, 61 79 38 10 e-mail: organist@herlevkirke.dk

Kirketjener David Ryhl Korsgaard. Kirketjeneren træffes i arbejdstiden på tlf. 21 25 15 95 e-mail: kirketjener@herlevkirke.dk Herlev Menighedsråds Administrationskontor, Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2., tlf. 44 94 04 32 Menighedsrådets formand, Bente Gydesen, tlf. 44 84 20 56 e-mail: bg@herlevkirke.dk Kirkeværge Ole Strømfeldt, Kagsåvej 4, 2730 Herlev, tlf. 44 84 94 30. Træffes i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. efter aftale. Herlev Kirkes Sognehus, Herlev Bygade 38B.1. og 2. sal, skråt over for kirken. "Bjælkestuen", Herlev Bygade 31, kælderen. Kirkegårdskontoret, Krogestykket 13C, tlf. 44 94 50 12. Hverdage 11-14 (lørdag lukket) Menighedsplejen: Formand: Leif Kjøller-Rasmussen, tlf. 44 94 00 52 Herlev Kirkes hjemmeside med nyheder, gudstjenester, prædikener, oversigt over arrangementer m.m. findes på: www.herlevkirke.dk

Redaktion: Bente Gydesen, Ane-Mette Kamstrup-Jørgensen, kordegnen og sognepræsterne Joakim Hansen og Leif Kjøller-Rasmussen (ansv.). NB: Sidste frist for meddelelser eller rettelser til næste kirkeblad (december 2014 januar - februar - marts 2015) er den 10.okt 2014.


Gudstjenester Sø.3.8. 10.00

7.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen

Sø.10.8 10.00

8.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen Kirkekaffe

Sø.17.8. 10.00

9.s.e.trinitatis Joakim Hansen

Sø.17.8. 19.00

Konfirmandvelkomst Joakim Hansen

Lø.23.8. 11.00

Børnegudstjeneste Leif Kjøller-Rasmussen

Sø.24.8. 10.00

10.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen

Sø.24.8. 14.30

Engelsk gudstjeneste Leif Kjøller-Rasmussen

Fr.29.8. 19.00

Natkirke i Herlev Kirke Joakim Hansen m.fl.

Sø. 31.8. 10.00

11.s.e.trinitatis Tom Kjær

Sø.7.9. 10.00

12.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen Kirkekaffe

Sø.14.9. 10.00

13.s.e.trinitatis Joakim Hansen

Sø.21.9. 10.00

14.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen

Ti.23.9. 19.00

Lovsangs– og forbønsgudstjeneste Leif Kjøller-Rasmussen

Sø.28.9. 10.00

15.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen

Sø.5.10. 10.00

16.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen Høstgudstjeneste Kirkekaffe

Sø.12.10. 17.s.e.trinitatis 10.00 Joakim Hansen Sø.19.10. 18.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller-Rasmussen Sø.26.10. 19.s.e.trinitatis 10.00 Joakim Hansen Sø.2.11. 10.00

Allehelgen Leif Kjøller-Rasmussen Kirkekaffe

Sø.9.11. 10.00

21.s.e.trinitatis Leif Kjøller-Rasmussen

Sø.16.11. 22.s.e.trinitatis 10.00 Joakim Hansen Sø.23.11. S.s.i kirkeåret 10.00 Leif Kjøller-Rasmussen DSUK-dag med kirkefrokost Sø.30.11. 1.s.i advent 10.00 Leif Kjøller-Rasmussen Kirkekaffe Sø.7.12. 10.00

2.s.i advent Joakim Hansen

Profile for Leif Kjøller-Rasmussen

Herlev Sogns Kirkeblad 2014-3  

Herlev Sogns Kirkeblad 2014-3  

Profile for leifkjr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded