Page 6

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

Toppturkameratene klinket til og kjøpte et gammelt

«HØYFJELLSHOTELL» Venneflokken hadde i flere år leid hytte på åremål. En dag ser de at den gamle turisthytta Storeskar like i nærheten er til salgs. Full tenning i gruppa. Åtte av dem klinket til. På en fredag ettermiddag i 2005 gikk budet inn. De hadde ikke vært innom døra en gang. – Det manglet ikke på advarsler mot å lage sameie, forteller Sverre Engelstad. For tiden er det han som er oppmann for det etter hvert tallrike fellesskapet. Siden de tok turisthytta i bruk er alle nå blitt familisert. Med små og store teller de 28 personer. Det er rom og senger til samtlige.

SKAFFET SEG ADVOKAT Kameratene fra Kongsberg var klar over at et sameie ville kunne by på utfordringer.

– Men hvem vet, kanskje fortsetter vi og lager en ny avtale, legger han til uten å bli motsagt av de øvrige hytteeierne som er til stede denne helgen.

– Vi skaffet oss en advokat som visste hvordan et slikt eierskap best kunne reguleres. Sameiekontrakten blir vel som regel viktigst når noen ønsker seg ut og hvordan oppgjøret da skal ordnes, forteller Sverre. I løpet av disse femten årene er det to familier som har forlatt eierfellesskapet; én på grunn av manglende interesse for å bruke hytta, en annen fordi familien var kommet til et punkt der de ønsket å etablere seg med egen hytte.

MÅ VÆRE LITT RUND I KANTENE Mangt et slektskap og vennskap har fått en knekk i hyttesameier. Dette sameiet derimot har stått støtt i 15 år. Sverre greier knapt å huske gnisninger eller uoverensstemmelser av noe slag. Sosialt sinnelag og aksept for litt ståhei kjennetegner kollektivet.

– Da var det for oss alle fint at vi hadde en etablert enighet om hva som skulle skje. I kontrakten er det nemlig bestemt at hvis en part ønsker å selge sin andel, skal oppgjøret baseres på det opprinnelige innskuddet indeksregulert for årene fram til salgstidspunktet. Altså ikke markedspris. Annerledes stiller det seg når sameiet en gang skal oppløses. I kontrakten heter det at avtalen skal opphøre og hytta selges etter 21 år.

– Vi må være litt rund i kantene. Ingen går og teller antall ganger folk har tømt vaskemaskinen. Middagen er det eneste måltidet vi rigger til i fellesskap og da er alle med på kjøkkenet, borddekkingen og ryddingen. Men det er alltid én familie som har hovedansvaret og står for middagsinnkjøpene. Ellers ordner vi oss på egen hånd. På kjøkkenet har hver familie for øvrig sin egen hylle med mat. Årsmøtet finner sted etter at skisesongen er over. Her drøftes og bestemmes hvilke oppgaver som forestår og tidspunkt for dugnad blir fastsatt.

– Vi bestemte oss for denne tidsbegrensningen fordi barna etter hvert ville bli store, og vi antok at bruken av hytta derfor ville bli veldig annerledes, sier Sverre. Nå er det seks år igjen til det ganske unike sameiet kan ta slutt. Når Storeskar da skal selges, er det markedsprisen som gjelder.

– En årsmøtesak hvert andre år er dessuten roteringen av rommene.

V å r 2 0 1 9 – P Å H Y T TA – 6

Profile for Leif Magne Flemmen

PÅ HYTTA - vårutgave 2019  

På Hyttas messemagasin utgis i forkant av Hyttemessen på X Meeting Point, Hellerudsletta, 25.-28. april 2019.

PÅ HYTTA - vårutgave 2019  

På Hyttas messemagasin utgis i forkant av Hyttemessen på X Meeting Point, Hellerudsletta, 25.-28. april 2019.

Profile for leifen
Advertisement