Page 47

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

Heller

udslet

25.-28.

Besøk oss på STAND #45 for messetilbud på Altaskifer

april

ta

www.altaskifer.com

Helgardere [ he:lgarde:r ] verb refleksiv

Være beredt på alle utfall, sikre seg

e

Innløsning eller regulering av tomtefeste, kjøp/salg, mangler/reklamasjon, veiretter mm. Vi hjelper deg med å bli trygg på at du har funnet drømmehytten din. Ta turen innom vår stand for gratis rådgivning.

O S L O | L I L L E S T R Ø M | E I D S V O L L | S Ø R U M S A N D | W W W . O K L A N D C O . N O | T L F : 64 84 60 60

V å r 2 0 1 9 – P Å H Y T TA – 4 7

Profile for Leif Magne Flemmen

PÅ HYTTA - vårutgave 2019  

På Hyttas messemagasin utgis i forkant av Hyttemessen på X Meeting Point, Hellerudsletta, 25.-28. april 2019.

PÅ HYTTA - vårutgave 2019  

På Hyttas messemagasin utgis i forkant av Hyttemessen på X Meeting Point, Hellerudsletta, 25.-28. april 2019.

Profile for leifen
Advertisement