Page 22

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

ET EKTE SKAP. Å eie ei hytte sammen med andre kan i følge sosialantropolog Marianne Elisabeth Lien sammenlignes med et ekteskap. Noen ganger kan det føre til konflikt, men det i seg selv bør ikke skremme noen fra å prøve. – Er det farlig å krangle da? spør Lien og mener at de fleste krangler jo går bra, også på hytta er det lov å være uenig.

UHØVLA VEGGER For er det ikke nettopp dette litt uvørne som preger norsk hytteliv? Tja, svarer forskeren som igjen peker på hvor ulike vi mennesker er. Hva er rot for deg? Hva er rent for meg? – Det å eie ei hytte innebærer jo en rekke plikter, sier hun og trekker fram litt mindre romantiske fakta som nødvendigheten av å måke et tak og tømme en dass. Slike praktiske ting hører jo også med. Hvis hytta deles mellom flere, blir det også færre arbeidsoppgaver på hver. I den forbindelse trekker hun fram noen av fordelene ved sameie. Det heter seg i sangen at ”Det skal bo folk i husan”, men det samme gjelder jo hytter. For sett i et tidsperspektiv fra 1950 og fram til i dag, synes Lien å kunne spore et litt annet bruksmønster av hytta. – Før var hytta det stedet familien tilbrakte ferien, i betydningen hele ferien. Man ble der helt til man skulle hjem. I dag skal vi også rekke over andre ting. Vi skal ha med oss noen dager på rafting og deretter en tur til Hellas. I den grad vi ikke deler hytta med andre, men likevel praktiserer idealet om å rekke over mye, står hytta ofte tom. LITT DIN OG LITT MIN For der andre advarer sterkt mot å gå inn i et sameie, synes Lien at dette er en god idé. – Når vi deler hytta med andre tar vi ikke bare mer vare på det vi har, men sparer også naturen for flere innhugg, sier Lien og benytter anledningen til å peke på verdien av urørt natur. For hvordan skulle det sett ut her i Norge hvis absolutt alle skulle ha seg en egen hytte? For ikke å snakke om to? Selv innrømmer Lien at hun både har sameie og et eget krypinn. Hun eier en tjuesjuendedel av slektshytta Solli, men har også Litebu som opprinnelig var på 40 kvadrat. Skal vi tro historien, var det nettopp her det hele begynte. Venninne og kollega Simone Abram kom på besøk og fikk oppleve norsk hytteliv. Det Lien tok for gitt, synes engelske Abram var veldig spennende og sært. Nå har de sammen sett på norske hyttedrømmer med både et blikk utenfra og et innenfra, i tillegg kommer informantenes rørende historier, personlige betraktninger – ikke alt følelser og minner knyttet til hyttelivet. Endelig kan Lien holde boka i hendene, en bok der forsiden prydes av korssting, men som også på innsiden er et lite broderi bestående av samvær, ferie, ro og plikter: – Det er som et lite samfunn det hele, der arbeidsoppgaver fordeles og minner skapes, ja livet på hytta er som et lite mikrokosmos.

HYTTEKOS. Selv om forskningsprosjektet har tatt over to år og preget forfatterens arbeids- og feriedager, regner Marianne Elisabeth Lien seg for alt annet enn yrkesskadet. Snarere tvert i mot: – Jeg har jobbet lenge med dette hyttetemaet, men likevel har jeg kunnet slappe av på min egen hytte slik jeg pleier uten å la prosjektet gå på bekostning av hyttelivet med egen familie.

Fakta om boka

”Hytta, fire vegger rundt en drøm”, er basert på feltarbeid over en to års periode og er del av et forskningsprosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd, med tittelen ”Materialisering av slektskap, livssyklus på norske hytter”. Forfatterne av boka er professor i antropologi ved Universitetet i Oslo, Marianne Elisabeth Lien og den britiske professoren Simone Abram ved Durham University. Sammen har de forsket på hvordan slekt og familieforhold kommer til uttrykk gjennom det materielle, slik det utspiller seg på hytta. Ved å studere hytta, får vi bedre innblikk i spenninger mellom slekt og familie, i forhold til samhold, konflikt og arv. I sitt arbeid har Lien og Abram snakket med alle typer mennesker som liker å reise på hytta, både de som selv eier en hytte, de som leier hytte, de som nylig har mistet en hytte og de som bare har ei hytte de drømmer om. ”Hytta, fire vegger rundt en drøm”, kom nylig ut på Kagge Forlag.

V å r 2 0 1 9 – P Å H Y T TA – 2 2

Profile for Leif Magne Flemmen

PÅ HYTTA - vårutgave 2019  

På Hyttas messemagasin utgis i forkant av Hyttemessen på X Meeting Point, Hellerudsletta, 25.-28. april 2019.

PÅ HYTTA - vårutgave 2019  

På Hyttas messemagasin utgis i forkant av Hyttemessen på X Meeting Point, Hellerudsletta, 25.-28. april 2019.

Profile for leifen
Advertisement