Page 1

LEEFGROEPENWERKING

se n se


WAAROM KIES JE VOOR LEEFGROEPENWERKING?

LESSENTABEL

ff G  a je graag om met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking?

orthopedagogiek

4

orthopedagogische vaardigheden ff team ff leefgroep ff communicatie

3

psychologie

2

praktijkgericht werken ff expressie ff projecten ff lichamelijke opvoeding ff individueel leertraject

8

stage

12

wetgeving

2

ff W  il je je inzetten voor kinderen en jongeren in een buitengewone opvoedingssituatie? ff W  il je leren hoe je met deze doelgroepen om kan gaan? ff K  an je feedback aanvaarden en over jezelf reflecteren? ff W  erk je graag in team en kan je enthousiast een groep begeleiden? Dan is de opleiding leefgroepenwerking zeker iets voor jou!

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

godsdienst

2

Nederlands

2

TOTAAL

35

ORGANISATIE

stage inhaallessen (voor vakken die tijdens de stage wegvallen)

12 weken 10 uur/week


UNIEK AAN DEZE RICHTING In deze richting ontwikkel je alle nodige competenties om als opvoeder/begeleider te werken ff J e leert ortho(ped)agogische ondersteuning bieden aan personen en hun netwerk om hun levenskwaliteit te bevorderen.

Orthopedagogiek, orthopedagogische vaardigheden en psychologie ff J e leert over de verschillende vormen van beperking en de verschillende voorzieningen voor mensen met een beperking. ff J e leert hoe iemand zijn/haar beperking ervaart en wat hij/ zij van een opvoeder of begeleider vraagt.

ff J e leert functioneren in team in de ortho(ped)agogische sector.

ff J e leert de sociale vaardigheden die je in het werkveld dagelijks nodig hebt: observeren, verslag uitbrengen, communiceren met mensen en groepen...

ff J e leert het groepsgebeuren ortho(ped) agogisch begeleiden.

ff J e krijgt een beeld van de ontwikkeling van mensen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal vlak.

Stage

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Je loopt twaalf weken stage in ĂŠĂŠn doelgroep.

Praktijkgericht werken ff J e werkt in kleine groepjes aan een project. ff J e gaat op studiebezoek, je leert expressieve vaardigheden, je oefent je lichaamsconditie. ff Je leert reddingstechnieken en EHBO. ff J e oefent samenwerken in teamverband.

Na deze opleiding ga je aan de slag als opvoeder of begeleider bij kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking of in de jeugdhulpverlening. De school geeft je informatie over werkaanbiedingen.

TOELATINGSVOORWAARDEN ff H  et diploma secundair onderwijs behaald hebben in het studiegebied Personenzorg. ff K  om je niet uit het studiegebied Personenzorg, dan neemt de toelatingsklassenraad een beslissing.


VRIJSTELLINGEN Je kan een vrijstelling aanvragen voor een aantal leerstofonderdelen op basis van eerder verworven competenties (EVC) of eerder verworven kwalificaties (EVK). Die kan je behaald hebben: ff I n nuttige ervaringen en/of vooropleiding(en) ff In werkervaringen We bekijken je aanvraag voor vrijstellingen individueel. Als je slaagt voor de vrijstellingsproef, hoef je voor dat leerstofonderdeel de lessen niet te volgen en geen examen af te leggen.

MOTIVATIEPROEF EN INTAKEGESPREK Als je je wil inschrijven voor Leefgroepenwerking leg je een motivatieproef met intakegesprek af. Op basis daarvan krijg je een advies. ff d  ata: 25-26 juni, 18-19 augustus of 1-2 september ff dag 1: schriftelijk van 9.00 tot 11.00 uur ff dag 2: mondeling volgens afspraak

LEEFGROEPENWERKING JE KUNT DEZE OPLEIDING VOLGEN IN

ď ľ CAMPUS STELLA MARIS KORTRIJK Sint-Denijsestraat 36, 8500 Kortrijk T 056 22 43 12 stma@leielandscholen.be

WWW.LEIELANDSCHOLEN.BE

Leefgroepenwerking se-n-se  

studieaanbod Leielandscholen 2014-2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you