Page 99

99

• Juli, augustus en september 2013: Gesprekken met regionale partners. Zij werden uitgenodigd om ideeÍn te bezorgen voor het beleidsplan van Leiedal. Zo waren er gesprekken met Natuurpunt, Sinergiek, Welzijnsconsortium, de sociale partners (vakbonden en werkgevers), De Eurometropool, de Provincie, ... • Oktober 2013: het voorstel van beleidsplan wordt overgemaakt aan de gemeentebesturen Op de Raden van Bestuur van Leiedal werd in de loop van het beleidsplanproces geregeld een stand van zaken gegeven over het beleidsplan. Op 27 september 2013 keurde de Raad het ontwerp goed. Dit voorstel wordt in oktober 2013 overgemaakt aan de gemeenten, die op hun beurt een vertegenwoordiger aanduiden voor de Bijzonder Algemene Vergadering op 10 december 2013.

bijlage 2

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement