Page 98

98

beleidsplan 2014/2019

Proces Beleidsplanning Leiedal wil interactief en innoverend werken. Dit beleidsplan tot stand gekomen met medewerking van velen.

• Februari 2013: interne brainstorm met het team van Leiedal. Regionale partners (Overleg Cultuur, Voka, Provincie, Welzijnsconsortium, Sinergiek,...) werden uitgenodigd om een eerste insteek te geven door middel van vragen. • Maart 2013: Bijzonder Algemene Vergadering: debat met de vennoten over interlokale samenwerking. • April 2013: De nieuw samengestelde Raad van Bestuur neemt kennis van het evaluatieverslag van de voorbije beleidsperiode en de beleidsaanbevelingen van de vorige Raad van Bestuur. • April en mei 2013: Gesprekken met schepenen en medewerkers van gemeenten. Externe deskundigen brachten op elke van deze debatten een insteek, gevolgd door een discussie met de deelnemers. De verslagen van deze gesprekken zijn begin mei overgemaakt aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen. - 25 april: Fysieke en mentale ruimte om te ondernemen

- 29 april: Ruimtelijke ontwikkeling in de regio - 30 april: Lokale en regionale communicatie en participatie - 3 mei: e-Government en lokale dienstverlening - 6 mei: Leefomgeving en landschap • Juni en juli 2013: Middagdebatten over regionale projecten. Deze debatten stonden open voor een ruim publiek. De verslagen van de debatten zijn na elk debat gepubliceerd op de website van Leiedal - 19 juni: Warmer wonen / De UiTpas / Ruimte voor ondernemen via reconversie - 27 juni: Mobiliteit en openbaar vervoer in ZuidWest-Vlaanderen / Sterk besturen in een sterke regio: bestuurlijke vernieuwing in de regio / Privaat-publieke samenwerking bij projectontwikkeling - 4 juli: Het blauw-groene netwerk van de regio en de Eurometropool / Mentale ruimte voor ondernemen: Investeren in talent en creativiteit / Trajectbegeleiding voor ondernemingen op zoek naar bedrijfshuisvesting / Innovatie in de zorg

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement