Page 97

97

Bij de regionale projecten wordt vermeld waar zij bijdragen aan de realisatie van het Streekpact. Leiedal is trekker van volgende hefboomprojecten: Topregio voor de creatieve maakindustrie • Realiseren van een voldoende en gedifferentieerd aanbod aan ‘slimme bedrijfsruimte’ op maat van de ondernemer. • Uitbouw van slimme logistieke poorten Blauw-Groen Netwerk als drager van omgevingskwaliteit en identiteit voor de regio • Een geïntegreerde aanpak van de grote blauwgroene assen • De economische potenties van de waterwegen versterken Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050 • Warmer wonen • Rekover • Ontwikkeling door reconversie, hergebruik en inbreiding • Ruimte voor hernieuwbare energie Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen voor streekontwikkeling • Sportinfrastructuur voor iedereen www.samengrenzenverleggen.be www.ersv.be

Eurometropool 2020 Leiedal is één van de veertien partners van de Eurometropool. De Eurometropool Lille-KortrijkTournai is een grensoverschrijdend overlegplatform dat werd opgericht om drie regio's langs de FransBelgische grens dichter bij elkaar te brengen, om belemmeringen uit de weg te werken en om een betere dienstverlening aan te bieden aan burgers. Met de partners werd een strategie uitgewerkt met volgende drie assen als prioriteit voor de periode 2014-2020: • Het socio-economisch potentieel van de Eurometropool uitbouwen • Versterken van de interne mobiliteit en internationale bereikbaarheid van de Eurometropool • Een blauw-groene Eurometropool Elk van deze assen is uitgewerkt in ambities en acties. Leiedal is - als partner - betrokken bij het merendeel van de acties en wil de tweede as trekken: “Versterken van de interne mobiliteit en internationale bereikbaarheid van de Eurometropool” www.eurometropolis.eu

bijlage 1

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019