Page 96

96

beleidsplan 2014/2019

Inbedding in Eurometropool 2020 en RESOC Streekpact Leiedal wil met dit beleidsplan mee de Eurometropoolstrategie en het RESOC streekpact realiseren. De intercommunale was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze plannen, en schaart zich tenvolle achter de ambities die in deze verbanden zijn geformuleerd.

RESOC Streekpact ‘Samen grenzen verleggen’ Het RESOC (REgionaal Sociaaleconomisch OverlegComite) is het overlegorgaan met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en Provincie en gemeenten uit de regio. RESOC heeft als kernopdracht om een streekpact op te maken met een lange termijn strategie voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. Leiedal schreef actief mee aan dit Streekpact.

Het Streekpact heeft drie ambities: • Een wervende regio • Een duurzame regio • Een warme region Die ambities zijn vertaald naar een aantal hefboomprojecten: • Topregio voor de creatieve maakindustrie • Zuid-West ontwikkelt en werft talent • Blauw-groen netwerk als drager van omgevingskwaliteit en identiteit voor de regio • Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050 • Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen voor streekontwikkeling • Zorg en innovatie • Warme buurten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement