Page 93

93

euro voor 2014. • Principes m.b.t. evolutie tot 2019: stijging beperken tot de inflatie (hypothese van 2% per jaar).

Principes m.b.t. externe werkingskosten • Principes m.b.t. raming voor 2014: beperken van de bijzondere externe werkingskosten tot 715.000

Tabel: bijzondere externe werkingskosten gemiddelde 2008-2013

begroting 2013

raming 2014

raming 2019 (incl. stijging 2%/j)

Streekontwikkelingsprojecten

176.128

190.000

200.000

221.000

Andere regionale projecten

535.360

567.550

515.000

569.000

Subtotaal

711.488

757.550

715.000

790.000

Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal

55.453

-

-

-

Cofinanciering projecten ikv engagementen tav provincie

113.832

176.630

-

-

Algemeen totaal

880.773

934.180

715.000

790.000

Samenvatting raming totale werkingskosten raming

raming

2014

2019

Gewone werkingskosten

4.370.000

4.970.000

Bijzondere externe werkingskosten

715.000

790.000

5.085.000

5.760.000

financieel plan

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement