Page 90

90

beleidsplan 2014/2019

Toetsing haalbaarheid van de financieringsbronnen Er wordt bij de toetsing van de haalbaarheid uitgegaan van het behoud van het principe dat de gemeente op wiens grondgebied dat de zone wordt gerealiseerd, nog een financiÍle bijdrage doet (tot op heden was dit: de kost van het niet-gesubsidieerd gedeelte van de nutsleidingen). Reserveren fonds regionale projecten Van de marge uit verkopen wordt een bedrag van 715.000 euro/jaar (te indexeren met 2% per jaar vanaf 2015) gereserveerd als fonds voor regionale projecten. De fondsen worden ongeveer voor de helft aangewend voor de financiering van bijzondere externe kosten en voor de helft voor de gewone werkingskosten (in hoofdzaak personeel). Betaalde opdrachten Het te behalen bedrag aan betaalde opdrachten is haalbaar rekening houdend met het feit dat deze opdrachten niet enkel worden uitgevoerd voor de gemeentebesturen, maar ook worden aangeboden aan andere lokale besturen (o.m. OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, brandweerzones, ‌) Er is uitgegaan van het constant houden van de tarieven in 2014. Indien dat er ook voor 2015 geen indexatie wordt toegepast, betekent dit dat er 18.620 euro meer behaald moet worden uit andere financieringsbronnen.

Bijdrage gemeenten De statuten van Leiedal bepalen dat de bijdrage van de gemeenten in de werkingskosten wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex (artikel 14 statuten). In de berekening wordt er voor 2014 uitzonderlijk geen indexatie van de bijdrage toegepast.

Implicaties voor uitgaven: kostenbeheersing Uit het voorgaande is duidelijk dat Leiedal de komende beleidsperiode inspanningen zal moeten leveren om het inkomstenniveau op peil te houden en dat de uitgaven sterk beheerst moeten worden. Bijgevolg moet slimmer worden omgegaan met middelen. Leiedal zet kostenbeheersing binnen de organisatie voorop en er wordt geprobeerd om meer te doen met minder. Dit vertaalt zich in volgende principes die voorgesteld worden m.b.t. de evolutie van de gewone werkingskosten en de bijzondere externe werkingskosten.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement