Page 88

88

beleidsplan 2014/2019

Principes voor de periode 2014-2019 Hierna worden de inkomsten geraamd voor de komende beleidsperiode, gevolgd door de consequenties voor de mogelijke uitgaven.

Raming financierings bronnen voor 2014 De totale werkingskosten worden geraamd op 5.085.000 euro. We hanteren de hypothese dat de diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen) gelijk zijn aan de begroting 2013. Dan wordt er berekend hoeveel dat de marge uit verkopen moet bedragen om een break-even te behalen: 2.457.000 euro.

Raming financierings bronnen in 2019 Rekening houdende met hypotheses i.v.m. evolutie bedragen de kosten in 2019 5.760.000 euro. Hierbij geldt de hypothese dat diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen) stijgen met 2% per jaar. Dan wordt berekend hoeveel dat de marge uit verkopen moet bedragen om een break-even te behalen: 2.857.000 euro.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement