Page 87

87

van de gemeentebesturen. De financiering gebeurt via het kostendelend principe. De bedoeling is dat de gemeentebesturen kunnen besparen door meer samen te doen. Subsidies Leiedal brengt via verschillende subsidiekanalen (Europa, Vlaanderen, Provincie, gemeenten) middelen bijeen om belangrijke regionale projecten te financieren. Eigen inkomsten Daarnaast zijn er ook nog eigen inkomsten, zoals intresten uit beleggingen en concessievergoedingen.

Investeringsruimte creĂŤren De solvabiliteitsratio (verhouding Eigen Middelen t.o.v. Vreemde Middelen) bedraagt 23,5 %. Als minimale norm voor de solvabiliteitsratio wordt 20% vooropgesteld. Dit is belangrijk voor de realisatie van de ruimte voor het ondernemen en het wonen, een luik dat belangrijke investeringen vergt. Voor de financiering van verwervingen en infrastructuurwerken worden leningen aangegaan.

De realisatietermijn van de projecten wordt strikt opgevolgd zodat aangekochte gronden of sites zo vlug mogelijk verkoopklaar worden gemaakt. Dit moet het mogelijk maken om de nodige investeringsruimte voor nieuwe realisaties te creĂŤren.

diverse eigen inkomsten

toerekening aan de realisaties

bijdrage gemeenten

subsidies streek projecten

betaalde opdrachten

marge uit verkopen

financieel plan

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019